Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Kolizja
lub wypadek

Otrzymasz cenne porady, instrukcje oraz wzory oświadczeń

Zgłoszenie
i likwidacja szkody

Otrzymasz wsparcie doradcy, który pomoże Ci w likwidacji Twojej szkody

Odszkodowanie
od ubezpieczyciela

Zweryfikujemy czy otrzymałeś poprawną kwotę odszkodowania

Dodatkowe odszkodowanie

Jeżeli Twoje odszkodowanie będzie zaniżone, otrzymasz od nas propozycję dopłaty

Proces likwidacji szkody (3/4)
0%

Zaniżone odszkodowanie OC / AC - sprawdź jak się przed nim bronić

Prześlij kosztorys naprawy samochodu do bezpłatnej weryfikacji

Dlaczego warto?

Otrzymasz informację, czy Twoja szkoda została prawidłowo rozliczona, i co za tym idzie, czy otrzymałeś odpowiednio wysokie odszkodowanie. (W przypadku, gdy okaże się, że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, zaproponujemy Ci dopłatę do odszkodowania).

Nie posiadasz dokumentacji szkody?

Dokumentację szkody możesz uzyskać na dwa sposoby:

 • samodzielnie,
 • zrobimy to za Ciebie.

Wystarczy, że w wybranej przez Ciebie formie skontaktujesz się z ubezpieczycielem likwidującym Twoją szkodę, i poprosisz o wydanie dokumentacji szkodowej.

Samodzielne uzyskanie dokumentów

W sposób samodzielny możesz uzyskać dokumenty szkodowe:

 • telefonicznie,
 • mailowo.

Uzyskanie dokumentów z naszą pomocą

Możemy wyręczyć Cię w procesie uzyskania dokumentacji szkodowej. Wystarczy, że dasz nam upoważnienie do wglądu w akta Twojej szkody, a sami uzyskamy potrzebne dokumenty od towarzystwa.

Oferujemy następujące możliwości nadania upoważnienia:

1. Elektroniczne

0%
Twoje zaangażowanie
0%
Nasze zaangażowanie

Poprzez naszą elektroniczną platformę do upoważnień (podpis elektroniczny).

2. Głosowe

0%
0%

Nagrywamy upoważnienie głosowe podczas rozmowy telefonicznej.

3. Tradycyjne

0%
0%

Wydrukowane i podpisane upoważnienie wysyła się zdjęciem, skanem lub pocztą.

Dodatkowa wiedza - odszkodowanie od ubezpieczyciela

Ideą odszkodowania jest pełna rekompensata poniesionych szkód. Ustawodawca jasno określa fakt iż poszkodowany po kolizji winien otrzymać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej zgodnej z kosztorysem naprawy pojazdu lub pojazd przywrócony do stanu sprzed wypadku. Zatem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę pojazdu lub naprawę pojazdu w serwisie. Jednakże jeśli przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody okaże się niemożliwe lub zbyt kosztowne (szkoda całkowita – koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość pojazdu) ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia pieniężnego.

Po zgłoszeniu szkody firma ubezpieczeniowa ma 7 dni na dokonanie oględzin uszkodzonego pojazdu i aż 30 dni na wystawienie kosztorysu naprawy pojazdu i wypłatę odszkodowania. W dzisiejszych czasach Towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku niewielkich szkód proponują aby to poszkodowany sam dokonał oględzin pojazdu, a wycena szkody odbywa się na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej lub oświadczenia. Wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu bez dokładnych oględzin i weryfikacji w niezależnej firmie odszkodowawczej takiej jak Beker Polska może okazać się dużym błędem. Dlaczego? Bardzo często pierwotny kosztorys naprawy pojazdu obiega od rzeczywistych kosztów jakie poniesie poszkodowany. Pierwotne wyliczenie kosztu naprawy pojazdu jest zazwyczaj zaniżone, a osoby które nie zweryfikują poprawności rozliczenia swojego odszkodowania mogą się niemiło zaskoczyć.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują kosztorysu naprawy pojazdu na postawie katalogów takich jak Audatex, Infoexpert czy EurotaxGlass. Dzięki programom eksperckim firmy ubezpieczeniowe znają minimalne i maksymalne ceny części zamiennych, a także koszty pracy roboczogodzin mechaników, blacharzy i innych specjalistów zależne od regionu kraju. Zazwyczaj do pierwotnej wyceny używane są najniższe stawki za roboczogodzinę a zamiast oryginalnych części proponowane są słabej jakości zamienniki.

Czym tak naprawdę jest ASO? ASO to skrót od nazwy Autoryzowana Stacja Obsługi. Jest to instytucja świadcząca usługi naprawy oraz konserwacji pojazdów. Sieci ASO powstają z ramienia producentów samochodów. Naprawa w serwisie jest bardzo dobrym rozwiązaniem ponieważ bazuje na oryginalnych częściach producenta. Wybierając formę rozliczenia bezgotówkowego = odstawiając pojazd do serwisu ASO klienci niczym nie muszą się przejmować. Serwis odbiera pojazd, sporządzane są stosowane umowy i następnie pojazd zostaje naprawiony na częściach oryginalnych zgodnie z technologią producenta. Niewątpliwie jest to kusząca opcja, zanim jednak zdecydujesz się na naprawę w serwisie ASO sprawdź czy ubezpieczyciel rzeczywiście pokryje wszystkie koszty naprawy. Nierzadko poszkodowani skarżą się na fakt iż ubezpieczyciel nie chce zapłacić za część naprawy ich pojazdu, w takich przypadkach niestety to poszkodowany jest zobligowany do opłaty rachunku.

Ideą odszkodowania jest pełna rekompensata poniesionych szkód. Ustawodawca jasno określa fakt iż poszkodowany po kolizji winien otrzymać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej zgodnej z kosztorysem naprawy pojazdu lub pojazd przywrócony do stanu sprzed wypadku. Zatem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę pojazdu lub naprawę pojazdu w serwisie. Niestety fakty są takie iż 7/10 szkód komunikacyjnych wykazuje zaniżenie w odszkodowaniu. Wśród stosowanych przez zakład ubezpieczeń sposobów na zaniżenie wysokości odszkodowania można wyróżnić:

 • amortyzację części – pomniejszenie wartości części stosowanych do naprawy o zużycie eksploatacyjne,
 • stosowanie części zamiennych, zamiast oryginalnych,
 • brak dodatkowych świadczeń – jeśli poszkodowany sam nie upomni się o dodatkowe świadczenia np. utrata wartości handlowej pojazdu lub zwrot kosztów za wynajem pojazdu w trakcie naprawy, najprawdopodobniej ich nie otrzyma,
 • doszukiwanie się szkody całkowitej – w niektórych przypadkach ubezpieczyciele będą starali się zakwalifikować szkodę jako całkowitą np. poprzez zawyżenie kosztów naprawy,
 • zaniżona wartość pojazdu – ma szczególne znaczenie w przypadku szkód całkowitych ponieważ odszkodowanie opiera się tu o wycenę pojazdu sprzed szkody – ubezpieczyciele często zaniżają tą wartość
 • naprawa części zamiast wymiany.

Zgodnie z artykułem 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych osoby, które nie ze swojej winy zostaną poszkodowane w trakcie kolizji drogowej mogą liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Dzięki regulacjom prawnym każdy pojazd mechaniczny w Polsce musi posiadać wykupione ubezpieczenie OC, a za jego brak wymierzane są surowe kary pieniężne.

Kwota jaką otrzyma poszkodowany wyliczana jest na podstawie systemów eksperckich, wycen rzeczoznawcy czy w przypadku szkód osobowych dokumentacji medycznej. Istnieje jednak tzw. suma gwarancyjna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Obecne od czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne wynoszą 5 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel będzie dążył do jak najszybszego zamknięcia sprawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują poszkodowanym ugodowe rozwiązanie sporu. Oznacza to, że ubezpieczyciel wychodzi z propozycją wypłaty odszkodowania lecz jednocześnie zaznacza, że poszkodowany nie będzie w przyszłości rościł o wypłatę wyższej kwoty. Rozwiązanie to nie jest racjonalne, szczególnie w przypadku gdy poszkodowany nie jest pewny co do wielkości szkody i nie zweryfikował poprawności kosztorysu w niezależnej kancelarii odszkodowawczej takiej jak Beker Polska.

Istnieją również sytuacje w których ubezpieczyciel nie wypłaci należnej kwoty odszkodowania z kosztorysu dla poszkodowanego.Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo do obniżenia przyznanego odszkodowania o tzw. przyczynienie/współwinę. Przyczynieniem nazywa się wszystkie działania poszkodowanego które przyczyniły się do powstania szkody np. prowadzenie pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, prowadzenie pojazdu bez ważnego badania technicznego.

Czy jeśli poszkodowany nie posiada polisy AC może liczyć na wypłatę odszkodowania?
 • Brak znaku ostrzegawczego A-18B – w teorii jeśli na drodze nie było znaku ostrzegawczego A-18B (uwaga, dzikie zwierzęta) poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie do zarządcy drogi ( z tytułu niewypełnienia obowiązku informacyjnego – brak znaku) lub koła łowieckiego ( jeśli do zdarzenia doszło w dniu, w którym odbyło się polowanie). W praktyce jednak dochodzenie odpowiedzialności jest bardzo trudnym procesem, który często kończy się w sądzie.
 • Obecny znak ostrzegawczy A-18B – znak A-18B informuje kierowcę o tym iż na danym obszarze dzikie zwierzęta często przechodzą przez jezdnie i nakładają na kierowcę obowiązek dostosowania prędkości samochodu na wypadek wystąpienia niebezpieczeństwa potrącenia zwierzyny. Jeśli na drodze na której doszło do wypadku zamieszczony był znak A-18B , a poszkodowany nie posiadał polisy AC będzie zmuszony do samodzielnej naprawy pojazdu

Należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam odszkodowania za te same uszkodzenia dwa razy. Oznacza to, że jeśli np. zgłoszona zostanie szkoda z OC sprawcy nie możemy ponownie zgłosić szkody do naszego ubezpieczyciela i żądać wypłaty z tytułu polisy AC.

Jeśli na miejscu zdarzenia nie ma pewności co do winnego kolizji drogowej możesz zlikwidować swoją szkodę z ubezpieczenia AC, jeśli po czasie okaże się iż wina nie leży po Twojej stronie postaraj się o regres.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci nam należnego odszkodowania, w sytuacji kiedy w oparciu o zgromadzoną dokumentację szkodową na podstawie, której będzie analizować i oceniać okoliczności powstawnia szkody dojdzie do wniosku, że:

 • szkoda nie miała miejsca,
 • zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami np. sprawcy,
 • wcześniej na pojeździe miała miejsce szkoda o identycznym lub zbliżonym zakresie (podlega dyskusji i w szczególnych przypadkach mimo takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie),
 • istnieje podejrzenie wyłudzenia,
 • inne.
Podatek dochodowy:
 • uzyskanie odszkodowania od Towrzystwa Ubezpieczeniowego – nie podlega podatkowi dochodowemu ponieważ jego wypłata stanowi rekompensatę w poniesionej stracie na pojeździe czyli przedmiocie stanowiącym część naszego majątku,
 • uzyskanie dodatkowego odszkodowania od Beker Polska – podlega podatkowi dochodowemu ponieważ stanowi to dodatkowe świadczenie z tytułu sprzedaży praw do zaniżonej części odszkodowania. Wypłcana kwota dodatkowego odszkodowania jest pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy dlatego też otrzymanie dopłaty nie wymaga dodatkowych formalności skarbowych po stronie klienta. Wyjątek stanowią firmy o odpowiednim PKD (ew. szczegóły na etapie zawarcia transakcji).
Choć zakup ubezpieczenia AC nie jest obowiązkowy, jego posiadania jest przydatne. Kiedy można liczyć na wypłatę odszkodowania AC? W przypadku szkody z własnej winy, gdy nieznany sprawca uciekł z miejsca wypadku, gdy szkoda została spowodowana przez złe warunki pogodowe np. grad, burza, gdy pojazd został skradziony itp. Polisy Autocasco i odpowiedzialność Towarzystw Ubezpieczeniowych różnią się od siebie zakresem ochrony, szczegóły polisy znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania AC w głównej mierze zależy od sumy ubezpieczenia ustalanej przy podpisaniu umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności (wysokości odszkodowania) jaką ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu po szkodzie. Wyróżnia się dwa rodzaje sumy ubezpieczenia: stała i zmienna. Stała suma ubezpieczenia zapewnia poszkodowanemu wypłatę odszkodowania wysokości pełnej wartości pojazdu w czasie trwania polisy. Natomiast zmienna suma ubezpieczenia powoduję iż wartość pojazdu obliczana jest na dzień szkody. Ubezpieczyciele bardzo często proponują swoim klientom obniżenie kosztów polisy poprzez tzw. udział własny. Udział własny w szkodzie to dokładnie określona w OWU i umowie ubezpieczenia część pieniędzy o jakie pomniejszone będzie odszkodowanie. Kolejnym powodem pomniejszenia odszkodowania AC za szkodę z własnej winy może być amortyzacja czyli procentowy ubytek wartości pojazdu wraz z czasem jego użytkowania. Oczywiście podpisując umowę ubezpieczenia AC możesz wybrać polisę ze zniesioną amortyzacją – niestety wpływa to na podniesienie składki ubezpieczenia. Jednak najważniejszym kryterium wpływającym na wysokość odszkodowania AC jest sposób jej zakwalifikowania w towarzystwie ubezpieczeniowym tzw. typ szkody. Zniszczenia pojazdu mogą zostać uznane jako szkodzą częściowa lub całkowita. Odszkodowanie z AC wyniesie jednak zawsze tyle, ile kosztować będzie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia – lub tyle, ile wynosiła wartość pojazdu przed wypadkiem (szkoda całkowita).

Jeśli osoba poszkodowana posiada polisę AC w zakresie, której znajduje się kolizja z udziałem zwierząt np. sarny to otrzyma odszkodowanie. Warto jednak zaznaczyć iż nie każda polisa AC w swoim zakresie posiada kolizję ze zwierzyną. Należy dokładnie przeczytać Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) aby wiedzieć na jakie odszkodowanie możemy liczyć.

Najczęściej przyczyną zaniżonego odszkodowania z AC jest amortyzacja części. Ubezpieczyciele potrącają odszkodowanie o powstałą z ubiegiem lat utratę wartości części. Wysokość potrącenia zwiększa się z wiekiem pojazdu. Kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o procentowe zużycie pojazdu i jego części.

Dlatego tak ważne jest aby dokładnie zapoznać się z OWU (Ogólnymi warunkami ubezpieczenia) AC, gdzie znajdziemy informacje na temat wysokości potrąceń amortyzacyjnych. Najlepszą metodą na uniknięcie zaniżenia odszkodowania ze względu na amortyzację pojazdu jest wykupienie zniesienia amortyzacji części. Jak ustrzec się przed zaniżonym odszkodowaniem AC? Przemyśl zakup ubezpieczenia pojazdu ze stałą sumą ubezpieczenia. Niestety nawet przy najlepszej polisie ubezpieczeniowej odszkodowanie może być zaniżone.

Szkoda całkowita to sytuacja, w której naprawa pojazdu do stanu sprzed szkody kosztowałaby więcej niż wynosi sama wartość pojazdu (suma ubezpieczenia) ustalona podczas podpisania umowy ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe różnie definiują szkodę całkowitą określa się w momencie gdy wartość naprawy przewyższyła by 70 % wartości pojazdu. W takim przypadku poszkodowany otrzyma od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody a wartością pozostałości czyli tzw. wrak pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe może również wskazać poszkodowanemu nabywcę, który kupi pojazd za ustaloną cenę.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci nam należnego odszkodowania, w sytuacji kiedy w oparciu o zgromadzoną dokumentację szkodową na podstawie, której będzie analizować i oceniać okoliczności powstawnia szkody dojdzie do wniosku, że:

 • szkoda nie miała miejsca,
 • zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami np. sprawcy,
 • wcześniej na pojeździe miała miejsce szkoda o identycznym lub zbliżonym zakresie (podlega dyskusji i w szczególnych przypadkach mimo takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie),
 • istnieję podejrzenie wyłudzenia,
 • inne.
Podatek dochodowy:
 • uzyskanie odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego – nie podlega podatkowi dochodowemu ponieważ jego wypłata stanowi rekompensatę w poniesionej stracie na pojeździe czyli przedmiocie stanowiącym część naszego majątku,
 • uzyskanie dodatkowego odszkodowania od Beker Polska – podlega podatkowi dochodowemu ponieważ stanowi to dodatkowe świadczenie z tytułu sprzedaży praw do zaniżonej części odszkodowania. Wypłcana kwota dodatkowego odszkodowania jest pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy dlatego też otrzymanie dopłaty nie wymaga dodatkowych formalności skarbowych po stronie klienta. Wyjątek stanowią firmy o odpowiednim PKD (ew. szczegóły na etapie zawarcia transakcji).

Jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, poszkodowany może skierować sprawę do sądu. Wstąpienie z ubezpieczycielem na drogę sądową jest bardzo czasochłonnym i niepewnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli wcześniej nie wystąpiła próba reklamacji decyzji ubezpieczyciela. Reklamacja decyzji ubezpieczyciela może zostać złożona w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej. Zakład ubezpieczeń zobligowany jest do odpowiedzi w przeciągu 30dni (maksymalnie 60 dni, lecz tylko w skomplikowanych sytuacjach.) Jeśli jednak pomimo złożonej reklamacji ubezpieczyciel wciąż nie chce ponieść odpowiedzialności warto jest złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Jest to instytucja zajmująca się wsparciem klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Rzecznik finansowy może stwierdzić iż naruszone zostały interesy poszkodowanego i nakazać ubezpieczycielowi wypłatę odszkodowania.

Pamiętaj, że

 • możesz podjąć próbę samodzielnego odwołania aczkolwiek należy posiadać odpowiednie kompetencję oraz wiedzę aby skutecznie uzyskać jakiekolwiek dodatkowe odszkodowanie,
 • w przypadku nieudanej próby lub zamiast samodzielnego działania możesz zgłosić się do Nas! Jeśli należą się Tobie dodatkowe pieniądze możesz być pewien, że u Nas je otrzymasz znacznie szybciej i bez nadmiernego zaangażowania. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy pewni, że zaoferujemy wyższe kwoty niż tej, które uzyskałoby się samodzielnie.

Jeśli wypłacone odszkodowanie nie jest satysfakcjonujące możesz samodzielnie próbować odwołać się od decyzji ubezpieczyciela Czas na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela to 3 lata. Odwołanie możesz złożyć do ubezpieczyciela trzema możliwymi sposobami: ustnie – kontaktując się z infolinią ubezpieczyciela, drogą elektroniczną – korzystając z panelu klienta czy wysyłając maila pod wskazany adres, w formie pisemnej – w placówce oddziału lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Odwołując się od decyzji ubezpieczyciela należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu informacji i dokumentów, które mogą wpłynąć na inne postrzeganie sprawy. Są to np. faktury, których pokrycie nie jest możliwe z towarzystwo ubezpieczeniowe, ekspertyzę kwalifikowanego rzeczoznawcy (sprawdź naszą ofertę)

Co musi się znaleźć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela OC?

 • Dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, dane teleadresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres);
 • Numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody.
  Oczywiście w odwołaniu musi znaleźć się także numer Twojego konta bankowego, żądana kwota i własnoręczny podpis. Pamiętaj, że jest to pismo oficjalne, więc powinno mieć przejrzysty, formalny układ. Możesz również podać podstawę prawną, na mocy której składasz odwołanie, czyli ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jej pełną treść znajdziesz między innymi na stronie internetowej Sejmu.

Pobierz darmowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Pamiętaj, że

 • możesz podjąć próbę samodzielnego odwołania aczkolwiek należy posiadać odpowiednie kompetencję oraz wiedzę aby skutecznie uzyskać jakiekolwiek dodatkowe odszkodowanie,
 • w przypadku nieudanej próby lub zamiast samodzielnego działania możesz zgłosić się do Nas! Jeśli należą się Tobie dodatkowe pieniądze możesz być pewien, że u Nas je otrzymasz znacznie szybciej i bez nadmiernego zaangażowania. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy pewni, że zaoferujemy wyższe kwoty niż tej, które uzyskałoby się samodzielnie.

Jeśli wypłacone odszkodowanie nie jest satysfakcjonujące możesz samodzielnie próbować odwołać się od decyzji ubezpieczyciela Czas na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela to 3 lata. Odwołanie możesz złożyć do ubezpieczyciela trzema możliwymi sposobami: ustnie – kontaktując się z infolinią ubezpieczyciela, drogą elektroniczną – korzystając z panelu klienta czy wysyłając maila pod wskazany adres, w formie pisemnej – w placówce oddziału lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Odwołując się od decyzji ubezpieczyciela należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu informacji i dokumentów, które mogą wpłynąć na inne postrzeganie sprawy. Są to np. faktury, których pokrycie nie jest możliwe z towarzystwo ubezpieczeniowe, ekspertyzę kwalifikowanego rzeczoznawcy (sprawdź naszą ofertę)

Co musi się znaleźć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela OC?

 • Dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, dane teleadresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres);
 • Numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody.
  Oczywiście w odwołaniu musi znaleźć się także numer Twojego konta bankowego, żądana kwota i własnoręczny podpis. Pamiętaj, że jest to pismo oficjalne, więc powinno mieć przejrzysty, formalny układ. Możesz również podać podstawę prawną, na mocy której składasz odwołanie, czyli ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jej pełną treść znajdziesz między innymi na stronie internetowej Sejmu.

Pobierz darmowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Pamiętaj, że

 • możesz podjąć próbę samodzielnego odwołania aczkolwiek należy posiadać odpowiednie kompetencję oraz wiedzę aby skutecznie uzyskać jakiekolwiek dodatkowe odszkodowanie,
 • w przypadku nieudanej próby lub zamiast samodzielnego działania możesz zgłosić się do Nas! Jeśli należą się Tobie dodatkowe pieniądze możesz być pewien, że u Nas je otrzymasz znacznie szybciej i bez nadmiernego zaangażowania. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy pewni, że zaoferujemy wyższe kwoty niż tej, które uzyskałoby się samodzielnie.

W przypadku zaniżonej wyceny szkody z OC odwołanie jest prawem osoby poszkodowanej. Aby było skuteczne, musi zawierać konkretne uzasadnienie i dokumentację, czyli między innymi analizę wyceny uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Można również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen. Nie jest ona dla towarzystwa ubezpieczeniowego wiążąca, ale pokarze Twoje zaangażowanie w sprawę. Jeżeli została zaniżona cena części zamiennych, warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i zawrzeć w odwołaniu cennik poszczególnych elementów. Z kolei w przypadku obniżenia wartości rynkowej pojazdu przez ubezpieczyciela, w uzasadnieniu odwołania od wyceny szkody możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu. Pamiętaj, aby sprawdzić także, czy ubezpieczyciel wziął pod uwagę wszystkie elementy wpływające na jego wartość, czyli na przykład bardzo dobry stan przed wypadkiem, dodatkowe wyposażenie, przebieg oraz ostatnio dokonane naprawy.

Pamiętaj, że

 • możesz podjąć próbę samodzielnego odwołania aczkolwiek należy posiadać odpowiednie kompetencję oraz wiedzę aby skutecznie uzyskać jakiekolwiek dodatkowe odszkodowanie,
 • w przypadku nieudanej próby lub zamiast samodzielnego działania możesz zgłosić się do Nas! Jeśli należą się Tobie dodatkowe pieniądze możesz być pewien, że u Nas je otrzymasz znacznie szybciej i bez nadmiernego zaangażowania. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy pewni, że zaoferujemy wyższe kwoty niż tej, które uzyskałoby się samodzielnie.