Dodatkowe odszkodowanie

Kolizja
lub wypadek

Otrzymasz cenne porady, instrukcje oraz wzory oświadczeń

Zgłoszenie
i likwidacja szkody

Otrzymasz wsparcie doradcy, który pomoże Ci w likwidacji Twojej szkody

Odszkodowanie
od ubezpieczyciela

Zweryfikujemy czy otrzymałeś odpowiednią kwotę odszkodowania

Dodatkowe odszkodowanie

Jeżeli Twoje odszkodowanie będzie zaniżone, otrzymasz od nas propozycję dopłaty

Proces likwidacji szkody (4/4)
0%

Dopłata do odszkodowania - sprawdź jak ją uzyskać

Uzyskaj dodatkowe odszkodowanie

Przesłałeś nam kosztorys do weryfikacji?
Jeśli nie, przejdź do poprzedniego etapu i zrób to teraz!

W ciągu 3 dni od przesłania nam kosztorysu poinformujemy Cię, czy Twoje odszkodowanie zostało zaniżone. Jeśli tak będzie, zaproponujemy Ci uzyskanie dodatkowego odszkodowania w formie dopłaty do odszkodowania lub prowadzenia sprawy w sądzie.

Ostatnim krokiem, aby otrzymać dopłatę do odszkodowania jest podpisanie cesji szkody. Gdy to zrobisz, pieniądze trafią na Twoje konto nawet w ciągu kilku dni.

Dodatkowa wiedza - dodatkowe odszkodowanie

To niemal natychmiastowy sposób na odzyskanie pieniędzy dla poszkodowanych bez długotrwałego procesu sądowego oraz oczekiwania na jego wynik. Wypłata dodatkowego odszkodowania następuje od 3-5 dni od potwierdzenia stanu faktycznego w Towarzystwie ubezpieczeniowym. Lecz co najważniejsze wypłata dodatkowego odszkodowania nie podlega zwrotowi pieniędzy bez względu na wynik procesu sądowego pomiędzy Beker Polska a ubezpieczycielem. Usługa opiera się na zbyciu praw do zaniżonej części odszkodowania (różnicy między tym co otrzymał poszkodowany od zakładu ubezpieczeń,, a wyceną rzeczoznawcy) w zamian za ustaloną kwotę pieniężną.

Dopłata do odszkodowania to najłatwiejszy i najszybszy sposób aby uzyskać należne poszkodowanemu pieniądze za zaniżone odszkodowanie z OC lub AC. Opiera się ona na sprzedaży prawa do zaniżonej części odszkodowania. Poszkodowany otrzymuje od nas ustaloną kwotę, a Beker Polska ma możliwość ubiegania się w sądzie o wyższe odszkodowanie.

Aby otrzymać dopłatę do odszkodowania muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Poszkodowany otrzymał odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego – należy to potwierdzić poprzez przedstawienie decyzji o wypłacie odszkodowania lub wyciągu z konta,
 • Decyzja o przyznaniu odszkodowania została wydana nie wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę,
 • Nie została zawarta ugoda z ubezpieczycielem – ugoda z towarzystwem zostaje zawarta, gdy godzimy się na kwotę odszkodowania, a towarzystwo ma to potwierdzone w formie pisemnej, elektronicznej lub nagrania rozmowy telefonicznej,
 • Szkoda miała miejsce na terenie Polski – jeśli szkoda miała miejsce za granicą być może będziemy mogli pomóc, ale taka sprawa wymaga indywidualnej konsultacji,
 • Szkoda była rozliczana gotówkowo – rozliczenie gotówkowe polega na tym, że poszkodowany dostaje pieniądze na naprawę pojazdu od ubezpieczyciela, które są wypłacane z góry na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę z towarzystwa,
Beker Polska oferuje usługi odzyskiwania odszkodowań z AC. Usługę tą kierujemy do poszkodowanych, którzy nie chcą toczyć sporu z zakładem ubezpieczeń na drodze sądowej. Dzięki współpracy z nami poszkodowani nie muszą czekać na wynik procesu odszkodowawczego, jak ma to miejsce w przypadku spraw prowadzenia sprawy. Poszkodowani otrzymują od nas bezzwrotną kwotę dodatkowego odszkodowania już kilka dni po podpisaniu umowy.Dopłata do odszkodowania AC w 3 krokach:
 • Poszkodowany wysyła do nas dokumenty szkodowe – następuje bezpłatna weryfikacja wypłaconego odszkodowania ( dokumenty szkodowe: kosztorys naprawy pojazdu, decyzja ubezpieczyciela, polisa AC)
 • Jeśli odkryjemy zaniżenie odszkodowania, zaproponujemy kwotę bezzwrotnej dopłaty do odszkodowania.
 • Po zaakceptowaniu naszej oferty, podpisujemy umowę. Klient otrzymuje pieniądze na konto.
Jeżeli szukasz szybkiego i wygodnego rozwiązania problemu z zaniżonym odszkodowaniem, to odzyskiwanie odszkodowania AC jest właśnie dla Ciebie!

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie lub ubezpieczyciel nie chce przyjąć odpowiedzialności za szkodę, próbowałeś się odwołać lecz ubezpieczyciel podtrzymał swoje zdanie masz prawo wejść na drogę sądową. Skierowanie sprawy do sądu jest w pełni uzasadnione, ponieważ umożliwia uzyskanie wysokiego odszkodowania, dzięki dokonaniu oceny sprawy przez biegłych sądowych. Sąd wyda więc wyrok, który uzna lub oddali powództwo poszkodowanego. Jeśli wygrasz, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty należnego Ci odszkodowania we wskazanej przez sąd wysokości. Jeśli przegrasz, będziesz miał za sobą sporo poświęconego czasu oraz koszty sądowe do zapłaty.

Abyśmy w Twoim imieniu mogli założyć pozew cywilny o odszkodowanie, musimy wykonać następujące kroki:

 • Dokonać bezpłatnej analizy sprawy,
 • Ustalić z Tobą warunki i zawrzeć umowę,
 • Sporządzić opinię ekspercką,
 • Przygotować dokumentację procesową,
 • Rozpocząć proces uzyskiwania odszkodowania na drodze sądowej.

Dużym atutem naszej firmy jest to, że wykonujemy opinie eksperckie we własnym zakresie. Jesteśmy w stanie osiągnąć wysoką skuteczność dzięki temu, że jako nieliczni posiadamy w swoim zespole mecenasów znających się na technologii napraw pojazdów mechanicznych, co jest niezbędne w przypadku prowadzenia tego typu spraw w sądzie. Nawet jeśli dział prawny zostanie czymkolwiek zaskoczony, to dzięki ścisłej współpracy z działem technicznym możesz być spokojny o powierzoną nam sprawę.

Po wykonaniu opinii eksperckiej wiemy, jaka powinna być wysokość odszkodowania i informujemy Klienta, o wysokości możliwej do wygrania kwoty. Do Klienta należy decyzja, czy skorzysta z dopłaty, czy woli dochodzić odszkodowania w sądzie. Następstwem podjęcia decyzji o założeniu sprawy jest podpisanie pełnomocnictwa i umowy, dzięki którym możemy go reprezentować. Większość spraw sądowych, o wysokość odszkodowania trwa od 24 do 36 miesięcy. Natomiast sprawy o ustalenie odpowiedzialności od 24 do 48 miesięcy, aczkolwiek do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie i czas procesu zależy od pracy sądu, na co żadna kancelaria nie ma wpływu.

Odzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy to pomoc w uzyskaniu odszkodowania na drodze sądowej. Jest to alternatywa dla dopłaty do odszkodowania i główna różnica pomiędzy tymi dwoma usługami jest taka, że w przypadku dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy na drodze sądowej Klient ma możliwość wygrać większą ilość pieniędzy, ale jest to obarczone ryzykiem oraz długim czasem oczekiwania na wynik sprawy (średnio 2-3 lata), czego nie ma w przypadku skorzystania z dopłaty do odszkodowania. Przyjęło się iż samodzielne prowadzenie sporu z ubezpieczycielem w sądzie jest opłacalne jedynie gdy sprawa deklaruje zaniżenie powyżej 10 000 zł. W Beker Polska oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy bez konieczności uczestnictwa w procesie sądowym. Jest to o wiele łatwiejsze i mniej problematyczne rozwiązanie.
Odzyskiwanie odszkodowań AC to pomoc w uzyskaniu odszkodowania na drodze sądowej. Proces odzyskania odszkodowania AC w sądzie niczym się nie różni od odzyskiwania odszkodowania z OC. Jednak różni się podstawą prawną na jakiej bazować będzie Mecenas. Podczas gdy odzyskiwanie odszkodowań z OC opiera się na prawie kodeksu cywilnego tak w przypadku odzyskiwania odszkodowań z AC opierać się będzie na umowie ubezpieczenia zawartej między poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym a konkretniej na Ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Po dokładnym przeanalizowaniu raportu certyfikowanego rzeczoznawcy oraz zawiłych warunków ubezpieczenia (np. amortyzacja części) Mecenas jest w stanie stwierdzić czy sprawa jest do wygrania w sądzie. Odzyskiwanie odszkodowań AC to alternatywa dla dopłaty do odszkodowania. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma usługami jest taka, że w przypadku dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej Klient ma możliwość wygrać większą ilość pieniędzy, ale jest to obarczone dużym ryzykiem przegrania sporu oraz długim czasem oczekiwania na wynik sprawy (średnio 2-3 lata), czego nie ma w przypadku skorzystania z dopłaty. Przyjęło się iż samodzielne prowadzenie sporu z ubezpieczycielem w sądzie jest opłacalne jedynie gdy sprawa deklaruje zaniżenie powyżej 10 000 zł.

1. Jeżeli poszkodowany ma pewność iż jego odszkodowania zostało znacznie zaniżone, a wartość zaniżenia klasuje się na poziomie powyżej 10 000 zł założenie sprawy przeciwko ubezpieczycielowi zaczyna być opłacalne. Próg opłacalności założenia sprawy w sądzie przeciw ubezpieczycielowi dyktowany jest kosztami sądowymi jakie poszkodowany będzie musiał ponieść.

 • Honorarium mecenasa
 • Opłaty sądowe – wpis
 • Honorarium biegłego sądowego
 • Jeśli poszkodowany przegra spór sądzie będzie zmuszony również do zapłaty honorarium pełnomocnika strony pozwanej – towarzystwa ubezpieczeniowego

2. Jeżeli ubezpieczyciel odmawia przyjęcia odpowiedzialności. Oczywiście w pierwszej kolejności należy spróbować odwołać się od jego decyzji ubezpieczyciela. Jeśli to nie zadziała warto skorzystać z pomocy Rzecznika praw finansowych – jest to specjalna komórka, która zajmująca się bezpłatną pomocą poszkodowanym. Rzecznik finansowy występuje w roli mediatora pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem. Pozostaje neutralny tak aby zakończyć spór z obopólną korzyścią.

Zanim zdecydujesz się na wejście z ubezpieczycielem na drogę sądową upewnij się iż Twoje odszkodowanie jest zaniżone