Dopłata do odszkodowania vs. dochodzenie odszkodowania

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, masz dwie drogi. Pierwsza to złożenie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Niestety jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, reklamacje są najczęściej odrzucane, a wtedy pozostaje Ci już tylko pójście do sądu. Istnieje jednak inna droga uzyskania należnego świadczenia, a konkretnie dopłata do odszkodowania. Obydwa rozwiązania mają swoje zalety i wady. Co zatem zrobić? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Dochodzenia odszkodowania w sądzie – czy warto?

Decydując się na dochodzenie odszkodowania w sądzie, musisz mieć świadomość, że wygrana nie jest pewnikiem, a nawet jeśli sąd wyda wyrok na Twoją korzyść, pieniądze nie pojawią się u Ciebie z dnia na dzień. Poza tym idąc do sądu, sam będziesz musiał wykazać, o ile zostało zaniżone Twoje odszkodowanie, co wcale nie jest takie proste.  Wobec tego jesteśmy zdania, że warto pójść do sądu tylko w przypadku większych szkód i to na duże kwoty, gdzie jesteśmy pewni zaniżenia.

Jednak droga sądowa wiąże się nie tylko z ryzykiem przegrania, ale również z kosztami. Musisz bowiem uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, wpłacić zaliczkę na poczet opinii biegłych sądowych oraz dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Jako poszkodowany zostaniesz również poinformowany o kosztach w przypadku przegrania sprawy (każda sprawa niesie ze sobą takie ryzyko, więc trzeba być na to przygotowanym). Dodatkowo poza utratą wpłaconych kwot tytułem rozpoczęcia sprawy, sąd ma prawo (na wniosek pozwanego) obciążyć poszkodowanego  kosztami pełnomocnika strony przeciwnej.

Chcesz założyć sprawę sądową przeciwko ubezpieczycielowi? Przejdź na stronę: Dochodzenie odszkodowań w sądzie.

Ile trwa postępowanie sądowe?

Czas trwania sprawy przed sądem nie jest jednakowy w każdym przypadku. Uzależniony jest między innymi od charakteru sprawy i szybkości działania właściwego sądu, co ze względu na niskie standardy w polskim sądownictwie wypada niestety blado na tle krajów Europy zachodniej. Można przyjąć, że po złożeniu pozwu do sądu i opłaceniu wpisu, następuje czas oczekiwania na wniesienie sprawy na wokandę. Okres ten wynosi zazwyczaj od jednego do sześciu miesięcy. Sam proces sądowy trwa około pół roku, maksymalnie osiem miesięcy. W trakcie jego trwania odbywają się trzy, cztery lub pięć rozpraw. Niezbędnym elementem procesu sądowego jest również powołanie biegłych, a także przesłuchanie stron procesu i wszystkich świadków.

Poza tym postępowanie sądowe to duży stres, a przecież już sam wypadek wiąże się z negatywnymi emocjami. Czasami po prostu nie warto dodatkowo szarpać sobie nerwów, które będą jeszcze większe, jeśli ostatecznie przegrasz i cały Twój wysiłek pójdzie na marne. Lepiej skorzystać z pewnego rozwiązania, które nie niesie ze sobą żadnego ryzyka i nic Cię nie kosztuje, czy z dopłaty do odszkodowania.

Dopłata do odszkodowania – co to takiego?

Dopłata do odszkodowania to korzyść majątkowa, którą uzyskujemy dzięki sprzedaży prawa własności do szkody komunikacyjnej. Potoczna nazwa dopłata do odszkodowania wzięła się stąd, że sprzedać prawo do szkody możemy tylko w przypadku, gdy już otrzymaliśmy odszkodowanie. Aby otrzymać dopłatę trzeba spełnić następujące warunki:

  • odszkodowanie zostało już wypłacone i poszkodowany może przedstawić dokumenty, które to potwierdzają;
  • decyzja o przyznaniu odszkodowania została wydana nie wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę;
  • nie została zawarta ugoda z ubezpieczycielem;
  • szkoda miała miejsce na terenie Polski (jeśli szkoda miała miejsce za granicą, być może będziemy mogli pomóc, ale taka sprawa wymaga indywidualnej konsultacji);
  • szkoda była rozliczana gotówkowo.

Jak otrzymać dopłatę do odszkodowania?

Jeśli spełniasz powyższe warunki, prześlij nam kosztorys naprawy oraz decyzję o wypłacie odszkodowania, abyśmy mogli przeanalizować Twoją szkodę. Ponadto, abyśmy mogli dokładniej obliczyć wysokość dopłaty, szczegółowo przedstaw nam stan pojazdu przed zdarzeniem. Musimy wiedzieć, czy pojazd przed zdarzeniem uległ uszkodzeniu? Jeżeli tak, to jakie były uszkodzenia i czy pojazd został naprawiony w ASO? Czy pojazd po aktualnej szkodzie został naprawiony? Jeżeli tak, to czy częściowo czy w całości? Czy pojazd po aktualnej szkodzie został sprzedany? Dzięki odpowiedziom na te pytania, będziemy mogli lepiej stwierdzić, jak mocno zaniżone zostało Twoje odszkodowanie i ustalić wysokość dopłaty.

Dopłata do odszkodowania – zalety

Główną zaletą dopłaty do odszkodowania jest to, że nie ponosisz żadnego ryzyka związanego ze sprawą. Gdy stajemy się właścicielami Twojej szkody i wytaczamy ubezpieczycielowi proces sądowy, robimy to wyłącznie w imieniu firmy i w żaden sposób Cię do tego nie angażujemy. Poza tym pieniądze, które otrzymasz od nas za przekazanie prawa do szkody, zostaną Ci wypłacone w momencie, gdy sami nie uzyskaliśmy jeszcze ani złotówki. Nawet jeśli przegramy sprawę w sądzie, nie będziemy do Ciebie dzwonić z pretensjami, że sprzedałeś nam ryzykowną sprawę, ponieważ wiemy, na co się piszemy.  Zapewniamy, że dopłata to szybki proces, który trwa od momentu przekazania nam dokumentów szkodowych, do momentu wypłacenia Ci pieniędzy, co może się zawrzeć nawet w kilku dniach. Tylko w wyjątkowo problematycznych przypadkach cała sprawa może trwać około miesiąca. Dlatego nie czekaj i już dziś zgłoś się do nas po dopłatę.