Dopłaty do odszkodowań
Otrzymałeś odszkodowanie?
Sprawdź, jaką dopłatę otrzymasz od nas.

Dopłaty do odszkodowań

Dopłata do odszkodowania to najlepszy sposób na uzyskanie należnych pieniędzy, gdy otrzymałeś zaniżone odszkodowanie OC. Polega ona na sprzedaży prawa do zaniżonej części odszkodowania, gdzie Klient otrzymuje od nas określoną kwotę, a my jako firma mamy potem możliwość ubiegania się w sądzie o wyższe odszkodowanie.

Dla kogo?

Nasza oferta jest skierowana do każdego kto w ciągu ostatnich 3 lat (po tym okresie sprawa się przedawnia) otrzymał odszkodowanie z tytułu szkody na pojeździe. Wystarczy, że prześlesz nam dokumenty sprawy do analizy, a oddzwonimy do Ciebie z propozycją dopłaty.

uzyskaj najwyższą dopłatę
do odszkodowania na rynku


Jak to działa?

Opinie naszych klientów

Co nas wyróżnia?

Otrzymałeś odszkodowanie?

Teraz uzyskaj dopłatę!

Dlaczego warto?

Pytania i odpowiedzi

Jak uzyskać możliwie wysoką dopłatę w 3 krokach?

1. Zapoznaj nas z historią pojazdu i podaj takie informacje jak:

a) Czy pojazd przed zdarzeniem uległ uszkodzeniu? Jeżeli tak, to jakie były uszkodzenia i czy pojazd został naprawiony w ASO?

b) Czy pojazd po aktualnej szkodzie został naprawiony? Jeżeli tak, to czy częściowo czy w całości?

c) Czy pojazd po aktualnej szkodzie został sprzedany?

2. W oparciu o Twoją deklarację przeanalizujemy sprawę raz jeszcze.

3. Nasza finalna oferta będzie najwyższą ofertą dopłaty, jaką możesz otrzymać w Polsce. Nie wierzysz? Sprawdź sam.

Na czym polega dopłata do odszkodowania?

Dopłata do odszkodowania OC / AC polega na przeniesieniu prawa do zaniżonej części odszkodowania na naszą firmę za wcześniej ustaloną kwotę, jest to tzw. cesja praw do szkody. Gdy jako firma stajemy się właścicielami szkody, próbujemy odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela z nawiązką jako naszym zarobkiem, ale to czy wygramy czy przegramy Ciebie już nie dotyka – otrzymujesz pewne pieniądze zanim my uzyskamy cokolwiek dla siebie.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Dopłata do odszkodowania – wszystko, co musisz wiedzieć.

W jakim okresie możesz starać się o dopłatę?

W okresie nie późniejszym niż 3 lata od momentu wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania (bezpiecznie jest dodać do tego czasu 4 – 8 tygodni).

Kto może starać się o dopłatę?

Każdy kto otrzymał odszkodowanie z tytułu szkody OC lub AC w ciągu ostatnich 3 lat. Jednak koniecznym warunkiem jest również to, że nie została zawarta ugoda z ubezpieczycielem.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się dlaczego ugoda z ubezpieczycielem nigdy nie jest korzystna dla poszkodowanego.

Ugoda z ubezpieczycielem a odszkodowanie.

Jakie są warunki otrzymania dopłaty do odszkodowania?

Aby otrzymać dopłatę do odszkodowania z OC najpierw trzeba otrzymać samo odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Następnie decyzja o przyznaniu odszkodowania nie może być wydana później niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę. Kolejnym warunkiem jest brak zawartej ugody z ubezpieczycielem, która praktycznie zawsze blokuje możliwość dochodzenia dalszych roszczeń. Jeżeli nie jesteś pewny, czy taką ugodę zawarłeś, to po prostu zgłoś się do nas, a dowiemy się tego w Twoim imieniu. Ostatni i dość oczywisty warunek to szkoda rozliczana  gotówkowo – nie możemy dopłacić do odszkodowania, którego nie było. Przy szkodach rozliczanych bezgotówkowo nie występuje odszkodowanie i dlatego nie ma możliwości dochodzenia dalszych roszczeń w ten sposób.

Skup odszkodowań - co to takiego?

Skup odszkodowań to potoczna i kiedyś używana nazwa na firmę, która zajmuje się odkupem szkód komunikacyjnych. Odkup odszkodowania to tzw. cesja prawa praw do szkody, gdzie klient otrzymuje od nas pieniądze za przeniesienia prawa do zaniżonej części odszkodowania.

Dopłaty do odszkodowań - opinie

Opinie o dopłatach do odszkodowań OC nie zawsze są jednomyślnie pozytywne. To, co najczęściej zarzuca się takim firmom jak nasza to bogacenie się na szkodzie Klienta, ponieważ dostaje on od nas pieniądze ale jednak my później możemy otrzymać w sądzie ich więcej. Trzeba jednak zauważyć, że tak naprawdę firma inwestuje te pieniądze i ponosi ryzyko kupując szkodę od Kienta ponieważ nigdy nie ma pewności, czy i ile pieniędzy uzyska się na drodze sądowej. Ponadto należy zauważyć, że sprawy sądowe ciągną się średnio 2-3 lata, a Klientom zależy na możliwie szybkim odzyskaniu pieniędzy. Na szczęście postrzeganie naszego biznesu z roku na rok jest lepsze i ludzie zaczynają rozumieć, na jakich mechanizmach opiera się ten biznes i dlaczego tak naprawdę złościć powinni się na towarzystwa zaniżające odszkodowania, a nie na firmę, która pomaga uzyskać im należne pieniądze.

Dopłata do odszkodowania vs. sprawa w sądzie

Odszkodowanie, które otrzymujemy od ubezpieczyciela powinno bez problemu pokryć wszystkie koszty związane ze szkodą. Co jednak, jeśli tak nie jest i do naprawy pojazdu musimy dopłacać z własnej kieszeni? Wtedy możemy albo pogodzić się z tym, że zostaliśmy oszukani, albo zawalczyć o swoje.

Oferujemy dwie drogi uzyskania dodatkowego odszkodowania:

  • Dopłata do odszkodowania.
  • Dochodzenie wyższego odszkodowania w sądzie.

Dopłata do odszkodowania to nic innego jak pieniądze, które od nas otrzymasz za przeniesienie prawa do swojej szkody na naszą firmę. Jest to forma dodatkowych pieniędzy dla Ciebie, gdzie nie ponosisz żadnego ryzyka ani nakładów finansowych. Kupując prawo do Twojej szkody za wcześniej uzgodnioną kwotę, zdobywamy możliwość pójścia z tą sprawą do sądu i uzyskania większych pieniędzy od towarzystwa w wyniku procesu.

Zalety dopłaty do odszkodowania:

  • nie ponosisz żadnych nakładów finansowych,
  • nie ryzykujesz przegranej w sądzie,
  • pieniądze na konto otrzymujesz nawet po kilku dniach.

Faktem jest, że kwota dopłaty jest często niższa niż kwota, którą będziemy mogli uzyskać w sądzie. Należy jednak pamiętać  że, zakładając sprawę przeciwko towarzystwu, to my ponosimy całe ryzyko procesu, wykładamy na niego pieniądze i jesteśmy zmuszeni czekać na wynik sprawy minimum 24 miesiące. Z tych względów forma dopłaty do odszkodowania wydaje się bardziej dogodna dla większości osób i, de facto jest chętniej wybieraną formą przez większość naszych Klientów.

Drugą formą dodatkowego odszkodowania oferowaną przez naszą firmę jest poprowadzenie sprawy w sądzie, w Twoim imieniu, przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu. Wybierając tę drogę, możesz uzyskać wyższą dopłatę do odszkodowania, ale jest to obarczone  długim czasem oczekiwania. Ponadto prowadzimy sprawy w sądzie, które dotyczą odmowy wypłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd. W takich przypadkach najpierw staramy się doprowadzić do wypłaty odszkodowania, a następnie zajmujemy się jego wysokością.

Decydując się na dochodzenie swoich żądań w sądzie, należy liczyć się z wydatkami, które trzeba ponieść w związku z procesem, czyli kosztami sądowymi oraz kosztem sporządzenia analizy eksperckiej sprawy. Oczywistą zaletą tej drogi jest możliwość uzyskania większych pieniędzy niż w przypadku dopłaty do odszkodowania, lecz przy wyborze trzeba też wziąć pod uwagę minusy tego rozwiązania.

Z tych względów poprowadzenie sprawy w sądzie proponujemy osobom, które przede wszystkim są pewne, że mogą czekać taki czas na pieniądze, jak i są w stanie ponieść wydatki związane ze sporządzeniem analizy eksperckiej oraz kosztami sądowymi.

Zaniżone odszkodowanie AC

Aby uzyskać dopłatę do odszkodowania za szkodę z AutoCasco muszą zostać spełnione takie same warunki jak przy szkodach z OC. Różnica polega na tym, że przy szkodach AC należy uwzględnić również  ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które są ustalane indywidualnie dla każdej polisy. Zapisy zawarte w OWU dotyczą często kwestii bezpośrednio mających wpływ na to, czy zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny (oraz w jakim stopniu) za rekompensatę szkód, które powstały w ten czy inny sposób. Z tego względu ustalenie wysokości dopłaty do odszkodowania AC jest bardziej skomplikowane niż przy OC. Nie mniej jednak zajmujemy się również takimi sprawami i do ich prawidłowego przeliczenia potrzebujemy wgląd w polisę AC poszkodowanego.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Różnice pomiędzy szkodą z OC i AC.

Jak towarzystwa zaniżają odszkodowania?

Czynników, które są brane pod uwagę przy rozliczaniu szkody jest bardzo wiele. Najważniejszymi z nich, są: części, roboczogodziny, wycena pojazdu przed szkodą, wycena wraku oraz kwalifikacja szkody. Ponadto wiele pomnniejszych kwestii, ale skupimy się tylko na najważniejszych czynnikach, które skutkują tym, że poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy.

Nieprawidłowa jakość części

Części, które muszą zostać wymienione na skutek kolizji, powinny być zastąpione przez części takiej samej klasy, czyli części oryginalne z logo producenta lub zamiennikami, których jakość odpowiada częściom oryginalnym. Wykluczamy natomiast zamienniki gorszej, czyli najniższej jakości. Ponadto ubezpieczyciel nie powinien potrącać amortyzacji części, chyba że wykaże, iż dzięki zamontowaniu nowych części auto zyska na wartości lub podlegające wymianie części wcześniej posiadały nienaprawione lub naprawione uszkodzenia, ewentualnie wyraźne ślady eksploatacji. Przy kwalifikacji części oraz doborze jej jakości zawsze należy mieć na uwadze jej stan, nie można zapominać, że rolą każdego odszkodowania jest pełne przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody lub wypłata kwoty, która to zapewni, a więc należy być świadomym, że nie powinniśmy oczekiwać pełnej wartości nowej części, jeśli uszkodzona w naszym pojeździe była mocno wyeksploatowana lub posiadała wcześniejsze uszkodzenia.

Zaniżona ilość oraz stawka roboczogodzin

W kosztorysach towarzystw ubezpieczeniowych, koszty robocizny są zazwyczaj uśredniane, a często nawet zaniżane względem średniej krajowej. Jednak stawki roboczogodzin różnią się zależnie od rejonu kraju, trudności naprawy oraz indywidualnych stawek mechaników. Ponadto stawka za godzinę to jedno, a kwestia ilości roboczogodzin to drugie. I tutaj również wyliczenia z towarzystw często mają się nijak do rzeczywistości.

Zaniżona wartość pojazdu

Tak jak w przypadku kosztorysu, tutaj też jest mnóstwo elementów mających wpływ na wycenę naszego pojazdu przez towarzystwo. Takimi elementami są min. wartość bazowa pojazdu, stan utrzymania pojazdu, wyposażenie specjalistyczne, korekty dotyczące ogumienia, napraw, ilości właścicieli, sytuacji rynkowej. Oczywiście na każdy z tych czynników można spojrzeć w inny sposób, a likwidator szkody na pewno nie spojrzy na nie łaskawym okiem. Manewrując wycenami pojazdu przed szkodą i po szkodzie można znacznie zaniżyć odszkodowanie.

Nieprawidłowa kwalifikacja szkody

Szkodę komunikacyjną można zaliczyć do częściowej, jeśli auto można naprawić lub do całkowitych, gdzie stwierdza się nieopłacalność jego naprawy. Ubezpieczycielowi zawsze na rękę będzie zakwalifikowanie szkody jako całkowitej ze względu na to, że w takim wypadku wypłaca tylko różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą i po szkodzie, zamiast pieniędzy na naprawę pojazdu. Manipulacja tymi wycenami sprawia, że kwota odszkodowania przy szkodzie całkowitej praktycznie zawsze jest niższa, niż gdyby szkodę rozliczyć jako częściową.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu: Wszystko, co musisz wiedzieć o dopłacie do odszkodowania.

Zachęcamy również do sprawdzenia innych naszych artykułów, które wyjaśniają kwestie związane z dopłatami do odszkodowań.

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku