Dopłaty do odszkodowań

Dopłaty do odszkodowań

Dopłata do odszkodowania to najlepszy sposób na uzyskanie należnych pieniędzy, gdy odszkodowanie OC/AC zostało niepoprawnie rozliczone.

Dlaczego warto zgłosić się do Beker Polska ?

Nasze usługi są bezpłatne

Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów, nasze usługi są także niezobowiązujące.

Szybki proces

Pieniądze na konto otrzymujesz już po kilku dniach od zgłoszenia się do nas.

Proste zasady współpracy

Aby proces był jak najmniej angażujący, załatwimy maksimum formalności za Ciebie.

Zero ryzyka

Nie ma możliwości, że stracisz już wypłacone odszkodowanie lub wypracowane zniżki.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy

Jak wygląda proces otrzymania
dopłaty do odszkodowania?

01.

Prześlij dokumenty do weryfikacji

Prześlij nam dokumentację szkody do analizy. Zweryfikujemy poprawność kwoty wypłaconego odszkodowania.
02.

Dzwonimy do Ciebie z propozycją dopłaty

W ciągu 3 dni roboczych od wysłania nam dokumentów, kontaktujemy się z Tobą w sprawie dopłaty.
03.

Podpisujemy umowę​

Podpisujemy umowę cesji, czyli przeniesienia praw do zaniżonej części odszkodowania na naszą firmę.
04.

Otrzymujesz dopłatę do odszkodowania​

Otrzymujesz od nas umówioną wcześniej kwotę. Pieniądze przelewamy na konto lub wypłacamy gotówkę.

Pytania i odpowiedzi

Na czym polega dopłata do odszkodowania?

Dopłata do odszkodowania OC / AC polega na przeniesieniu prawa do zaniżonej części odszkodowania na naszą firmę za wcześniej ustaloną kwotę, jest to tzw. cesja praw do szkody. Gdy jako firma stajemy się właścicielami szkody, próbujemy odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela z nawiązką jako naszym zarobkiem, ale to czy wygramy czy przegramy Ciebie już nie dotyka – otrzymujesz pewne pieniądze zanim my uzyskamy cokolwiek dla siebie.

Jak uzyskać możliwie wysoką dopłatę w 3 krokach?

1. Zapoznaj nas z historią pojazdu i podaj takie informacje jak:

  • Czy pojazd przed zdarzeniem uległ uszkodzeniu? Jeżeli tak, to jakie były uszkodzenia i czy pojazd został naprawiony w ASO?
  • Czy pojazd po aktualnej szkodzie został naprawiony? Jeżeli tak, to czy częściowo czy w całości?
  • Czy pojazd po aktualnej szkodzie został sprzedany?

2. W oparciu o Twoją deklarację przeanalizujemy sprawę raz jeszcze.

3. Nasza finalna oferta będzie najwyższą ofertą dopłaty, jaką możesz otrzymać w Polsce. Nie wierzysz? Sprawdź sam.

W jakim okresie możesz starać się o dopłatę?

W okresie nie późniejszym niż 3 lata od momentu wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania (bezpiecznie jest dodać do tego czasu 4 – 8 tygodni).

Kto może starać się o dopłatę?

Każdy kto otrzymał odszkodowanie z tytułu szkody OC lub AC w ciągu ostatnich 3 lat. Jednak koniecznym warunkiem jest również to, że nie została zawarta ugoda z ubezpieczycielem.

Jakie są warunki otrzymania dopłaty do odszkodowania?

Aby otrzymać dopłatę do odszkodowania z OC najpierw trzeba otrzymać samo odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Następnie decyzja o przyznaniu odszkodowania nie może być wydana później niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę. Kolejnym warunkiem jest brak zawartej ugody z ubezpieczycielem, która praktycznie zawsze blokuje możliwość dochodzenia dalszych roszczeń. Jeżeli nie jesteś pewny, czy taką ugodę zawarłeś, to po prostu zgłoś się do nas, a dowiemy się tego w Twoim imieniu. Ostatni i dość oczywisty warunek to szkoda rozliczana  gotówkowo – nie możemy dopłacić do odszkodowania, którego nie było. Przy szkodach rozliczanych bezgotówkowo nie występuje odszkodowanie i dlatego nie ma możliwości dochodzenia dalszych roszczeń w ten sposób.

Skup odszkodowań - co to takiego?

Skup odszkodowań to potoczna i kiedyś używana nazwa na firmę, która zajmuje się odkupem szkód komunikacyjnych. Odkup odszkodowania to tzw. cesja prawa praw do szkody, gdzie klient otrzymuje od nas pieniądze za przeniesienia prawa do zaniżonej części odszkodowania.

Jakie są opinie o dopłatach do odszkodowań?

Opinie o dopłatach do odszkodowań OC nie zawsze są jednomyślnie pozytywne. To, co najczęściej zarzuca się takim firmom jak nasza to bogacenie się na szkodzie Klienta, ponieważ dostaje on od nas pieniądze ale jednak my później możemy otrzymać w sądzie ich więcej. Trzeba jednak zauważyć, że tak naprawdę firma inwestuje te pieniądze i ponosi ryzyko kupując szkodę od Kienta ponieważ nigdy nie ma pewności, czy i ile pieniędzy uzyska się na drodze sądowej. Ponadto należy zauważyć, że sprawy sądowe ciągną się średnio 2-3 lata, a Klientom zależy na możliwie szybkim odzyskaniu pieniędzy. Na szczęście postrzeganie naszego biznesu z roku na rok jest lepsze i ludzie zaczynają rozumieć, na jakich mechanizmach opiera się ten biznes i dlaczego tak naprawdę złościć powinni się na towarzystwa zaniżające odszkodowania, a nie na firmę, która pomaga uzyskać im należne pieniądze.

W jaki sposób zaniżane są odszkodowania?

Czynników, które są brane pod uwagę przy rozliczaniu szkody jest bardzo wiele. Najważniejszymi z nich, są: części, roboczogodziny, wycena pojazdu przed szkodą, wycena wraku oraz kwalifikacja szkody. Ponadto wiele pomnniejszych kwestii, ale skupimy się tylko na najważniejszych czynnikach, które skutkują tym, że poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy.

Nieprawidłowa jakość części
Części, które muszą zostać wymienione na skutek kolizji, powinny być zastąpione przez części takiej samej klasy, czyli części oryginalne z logo producenta lub zamiennikami, których jakość odpowiada częściom oryginalnym. Wykluczamy natomiast zamienniki gorszej, czyli najniższej jakości. Ponadto ubezpieczyciel nie powinien potrącać amortyzacji części, chyba że wykaże, iż dzięki zamontowaniu nowych części auto zyska na wartości lub podlegające wymianie części wcześniej posiadały nienaprawione lub naprawione uszkodzenia, ewentualnie wyraźne ślady eksploatacji. Przy kwalifikacji części oraz doborze jej jakości zawsze należy mieć na uwadze jej stan, nie można zapominać, że rolą każdego odszkodowania jest pełne przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody lub wypłata kwoty, która to zapewni, a więc należy być świadomym, że nie powinniśmy oczekiwać pełnej wartości nowej części, jeśli uszkodzona w naszym pojeździe była mocno wyeksploatowana lub posiadała wcześniejsze uszkodzenia.

Zaniżona ilość oraz stawka roboczogodzin
W kosztorysach towarzystw ubezpieczeniowych, koszty robocizny są zazwyczaj uśredniane, a często nawet zaniżane względem średniej krajowej. Jednak stawki roboczogodzin różnią się zależnie od rejonu kraju, trudności naprawy oraz indywidualnych stawek mechaników. Ponadto stawka za godzinę to jedno, a kwestia ilości roboczogodzin to drugie. I tutaj również wyliczenia z towarzystw często mają się nijak do rzeczywistości.

Zaniżona wartość pojazdu
Tak jak w przypadku kosztorysu, tutaj też jest mnóstwo elementów mających wpływ na wycenę naszego pojazdu przez towarzystwo. Takimi elementami są min. wartość bazowa pojazdu, stan utrzymania pojazdu, wyposażenie specjalistyczne, korekty dotyczące ogumienia, napraw, ilości właścicieli, sytuacji rynkowej. Oczywiście na każdy z tych czynników można spojrzeć w inny sposób, a likwidator szkody na pewno nie spojrzy na nie łaskawym okiem. Manewrując wycenami pojazdu przed szkodą i po szkodzie można znacznie zaniżyć odszkodowanie.

Nieprawidłowa kwalifikacja szkody
Szkodę komunikacyjną można zaliczyć do częściowej, jeśli auto można naprawić lub do całkowitych, gdzie stwierdza się nieopłacalność jego naprawy. Ubezpieczycielowi zawsze na rękę będzie zakwalifikowanie szkody jako całkowitej ze względu na to, że w takim wypadku wypłaca tylko różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą i po szkodzie, zamiast pieniędzy na naprawę pojazdu. Manipulacja tymi wycenami sprawia, że kwota odszkodowania przy szkodzie całkowitej praktycznie zawsze jest niższa, niż gdyby szkodę rozliczyć jako częściową.

Jak uzyskać dopłatę za szkodę AC?

Aby uzyskać dopłatę do odszkodowania za szkodę z AutoCasco muszą zostać spełnione takie same warunki jak przy szkodach z OC. Różnica polega na tym, że przy szkodach AC należy uwzględnić również  ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które są ustalane indywidualnie dla każdej polisy. Zapisy zawarte w OWU dotyczą często kwestii bezpośrednio mających wpływ na to, czy zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny (oraz w jakim stopniu) za rekompensatę szkód, które powstały w ten czy inny sposób. Z tego względu ustalenie wysokości dopłaty do odszkodowania AC jest bardziej skomplikowane niż przy OC. Nie mniej jednak zajmujemy się również takimi sprawami i do ich prawidłowego przeliczenia potrzebujemy wgląd w polisę AC poszkodowanego.

Dopłata do odszkodowania vs. sprawa w sądzie

Odszkodowanie, które otrzymujemy od ubezpieczyciela powinno bez problemu pokryć wszystkie koszty związane ze szkodą. Co jednak, jeśli tak nie jest i do naprawy pojazdu musimy dopłacać z własnej kieszeni? Wtedy możemy albo pogodzić się z tym, że zostaliśmy oszukani, albo zawalczyć o swoje.

Oferujemy dwie drogi uzyskania dodatkowego odszkodowania:

  • Dopłata do odszkodowania.
  • Dochodzenie wyższego odszkodowania w sądzie.

Dopłata do odszkodowania to nic innego jak pieniądze, które od nas otrzymasz za przeniesienie prawa do swojej szkody na naszą firmę. Jest to forma dodatkowych pieniędzy dla Ciebie, gdzie nie ponosisz żadnego ryzyka ani nakładów finansowych. Kupując prawo do Twojej szkody za wcześniej uzgodnioną kwotę, zdobywamy możliwość pójścia z tą sprawą do sądu i uzyskania większych pieniędzy od towarzystwa w wyniku procesu.

Zalety dopłaty do odszkodowania:

  • nie ponosisz żadnych nakładów finansowych,
  • nie ryzykujesz przegranej w sądzie,
  • pieniądze na konto otrzymujesz nawet po kilku dniach.

Faktem jest, że kwota dopłaty jest często niższa niż kwota, którą będziemy mogli uzyskać w sądzie. Należy jednak pamiętać  że, zakładając sprawę przeciwko towarzystwu, to my ponosimy całe ryzyko procesu, wykładamy na niego pieniądze i jesteśmy zmuszeni czekać na wynik sprawy minimum 24 miesiące. Z tych względów forma dopłaty do odszkodowania wydaje się bardziej dogodna dla większości osób i, de facto jest chętniej wybieraną formą przez większość naszych Klientów.

Drugą formą dodatkowego odszkodowania oferowaną przez naszą firmę jest poprowadzenie sprawy w sądzie, w Twoim imieniu, przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu. Wybierając tę drogę, możesz uzyskać wyższą dopłatę do odszkodowania, ale jest to obarczone  długim czasem oczekiwania. Ponadto prowadzimy sprawy w sądzie, które dotyczą odmowy wypłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd. W takich przypadkach najpierw staramy się doprowadzić do wypłaty odszkodowania, a następnie zajmujemy się jego wysokością.

Decydując się na dochodzenie swoich żądań w sądzie, należy liczyć się z wydatkami, które trzeba ponieść w związku z procesem, czyli kosztami sądowymi oraz kosztem sporządzenia analizy eksperckiej sprawy. Oczywistą zaletą tej drogi jest możliwość uzyskania większych pieniędzy niż w przypadku dopłaty do odszkodowania, lecz przy wyborze trzeba też wziąć pod uwagę minusy tego rozwiązania.

Z tych względów poprowadzenie sprawy w sądzie proponujemy osobom, które przede wszystkim są pewne, że mogą czekać taki czas na pieniądze, jak i są w stanie ponieść wydatki związane ze sporządzeniem analizy eksperckiej oraz kosztami sądowymi.

Przykłady naszych dopłat

Honda
Accord Sedan

Odszkodowanie - 15 388 zł

Dopłata - 2 614 zł

Zakres uszkodzeń:

- okładzina zderzaka tylnego,
- wzmocnienie zderzaka,
- pas tylny,
- pokrywa tylna,
- układ wydechowy...

Mercedes-Benz
E 220d 4-matic

Odszkodowanie - 30 617 zł

Dopłata - 7 500 zł

Zakres uszkodzeń:

- okładzina zderzaka tylnego,
- reflektor led,
- błotnik przedni,
- osłona chłodnicy,
- przekładnia kierownicy,
- tarcza hamulcowa,
- opona...

Jaguar Daimler
XJ40

Odszkodowanie - 2 726 zł

Dopłata - 1 670zł

Zakres uszkodzeń:

- drzwi tylne,
- próg drzwi ,
- felga,
- ściana boczna,
- wnęka koła,
- kołpak.

Hyundai
Tucson

Odszkodowanie - 8 735 zł

Dopłata - 1 318 zł

Zakres uszkodzeń:

- okładzina zderzaka tylnego,
- lampa tylna,
- pokrywa tylna,
- listwa uchwytu pokrywy,
- sprzęg przyczepy,
- wieszak gumowy tłumika,
- nakładka na tłumik końcowy.

BMW
520d xDrive

Odszkodowanie - 6 586 zł

Dopłata - 3 750 zł

Zakres uszkodzeń:

- okładzina zderzaka,
- zwrotnica,
- opony,
- wsporniki zderzaka,
- nadkole wewnętrzne,
- piasta koła z łożyskiem,
- tarcza hamulcowa

Volkswagen
Golf GTD

Odszkodowanie - 10 836 zł

Dopłata - 682 zł

Zakres uszkodzeń:

- drzwi przednie lewe,
- poszycie fotela,
- wykładzina dachu,
- osłona konsoli.

Peugeot
Partner

Odszkodowanie - 1 488 zł

Dopłata - 1 136 zł

Zakres uszkodzeń:

- okładzina zderzaka,
- wspornik zderzaka,
- obudowa przednia,
- wsporniki chłodnicy,
- tunel wentylatora.

Audi
A6 Quattro

Odszkodowanie - 833 zł

Dopłata - 284 zł

Zakres uszkodzeń:

- zderzak tylny,
- spoiler zderzaka,
- nakładka zderzaka.

Co mówią o nas klienci?

Zobacz opinie o nas i dowiedz się, dlaczego warto nam zaufać.
Przemek G.
Przemek G.
Read More
Mega polecam. Po rezygnacji innych polecanych firm które również zajmują się dopłatami do odszkodowań myślałem, że nie uda się już nic wywalczyć w tej sprawie. Firma Beker pomogła, wszystko przebiegło sprawnie, terminowo i kontakt był bardzo dobry. Jeszcze raz polecam, oby więcej firm z takim podejściem do klienta 🙂
Daniel D.
Daniel D.
Read More
Wszystko przebiegło mega sprawnie. Sprawa załatwiona bardzo szybko, cała dopłata do odszkodowania była przedstawiona w sposób jasny i klarowny, przez co nie mam żadnych zastrzeżeń i zdecydowanie polecam wszystkim usługi tej firmy.
Konrad K.
Konrad K.
Read More
Chciałbym serdecznie podziękować firmie Beker Polska za pomoc doradczą i klarowne wyjaśnienie zawiłości prawnych, jak i sposobów działania w związku z uzyskaniem większego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Chciałbym też z tego miejsca złożyć pochwałę i podziękować Panu Dawidowi Sawickiemu za zaangażowanie, wiedzę, fachowe doradztwo oraz świetny kontakt.
Katarzyna
Katarzyna
Read More
Szybka i profesjonalna obsługa. Wszystko poszło sprawnie, porównywałam oferty z innymi firmami ale tutaj warunki były najlepsze a doplata najwyższa. Polecam !!
Karo L.
Karo L.
Read More
Polecam ! Firma odkupiła moja szkodę za 2600 zł podczas kiedy ubezpieczalnia wyceniła ją na 1700 zł. Łączna kwota, która trafiła na moje konto to 4300 zł - za to spokojnie naprawie swój samochód, nie drażniąc mechanika. 🙂
Bartłomiej B.
Bartłomiej B.
Read More
Profesjonalne podejście do sprawy. 1) Bardzo dobry kontakt, mila i merytorycznie przygotowana (za sprawą Pani Patrycji i Pana Piotra) obsługa i doradztwo. 2) Rzetelna i szybka wycena. 3) minimum formalności. Gorąco polecam do zapoznania się z ich ofertą. Bartłomiej B.
Previous
Next