Weryfikacja szkody

Czym jest weryfikacja szkody?

Weryfikacja szkody polega na poddaniu szkody komunikacyjnej dogłębnej analizie tak, aby dowiedzieć się, czy została ona prawidłowo rozliczona. Weryfikacja szkody daje informacje nie tylko o poprawności rozliczenia, ale też o dokładnej kwocie odszkodowania, jaką poszkodowany powinien otrzymać. 

W ramach weryfikacji szkody:

  • Sporządzamy wycenę wartości pojazdu przed szkodą.
  • Sporządzamy wycenę pojazdu po szkodzie.
  • Sporządzamy kosztorys naprawy pojazdu.
  • Analizujemy zasadność kwalifikacji szkody jako całkowitej.

W jakich przypadkach warto zweryfikować szkodę?

Szkoda całkowita

Podejrzenie zaniżenia

Poznanie kwoty odszkodowania

Przejdź na stronę BekerExpert i dowiedz się więcej