Miałeś szkodę?

Zgłoś się do nas, aby uzyskać najwyższą dopłatę do odszkodowania w Polsce!

Dopłaty do odszkodowań

Dopłaty do odszkodowań

Czym jest dopłata do odszkodowania OC?

Jest to korzyść majątkowa, którą możesz uzyskać sprzedając nam prawo do zaniżonej części swojego odszkodowania z OC sprawcy. Polega na przeniesieniu prawa do zaniżonej części odszkodowania na naszą firmę na podstawie cesji praw do szkody. Dopłatę do odszkodowania z AC uzyskuje się w taki sam sposób. Pamiętaj, że dopłatę możesz uzyskać dopiero wtedy, gdy otrzymasz już odszkodowanie od ubezpieczyciela.

W jakim okresie można starać się o dopłatę?

Dopłatę do odszkodowania można uzyskać za szkody do 3 lat wstecz od momentu wypłaty odszkodowania.

Jakie są warunki otrzymania dopłaty?

Pierwszym warunkiem jest otrzymanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, w okresie nie późniejszym niż 3 lata wstecz. Drugim i ostatnim warunkiem jest brak zawartej ugody z ubezpieczycielem. Taka ugoda blokuje możliwość dochodzenia dalszych roszczeń, a zawrzeć ją można często nieświadomie np. godząc się telefonicznie na proponowaną przez towarzystwo kwotę odszkodowania. Jeżeli nie jesteś pewny, czy zawarłeś taką ugodę, to zgłoś się do nas, a dowiemy się tego w Twoim imieniu.

Jak to działa?

Miałeś szkodę i otrzymałeś odszkodowanie?

Zgłoś się po dopłatę

Dlaczego my?