Oświadczenie o kolizji

Oświadczenie sprawcy kolizji

Aby uniknąć nieścisłości, co do przebiegu zdarzenia drogowego, sprawca zdarzenia powinien wypisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Dzięki temu drugi poszkodowany może szybciej otrzymać odszkodowanie.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Takie oświadczenie wypisuje albo sprawca zdarzenia, albo poszkodowany ale najczęściej jest ono wypisywane wspólnie; wtedy mówimy o wspólnym oświadczeniu o zdarzeniu drogowym.

Pytania i odpowiedzi

Co musi się znaleźć na oświadczeniu o kolizji?

W przypadku, gdy nie posiadamy gotowego oświadczenia sprawcy a chcemy je wypisać jeszcze na miejsce zdarzenia, możemy to zrobić wypisując konieczne informacje na byle jakiej kartce papieru. Najważniejsze, aby w oświadczeniu znalazły się następujące elementy:

 • dane kierowców – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, oraz właścicieli samochodów, jeżeli właścicielami nie są osoby uczestniczące w kolizji;
 • wskazanie kto jest sprawcą kolizji, a kto osobą poszkodowaną;
 • dane samochodów – numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model i typ samochodu
 • dane polisy OC sprawcy – numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwa ubezpieczyciela (pamiętaj, aby sprawdzić ważność polisy sprawcy na dzień kolizji)
 • data, miejsce i dokładny czas zdarzenia
 • dokładny opis okoliczności, z uwzględnieniem znaków drogowych, do których nie dostosował się sprawca
 • szczegółowy zakres uszkodzeń samochodów (można zastosować rysunki pomocnicze)
 • informacja czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się podczas stłuczki w autach – jeśli tak, to w jakim stopniu;
 • dane świadków zdarzenia wraz z ich podpisami
 • czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej

Im dokładniej sporządzisz oświadczenie o kolizji tym lepiej i szybciej może zostać zlikwidowana Twoja szkoda. Zawsze warto zrobić zdjęcie wypełnionego oświadczenia, dzięki czemu mamy pewność, że nikt nie wprowadzi w nim żadnych zmian oraz zabezpieczamy się na ewentualność jego zgubienia.

Czym jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno zawierać wszystko to, co zwykłe oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Właściwie te dwa dokumenty nie różnią się niczym istotnym, może poza tym, że na wspólnym oświadczeniu muszą się znaleźć podpisy zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy kolizji. Zawsze warto wypisać wspólne oświadczenie o kolizji ze względu na możliwość ustalenia na gorąco wszystkich szczegółów zdarzenia i zapisania ich, aby uniknąć nieścisłości w procesie likwidacji szkody.

Co w przypadku szkody parkingowej?

Szkoda parkingowa to niewielka stłuczka, która – jak się łatwo domyślić – zdarzyła się na parkingu. Pod względem likwidacji takiej szkody nie różni się ona niczym innym od każdej innej szkody na pojeździe. Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu wypełnia się też w taki sam sposób jak zwykłe oświadczenie sprawcy. Nie inaczej ma się sprawa z oświadczeniem o kolizji, gdzie jesteśmy stroną poszkodowaną.

Czy trzeba wzywać policję?

Nawet sama policja podaje informacje, że nie ma konieczności wzywania ich do każdej stłuczki. Jeżeli obie strony kolizji zgadzają się, co do wersji wydarzeń oraz nikt nie ucierpiał, to wzywanie policji jest zbędne. Oświadczenie o kolizji bez policji spisuje się w dokładnie taki sam sposób jak każde inne oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub oświadczenie sprawcy kolizji więc zalecamy skorzystać z oświadczenia, które znajdziesz na górze strony.
Są jednak sytuacje, gdy warto wezwać policję i najczęstsze podajemy poniżej:

 • sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia,
 • nie wiemy, która strona była sprawcą kolizji,
 • nie ma zgody co do przebiegu zdarzenia,
 • mamy podejrzenie, że drugi kierowca może być nietrzeźwy,
 • mamy wątpliwości co do dokumentów drugiego kierowcy,
 • ktoś z uczestników kolizji lub osoba postronna została ranna.

Sprawdź naszą instrukcję likwidacji szkody