Wszystko, co musisz wiedzieć, o dopłacie do odszkodowania

Jeżeli jesteś niezadowolony z odszkodowania, które wypłaciło Ci towarzystwo i chcesz uzyskać więcej pieniędzy dzięki dopłacie od odszkodowania, to ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego istotnych kwestii, takich jak min. na jakiej podstawie ustalana jest wysokość dopłaty, jakie są warunki konieczne do jej uzyskania, jak wygląda uzyskanie dopłaty przy szkodzie AC.

Czym jest dopłata do odszkodowania?

Dopłata do odszkodowania to korzyść majątkowa, którą uzyskujemy dzięki sprzedaży prawa własności do szkody komunikacyjnej. Potocznie przyjęło się mówić, że jest to dopłata do odszkodowania, ponieważ sprzedać prawo do szkody możemy tylko w przypadku, gdy już otrzymaliśmy odszkodowanie.

Dopłata do odszkodowania, a ubezpieczenie AC

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby otrzymać dopłatę do odszkodowania z OC sprawcy, przy szkodach z AC również mają zastosowanie. Jednak przy szkodach z AutoCasco, liczą się jeszcze ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które są ustalane indywidualnie dla każdej polisy. Oprócz zapisów znajdujących się w większości polis AC, mówiących o braku odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa takich jak np. zgubienie kluczyków lub prowadzenie pod wpływem alkoholu, istnieją liczne zapisy ustalane z agentem.

Takie zapisy dotyczą między innymi:

 • wariantu pomocy drogowej
 • limitu holowania,
 • amortyzacji części,
 • pojazdu zastępczego,
 • stałej wartości pojazdu,
 • wysokości NNW.

Z powyższych względów ustalanie wysokości dopłaty do odszkodowania przy szkodach AC jest skomplikowane i obwarowane wieloma obostrzeniami. Skutkuje to wydłużonym czasem weryfikacji sprawy, a czasami zablokowaniem możliwości dopłacenia do szkody.

Jak przebiega proces uzyskania dopłaty do odszkodowania?

 1. Klient kontaktuje się z nami w sprawie dopłaty do odszkodowania.
 2. Przesyłamy wykaz dokumentów niezbędnych do zweryfikowania sprawy.
 3. Gdy otrzymujemy komplet dokumentów, zabieramy się za przeliczenie szkody. Jeśli klient nie posiada wszystkich koniecznych dokumentów, uzyskujemy je od ubezpieczyciela za upoważnieniem klienta lub klient może uzyskać je samodzielnie, co jest szybszą drogą.
 4. Jeśli po weryfikacji sprawy widzimy, że odszkodowanie zostało zaniżone, to wyrażamy chęć zakupu prawa do szkody za określoną kwotę.
 5. Gdy Klient godzi się na naszą propozycję dopłaty, w szybki i prosty sposób zawieramy umowę przeniesienia prawa do zaniżonej części odszkodowania z Klienta na naszą firmę.
 6. Sprawdzamy stan faktyczny szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym, czyli informacje dotyczące historii pojazdu, czy nie było podpisanej ugody, zgodność kwoty odszkodowania i inne.
 7. Jeżeli klient podał nam faktyczne dane dotyczące szkody i pojazdu, to weryfikacja przebiega pozytywnie i wtedy przelewamy pieniądze na konto.

Cały proces od momentu otrzymania dokumentacji szkody, do momentu wypłaty dopłaty do odszkodowania, może się zamknąć w kilku dniach. Zdarzają się jednak przypadki, gdy ubezpieczyciel utrudnia uzyskanie dokumentów i cały proces wydłuża się kilkukrotnie.

Na jakiej podstawie szacowana jest wysokość dopłaty?

Kwota, którą proponujemy za prawo do szkody ustalana jest zawsze indywidualnie, ponieważ ma na nią wpływ wiele czynników.
Główne czynniki, które mają wpływ na kwotę dopłaty to:

 • wysokość zaniżenia w sprawie,
 • ryzyko związane ze szkodą całkowitą,
 • historia pojazdu.

Zaniżenie w szkodzie ustalane jest na podstawie czterech podstawowych czynników:

 • koszty robocizny,
 • części do wymiany,
 • części do naprawy,
 • wycena pojazdu.

Części i robocizna, a zaniżenie w sprawie

Obliczając koszty robocizny towarzystwa stosują stawki, które nie są faktycznymi stawkami rynkowymi za naprawy mechaniczne lub lakierowanie. Zaniża się też (choć bardzo rzadko) ilość godzin roboczych (roboczogodziny) potrzebnych do naprawy pojazdu. W kosztorysach, które zawierają części do wymiany, zazwyczaj zamiast części oryginalnych (O), ubezpieczyciele stosują części zamienne o słabej jakości. Jednakże tylko części oznaczone jako „Q” mają wystarczająco dobrą jakość, aby posłużyć za pełnoprawny zamiennik.

Celem odszkodowania jest wyrównanie uszczerbku majątkowego, który powstał w skutek kolizji drogowej, dlatego nie zawsze naprawa na nowych częściach oryginalnych jest poprawną kwalifikacją. Zależnie od wielu czynników w kosztorysie mogą się znaleźć części zamienne o różnych kategoriach jakości oraz części nowe. W niektórych przypadkach trzeba też zawrzeć części akcesoryjne (spojlery, felgi, nagłośnienie itp.), których wycena bywa trudna ze względu na rzadkość występowania i subiektywność wartości.

Wycena pojazdu jest niezwykle ważną częścią wyceny szkody przy szkodach całkowitych. Bywa tak, że przy nieprawidłowej wycenie pojazdu szkoda może zmienić kwalifikację na częściową, co ma ogromny wpływ na wysokość odszkodowania. Na wycenę pojazdu składa się wiele czynników, często ich wartość jest określana w sposób nieprawidłowy przez co wartość całego pojazdu potrafi być znacznie zaniżana.

Ryzyko związane ze szkodą całkowitą

Szkody z OC sprawcy, są kwalifikowane jako całkowite, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość, natomiast w przypadku szkód z AC wystarczy, że koszt naprawy przekroczy 70% wartości pojazdu. Szkody całkowite są “na rękę” ubezpieczycielom, ponieważ w takich przypadkach wypłacają niewielkie odszkodowanie, które oblicza się odejmując wartość wraku od wartości pojazdu przed szkodą. Gdyby szkoda została zakwalifikowana jako częściowa, to mogłoby się okazać, że należne jest wysokie odszkodowanie na pokrycie dużych szkód. Przy szkodach całkowitych towarzystwa zaniżają wycenę wartości pojazdu przed szkodą oraz zawyżają wycenę wartości wraku, co skutkuje znacznie niższym odszkodowaniem. Nasza firma poddaje wszystkie te czynniki dokładnej analizie.

Historia pojazdu

Historia pojazdu jest ważna zarówno przy szkodach częściowych, jak i całkowitych. To, jakiej jakości części powinny zostać użyte do naprawy pojazdu oraz wycena jego wartości przed szkodą i po szkodzie jest uzależnione od tego, co się działo z pojazdem w trakcie jego eksploatacji. Ważne są np. takie aspekty jak to, czy auto było sprowadzane i skąd lub czy było wcześniej uszkodzone, a jeśli tak, to w jakiej technologii było naprawiane.

Dlaczego warto skorzystać z dopłaty do odszkodowania?

1.Brak ryzyka

Główną zaletą dopłaty do odszkodowania jest to, że klient nie ponosi żadnego ryzyka związanego ze sprawą. Gdy stajemy się właścicielami danej szkody i wytaczamy ubezpieczycielowi proces sądowy, robimy to wyłącznie w imieniu firmy i w żaden sposób nie angażujemy już klienta.

Załóżmy, że klient chce sam dochodzić swoich praw w sądzie. Oczywiście może to zrobić i nawet oferujemy poprowadzenie sprawy w imieniu klienta. Jednakże trzeba mieć na uwadzę, że w tym przypadku klient ponosi ryzyko przegrania sprawy, a nie my. Ponadto klient ponosi początkowe koszty związane ze sporządzeniem opinii eksperckiej dotyczącej szkody. Reasumując ryzyko przegrania sprawy wiąże się z utratą:

 • możliwości uzyskania wyższego odszkodowania,
 • pieniędzy wydanych na opinię ekspercką,
 • pieniędzy wydanych na koszty sądowe.

2. Pewne pieniądze

Pieniądze, które klient otrzymuje od nas za przekazanie prawa do szkody, są mu wypłacane w momencie, gdy sami nie uzyskaliśmy jeszcze ani złotówki. Nawet jeśli przegramy sprawę w sądzie, nie dzwonimy do klienta z pretensjami, że sprzedał nam ryzykowną sprawę, ponieważ wiemy, jakie ryzyko ponosimy.

3.Szybka korzyść

Cały proces, od momentu przekazania nam dokumentów szkodowych, do momentu wypłacenia klientowi dopłaty do odszkodowania, może się zawrzeć nawet w kilku dniach. W bardzo problematycznych przypadkach cała sprawa może trwać około miesiąca. Trzeba mieć jednak świadomość, że istnieją przypadki niezwykle skomplikowane, które potrafią trwać dłużej np. takie, gdzie bank udzielał finansowania na zakup pojazdu lub sprawa jest jeszcze w toku likwidacji. We wszystkich tego typu problematycznych kwestiach wspieramy naszych Klientów i pomagamy im załatwić wszelkie formalności.

Sprawy sądowe o wyższe odszkodowanie komunikacyjne trwają zazwyczaj od 2 do 4 lat, a bywa, że jeszcze dłużej. Powiedzieć, że to znacznie dłużej niż trzeba czekać na dopłatę, to i tak mało. Faktem jest, że wytaczając proces sądowy można “ugrać” więcej, jednak trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta różnica ma dla nas takie znaczenie, że jesteśmy w stanie czekać tak długo na wynik procesu.

Chcesz otrzymać dopłatę do odszkodowania?

Nie czekaj i skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Jeżeli posiadasz dokumentację szkodową, to prześlij ją na nasz adres mailowy zgloszenia@bekerpolska.pl lub wypełnij formularz kontaktowy.