Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Czy wiesz, że aż 7 na 10 wypłacanych odszkodowań jest zaniżonych? Statystyki są alarmujące i mało optymistyczne dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Na szczęście w świetle obecnych przepisów każdemu przysługuje prawo do odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Dzięki temu, jeśli otrzymane świadczenie jest niewystarczające, można złożyć reklamację i walczyć o wyższe odszkodowanie. Zastanawiasz się, jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego na ten temat.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – podstawa prawna

Według ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (której pełną treść znajdziesz na stronie internetowej Sejmu), jako osoba poszkodowana w wypadku drogowym, która otrzymała zaniżone lub niewystarczające odszkodowanie z OC sprawcy, masz prawo do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Termin złożenia reklamacji jest taki sam jak przedawnienia się roszczeń, czyli 3 lata. Może się jednak zdarzyć, że zostanie wydłużony do lat 20, na przykład w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku).

Jak napisać odwołanie?

Odpowiadając na pytanie, jak napisać odwołanie od decyzji PZU czy innego zakładu ubezpieczeń, trzeba przede wszystkim pamiętać, że jest to pismo oficjalne, a co za tym idzie – ma swoją określoną formułę. Oznacza to, że musi zawierać konkretne dane:

 • Twoje jako poszkodowanego – imię, nazwisko i adres oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;
 • numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody;
 • uzasadnienie odwołania;
 • numer konta bankowego i kwota, jakiej żądasz;
 • załączniki (jeśli takie są) – faktury, cennik części zamiennych itp.

Jeżeli masz szkodę z OC sprawcy i otrzymałeś zaniżoną wycenę szkody, to przejdź na poniższą podstronę, aby pobrać wzór odwołania oraz otrzymać pomoc w uzyskaniu wyższego odszkodowania.

Pobierz przykładowy wzór odwołania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania (zaniżonego rzecz jasna) można opisać za pomocą prostego wzoru:

 • w prawym górnym rogu należy wpisać miejsce i datę sporządzania reklamacji;
 • niżej po lewej stronie powinny znaleźć się Twoje dane: imię, nazwisko i adres oraz numer polisy i szkody;
 • po prawej stronie, należy oznaczyć towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego kierujemy odwołanie oraz podać jego adres;
 • poniżej powinno znaleźć się uzasadnienie wraz z informacją o kwocie, jaka Cię interesuje i numerem konta bankowego;
 • dokument powinien wieńczyć Twój własnoręczny podpis.

Uzasadnienie reklamacji od decyzji ubezpieczyciela

Reklamacja od decyzji ubezpieczyciela, aby była skuteczna, wcale nie musi zawierać długiego i przesadnie opisowego uzasadnienia. Ważniejsze jest to, aby było konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. Do odwołania należy bowiem dołączyć rachunki i faktury, których opłacenie nie jest możliwe z sumy zaoferowanej przez ubezpieczyciela. Jeżeli została zaniżona cena części zamiennych, warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i zawrzeć w odwołaniu cennik poszczególnych elementów. Można również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen, bo choć nie jest ona dla ubezpieczyciela wiążąca, pokarze, że jesteś odpowiednio przygotowany do walki o należne Ci świadczenie. W uzasadnieniu możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową. Pamiętaj, aby w odwołaniu znalazła się również kwota, której żądasz i numer konta bankowego.

Jak złożyć odwołanie?

Są trzy drogi złożenia odwołania od decyzji PZU lub innego ubezpieczyciela:

 • w formie pisemnej osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela albo listownie;
 • drogą elektroniczną (pod warunkiem, że ubezpieczyciel umożliwia kontakt tego rodzaju);
 • ustnie, kontaktując się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub podając do protokołu podczas wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego.

Powyższy wzór reklamacji od decyzji ubezpieczyciela dotyczy formy pisemnej. Jeśli nie możesz osobiście złożyć wniosku, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Będziesz mieć pewność, że przesyłka trafi do adresata.

Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma 30 lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść. Jeśli z kolei odmówi, zawsze możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Nie zapomnij także, że na każdym etapie sprawy, możesz skorzystać z profesjonalnego doradztwa firmy odszkodowawczej, co jest największą gwarancją sukcesu.

Pośrednictwo odszkodowawcze – odwołamy się za Ciebie

Rozumiemy, jak trudne i stresujące może być samodzielne odwoływanie się od decyzji ubezpieczyciela. Właśnie dlatego oferujemy profesjonalną usługę pośrednictwa odszkodowawczego, gdzie walczymy o Twoje prawa, dążąc do uzyskania najwyższej możliwej dopłaty od ubezpieczyciela. Nasz zespół ekspertów dokładnie wycenia szkodę, przygotowuje szczegółowy kosztorys naprawy i analizuje historię pojazdu. Następnie przystępujemy do skutecznych negocjacji z ubezpieczycielem. Jesteśmy całkowicie zaangażowani w zapewnienie Ci sprawiedliwego odszkodowania oraz kompleksowej obsługi na każdym etapie procesu, od wstępnej wyceny aż do finalizacji Twojej sprawy.

Dowiedz się więcej