Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Wypadek komunikacyjny może przydarzyć się nie tylko kierowcy, ale również rowerzyście i pieszemu. Jego konsekwencje mogą być różne, niemniej zawsze osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy. Aby je jednak otrzymać, należy złożyć stosowne dokumenty, wśród których obowiązkowo musi się znaleźć opis całego zdarzenia. Dotyczy to zarówno odszkodowania za uszkodzenie samochodu, jak i uszczerbek na zdrowiu. W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat tego, jak napisać oświadczenie powypadkowe w celu uzyskania odszkodowania za szkodę pojeździe. Zapraszamy do lektury.

Czy do opisu zdarzenia trzeba wezwać policję?

Ponieważ zaniżone odszkodowanie zdarza się aż w 90% przypadków, osoba poszkodowana musi zadbać oto, aby dokumentacja, którą przedstawi ubezpieczycielowi, była jak najdokładniejsza i przemawiała za wypłaceniem jak najwyższego świadczenia. Z tego powodu opis zdarzenia powinien zawierać jak najwięcej informacji. Warto dołączyć do niego również zdjęcia. Jeśli dojdzie do wypadku, na pewno będziesz zastanawiać się, czy musisz wezwać również policję. Nie zawsze jednak zachodzi taka potrzeba. Gdy doszło tylko do uszkodzenia pojazdu – a nie ucierpiała żadna osoba – i obie strony są zgodne, co do przebiegu zdarzenia i tego, kto jest sprawcą, telefon pod 997 nie jest konieczny. Wystarczy wówczas spisać wspólne oświadczenie. Jednak jeśli są jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z ustaleniem, kto jest sprawcą, należy bezzwłocznie wezwać policję.

Chcesz mieć większą pewność, że uzyskasz uczciwe odszkodowanie? Zgłoś się po bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Otrzymałeś już odszkodowanie? Uzyskaj dopłatę do odszkodowania.

Kiedy należy wezwać policję?

Wszelkie wątpliwości, które nie zostaną rozstrzygnięte, mogą spowodować, że zaniżone odszkodowanie OC zostanie wypłacone także Tobie. Nie warto tracić pełnego roszczenia. Jeśli będą miały miejsce następujące sytuacje, koniecznie wezwij policję:

 1. Kiedy w zdarzeniu są poszkodowani (nastąpi szkoda osobowa).
 2. Gdy zachodzi podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
 4. Jeśli sprawca nie posiada prawa jazdy lub ubezpieczenia OC.
 5. Gdy zostały wezwane inne służby ratunkowe – na przykład karetka pogotowia lub straż pożarna.
 6. Jeśli w wyniku kolizji doszło do utrudnienia lub zatamowania ruchu drogowego.
 7. Kiedy nie wiadomo, kto zawinił lub sprawca nie przyznaje się do winy.

Przed przyjazdem policji warto poszukać również świadków zdarzenia, którzy będą mogli potwierdzić, co się stało.

Co musi zawierać opis zdarzenia?

Aby dostać odszkodowanie z OC sprawcy, opis zdarzenia musi przede wszystkim zawierać wszelkie niezbędne do zidentyfikowania sprawcy i poszkodowanego dane. Chodzi tutaj o informacje typu:

 • dane osobowe sprawcy i poszkodowanego,
 • dane dotyczące pojazdów: marka, model, rodzaj numer rejestracyjny, numer VIN,
 • numer polisy sprawcy wypadku oraz nazwę jego zakładu ubezpieczeń,
 • wskazanie świadków zdarzenia (jeśli tacy byli),
 • przyznanie się sprawcy do winy oraz podpis jego i osoby poszkodowanej,
 • szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia – data, miejsce, opis sytuacji, informacje o uszkodzeniach pojazdu.

Jakie informacje musi zawierać opis zdarzenia?

Odszkodowania powypadkowe są wypłacane, jeśli udowodni się ich zasadność. W tym celu tworzy się szczegółowy opis zdarzenia. Bardzo ważne podanie jest miejsca i daty zdarzenia, najlepiej z dokładnością co do godziny. Sama nazwa miejscowości czy ulicy również nie wystarczy. Warto wskazać, czy doszło do tego na parkingu, terenie zabudowanym, a nawet na jakim rodzaju nawierzchni. Jeśli droga była oblodzona lub uszkodzona, również trzeba o tym wspomnieć. Oprócz tego należy opisać:

 • okoliczności zdarzenia, czyli pokazać, jak doszło do wypadku lub kolizji; należy opisać, z jakich kierunków nadjeżdżały poszczególne pojazdy, z jaką prędkością się poruszały i jakie na danym terenie było ograniczenie; warto załączyć szkic całego zdarzenia – pokazać ustawienie pojazdów (i oczywiście właściwie oznaczyć pojazd sprawcy oraz poszkodowanego), kierunek ich przemieszczania się, nazwy ulic, znaki drogowe i dokładne miejsce, w którym doszło do zdarzenia;
 • informacje o panujących warunkach, w których doszło do powstania szkody; chodzi między innymi oto, jaka była widoczność – czy padał deszcz lub była mgła; istotne są również takie aspekty, jak ograniczona widoczność z powodu ostrego zakrętu lub wielkiego drzewa.

Najczęstsze błędy w opisie zdarzenia do odszkodowania

Zaniżone odszkodowanie, a co za tym idzie późniejsze odwołanie od decyzji PZU lub innego zakładu ubezpieczeń, może być konsekwencją niewłaściwie skonstruowanego opisu zdarzenia. Do najczęściej popełnianych błędów należą:

 • zbyt ogólnikowy opis, który nie wskazuje dokładnie, jak doszło do szkody na pojeździe, za którą poszkodowany domaga się odszkodowania;
 • za mało informacji o miejscu zdarzenia i okolicznościach zdarzenia;
 • chaotyczny lub niespójny opis, z którego jasno nie wynika, czy poszkodowany nie przyczynił się w jakikolwiek sposób do powstania szkody.

Przed złożeniem opisu do ubezpieczyciela warto go dokładnie przeanalizować, a w razie wątpliwości skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej, która ma doświadczenie w tego typu sprawach. Nie należy zapominać również o szkicu sytuacyjnym i zdjęciach z miejsca zdarzenia, które mogą się okazać naprawdę pomocne.

Jako poszkodowany masz prawo do odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Pamiętaj jednak, że to w Twoim interesie leży udowodnić jego winę. Szczegółowy opis zdarzenia jest kluczem do uzyskania jak najwyższego odszkodowania. Warto więc skupić się przy jego tworzeniu i dokładnie zastanowić się nad wszystkimi okolicznościami zdarzenia. W tym przypadku bowiem na Twoją korzyść działa zasada „im więcej, tym lepiej”. Każda dodatkowa informacja działa tylko na Twoją korzyść.