Jakich roszczeń można się domagać z tytułu polisy OC?

W razie kolizji lub wypadku drogowego, jego sprawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z tym zdarzeniem. Ze względu na wymogi prawa, oraz aby uchronić się przed znacznymi kosztami, które mogłyby wyniknąć ze sprawstwa w szkodzie, kierowcy wykupując polisę OC w towarzystwie ubezpieczeniowym i to właśnie ubezpieczyciel bierze na siebie koszty związane z pokryciem szkód. Niewiele osób ma świadomość, że z tytułu polisy OC sprawcy można domagać się znacznie więcej niż tylko pokrycia kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do stanu  sprzed szkody. Dowiedz się, czego możesz żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Naprawa pojazdu

Rolą odszkodowania komunikacyjnego jest przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody (naprawa bezgotówkowa) lub wypłata odszkodowania, które ma to zapewnić. Warto tutaj zaznaczyć, że poszkodowany nie jest zobowiązany do naprawy pojazdu w przypadku rozwiązania gotówkowego. Ubezpieczyciel nie może też narzucić poszkodowanemu sposobu likwidacji jego szkody, chyba że szkoda jest całkowita, ponieważ wtedy nie wchodzi w grę naprawa bezgotówkowa, a tylko wypłata odszkodowania.

Miałeś szkodę na aucie? Uzyskaj wyższe odszkodowanie! Przejdź tutaj: Dopłaty do odszkodowań i zobacz, ile możesz zyskać.

Mylne jest przekonanie wielu kierowców o tym, że naprawa auta musi odbywać się zawsze na częściach oryginalnych nieużywanych, nawet w przypadku auta, które ma 10 czy 15 lat. Jak już wspominaliśmy wyżej, rolą odszkodowania jest przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody, ale nic ponadto. Poszkodowany nie może wzbogacić się na szkodzie i dlatego przypadki, gdzie ubezpieczyciel potrąca amortyzację części lub proponuje zamienniki dobrej jakości, są czasami uzasadnione.

Znacznie częściej mamy niestety do czynienia z przypadkami zaniżania odszkodowań przez towarzystwa, aniżeli takimi, gdzie poszkodowany dostaje odszkodowanie, które starczy na naprawę jego auta. W sytuacji, gdy otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, możesz zgłosić się do nas po dopłatę. Dowiedz się więcej o dopłacie do odszkodowania.

Samochód zastępczy i holowanie

Jako że koszt wynajmu samochodu oraz koszt holowania powstają w następstwie szkody, je również musi pokryć polisa z OC sprawcy. Samochód zastępczy należy nam się praktycznie zawsze, jest tylko kilka przypadków, gdy ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam pokrycia kosztu wynajmu auta. Warto tutaj nadmienić, że towarzystwo nie wykłada pieniędzy na auto zastępcze, a więc ten koszt musimy pokryć z własnej kieszeni, a dopiero później ubiegać się o jego zwrot. Dowiedz się więcej, o samochodzie zastępczym z OC sprawcy.

Utrata wartości handlowej

Samochód, który był naprawiany w związku ze szkodą, zawsze traci na wartości nie tylko w naszych oczach, ale przede wszystkim w oczach potencjalnego nabywcy naszego auta. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się od ubezpieczyciela rekompensaty z tytułu różnicy między tym, jaką kwotę moglibyśmy otrzymać przy sprzedaży auta, gdyby nie uległo ono wypadkowi.

Aby móc ubiegać się o utratę wartości handlowej, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • pojazd nie mógł mieć wcześniej żadnej szkody
  • pojazd nie jest starszy niż 5 lat,
  • pojazd musi być fizycznie naprawiony,
  • pojazd przez cały czas był serwisowany w ASO.

Inne zniszczone lub uszkodzone rzeczy

Prawie wszystkie przedmioty, które mieliśmy ze sobą w aucie w momencie szkody mogą zostać zgłoszone jako utrata lub uszkodzenie mienia. Do takich przedmiotów należy np. fotelik lub rower, ale także przewożony telewizor lub inny sprzęt, telefon, ubranie, czy zegarek. Warto wiedzieć, że takie rzeczy jak biżuteria, gotówka, dokumenty lub przedmioty zabytkowe powinny być ubezpieczone osobno i nie możemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC.

Rzeczy, o którym mowa powyżej nie należą do wyposażenia auta i muszą zostać zgłoszone osobno. Warto nadmienić, że nieseryjne wyposażenie auta jak np. felgi, spoilery, sportowy amortyzator, są traktowane jako wyposażenie dodatkowe, co jednak nie przeszkadza, aby często nie było uwzględniane przez ubezpieczyciela.

Zabite lub poszkodowane zwierzę domowe

Z tytułu polisy OC możemy się ubiegać o odszkodowanie za śmierć naszego pupila, a w przypadku uszczerbku na jego zdrowiu, możemy liczyć na pokrycie kosztów transportu, leczenia i hospitalizacji. Szkodę w postaci śmierci naszego zwierzaka musimy wycenić sami, ale w przypadku kosztów związanych z leczeniem musimy podeprzeć się rachunkami.

Koszty leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw

Należy zaznaczyć, że w przypadku szkód osobowych, zgłaszamy nie szkodę a roszczenie i otrzymujemy nie odszkodowanie, a świadczenie. Ponadto tego typu roszczenia, gdy chcemy ich dochodzić z tytułu polisy OC, musimy wycenić sami tzn. sami określamy, jakich roszczeń dochodzimy i ile żądamy za poszczególne roszczenia.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne

Możemy ubiegać się do sądu o zadośćuczenienie za doznaną krzywdę, w kwocie, która jest ustalana przez nas samych.

Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia

Wedle prawa, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby nie zaistaniała szkoda.

Renta

Poszkodowanemu przysługuje renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją lub opieką, a także renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.

Jednorazowe świadczenie

Poszkodowanemu przysługuje jednorazowe świadczenie, które ma na celu umożliwić mu założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa. Takie świadczenie jest zazwyczaj wypłacane zamiast renty lub jako jej część.