Dochodzenie odszkodowania po wypadku komunikacyjnym

Zostałeś ranny w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez inną osobę? Przysługuje Ci odszkodowanie z tytułu polisy OC sprawcy. Warto się o nie ubiegać, ponieważ uzyskane świadczenie pomoże Ci pokryć koszty leczenie oraz inne niespodziewane wydatki, które musisz ponieść w związku z wypadkiem. Nie każdy ma odłożone pieniądze na „czarną godzinę”, a odszkodowanie Ci się po prostu należy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wygląda jego dochodzenie.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje Ci, gdy zostałeś ranny w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez inną osobę. Wypłacona kwota ma na celu pokryć wszystkie odpowiednio udokumentowane koszty poniesione wskutek uszkodzenia ciała i zdrowia. Jako poszkodowany możesz zażądać zwrotu kosztów leczenia oraz leków, opatrunków lub środków ortopedycznych. Odszkodowanie pokryje również konsultacje i zabiegi medyczne, a także dojazd na wizyty lekarskie i rehabilitację. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów nabycia niezbędnych sprzętów wymaganych w normalnym procesie leczenia, a nawet kosztów pozostawania pod konieczną opieką osób trzecich. Musisz jednak pamiętać, że wysokość odszkodowania nie może przekraczać faktycznych kosztów poniesionych przez Ciebie w związku z wypadkiem.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Przejdź tutaj: Odszkodowanie komunikacyjne.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Gdy dojdzie do wypadku, a Ty zostaniesz ranny, pierwsze co musisz zrobić, to ustalić dane sprawcy. Zanotuj jego imię i nazwisko, numer polisy OC, PESEL, a także numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. Sporządź możliwie jak najdokładniejsze oświadczenie dotyczące zdarzenia i wskazujące na winę sprawcy. Warto również w takiej sytuacji wezwać policję. Pomoże, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów, a także spisze dane i okoliczności zdarzenia, kiedy Ty nie będziesz w stanie, bo nie pozwala na to Twój stan zdrowia po wypadku. Następnie jak najszybciej udaj się do lekarza w celu przeprowadzania badań powypadkowych, nawet jeśli bezpośrednio po wypadku nie odczuwasz żadnych dolegliwości, ponieważ te mogą pojawić się dopiero później. W trakcie trwania leczenia i rehabilitacji zbieraj dokumentację potwierdzającą szkodę, czyli rachunki i faktury oraz tę potwierdzającą stan zdrowia w postaci dokumentacji medycznej – wyniki badań, recepty itp. Następnym krokiem jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach lub nie masz doświadczenia w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, skorzystaj z usług profesjonalnej firmy odszkodowawczej, na przykład BEKER POLSKA. Wykwalifikowany doradca pomoże Ci zebrać dokumentację i pomoże dopełnić niezbędnych formalności. Będzie też walczył o wypłatę możliwie jak najwyższej kwoty odszkodowania.

Jak oblicza się wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie komunikacyjne powinno wyrównać uszczerbek na zdrowiu, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Zatem jego wysokość powinna być adekwatna do rozmiarów szkody. Zwrot kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia oblicza się najczęściej, biorąc pod uwagę czynniki takie jak:

  • koszt opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej oraz pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej – w sanatorium lub innych placówkach zajmujących się rekonwalescencją;
  • wydatki na leki i inne środki lecznicze oraz koszt związany z koniecznością lepszego odżywiania się;
  • koszt związany z transportem chorego do szpitala lub innej placówki służby zdrowia;
  • koszt nabycia różnego rodzaju przyrządów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym takich jak protezy, wózek inwalidzki, laska itp.;
  • straty w zarobkach w okresie leczenia;
  • koszt przyuczenia do nowego zawodu.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie służy kompensacji szkody materialnej powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego, jednak to nie jedyne świadczenie, o które można się w takiej sytuacji ubiegać. Poszkodowanemu przysługuje również zadośćuczynienie, czyli świadczenie, mające na celu złagodzenie różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym, które pojawiły się bezpośrednio po zdarzeniu, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Przeczytaj również nasz artykuł: Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Mowa między innymi o pogorszeniu sytuacji finansowej i życiowej, szoku i zaburzeniach w codziennym funkcjonowaniu oraz ogólnym cierpieniu i pogorszeniu zdrowia psychicznego, które są następstwem wypadku. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i dotyczy szkody niematerialnej, określanej fachowo „krzywdą”. Przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym poszkodowanego oraz  inne czynniki  uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech osoby poszkodowanej.

Jeśli miałeś wypadek, wiesz już, że jako osoba poszkodowana i ranna masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Pamiętaj, że nie musisz walczyć o przysługujące Ci świadczenia sam. Możesz skorzystać z pomocy firmy BEKER POLSKA i oszczędzić sobie stresu związanego z kontaktowaniem się z ubezpieczycielem.