Jak napisać wniosek o odszkodowanie – wzór z omówieniem

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, przysługuje Ci prawo do odszkodowania z tytułu polisy OC sprawcy. W tym celu musisz zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej i złożyć stosowny wniosek. Rozumiemy jednak, że już sam wypadek jest bardzo stresujący, a do tego może dojść jeszcze brak doświadczenia w kontaktach z ubezpieczycielem. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł, w którym wyjaśniamy, jak napisać wniosek o odszkodowanie i podpowiadamy, co zrobić w razie wypadku. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych doradców, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania na każdym etapie likwidacji szkody.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje Ci, gdy jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez inną osobę.  Warto się o nie ubiegać, ponieważ uzyskane świadczenie pomoże Ci pokryć koszty nie tylko naprawy auta, ale także leczenie oraz inne niespodziewane wydatki, które musisz ponieść w związku z wypadkiem. Nie każdy ma odłożone pieniądze na „czarną godzinę”, a odszkodowanie Ci się po prostu należy. Możesz zażądać między innymi zwrotu kosztów leczenia oraz leków. Odszkodowanie pokryje również konsultacje i zabiegi medyczne, a także dojazd na wizyty lekarskie. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów nabycia niezbędnych sprzętów wymaganych w normalnym procesie leczenia, a nawet kosztów pozostawania pod konieczną opieką osób trzecich.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Gdy dojdzie do wypadku, pierwsze co musisz zrobić, to ustalić dane sprawcy. Zanotuj jego imię i nazwisko, i przede wszystkim numer polisy OC oraz PESEL, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. Sporządź możliwie jak najdokładniejsze oświadczenie dotyczące zdarzenia i wskazujące na winę sprawcy. Warto również w takiej sytuacji wezwać policję. Zwłaszcza, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów albo próbuje się z Tobą „dogadać”, chcąc dać Ci pieniądze. W takiej sytuacji lepiej jeśli to policja spisze dane i okoliczności zdarzenia. To słuszny krok również wtedy, kiedy Ty nie będziesz w stanie tego zrobić, bo nie pozwala na to Twój stan zdrowia po wypadku. Następnie jak najszybciej udaj się do lekarza w celu przeprowadzania badań powypadkowych, nawet jeśli bezpośrednio po wypadku nie odczuwasz żadnych dolegliwości, ponieważ te mogą pojawić się dopiero później i zgłoś szkodę ubezpieczycielowi, składając odpowiedni wniosek. Cały czas zbieraj też dokumentację potwierdzającą szkodę, czyli rachunki i faktury oraz dokumenty potwierdzającą Twój stan zdrowia, na przykład wyniki badań i recepty itp.

Miałeś szkodę na pojeździe i uzyskałeś odszkodowanie? Zgłoś się po bezpłatne przeliczenie kosztorysu. Jeżeli Twoje odszkodowanie było zaniżone, otrzymasz od nas propozycję dopłaty.

Wniosek o odszkodowanie – wzór

Wzór wniosku o odszkodowanie powinien wyglądać następująco:

 • u góry po prawej stronie podaj miejscowość i datę; jest to ważne ze względu na okoliczność ewentualnych przedawnień;
 • poniżej po lewej stronie umieść swoje dane (osoby poszkodowane), czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;
 • po prawej stronie, niżej niż dane osoby poszkodowanej podaj dane towarzystwa ubezpieczeniowego lub innego podmiotu, do którego kierowany jest wniosek; chodzi o nazwę (lub imię i nazwisko) oraz adres;
 • następnie przejdź do głównej: treść wniosku; przy wypadku komunikacyjnym w tej części zamieścić należy kolejno: dane sprawcy, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a dodatkowo numer jego polisy, jeżeli taką polisę posiada; dane osoby poszkodowanej – imię, nazwisko, adres zamieszkania
 • w dalszej części napisz, w jakim celu składasz wniosek, na przykład od: „Odnosząc się do zdarzenia drogowego z dnia (…) w miejscowości (…), wnoszę o wypłatę poniższych świadczeń”;
 • wypisz również świadczenia, o które się ubiegasz, ponieważ poza odszkodowaniem mogą to być dodatkowo zadośćuczynienie i/lun pokrycie kosztów leczenia;
 • pod wnioskiem po prawej stronie zamieść odręczny podpis czytelny;
 • poniżej od lewej strony wypisz listę załączników.

Od kogo jeszcze możesz uzyskać odszkodowanie?

Prawo pozwala wysuwać roszczenia nie tylko do towarzystw ubezpieczeniowych, lecz również bezpośrednio do podmiotów, na przykład:

 • pracodawcy – między innymi po wypadku w pracy albo z powodu choroby zawodowej powstałej z tytułu wykonywania obowiązków służbowych;
 • szpitala – za błąd w sztuce lekarskiej, za zaniedbania w trakcie leczenia, zwłaszcza skutkujące pogłębieniem danego schorzenia;
 • lekarza – to może być błąd w sztuce lekarskiej, ale także nieprawidłowo postawiona diagnoza;
 • developera – za opóźnienia w oddaniu nieruchomości oraz usterki, które dały o sobie znać już po odbiorze lokalu;
 • innych usługodawców – dotyczy to każdej grupy zawodowej, zarówno jednoosobowych działalności, jak i dużych firm typu linie lotnicze czy firmy kurierskie.

Wniosek o odszkodowanie ma określony wzór, ponieważ zalicza się go do pism urzędowych, a te charakteryzują się określoną strukturą. Poza tym musi zawierać konkretne informacje na poczet dalszych działań. Z resztą im lepiej napisane oświadczenie, wniosek, reklamacja etc., tym większe szanse na uzyskanie tego, co zawarte w dokumencie.