Jaki czas ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Ile czasu będę czekać na wypłatę odszkodowania? – to pytanie zadaje sobie każda osoba poszkodowana w wypadku. Jak się okazuje, kwestia terminowego wypłacania odszkodowania to jeden z istotniejszych problemów, dlatego warto wiedzieć, jak sprawa ma się w praktyce. Na szczęście istnieją pewne regulacje prawne, do przestrzegania których zakłady ubezpieczeniowe są zobowiązane. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, kiedy więc możesz spodziewać się należnego Ci świadczenia.

Termin wypłaty odszkodowania

Skutki wypadków drogowych prawie zawsze wiążą się dla poszkodowanego z nagłymi i dużymi kosztami, dlatego tak ważne jest szybkie wypłacenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela określa Kodeks cywilny, który mówi, że zakład ma na to 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku lub też w szczególnie uzasadnionych przypadkach 14 dni od dnia, w którym – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy stało się możliwe, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Wynika więc z tego, że termin, w którym ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie ma swój początek w dniu zgłoszenia szkody, a nie w dniu wypadku i musisz o tym pamiętać, oszacowując datę spełnienia należności.

Miałeś szkodę i masz otrzymać odszkodowanie? Sprawdź kosztorys pod kątem zaniżeń! Przejdź na stronę

Dopłaty do odszkodowań i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

„Kwota bezsporna” a termin wypłaty odszkodowania

W sytuacji, gdy przeciwko sprawcy wypadku toczy się sprawa karna lub postępowanie cywilne, może się zdarzyć, że ubezpieczyciel przekroczy maksymalny 90-dniowy termin wypłaty odszkodowania. W tym przypadku jednak jest zobowiązany zawiadomić poszkodowanego na piśmie w terminie 30 dni, z jakich przyczyn nie może zaspokoić jego roszczeń w całości bądź w części, a także podać termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. W tym czasie powinien również wypłacić osobie poszkodowanej tzw. kwotę bezsporną, czyli tę część odszkodowania, co do której wysokości nie ma wątpliwości. Reszta zaś powinna być wypłacona w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności ubezpieczyciela wyjaśnienie okoliczności jest możliwe. Musisz wiedzieć, że jako poszkodowany nie możesz odmówić przyjęcia „kwoty bezspornej”, jednak pamiętaj, że jej odebranie nie zamyka Ci drogi do dochodzenia dalszych roszczeń.

Inne przyczyny opóźnień wypłaty odszkodowań 

Niestety – mimo istnienia wyżej opisanych regulacji – zdarza się, że zakłady ubezpieczeniowe opóźniają wypłatę odszkodowania, tłumacząc to albo oczekiwaniem na uprawomocnienie się wyroków karnych, skazujących sprawcę wypadku albo brakiem możliwości wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania. Z tym ostatnim trudno dyskutować, ponieważ nie istnieje żadna podstawa prawna, która tłumaczyłaby takie postępowanie. Zakłady ubezpieczeń nawet w razie istnienia choćby najmniejszych ich zdaniem przeszkód, odwlekają decyzje o wypłacie odszkodowania z OC sprawcy i przekraczają termin 30 dni. Dzieje się tak nawet pomimo licznych sankcji, w tym wysokich kar pieniężnych, które mogą być na nich nałożone przez sąd w razie przekroczenia ustawowych terminów, co jeszcze bardziej utrudnia i spowalnia cały proces.

Profesjonalne wsparcie

Choć postawa zakładów ubezpieczeniowych nie napawa optymizmem, dobra wiadomość jest taka, że nie musisz sam walczyć o należne Ci świadczenia. Chętnie pomożemy Ci na każdym etapie postępowania likwidacyjnego.  Najlepiej od razu po powstaniu szkody zgłosić się do nas, jednak nic się nie stanie, jeśli nie zrobisz tego od razu. W każdej chwili możesz skorzystać z naszych usług. Poinformujemy Cię o wszystkich Twoich prawach i wyręczymy w negocjacjach z ubezpieczycielem – dołożymy wszelkich starań, aby należne Ci odszkodowanie było adekwatne do poniesionych przez Ciebie strat i wypłacone terminowo.

To, że jako osoba poszkodowana masz prawo do odszkodowania, nie ulega żadnym wątpliwościom. Termin wypłaty należnej Ci kwoty teoretycznie również jest pewny i określony przez ustawę, a co za tym idzie, powinien być przez zakład ubezpieczeniowy dotrzymany. Praktyka jednak pokazuje, że bywa różnie, mimo istniejących regulacji prawnych. Dlatego jeśli nie chcesz lub nie do końca wiesz, jak samodzielnie wywalczyć terminowe i jak najwyższe odszkodowanie, postaw na profesjonalne wsparcie naszych specjalistów i nie dokładaj sobie zmartwień.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest