Odwołanie od decyzji PZU – wszystko, co musisz wiedzieć

Jako osoba poszkodowana w wypadku masz prawo do ubezpieczenia z OC sprawcy. Niestety może zdarzyć się tak, że przyznane świadczenie będzie zaniżone, co jest częstą praktyką ubezpieczycieli. Na szczęście prawo jest po Twojej stronie i jeżeli np. szkodę miałeś w PZU to możesz napisać odwołanie od decyzji PZU i walczyć o wyższe odszkodowanie. Jak? Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz w poniższym artykule.

Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają odszkodowania i szacuje się, że 7 na 10 odszkodowań jest zaniżonych. Najczęstszym powodem jest niewłaściwa wycena szkody. PZU i inni ubezpieczyciele „tną” koszty, gdzie tylko mogą – proponują na przykład części zamienne zamiast oryginalnych, znacznie obniżają wartość rynkową pojazdu albo podają szacunkową stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, która nijak się ma do rzeczywistości. Często też, jeśli szkoda jest duża, uznają, że naprawa auta jest nieopłacalna i stwierdzają szkodę całkowitą. Dla ubezpieczyciela jest to lepsze rozwiązanie, co nie znaczy, że dla Ciebie również. Jeśli widzisz, że kwota odszkodowania jest podejrzanie mała, możesz napisać odwołanie od decyzji PZU, czy innego ubezpieczyciela. Możesz też skorzystać z pomocy naszej kancelarii odszkodowawczej i zgłosić szkodę w celu uzyskania profesjonalnego doradztwa.

Jak napisać odwołanie do PZU?

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać odwołanie do PZU, musisz wiedzieć, że – ponieważ jest to pismo oficjalne – ma swoją określoną formułę i musi zawierać konkretne dane. Przede wszystkim musisz podać swoje dane jako osoby poszkodowanej, czyli imię, nazwisko i adres oraz nazwę i adres ubezpieczyciela. Ponadto musisz podać numer swojej polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą się nie zgadzasz  i numer szkody. Konieczne jest także uzasadnienie odwołania PZU oraz numer konta bankowego i kwota, jakiej żądasz. Jeśli posiadasz jakieś załączniki typu faktury, cennik części zamiennych i tym podobne, także dołącz je do swojego odwołania do PZU.

Uzasadnienie odwołania do PZU

Wiesz już prawie wszystko na temat tego, jak napisać reklamację do PZU. Pozostaje jeszcze kwestia uzasadnienia odwołania PZU. To jeden z najważniejszych elementów pisma. Musi być konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. Pamiętaj, że do PZU odwołanie warto także dołączyć rachunki i faktury, których nie jesteś w stanie opłacić z pieniędzy zaoferowanych przez ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy została zaniżona cena części zamiennych, udaj się do Autoryzowanej Stacji Obsługi po cennik i zawrzyj w uzasadnieniu ceny poszczególnych elementów. Możesz również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen, jednak pamiętaj, że nie jest ona dla ubezpieczyciela wiążąca. W uzasadnieniu możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową.

Odwołanie od decyzji PZU – wzór

Reklamacja PZU wzór ma, podobnie jak wiele innych pism tego rodzaju. W prawym górnym rogu umieść miejscowość i datę sporządzenia odwołania. Niżej, od lewego akapitu zawrzyj swoje imię i nazwisko, adres oraz numer polisy. Jeszcze niżej po prawej stronie oznacz ubezpieczyciela, podając jego nazwę i adres. Następnie na środku zatytułuj swoje pismo Odwołanie od decyzji i podaj informacje takie jak: datę decyzji, numer szkody, przyznaną kwotę odszkodowania oraz kwotę, jaką chcesz uzyskać. W dalszej kolejności, napisz wyczerpujące uzasadnienie, którego treść omówiliśmy w poprzednim akapicie. Możesz podać również podstawę prawną, na mocy której się odwołujesz. Pamiętaj, aby całość wieńczył Twój własnoręczny podpis. Warto wiedzieć, jak sprawdzić ubezpieczenie samochodu. Choć absolutnie Ci tego nie życzymy, nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może Ci się przydać. Najlepiej odrazu zainstaluj aplikację mobilną UFG Baza na swoim telefonie i bądź przygotowany na każdą ewentualność.

Pobierz przykładowy wzór odwołania

Jak złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Opcji jest kilka. PZU odwołanie od decyzji możesz złożyć w formie pisemnej osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela albo listownie. Możesz też wybrać drogę elektroniczną, wchodząc na stronę PZU i wypełniając formularz. Ostatecznie możesz to zrobić ustnie,kontaktując się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub podając wszystkie informacje do protokołu podczas wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma 30  lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść.

PZU – odwołanie od decyzji – ile czasu masz Ty, a ile ubezpieczyciel?

Termin na złożenie odwołania od decyzji PZU – jak wspominaliśmy wcześniej – jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. Chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy może zostać wydłużony nawet do lat 20. Z kolei ubezpieczyciel, po otrzymaniu Twojej reklamacji, ma 30  lub 60 dni na odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym czasie, decyzja zostaje rozpatrzona na Twoją korzyść.

Pośrednictwo odszkodowawcze – odwołamy się za Ciebie

Rozumiemy, jak trudne i stresujące może być samodzielne odwoływanie się od decyzji ubezpieczyciela. Właśnie dlatego oferujemy profesjonalną usługę pośrednictwa odszkodowawczego, gdzie walczymy o Twoje prawa, dążąc do uzyskania najwyższej możliwej dopłaty od ubezpieczyciela. Nasz zespół ekspertów dokładnie wycenia szkodę, przygotowuje szczegółowy kosztorys naprawy i analizuje historię pojazdu. Następnie przystępujemy do skutecznych negocjacji z ubezpieczycielem. Jesteśmy całkowicie zaangażowani w zapewnienie Ci sprawiedliwego odszkodowania oraz kompleksowej obsługi na każdym etapie procesu, od wstępnej wyceny aż do finalizacji Twojej sprawy.

Dowiedz się więcej