Jakie sankcje grożą za brak ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Reguluje to  ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jego ważność trwa 12 miesięcy.  Istota ubezpieczenia OC polega na tym, że gwarantuje ono poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty dla poniesionych przez niego szkód w razie zdarzenia. A co w przypadku braku ubezpieczenia OC? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jakie sankcje za to grożą.

Czemu tak ważne jest posiadanie polisy OC?

Posiadanie polisy OC jest swego rodzaju zabezpieczeniem, które daje nam to, że w przypadku wyrządzenia komuś szkody swoim samochodem, nie będziemy wyjmować pieniędzy z własnego portfela, ale szkoda zostanie pokryta właśnie z ubezpieczenia OC. A należy pamiętać, że koszty naprawy zniszczonego auta bądź leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej potrafią być naprawdę wysokie. Poza tym brak ubezpieczenia OC wiąże się z karą pieniężną, którą może nałożyć policja, sprawdzając ważność polisy przy okazji kontroli drogowej lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zajmujący się kontrolą wirtualnie, sprawdzając ciągłość polis OC zarejestrowanych w Polsce pojazdów.

Miałeś szkodę z OC sprawcy? Uzyskaj wyższe odszkodowanie! Przejdź na stronę: Dopłata do odszkodowania OC

Ile kosztuje kara za brak OC?

Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC jest uzależniona od płacy minimalnej, a wpływ na konkretną kwotę ma zarówno wielkość pojazdu, jak i to, jak długo auto pozostawało bez opłaconej polisy. W roku 2019 rzecz wygląda następująco:

  • brak OC do 3 dni: 900 zł dla samochodów osobowych; 1350 zł dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników i 150 zł dla innych pojazdów,
  • brak OC od 4 do 14 dni: 2250 zł dla samochodów osobowych; 3380 zł dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników i 380 zł dla innych pojazdów,
  • brak OC powyżej 14 dni: 4500 zł dla samochodów osobowych; 6750 zł dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników i 750 zł dla innych pojazdów.

Brak ubezpieczenia OC to naprawdę tylko pozorna oszczędność. Choć stawki są dość wysokie, nie warto zwlekać z ich regulowaniem, ponieważ w momencie wypadku, nie dość, że trzeba będzie zapłacić karę za przerwę w ubezpieczeniu, ale również czeka Cię pokrycie wszelkich kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów oraz ewentualne koszty leczenia poszkodowanych. Jedyną „dobrą wiadomością” jest to, żekarę nakłada się tylko za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli, czyli jeśli kierowca nie będzie miał polisy od maja 2015 r. do września 2019 r., to w wyniku kontroli UFG w 2019 r. otrzyma jedynie karę za brak ubezpieczenia w 2019 r.

Dla porównania – w roku ubiegłym kierowcy samochodów osobowych płacili maksymalnie 4200 złotych kary, podczas gdy właścicielom aut ciężarowych bez ważnego OC groziła grzywna w wysokości 6300 złotych.

Co jeszcze grozi za brak OC?

Należy pamiętać, że brak ważnego ubezpieczenia OC to nie jedyna sankcja, jaka grozi nam w przypadku kontroli. Powodując wypadek i nie mając OC, koszty związane ze spowodowanym przez nas zajściem ponosi wspomniany wcześniej UFG. Jednak  i tak potem zwróci się do nas o zwrot zapłaconej kwoty odszkodowania. Nie mamy więc szans na to, aby uniknąć odpowiedzialności ani za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC ani zobowiązania do pokrycia wyrządzonej szkody. Nie dość, że zapłacimy karę za przerwę w ubezpieczeniu, to będziemy jeszcze musieli pokryć pozostałe koszty z własnej kieszeni, czyli poniesiemy dużo większe straty niż w przypadku terminowego opłacenia nawet wysokiej składki OC.

Co zrobić, gdy zapomniało się zapłacić OC?

Jeśli zapomniałeś zapłacić składki w terminie, ale jeździsz tym samym samochodem już od wielu lat i wcześniej regularnie opłacałeś ubezpieczenie, Twoja polisa przedłuża się automatycznie. Nawet więc kilkunastodniowa zwłoka nie przyczyni się do nałożenia na Ciebie kary. Niemniej nie ominie Cię uregulowanie należności, ponieważ Twój ubezpieczyciel będzie cały czas przypominał Ci o braku płatności. W pozostałych przypadkach, jeśli zapomnisz przedłużyć OC nowo kupionego samochodu lub po prostu nie opłacisz jednej z rat za OC, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem. Jeśli nie masz czasu, zawsze możesz wykupić ubezpieczenie OC przez Internet.

Pamiętaj jednak, że są sytuacje, w których automatyczne przedłużenie polisy OC nie działa. Ubezpieczenie nie przedłuża się jeśli:

  • Kupiłeś używany samochód i korzystałeś z polisy poprzedniego właściciela;
  • Nie opłaciłeś składek za ubezpieczenie OC w ubiegłym roku, więc ubezpieczyciel wypowiedział umowę;
  • Wypowiedziałeś ubezpieczycielowi poprzednią umowę OC, a nie wykupiłeś kolejnej;

Czy można odwołać się od kary za brak OC?

Jeśli do tej pory nie byłeś tego świadomy, musisz wiedzieć, że możesz odwołać się od nałożonej kary za brak ubezpieczenie OC, jeśli została Ci niesłusznie przyznana. Masz na to 30 dni, a odwołanie musisz złożyć do UFG i na piśmie przedstawić dowody na to, że umowa OC została zawarta zgodnie z przepisami i że obejmuje ten rok kalendarzowy, w którym przeprowadzona została kontrola lub obowiązek posiadania polisy OC Cię nie dotyczył.

Czy kara za brak OC może zostać umorzona?

Właściwie nie ma możliwości, aby UFG anulował karę za brak ubezpieczenia OC. Jest jedna taka sytuacja, w której w myśl artykułu 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Fundusz może umorzyć karę w całości lub rozłożyć ją na raty, jeśli sytuacja materialna właściciela pojazdu bez ważnego OC jest wyjątkowo trudna. Artykuł stanowi bowiem, że:

„W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.”

Aby do tego doszło, należy zwrócić się do UFG z odpowiednim wnioskiem.

Brak ważnej polisy OC się nie opłaca

Pamiętaj, że jazda bez ważnego OC grozi wysokimi konsekwencjami finansowymi. Jeśli więc Twoja polisa kończy się w najbliższym czasie, już teraz pomyśl o jej przedłużeniu. Kary pobierane od kierowców nieposiadających polisy OC są naprawdę spore. Mowa tu nie tylko o pojazdach, które pozostają w ruchu. Każdy zarejestrowany samochód lub motocykl musi posiadać ubezpieczenie OC, niezależnie od tego, czy jest używany, czy nie. Od tych przepisów nie ma odstępstwa, a czasowe wyrejestrowanie pojazdów i motocykli zostało zniesione w 1997 roku. Dlatego jeśli posiadasz samochód osobowy lub jednoślad, którym nie zamierzasz już jeździć albo go sprzedaj albo opłacaj składki, ponieważ w przypadku kontroli poniesiesz takie same konsekwencje, jak w przypadku pojazdów pozostających w ruchu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest