Wycena szkody - dowiedz się więcej

By in ,
1016
Wycena szkody - dowiedz się więcej

Ideą odszkodowania jest pełna rekompensata poniesionych szkód. Ustawodawca jasno określa fakt iż poszkodowany po kolizji winien otrzymać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej zgodnej z kosztorysem naprawy pojazdu lub pojazd przywrócony do stanu sprzed wypadku. Zatem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę pojazdu lub naprawę pojazdu w serwisie. Jednakże jeśli przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody okaże się niemożliwe lub zbyt kosztowne (szkoda całkowita – koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość pojazdu) ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia pieniężnego.

Kosztorys naprawy samochodu

Po zgłoszeniu szkody firma ubezpieczeniowa ma 7 dni na dokonanie oględzin uszkodzonego pojazdu i aż 30 dni na wystawienie kosztorysu naprawy pojazdu i wypłatę odszkodowania. W dzisiejszych czasach Towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku niewielkich szkód proponują aby to poszkodowany sam dokonał oględzin pojazdu, a wycena szkody odbywa się na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej lub oświadczenia. Wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu bez dokładnych oględzin i weryfikacji w niezależnej firmie odszkodowawczej takiej jak Beker Polska może okazać się dużym błędem. Dlaczego? Bardzo często pierwotny kosztorys naprawy pojazdu obiega od rzeczywistych kosztów jakie poniesie poszkodowany. Pierwotne wyliczenie kosztu naprawy pojazdu jest zazwyczaj zaniżone, a osoby które nie zweryfikują poprawności rozliczenia swojego odszkodowania mogą się niemiło zaskoczyć.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują kosztorysu naprawy pojazdu na postawie katalogów takich jak Audatex, Infoexpert czy EurotaxGlass. Dzięki programom eksperckim firmy ubezpieczeniowe znają minimalne i maksymalne ceny części zamiennych, a także koszty pracy roboczogodzin mechaników, blacharzy i innych specjalistów zależne od regionu kraju. Zazwyczaj do pierwotnej wyceny używane są najniższe stawki za roboczogodzinę a zamiast oryginalnych części proponowane są słabej jakości zamienniki. Uzyskaj wycenę kosztów naprawy.

Wycena szkody w ASO

Czym tak naprawdę jest ASO? ASO to skrót od nazwy Autoryzowana Stacja Obsługi. Jest to instytucja świadcząca usługi naprawy oraz konserwacji pojazdów. Sieci ASO powstają z ramienia producentów samochodów. Naprawa w serwisie jest bardzo dobrym rozwiązaniem ponieważ bazuje na oryginalnych częściach producenta. Wybierając formę rozliczenia bezgotówkowego = odstawiając pojazd do serwisu ASO klienci niczym nie muszą się przejmować. Serwis odbiera pojazd, sporządzane są stosowane umowy i następnie pojazd zostaje naprawiony na częściach oryginalnych zgodnie z technologią producenta. Niewątpliwie jest to kusząca opcja, zanim jednak zdecydujesz się na naprawę w serwisie ASO sprawdź czy ubezpieczyciel rzeczywiście pokryje wszystkie koszty naprawy. Nierzadko poszkodowani skarżą się na fakt iż ubezpieczyciel nie chce zapłacić za część naprawy ich pojazdu, w takich przypadkach niestety to poszkodowany jest zobligowany do opłaty rachunku.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

By in ,
1657
Jak wygląda proces likwidacji szkody?

1. Zgłoś szkodę u ubezpieczyciela sprawcy wypadku (w przypadku szkody nie z Twojej winy) lub zgłoś szkodę u swojego ubezpieczyciela (jeśli w swojej polisie posiadasz usługę Bezpośredniej likwidacji szkody BLS lub jeśli zgłaszasz sprawę ze swojego Autocasco)

2. Przygotuj się na oględziny Pojazdu – towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobligowane do rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego w terminie do 7 dni od zgłoszenia szkody.

W Polsce funkcjonują dwie formy oględzin pojazdu:

 • Tradycyjna – wizyta rzeczoznawcy mobilnego i ocena uszkodzeń na podstawie oględzin pojazdu. W tracie wizyty likwidatora zweryfikowany zostaną: dokumenty pojazdu, przebieg zdarzeń i bezpośredni wpływ szkody na stan faktyczny pojazdu. Następnie sporządzona zostanie dokumentacja szkodowa. Wszystkie dokumenty trafiają do tzw. teczki szkodowej w towarzystwie ubezpieczeniowym, tam kontrolę nad szkodą przejmuje likwidator merytoryczny.
 • Mobilna – sugerowana jedynie tym, których szkody są małe i nieskomplikowane. Metoda ta polega na samodzielnej ocenie zniszczeń pojazdu i wycenie ewentualnej naprawy. Mobilne oględziny pojazdu na pewno skracają czas likwidacji szkody, ale bardzo często negatywnie wpływają na sumę wypłaconego odszkodowania. Nie polecamy tej metody jeśli nie jesteś pewien wielkości uszkodzeń, istnieje zbyt duże ryzyko ich przeoczenia.

3. Wybierz najkorzystniejszy dla siebie sposób rozliczenia szkody. Rozróżnia się dwie formy rozliczenia szkody:

 • Gotówkową
 • Bezgotówkową

Jeśli nie jesteś pewien co do sposobu rozliczenia szkody, zachęcamy do skorzystania darmowej porady naszych Doradców Odszkodowawczych. Zadzwoń pod numer +48 606 732 266 i dowiedz się jaka forma rozliczenia będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Doradcy przeanalizują stan twojego pojazdu, wiek i inne czynniki, które wpływają na jego wartość by następnie zasugerować Ci najlepsze rozwiązanie rozliczenia z ubezpieczycielem.

Likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów coraz więcej firm ubezpieczeniowych proponuje poszkodowanym Bezpośrednią Likwidację Szkód, ale co to właściwie oznacza? BLS to nic innego jak likwidacja szkody spowodowanej przez innego kierowcę u ubezpieczyciela, w którym wykupiłeś ubezpieczenie OC czyli likwidacja szkody z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela. Bardzo korzystne rozwiązanie szczególnie w przypadku gdy osoba winna wypadku miała wykupione OC u niszowego ubezpieczyciela słynącego z zaniżeń odszkodowania lub co gorsza z niewypłacalności.

Warunki skorzystania z BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkody) – zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela)

 • Wystąpienie szkody majątkowej (w kolizji uszkodzony został jedynie pojazd – nie występują szkody osobowe)
 • Wartość szkody nie przekracza 30 000 zł
 • Zdarzenie z udziałem dwóch pojazdów
 • Zdarzenie na terytorium Polski
 • Zarówno poszkodowany jak i sprawca posiadają polisę OC z BLS (Bezpośrednią Likwidacją Szkody)
 • Wina za kolizję uznana jest bez udziału sądu.

Które Towarzystwa Ubezpieczeniowe należą do sytemu BLS?

 • Allianz
 • Aviva
 • AXA
 • Concordia
 • Ergo Hestia
 • HDI
 • Interrisk
 • Link4
 • MTU
 • MTU24
 • PZU
 • Uniqa
 • Warta
 • Wiener
 • You Can Drive

Bezgotówkowe rozliczenie szkody

Bezgotówkowe rozliczenie szkody to najłatwiejsza i najprzyjemniejsza forma rozliczenia się z ubezpieczycielem, ale bywa niekorzystna, dlaczego?

Bezgotówkowe rozliczenie szkody nazywane jest również wariantem warsztatowym lub serwisowym. Osoby decydujące się na tą formę rozliczenia muszą same wybrać warsztat, który zajmie się likwidacją szkody. Wielu ubezpieczycieli posiada swoją listę warsztatów do których można odstawić pojazd na naprawę, jednak finalny wybór placówki należy do poszkodowanego i jego preferencji. Warsztat rozliczy naprawę pojazdu bezpośrednio z ubezpieczycielem, oznacza to, że osoba poszkodowana nie otrzymasz żadnych pieniędzy a jego zadanie będzie ograniczało się do odstawienia pojazdu do warsztatu.

Bezgotówkowe rozliczenie szkody opiera się na cesji wierzytelności – to dzięki niej warsztat będzie mógł sam rozliczyć się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Poszkodowany niejako przepisuje prawa do własności szkody na warsztat, który zajmie się naprawą jego pojazdu. W przypadku skorzystania z takiej formy rozliczenia szkody firma Beker Polska nie będzie w stanie dopłacić do odszkodowania.

Bezgotówkowe rozliczenie szkody bywa niekorzystne tylko w momencie przeszacowania wartości pojazdu. Zdarza się iż poszkodowani chcą uniknąć zawiłego procesu likwidacji szkody na własną rękę oddają pojazd na bezgotówkowe rozliczenie szkody, jednak później gotówka okazuję się być konieczna, i to z kieszeni poszkodowanego.

Rodzaje serwisów:

 • Serwis markowy np. mercedes, audi – duże koszty naprawy mogą przerosnąć kosztorys dostarczony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w takim przypadku poszkodowany zmuszony jest do dopłaty do naprawy w serwisie;
 • Serwis niezależny (serwis niezrzeszony z TU) – istnieje duże ryzyko zamontowania niesprawdzonych i używanych części zamiennych;
 • Serwis z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – duże ryzyko zamontowania części zamiennych o wątpliwej – złej jakości.

Jak bronić się przed niesatysfakcjonującą likwidacją szkody w serwisie?

 • Zachowaj czujność
 • Sprawdź czy wszystkie naprawy są zgodne z protokołem oddanym przez serwis
 • Poproś o faktury na poszczególne części zamienne. Jeśli masz możliwość sprawdź czy rzeczywiście części te zostały wymienione
 • Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, wątpliwości skonsultuj je z pracownikiem warsztatu
 • Nie odbieraj pojazdu z warsztatu gdy jest ciemno, lub gdy pada deszcz – ograniczy to możliwości zauważenia nieprawidłowości naprawy.

Szkoda AC z własnej winy

Jeśli to ty spowodowałeś stłuczkę a Twój pojazd ucierpiał lub nieznany sprawca zarysował drzwi Twojego pojazdu (szkoda parkingowa) lecz posiadasz wykupiona polisę AC nie musisz się niczym przejmować. Likwidacja szkody z AC z własnej winy przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku OC. Należy zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, wybrać najkorzystniejszą metodę jej rozliczenia (bezgotówkowo – serwis / gotówkowo). Jedyne na co musisz zwrócić uwagę to zapisany w Ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) termin na zgłoszenie szkody z AC! Niektóre firmy ubezpieczeniowe informują iż szkodę z AC należy zgłosić niezwłocznie (tj w czasie 24-48 godzin od kolizji), inne dają poszkodowanym do 7 dni.

Wielkość odszkodowania zależy przede wszystkim od wielkości szkody, wariantu odszkodowania oraz tego jaką polisę AC wybrałeś. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odszkodowanie z AC często może być pomniejszone o:

 • Udział własny w szkodzie – franczyza redukcyjna – wiele osób dodaje ten wariant do polisy w celu zmniejszenia kosztów. Każdorazowo od sumy odszkodowania odejmowana jest kwota wkładu własnego w szkodę ustalonego podczas podpisania umowy ubezpieczenia AC
 • Przyczynienie się do powstania szkody – bardzo często ubezpieczyciel stwierdza iż poszkodowany sam przyczynił się do szkody np. nie zachowując odpowiedniej prędkości czy nie wykonał obowiązkowego przeglądu w takim wypadku odszkodowanie pomniejszone jest o % przyczynienia się do szkody.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, lub działania ubezpieczyciela nie są dla Ciebie jasne zadzwoń po darmową poradę do naszych Doradców Odszkodowawczych.

Zgłoszenie kolizji drogowej - wszystko co musisz wiedzieć

By in ,
1083
Zgłoszenie kolizji drogowej - wszystko co musisz wiedzieć

Zgłoszenie szkody jest koniecznym warunkiem otrzymania odszkodowania. Jak zgłosić szkodę? Cała procedura jest bardzo złożona i zależy od ubezpieczyciela do którego chcesz zgłosić szkodę. Zanim przystąpisz do kompletowania dokumentów sprawdź czego wymaga dany ubezpieczyciel i podążaj za jego wytycznymi. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posługują się własnym wzorem zgłoszenia szkody. Pamiętaj aby podejść do tematu skrupulatnie, przejrzyj dokumenty kilkakrotnie tak by uniknąć zwrotu zgłoszenia szkody i niepotrzebnych nerwów.

Na Polskim rynku ubezpieczeń wyróżnia się 5 głównych sposobów na zgłoszenie szkody:

 • osobiście – w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego lub u agenta u którego została zakupiona polisa;
 • telefonicznie – korzystając z infolinii ubezpieczyciela;
 • internetowo – korzystając z formularzy zgłoszenia szkody na stronach internetowych ubezpieczycieli;
 • mailowo – wysyłając maila na adres e-mail dotyczący zgłoszeń szkody u danego ubezpieczyciela;
 • pocztą tradycyjną – wysyłając wypełnione druki zgłoszenia szkody na adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody?

W myśl litery prawa oraz zgodnie z artykułem 819 § 1 kodeksu cywilnego, zarówno poszkodowany jak i sprawca ma aż 3 lata na zgłoszenie szkody (termin na zgłoszenie szkody w przypadku szkód osobowych to nawet 20 lat, ale tylko wtedy gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa). Zachęcamy jednak do jak najszybszego zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. W innym przypadku ubezpieczyciel może potrącić Twoje odszkodowanie o tzw. przyczynienie się do powiększenia wielkości szkody.

Jeśli nie zgłosiłeś jeszcze swojej szkody ponieważ nie wiesz jak to zrobić lub masz pytania odnośnie całego procesu zgłoszenia szkody skorzystaj z darmowej pomocy naszych Doradców Odszkodowawczych!

Dlaczego nie warto zawierać ugody z ubezpieczycielem?

Podpisanie ugody z Towarzystwem ubezpieczeniowym nie jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie w momencie gdy nie upewnisz się czy ubezpieczyciel poprawnie rozliczył Twoją szkodę.

W przypadku ugody dotyczącej odszkodowania (np. z OC sprawcy), ubezpieczyciel godzi się na szybkie zakończenie sprawy pod warunkiem, że poszkodowany obniży wartość swoich roszczeń i zrezygnuje z dochodzenia wyższego odszkodowania w przyszłości. I choć na początku kwota proponowana w ramach ugody wydaję się być korzystna, później okazuje się, że nie wystarcza na naprawę, jest za niska, a co gorsze w przypadku szkód osobowych nie wystarcza na kosztowne leczenie osób poszkodowanych.

Ile czasu jest na zgłoszenie szkody OC?

By in ,
6883
Ile czasu jest na zgłoszenie szkody OC?

Wypadek komunikacyjny to przykre zdarzenie, które wiąże się ze stresem, wydatkami, a niekiedy także uszczerbkiem na zdrowiu. Jednak „szczęście w nieszczęściu” jest takie, że jako osoba poszkodowana, masz prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Ponieważ warto wiedzieć, ile czasu jest na zgłoszenie tejże szkody, przygotowaliśmy dla Ciebie garść najważniejszych informacji na ten temat. Zapraszamy do lektury.

Termin na zgłoszenie szkody – regulacje prawne

Jeśli wiesz już, jak zgłosić szkodę, warto abyś miał również świadomość, jaki jest czas na zgłoszenie szkody OC. Polskie prawo nie określa jednak konkretnego terminu, dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi 3 lata. Są jednak pewne wyjątki, które zostały opisane w Kodeksie Cywilnym. W artykule 442 czytamy:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonymulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Miałeś szkodę na pojeździe? Zgłoś się do nas po bezpłatną pomoc w likwidacji szkody komunikacyjnej i zyskaj znacznie większe szanse na uczciwe odszkodowanie. Przejdż tutaj: Pomoc w likwidacji szkody.

Czyn niedozwolony a zbrodnia i występek – różnice

W świetle prawa czynem niedozwolonym określa się każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Co to oznacza? Na przykład, jeśli ktoś nie zdąży wyhamować na światłach i wjedzie w tył Twojego samochodu, popełni czyn niedozwolony. Natomiast zbrodnia lub występek są przestępstwem. Chodzi tutaj o ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowany odniósł obrażenia zagrażające życiu lub zdrowiu i doszło do nich na skutek na przykład prowadzenia auta przez pijanego kierowcę.

Jaki jest zatem czas na zgłoszenie szkody OC?

Odpowiadając na pytanie, ile czasu na zgłoszenie szkody ma poszkodowany, trzeba powiedzieć tak: w najprostszych sytuacjach 3 lata od chwili, gdy dowiedział się o szkodzie. Jeśli jednak szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym, termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat. Natomiast w przypadku szkody powstałej na skutek zbrodni lub występku, termin jej zgłoszenia ubiega po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Oczywistym jednak jest, że im szybciej zgłosisz szkodę, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ wraz z upływem lat jej zbadania przez ubezpieczyciela jest coraz trudniejsze, co niekoniecznie może działać na Twoją korzyść. Dlatego pamiętaj, że najlepiej zrobić to w przeciągu 3 lat, gdyż później uzyskanie odszkodowania może okazać się niemożliwe.

Czas na zgłoszenie szkody OC

By in ,
921
Czas na zgłoszenie szkody OC

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia szkody OC. Aby to zrobić, musisz przede wszystkim znać numer polisy sprawcy. Jest to niezbędne, aby otrzymać odszkodowanie z jego OC. Chcąc wiedzieć więcej na temat zgłoszenia szkody, przeczytaj poniższy artykuł.

Powstanie szkody – czy trzeba wezwać policję?

Nie zawsze trzeba wzywać policję. Gdy doszło tylko do uszkodzenia pojazdu – a nie ucierpiała żadna osoba – i obie strony są zgodne, co do przebiegu zdarzenia i tego, kto jest sprawcą, telefon pod 997 nie jest konieczny. Wystarczy wówczas spisać wspólne oświadczenie. Jednak jeśli są jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z ustaleniem, kto jest sprawcą, należy bezzwłocznie wezwać policję. Jest to konieczne, gdy:

 • w zdarzeniu są poszkodowani (nastąpi szkoda osobowa);
 • zachodzi podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia;
 • sprawca nie posiada prawa jazdy lub ubezpieczenia OC;
 • zostały wezwane inne służby ratunkowe – na przykład karetka pogotowia lub straż pożarna;
 • w wyniku zdarzenia doszło do utrudnienia lub zatamowania ruchu drogowego;
 • nie wiadomo, kto zawinił lub sprawca nie przyznaje się do winy.

Przed przyjazdem policji warto poszukać również świadków zdarzenia, którzy będą mogli potwierdzić, co się stało.

Zgłoszenie szkody a opis zdarzenia

Aby zgłosić szkodę, a tym samym otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy, w dokumentacji musi znaleźć się opis zdarzenia. Jest to dokument, który zawiera następujące informacje:

 • dane osobowe sprawcy i poszkodowanego;
 • dane dotyczące pojazdów: marka, model, rodzaj numer rejestracyjny, numer VIN;
 • numer polisy sprawcy wypadku oraz nazwę jego zakładu ubezpieczeń;
 • wskazanie świadków zdarzenia (jeśli tacy byli);
 • przyznanie się sprawcy do winy oraz podpis jego i osoby poszkodowanej;
 • szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia – data, miejsce, opis sytuacji, informacje o uszkodzeniach pojazdu.

Oprócz tego należy szczegółowo opisać całe zdarzenie, czyli podać:

 • miejsce i datę zdarzenia, najlepiej z dokładnością co do godziny, przy czym sama nazwa miejscowości czy ulicy również nie wystarczy, należy wskazać, czy do zdarzenia doszło na przykład na parkingu lub terenie zabudowanym, a nawet wskazać rodzaj nawierzchni; jeśli droga była oblodzona lub uszkodzona, również trzeba o tym wspomnieć;
 • okoliczności zdarzenia, czyli pokazać, jak doszło do wypadku lub kolizji; należy opisać, z jakich kierunków nadjeżdżały poszczególne pojazdy, z jaką prędkością się poruszały i jakie na danym terenie było ograniczenie; warto załączyć szkic całego zdarzenia – pokazać ustawienie pojazdów (i oczywiście właściwie oznaczyć pojazd sprawcy oraz poszkodowanego), kierunek ich przemieszczania się, nazwy ulic, znaki drogowe i dokładne miejsce, w którym doszło do zdarzenia;
 • informacje o panujących warunkach, w których doszło do powstania szkody; chodzi między innymi oto, jaka była widoczność – czy padał deszcz lub była mgła; istotne są również takie aspekty, jak ograniczona widoczność z powodu ostrego zakrętu lub wielkiego drzewa.

Ile czasu jest na zgłoszenie szkody OC?

Polskie prawo nie określa konkretnego terminu na zgłoszenie szkody OC, dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi 3 lata. Są jednak pewne wyjątki, które zostały opisane w Kodeksie Cywilnym. W artykule 442 czytamy:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonymulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Warto wiedzieć, że czynem niedozwolonym określa się każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Przykład – jeśli ktoś nie zdąży wyhamować na światłach i wjedzie w tył Twojego samochodu, popełni czyn niedozwolony. Natomiast zbrodnia lub występek to przestępstwa. Najczęściej są to ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowany odniósł obrażenia zagrażające życiu lub zdrowiu i doszło do nich na skutek prowadzenia auta przez pijanego kierowcę lub z tym podobnego powodu.

Wynika z tego, że czas na zgłoszenie szkody OC w najprostszych sytuacjach wynosi 3 lata od chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Jeśli jednak szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym, termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat. W przypadku zaś szkody powstałej na skutek zbrodni lub występku, termin jej zgłoszenia ubiega po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie.