Jaki jest czas na zgłoszenie szkody OC?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia szkody OC. Aby to zrobić, musisz przede wszystkim znać numer polisy sprawcy. Jest to niezbędne, aby otrzymać odszkodowanie z jego OC. Chcąc wiedzieć więcej na temat zgłoszenia szkody, przeczytaj poniższy artykuł.

Powstanie szkody – czy trzeba wezwać policję?

Nie zawsze trzeba wzywać policję. Gdy doszło tylko do uszkodzenia pojazdu – a nie ucierpiała żadna osoba – i obie strony są zgodne, co do przebiegu zdarzenia i tego, kto jest sprawcą, telefon pod 997 nie jest konieczny. Wystarczy wówczas spisać wspólne oświadczenie. Jednak jeśli są jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z ustaleniem, kto jest sprawcą, należy bezzwłocznie wezwać policję. Jest to konieczne, gdy:

 • w zdarzeniu są poszkodowani (nastąpi szkoda osobowa);
 • zachodzi podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia;
 • sprawca nie posiada prawa jazdy lub ubezpieczenia OC;
 • zostały wezwane inne służby ratunkowe – na przykład karetka pogotowia lub straż pożarna;
 • w wyniku zdarzenia doszło do utrudnienia lub zatamowania ruchu drogowego;
 • nie wiadomo, kto zawinił lub sprawca nie przyznaje się do winy.

Przed przyjazdem policji warto poszukać również świadków zdarzenia, którzy będą mogli potwierdzić, co się stało.

Zgłoszenie szkody a opis zdarzenia

Aby zgłosić szkodę, a tym samym otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy, w dokumentacji musi znaleźć się opis zdarzenia. Jest to dokument, który zawiera następujące informacje:

 • dane osobowe sprawcy i poszkodowanego;
 • dane dotyczące pojazdów: marka, model, rodzaj numer rejestracyjny, numer VIN;
 • numer polisy sprawcy wypadku oraz nazwę jego zakładu ubezpieczeń;
 • wskazanie świadków zdarzenia (jeśli tacy byli);
 • przyznanie się sprawcy do winy oraz podpis jego i osoby poszkodowanej;
 • szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia – data, miejsce, opis sytuacji, informacje o uszkodzeniach pojazdu.

Oprócz tego należy szczegółowo opisać całe zdarzenie, czyli podać:

 • miejsce i datę zdarzenia, najlepiej z dokładnością co do godziny, przy czym sama nazwa miejscowości czy ulicy również nie wystarczy, należy wskazać, czy do zdarzenia doszło na przykład na parkingu lub terenie zabudowanym, a nawet wskazać rodzaj nawierzchni; jeśli droga była oblodzona lub uszkodzona, również trzeba o tym wspomnieć;
 • okoliczności zdarzenia, czyli pokazać, jak doszło do wypadku lub kolizji; należy opisać, z jakich kierunków nadjeżdżały poszczególne pojazdy, z jaką prędkością się poruszały i jakie na danym terenie było ograniczenie; warto załączyć szkic całego zdarzenia – pokazać ustawienie pojazdów (i oczywiście właściwie oznaczyć pojazd sprawcy oraz poszkodowanego), kierunek ich przemieszczania się, nazwy ulic, znaki drogowe i dokładne miejsce, w którym doszło do zdarzenia;
 • informacje o panujących warunkach, w których doszło do powstania szkody; chodzi między innymi oto, jaka była widoczność – czy padał deszcz lub była mgła; istotne są również takie aspekty, jak ograniczona widoczność z powodu ostrego zakrętu lub wielkiego drzewa.

Ile czasu jest na zgłoszenie szkody OC?

Polskie prawo nie określa konkretnego terminu na zgłoszenie szkody OC, dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi 3 lata. Są jednak pewne wyjątki, które zostały opisane w Kodeksie Cywilnym. W artykule 442 czytamy:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Warto wiedzieć, że czynem niedozwolonym określa się każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Przykład – jeśli ktoś nie zdąży wyhamować na światłach i wjedzie w tył Twojego samochodu, popełni czyn niedozwolony. Natomiast zbrodnia lub występek to przestępstwa. Najczęściej są to ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowany odniósł obrażenia zagrażające życiu lub zdrowiu i doszło do nich na skutek prowadzenia auta przez pijanego kierowcę lub z tym podobnego powodu.

Wynika z tego, że czas na zgłoszenie szkody OC w najprostszych sytuacjach wynosi 3 lata od chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Jeśli jednak szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym, termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat. W przypadku zaś szkody powstałej na skutek zbrodni lub występku, termin jej zgłoszenia ubiega po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie.