Odszkodowanie komunikacyjne dla pasażerów sprawcy

Jeśli jechałeś jako pasażer w pojeździe, którego kierujący był sprawcą wypadku i zostałeś poszkodowany, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Dodatkowo jeśli właściciel samochodu posiadał w tym czasie wykupione NNW, również i z tej polisy możesz uzyskać świadczenie. Nie wszyscy o tym wiedzą, a niektórzy nie chcą korzystać. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej.

Pasażer, czyli kto?

Przez pasażera rozumie się osobę w pojeździe, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie i ruch samochodu. Co ważne, odszkodowanie należy się zarówno pasażerowi pojazdu sprawcy, jak i auta poszkodowanego. Także właściciel pojazdu siedzący na miejscu pasażera ma prawo do odszkodowania z polisy OC jego własnego środka transportu. Jednak warunkiem uzyskania odszkodowania przez pasażera samochodu sprawcy jest to, czy nie przyczynił się do spowodowania wypadku lub czy podczas jazdy zastosował się do zasad bezpieczeństwa, czyli na przykład miał zapięte pasy.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Jak pisaliśmy wyżej, każdy pasażer, który doznał szkody w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Reguluje to Kodeks cywilny, który mówi, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Często osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, będące pasażerami pojazdu sprawcy, nie mają świadomość tego, że polisa OC kierowcy zrekompensuje im poniesione szkody lub jeśli sprawca jest ich znajomym albo członkiem rodziny, nie chcą przeciwko niemu występować. To nie do końca dobra decyzja. Można przecież dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, o czym także mówi Kodeks cywilny – w momencie gdy ubezpieczyciel zapłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie, ustaje obowiązek odszkodowawczy ubezpieczonego, czyli sprawcy wypadku. Jeśli jednak roszczenie poszkodowanego zostanie zaspokojone przez ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę, może on skierować do ubezpieczyciela roszczenie o zapłatę na jego rzecz odszkodowania ubezpieczeniowego, równego odszkodowaniu, które uprzednio zapłacił poszkodowanemu.

Ucierpiałeś w wypadku komunikacyjnym i chcesz uzyskać odszkodowanie? Przejdź na stronę: Odszkodowanie komunikacyjne i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Odszkodowanie z tytułu NNW

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażera. Obejmuje skutki zdarzenia w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci. Mówiąc dokładniej, NNW jest jakby przypisane do pojazdu, a nie do osoby. Chodzi oto, że o odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia może się ubiegać każda osoba, która podczas wypadku kierowała ubezpieczonym samochodem oraz każdy przewożony pasażer, a nie tylko właściciel pojazdu. Warto wiedzieć, że odszkodowanie z tytułu NNW należy się niezależnie od tego, czy poszkodowana osoba otrzymała już inne świadczenia z tytułu tego samego zdarzenia, na przykład z OC sprawcy. Istotne jest również to, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, a nie obowiązkowe, więc nie każdy samochód musie je posiadać. Jest jednak korzystną opcją, a często zdarza się, że wykupując u danego ubezpieczyciela cały pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW) można dostać dodatkową zniżkę. Warto więc rozważyć zawarcie tej dodatkowej polisy.

Oczywistym jest, że lepiej w ogóle nie być uczestnikiem wypadku, jednak jeśli jako pasażer pojazdu sprawcy, zostałeś poszkodowany, możesz ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy oraz z tytułu polisy NNW – o ile pojazd był ubezpieczony. To dobra wiadomość pod warunkiem, że w żaden sposób nie przyczyniłeś się do tego przykrego zdarzenia oraz zachowałeś zasady bezpieczeństwa. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może wypłacić Ci niższe odszkodowanie lub odmówić przyznania świadczenia.