Wycena szkody samochodu – dowiedz się więcej

Ideą odszkodowania jest pełna rekompensata poniesionych szkód. Ustawodawca jasno określa fakt iż poszkodowany po kolizji winien otrzymać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej zgodnej z kosztorysem naprawy pojazdu lub pojazd przywrócony do stanu sprzed wypadku. Zatem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę pojazdu lub naprawę pojazdu w serwisie. Jednakże jeśli przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody okaże się niemożliwe lub zbyt kosztowne (szkoda całkowita – koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość pojazdu) ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia pieniężnego.

Kosztorys naprawy samochodu

Po zgłoszeniu szkody firma ubezpieczeniowa ma 7 dni na dokonanie oględzin uszkodzonego pojazdu i aż 30 dni na wystawienie kosztorysu naprawy pojazdu i wypłatę odszkodowania. W dzisiejszych czasach Towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku niewielkich szkód proponują aby to poszkodowany sam dokonał oględzin pojazdu, a wycena szkody odbywa się na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej lub oświadczenia. Wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu bez dokładnych oględzin i weryfikacji w niezależnej firmie odszkodowawczej takiej jak Beker Polska może okazać się dużym błędem. Dlaczego? Bardzo często pierwotny kosztorys naprawy pojazdu obiega od rzeczywistych kosztów jakie poniesie poszkodowany. Pierwotne wyliczenie kosztu naprawy pojazdu jest zazwyczaj zaniżone, a osoby które nie zweryfikują poprawności rozliczenia swojego odszkodowania mogą się niemiło zaskoczyć.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują kosztorysu naprawy pojazdu na postawie katalogów takich jak Audatex, Infoexpert czy EurotaxGlass. Dzięki programom eksperckim firmy ubezpieczeniowe znają minimalne i maksymalne ceny części zamiennych, a także koszty pracy roboczogodzin mechaników, blacharzy i innych specjalistów zależne od regionu kraju. Zazwyczaj do pierwotnej wyceny używane są najniższe stawki za roboczogodzinę a zamiast oryginalnych części proponowane są słabej jakości zamienniki. Uzyskaj wycenę kosztów naprawy.

Wycena szkody w ASO

Czym tak naprawdę jest ASO? ASO to skrót od nazwy Autoryzowana Stacja Obsługi. Jest to instytucja świadcząca usługi naprawy oraz konserwacji pojazdów. Sieci ASO powstają z ramienia producentów samochodów. Naprawa w serwisie jest bardzo dobrym rozwiązaniem ponieważ bazuje na oryginalnych częściach producenta. Wybierając formę rozliczenia bezgotówkowego = odstawiając pojazd do serwisu ASO klienci niczym nie muszą się przejmować. Serwis odbiera pojazd, sporządzane są stosowane umowy i następnie pojazd zostaje naprawiony na częściach oryginalnych zgodnie z technologią producenta. Niewątpliwie jest to kusząca opcja, zanim jednak zdecydujesz się na naprawę w serwisie ASO sprawdź czy ubezpieczyciel rzeczywiście pokryje wszystkie koszty naprawy. Nierzadko poszkodowani skarżą się na fakt iż ubezpieczyciel nie chce zapłacić za część naprawy ich pojazdu, w takich przypadkach niestety to poszkodowany jest zobligowany do opłaty rachunku.