Miejsce powstania kolizji drogowej – jak duże ma znaczenie?

Kolizja na parkingu

Kolizja parkingowa jest bardzo często spotykanym typem kolizji. Zazwyczaj ustalenie, który z kierowców jest winny szkody, nie jest trudne. Zasady pierwszeństwa na parkingu regulowane są przez znaki drogowe, a jeśli ich nie ma obowiązuje zasada “prawej ręki”.

Nie wszyscy kierowcy jednak o tym pamiętają i jadąc prosto alejką przecinającą cały parking są pewni, że mają pierwszeństwo. Zazwyczaj tak rzeczywiście jest, ale niekiedy zarządcy parkingu nie zadbają o odpowiednie oznaczenie parkingu. Wtedy kierowcy wyjeżdżający z prawej strony z bocznych alejek mają pierwszeństwo. Jeśli dojdzie do stłuczki, winny jej będzie kierowca jadący prosto.

Warto pamiętać, że wyjazd z miejsca parkingowego traktowany jest jako włączanie się do ruchu. Oznacza to, że kierowca powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa wszystkim nadjeżdżającym pojazdom. Dlatego za kolizję parkingową podczas cofania najczęściej odpowiadają kierowcy, którzy wyjeżdżali z miejsca parkingowego.

Kolizja na skrzyżowaniu

Inne popularne miejsce kolizji to skrzyżowanie, gdzie najczęściej dochodzi do kolizji podczas wyprzedzania, i to najczęściej wyprzedzający ponosi winę.

Art. 24 ust. 7 pkt. 3. “Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni (…) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.”

Kolizja poza drogą publiczną

Kodeks ruchu drogowego stosuje się w takim samym stopniu do poruszania się po drogach niepublicznych, jak do reszty dróg. Takie samo prawo obowiązuje wszędzie, gdzie faktycznie odbywa się ruch pojazdów.

Art. 98. “Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innych osób, lub nie stosuje się do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Kolizja za granicą

Likwidacja szkody z zagranicy wygląda podobnie do likwidacji szkody w Polsce. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC jest ważne nie tylko w Polsce, ale też w krajach Unii Europejskiej oraz państwach EFTY. Są jednak kraje, które wymagają posiadania ze sobą Zielonej karty, czyli potwierdzenia posiadania ubezpieczenia OC. Te kraje to: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Na miejscu kolizji należy spisać oświadczenie w wersji polsko-angielskiej. Wyjeżdżając za granicę najlepiej mieć takie oświadczenie ze sobą w schowku. Takie oświadczenie powinno zawierać dokładnie takie same informacje, jak zwykłe oświadczenie spisywanie w Polsce. Dowiedz się więcej.

Co do wzywania policji na miejsce zdarzenia, wygląda to podobnie jak w Polsce, czyli jeżeli nikt nie ucierpiał i nie ma sporu co do winy w szkodzie, nie ma potrzeby aby wzywać policję.