Odszkodowanie komunikacyjne dla pasażerów sprawcy

By in
760
Odszkodowanie komunikacyjne dla pasażerów sprawcy

Jeśli jechałeś jako pasażer w pojeździe, którego kierujący był sprawcą wypadku i zostałeś poszkodowany, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Dodatkowo jeśli właściciel samochodu posiadał w tym czasie wykupione NNW, również i z tej polisy możesz uzyskać świadczenie. Nie wszyscy o tym wiedzą, a niektórzy nie chcą korzystać. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej.

Pasażer, czyli kto?

Przez pasażera rozumie się osobę w pojeździe, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie i ruch samochodu. Co ważne, odszkodowanie należy się zarówno pasażerowi pojazdu sprawcy, jak i auta poszkodowanego. Także właściciel pojazdu siedzący na miejscu pasażera ma prawo do odszkodowania z polisy OC jego własnego środka transportu. Jednak warunkiem uzyskania odszkodowania przez pasażera samochodu sprawcy jest to, czy nie przyczynił się do spowodowania wypadku lub czy podczas jazdy zastosował się do zasad bezpieczeństwa, czyli na przykład miał zapięte pasy.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Jak pisaliśmy wyżej, każdy pasażer, który doznał szkody w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Reguluje to Kodeks cywilny, który mówi, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Często osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, będące pasażerami pojazdu sprawcy, nie mają świadomość tego, że polisa OC kierowcy zrekompensuje im poniesione szkody lub jeśli sprawca jest ich znajomym albo członkiem rodziny, nie chcą przeciwko niemu występować. To nie do końca dobra decyzja. Można przecież dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, o czym także mówi Kodeks cywilny – w momencie gdy ubezpieczyciel zapłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie, ustaje obowiązek odszkodowawczy ubezpieczonego, czyli sprawcy wypadku. Jeśli jednak roszczenie poszkodowanego zostanie zaspokojone przez ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę, może on skierować do ubezpieczyciela roszczenie o zapłatę na jego rzecz odszkodowania ubezpieczeniowego, równego odszkodowaniu, które uprzednio zapłacił poszkodowanemu.

Ucierpiałeś w wypadku komunikacyjnym i chcesz uzyskać odszkodowanie? Przejdź na stronę: Odszkodowanie komunikacyjne i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Odszkodowanie z tytułu NNW

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażera. Obejmuje skutki zdarzenia w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci. Mówiąc dokładniej, NNW jest jakby przypisane do pojazdu, a nie do osoby. Chodzi oto, że o odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia może się ubiegać każda osoba, która podczas wypadku kierowała ubezpieczonym samochodem oraz każdy przewożony pasażer, a nie tylko właściciel pojazdu. Warto wiedzieć, że odszkodowanie z tytułu NNW należy się niezależnie od tego, czy poszkodowana osoba otrzymała już inne świadczenia z tytułu tego samego zdarzenia, na przykład z OC sprawcy. Istotne jest również to, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, a nie obowiązkowe, więc nie każdy samochód musie je posiadać. Jest jednak korzystną opcją, a często zdarza się, że wykupując u danego ubezpieczyciela cały pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW) można dostać dodatkową zniżkę. Warto więc rozważyć zawarcie tej dodatkowej polisy.

Oczywistym jest, że lepiej w ogóle nie być uczestnikiem wypadku, jednak jeśli jako pasażer pojazdu sprawcy, zostałeś poszkodowany, możesz ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy oraz z tytułu polisy NNW – o ile pojazd był ubezpieczony. To dobra wiadomość pod warunkiem, że w żaden sposób nie przyczyniłeś się do tego przykrego zdarzenia oraz zachowałeś zasady bezpieczeństwa. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może wypłacić Ci niższe odszkodowanie lub odmówić przyznania świadczenia.

Sprawdzenie polisy OC po numerze – jak to zrobić?

By in ,
3899
Sprawdzenie polisy OC po numerze – jak to zrobić?

Czy wiesz, że znając numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, możesz samodzielnie sprawdzić polisę OC? Umożliwia to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta. Wiedza, jak sprawdzić OC, może Ci się przydać, na przykład kiedy sprawca ucieknie z miejsca wypadku. Jednak to nie jedyna sytuacja, która będzie wymagała sprawdzenia OC przez poszkodowanego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia – sprawdź ubezpieczenie samodzielnie!

Są takie sytuacje, w których nie dowiesz się od samego sprawcy wypadku, jaki jest numer jego polisy. Jeśli kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia i nie zostawi żadnej kartki, trudno szukać „wiatru w polu”. Dotyczy to na przykład szkód parkingowych. Na szczęście jest szansa, że kamery monitoringu zarejestrowały numer rejestracyjny jego pojazdu. Czasami też sprawca może odmówić podania numeru polisy, ponieważ nie przyznaje się do winy albo chce załatwić sprawę „po cichu”, wręczając Ci pieniądze. W obydwu przypadkach należy spisać numer rejestracyjny i wezwać policję. Bowiem z „trudnym” kierowcą nie ma sensu wchodzić w dyskusję.

Sprawdzenie OC – dlaczego jest takie ważne?

Wiedza, czy sprawca miał wykupione OC i znajomość numeru jego polisy są Ci potrzebne, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. Bowiem to na osobie poszkodowanej spoczywa ciężar zgłoszenia szkody firmie ubezpieczeniowej. Poza tym OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) to obowiązkowe i regulowane przez ustawę ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, także tych tylko garażowanych, a za jego brak grożą kary pieniężne. W dodatku jeśli kierowca, który nie posiada ważnej polisy OC, spowoduje wypadek, będzie musiał pokryć koszty naprawy szkody z własnej kieszeni. Weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione ubezpieczenie OC, a w przypadku braku polisy karaniem takich osób, zajmuje się właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Baza UFG – jak instytucja gromadzi dane o polisach?

Baza UFG zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Dane te czerpie bezpośrednio od firm ubezpieczeniowych. Bowiem każdy ubezpieczyciel, który oferuje tego rodzaju polisy, ma obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Instytucja dysponuje więc danymi takimi jak numer polisy OC, marka pojazdu, nazwa firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę interesującego nas pojazdu oraz jej dane teleadresowe. Można je uzyskać za pośrednictwem strony www instytucji, wypełniając stosowny formularz. Oczywiście zamiast drogi online można też zwrócić się do Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem lub mailem albo osobiście w siedzibie instytucji.

Sprawdzenie OC – co jest potrzebne?

Z pewnością już się zorientowałeś, że aby sprawdzić OC sprawcy wypadku, potrzebny jest numer rejestracyjny. Sprawdzenia OC można także dokonać na podstawie numeru VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteśmy zainteresowani. Znając jedną z tych informacji, należy wejść na stronę www.ufg.pl i wypełnić stosowny formularz. W ten sposób dowiesz się, czy i w jakiej firmie pojazd ma wykupioną polisę OC. UFG baza jest bowiem ogólnodostępna i można z niej skorzystać także za pomocą aplikacji mobilnej UFG Baza, którą wystarczy ściągnąć ze strony internetowej instytucji. Dzięki niej od ręki będziesz mógł sprawdzić, czy sprawca w momencie zdarzenia miał wykupioną polisę OC.

Jak sprawdzić OC sprawcy w UFG?

Wiesz, już, że najlepszym sposobem na sprawdzenie OC jest wejście na stronę www instytucji. Umożliwia to nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie w lutym 2012 roku, stanowiąca, że sprawdzenie OC może być dokonane online. Konkretnie chodzi o art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG, który pozwala instytucji udostępnianie przez swoją stronę www informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwy zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione dane osobowe posiadacza pojazdu. Dzięki temu wystarczy przejść do zakładki Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz, wpisując ww. dane oraz datę zdarzenia.

Miałeś szkodę?

Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Dobrze jest wiedzieć, jak sprawdzić OC sprawcy wypadku. Choć nie życzymy Ci tak przykrych zdarzeń na drodze, nigdy nie wiesz, kiedy taka wiedza może się przydać. Jesteśmy zdania, że najlepiej jest pobrać aplikację UFG Baza i mieć w każdej chwili dostęp do informacji o polisach OC.

Baza UFG – co to jest?

By in ,
1014
Baza UFG – co to jest?

Na pewno słyszałeś o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Jest to instytucja, która zajmuje się weryfikacją obowiązkowego ubezpieczenia OC wśród właścicieli pojazdów i karaniem tych, którzy go nie posiadają. Ale czy wiesz, skąd UFG czerpie dane o polisach? Albo skąd bierze środki na pomoc poszkodowanym? Jesteśmy zdania, że są to sprawy, o których pojęcie powinien mieć każdy kierowca, ponieważ – jak przekonasz się po lekturze poniższego artykułu – płacone przez osoby ubezpieczone składki „zasilają” konto UFG. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat instytucji i bazy UFG, zapraszamy do lektury.

Czym zajmuje się UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która zajmuje się, między innymi, wypłacaniem odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC lub gdy nie został zidentyfikowany. Chodzi o to, że jeśli jesteś osobą poszkodowaną, a przykładowo sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nadal przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Należy pamiętać jednak, że UFG wypłaca 100% należnych świadczeń wyłącznie za szkody osobowe. Gdy mowa o szkodach majątkowych, UFG pokrywa koszty typu utracone zniżki AC lub koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Oznacza to, że chcąc naprawić samochód, musisz skorzystać z polisy AC, a w przypadku jej braku niestety zapłacić z własnej kieszeni.
Fundusz Gwarancyjny – jak wspomnieliśmy wcześniej – zajmuje się również weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione i ważne ubezpieczenie OC. Baza UFG zawiera bowiem wszystkie sprzedane polisy OC (i AC). Sprawdzenie OC może się odbyć nawet za pośrednictwem strony internetowej instytucji. Wystarczy wypełnić formularz, podając numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia.

Baza UFG, czyli skąd UFG ma dane o polisach?

UFG baza zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Skąd czerpie dane na ten temat? Otóż towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące tego rodzaju polisy mają obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Instytucja dysponuje więc danymi takimi jak numer polisy OC, marka pojazdu, nazwa firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę interesującego nas pojazdu oraz jej dane teleadresowe. Oczywiście zamiast wypełniania formularza online można też zwrócić się do Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem lub mailem albo osobiście w siedzibie instytucji.

Skąd UFG ma środki na pomoc poszkodowanym?

Do środków, którymi dysponuje UFG „dorzucają się” wszyscy ubezpieczyciele. Bowiem na działanie Funduszu Gwarancyjnego zostaje przekazywana symboliczna część składki zebranej od poszczególnych właścicieli pojazdów. Wniosek z tego taki, że każdy ubezpieczony kierowca poniekąd składa się na Gwarantowany Fundusz Ubezpieczeniowy przeznaczony między innymi na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Wynika z tego, że w interesie wszystkich kierowców leży to, aby każdy zmotoryzowany posiadał ważną polisę OC.

Sprawdzenie OC – co jest potrzebne?

Aby sprawdzić OC sprawcy wypadku, potrzebny jest albo numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteśmy zainteresowani. Znając te dane, wystarczy wejść na stronę www.ufg.pl i wraz z datą zdarzenia wpisać je w formularzu. Pozwoli nam to dowiedzieć się, czy i w jakiej firmie pojazd ma wykupioną polisę OC. UFG baza OC (i AC) jest bowiem ogólnodostępna i można z niej skorzystać także za pomocą aplikacji mobilnej UFG Baza, którą należy ściągnąć ze strony internetowej instytucji. Dzięki niej od ręki będzie można sprawdzić, czy sprawca w momencie zdarzenia miał wykupioną polisę OC.
Miałeś szkodę? Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Jak sprawdzić OC sprawcy w UFG?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie OC jest odwiedzenie strony www instytucji. Bowiem w lutym 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która mówi, że sprawdzenie OC może być dokonane online. Jest to możliwe dzięki art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG, który umożliwia instytucji udostępnianie przez swoją stronę www informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwy zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione dane osobowe posiadacza pojazdu. Dzięki temu wystarczy wejść na stronę UFG w zakładkę Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz, wpisując potrzebne dane, o których była mowa w powyższym artykule.

Dzięki UFG masz możliwość sprawdzić, czy sprawca wypadku w momencie zdarzenia miał wykupioną polisę OC. Niestety nie każdy winny kierowca chce podać numer swojej polisy, a czasami nie jest po prostu w stanie, na przykład gdy jest pod wpływem alkoholu. Wiedza, jak sprawdzić OC jest również cenna, w sytuacji kiedy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia. Dysponując numerem rejestracyjnym lub VIN nie będzie to jednak dla Ciebie problemem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o UFG? Wejdź tutaj.

Nietrzeźwy sprawca wypadku a odszkodowanie

By in ,
1205
Nietrzeźwy sprawca wypadku a odszkodowanie

Choć każdy wie, że jazda pod wpływem alkoholu jest ryzykowna i niedozwolona, wiele osób i tak siada za kółkiem, mimo spożytych procentów, tłumacząc sobie, że po tak małej ilości na pewno nic się nie stanie. Niestety jak pokazują liczne testy i badania, nie ma czegoś takiego, jak niewielkie ilości, gdy mówimy o prowadzeniu pojazdu. Już jedno piwo utrudnia koncentrację i spowalnia czas reakcji. Dowodem są statystyki, które pokazują, że w Polsce liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwyh kierowców cały czas jest bardzo duża. Zastanawiasz się, co możesz zrobić jako osoba poszkodowana? Przeczytaj artykuł i sprawdź, co Ci przysługuje.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu dla kierowcy

„Piłeś – nie jedź!” – tego hasła powinien przestrzegać każdy, kto wziął choć łyk alkoholu. Jeżeli jednak nie posłuchasz głosu rozsądku, bądź świadomy, co Ci grozi, wsiadając za kółko pod wpływem procentów:

 • konsekwencje karne – poniżej 0,5 promila alkoholu we krwi prowadzenie auta jest określane wykroczeniem, powyżej – przestępstwem, za które grozi:
 • mandat – w „najlepszym wypadku”;
 • utrata prawa jazdy – czasowo lub na stałe;
 • pozbawienie wolności – od roku do nawet 15 lat;
 • zwrot wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela – jeżeli pod wpływem alkoholu spowodujesz wypadek, ubezpieczyciel wypłaci z Twojego OC odszkodowanie osobie poszkodowanej, ale zażąda od Ciebie zwrotu tychże pieniędzy;
 • regres ubezpieczeniowy – za szkody wyrządzone na mieniu i zdrowiu osób poszkodowanych w wypadku będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni; często jest to długofalowa konsekwencja kolizji pod wpływem alkoholu – wszystko zależy od rodzaju i wielkości wyrządzonych szkód.

Odszkodowanie dla osób poszkodowanych

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, który spowodował nietrzeźwy kierowca, nie martw się – masz pełne prawo do odszkodowania z OC sprawy (w przypadku, gdy kierowca nie ma ważnej polisy albo ucieknie z miejsca zdarzenia, odszkodowaniem zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Ubezpieczyciel wypłaci Ci należne świadczenie, ponieważ to po jego stronie leży odzyskanie tych pieniędzy od sprawcy wypadku. Ty nie musisz przysłowiowo „ścigać” kierowcy. Najważniejsze to ustalić jego numer polisy i zakład, w którym jest ubezpieczony. Jeśli nie jesteś w stanie wyegzekwować takich informacji od kierowcy, zawsze możesz poprosić o pomoc przybyłą na miejsce zdarzenia policję. Tym, co Ci przysługuje jako osobie poszkodowanej, są między innymi świadczenia takie jak:

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy, a nawet opłaty za ewentualną opiekę nad Tobą, jeśli zaszła taka konieczność;
 • renty rekompensujące utracone zarobki albo renty regularnie pokrywające koszty stałej pomocy udzielanej Ci przez inne osoby w codziennych czynnościach życiowych;
 • w sytuacji, gdy doszło do wypadku śmiertelnego, bliscy osoby, która zginęła, mogą się starać o renty alimentacyjne.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę?

Aby uzyskać odszkodowanie za szkodę zaistniałą w wyniku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę, należy postępować według następujących zasad:

Na początek należy określić, o jakie świadczenie chcesz się ubiegać; do wyboru masz:
 • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji i lekarstw;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
 • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia;
 • rentę na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką oraz jednorazowe świadczenie, które umożliwia przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej (tylko gdy wypadek przyczyni się do Twojego inwalidztwa);
Następnie należy oszacować wysokość świadczenia, o które się ubiegasz; w tym celu trzeba kompletować wszystkie rachunki, paragony i faktury oraz sporządzić szczegółową listę poniesionych wydatków. Na koniec należy uzasadnić, dlaczego ubiegamy się o dane roszczenie i przedstawić szczegółowy opis wypadku; nie zapomnij wspomnieć o takich sprawach jak na przykład konieczność dojazdów taksówką do placówek medycznych czy zapłata za opiekę nad dzieckiem; przedstaw wszystkie fakty, które wpłynęły na Twoje życie prywatne i zawodowe – im dokładniej, tym lepiej.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Przejdź tutaj: Odszkodowanie komunikacyjne.

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez nietrzeźwego kierowcę może wynieść kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Często to i tak mało, w porównaniu do poniesionych strat. Niemniej kwota ta może chociaż częściowo ułatwić poradzenie sobie z przykrymi konsekwencjami wypadku. Konsekwencje jazdy samochodem po spożyciu alkoholu mogą być odczuwane dla obu stron. Warto o tym pamiętać, szczególnie będąc kierowcą.

Jakie sankcje grożą za brak ubezpieczenia OC?

By in ,
827
Jakie sankcje grożą za brak ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Reguluje to  ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jego ważność trwa 12 miesięcy.  Istota ubezpieczenia OC polega na tym, że gwarantuje ono poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty dla poniesionych przez niego szkód w razie zdarzenia. A co w przypadku braku ubezpieczenia OC? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jakie sankcje za to grożą.

Czemu tak ważne jest posiadanie polisy OC?

Posiadanie polisy OC jest swego rodzaju zabezpieczeniem, które daje nam to, że w przypadku wyrządzenia komuś szkody swoim samochodem, nie będziemy wyjmować pieniędzy z własnego portfela, ale szkoda zostanie pokryta właśnie z ubezpieczenia OC. A należy pamiętać, że koszty naprawy zniszczonego auta bądź leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej potrafią być naprawdę wysokie. Poza tym brak ubezpieczenia OC wiąże się z karą pieniężną, którą może nałożyć policja, sprawdzając ważność polisy przy okazji kontroli drogowej lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zajmujący się kontrolą wirtualnie, sprawdzając ciągłość polis OC zarejestrowanych w Polsce pojazdów.

Miałeś szkodę z OC sprawcy? Uzyskaj wyższe odszkodowanie! Przejdź na stronę: Dopłata do odszkodowania OC

Ile kosztuje kara za brak OC?

Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC jest uzależniona od płacy minimalnej, a wpływ na konkretną kwotę ma zarówno wielkość pojazdu, jak i to, jak długo auto pozostawało bez opłaconej polisy. W roku 2019 rzecz wygląda następująco:

 • brak OC do 3 dni: 900 zł dla samochodów osobowych; 1350 zł dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników i 150 zł dla innych pojazdów,
 • brak OC od 4 do 14 dni: 2250 zł dla samochodów osobowych; 3380 zł dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników i 380 zł dla innych pojazdów,
 • brak OC powyżej 14 dni: 4500 zł dla samochodów osobowych; 6750 zł dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników i 750 zł dla innych pojazdów.

Brak ubezpieczenia OC to naprawdę tylko pozorna oszczędność. Choć stawki są dość wysokie, nie warto zwlekać z ich regulowaniem, ponieważ w momencie wypadku, nie dość, że trzeba będzie zapłacić karę za przerwę w ubezpieczeniu, ale również czeka Cię pokrycie wszelkich kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów oraz ewentualne koszty leczenia poszkodowanych. Jedyną „dobrą wiadomością” jest to, żekarę nakłada się tylko za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli, czyli jeśli kierowca nie będzie miał polisy od maja 2015 r. do września 2019 r., to w wyniku kontroli UFG w 2019 r. otrzyma jedynie karę za brak ubezpieczenia w 2019 r.

Dla porównania – w roku ubiegłym kierowcy samochodów osobowych płacili maksymalnie 4200 złotych kary, podczas gdy właścicielom aut ciężarowych bez ważnego OC groziła grzywna w wysokości 6300 złotych.

Co jeszcze grozi za brak OC?

Należy pamiętać, że brak ważnego ubezpieczenia OC to nie jedyna sankcja, jaka grozi nam w przypadku kontroli. Powodując wypadek i nie mając OC, koszty związane ze spowodowanym przez nas zajściem ponosi wspomniany wcześniej UFG. Jednak  i tak potem zwróci się do nas o zwrot zapłaconej kwoty odszkodowania. Nie mamy więc szans na to, aby uniknąć odpowiedzialności ani za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC ani zobowiązania do pokrycia wyrządzonej szkody. Nie dość, że zapłacimy karę za przerwę w ubezpieczeniu, to będziemy jeszcze musieli pokryć pozostałe koszty z własnej kieszeni, czyli poniesiemy dużo większe straty niż w przypadku terminowego opłacenia nawet wysokiej składki OC.

Co zrobić, gdy zapomniało się zapłacić OC?

Jeśli zapomniałeś zapłacić składki w terminie, ale jeździsz tym samym samochodem już od wielu lat i wcześniej regularnie opłacałeś ubezpieczenie, Twoja polisa przedłuża się automatycznie. Nawet więc kilkunastodniowa zwłoka nie przyczyni się do nałożenia na Ciebie kary. Niemniej nie ominie Cię uregulowanie należności, ponieważ Twój ubezpieczyciel będzie cały czas przypominał Ci o braku płatności. W pozostałych przypadkach, jeśli zapomnisz przedłużyć OC nowo kupionego samochodu lub po prostu nie opłacisz jednej z rat za OC, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem. Jeśli nie masz czasu, zawsze możesz wykupić ubezpieczenie OC przez Internet.

Pamiętaj jednak, że są sytuacje, w których automatyczne przedłużenie polisy OC nie działa. Ubezpieczenie nie przedłuża się jeśli:

 • Kupiłeś używany samochód i korzystałeś z polisy poprzedniego właściciela;
 • Nie opłaciłeś składek za ubezpieczenie OC w ubiegłym roku, więc ubezpieczyciel wypowiedział umowę;
 • Wypowiedziałeś ubezpieczycielowi poprzednią umowę OC, a nie wykupiłeś kolejnej;

Czy można odwołać się od kary za brak OC?

Jeśli do tej pory nie byłeś tego świadomy, musisz wiedzieć, że możesz odwołać się od nałożonej kary za brak ubezpieczenie OC, jeśli została Ci niesłusznie przyznana. Masz na to 30 dni, a odwołanie musisz złożyć do UFG i na piśmie przedstawić dowody na to, że umowa OC została zawarta zgodnie z przepisami i że obejmuje ten rok kalendarzowy, w którym przeprowadzona została kontrola lub obowiązek posiadania polisy OC Cię nie dotyczył.

Czy kara za brak OC może zostać umorzona?

Właściwie nie ma możliwości, aby UFG anulował karę za brak ubezpieczenia OC. Jest jedna taka sytuacja, w której w myśl artykułu 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Fundusz może umorzyć karę w całości lub rozłożyć ją na raty, jeśli sytuacja materialna właściciela pojazdu bez ważnego OC jest wyjątkowo trudna. Artykuł stanowi bowiem, że:

„W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.”

Aby do tego doszło, należy zwrócić się do UFG z odpowiednim wnioskiem.

Brak ważnej polisy OC się nie opłaca

Pamiętaj, że jazda bez ważnego OC grozi wysokimi konsekwencjami finansowymi. Jeśli więc Twoja polisa kończy się w najbliższym czasie, już teraz pomyśl o jej przedłużeniu. Kary pobierane od kierowców nieposiadających polisy OC są naprawdę spore. Mowa tu nie tylko o pojazdach, które pozostają w ruchu. Każdy zarejestrowany samochód lub motocykl musi posiadać ubezpieczenie OC, niezależnie od tego, czy jest używany, czy nie. Od tych przepisów nie ma odstępstwa, a czasowe wyrejestrowanie pojazdów i motocykli zostało zniesione w 1997 roku. Dlatego jeśli posiadasz samochód osobowy lub jednoślad, którym nie zamierzasz już jeździć albo go sprzedaj albo opłacaj składki, ponieważ w przypadku kontroli poniesiesz takie same konsekwencje, jak w przypadku pojazdów pozostających w ruchu.

Odwołanie od decyzji PZU – wszystko, co musisz wiedzieć

By in ,
8579

Jako osoba poszkodowana w wypadku masz prawo do ubezpieczenia z OC sprawcy. Niestety może zdarzyć się tak, że przyznane świadczenie będzie zaniżone, co jest częstą praktyką ubezpieczycieli. Na szczęście prawo jest po Twojej stronie i jeżeli np. szkodę miałeś w PZU to możesz napisać odwołanie od decyzji PZU i walczyć o wyższe odszkodowanie. Jak? Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz w poniższym artykule.

Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają odszkodowania i szacuje się, że 7 na 10 odszkodowań jest zaniżonych. Najczęstszym powodem jest niewłaściwa wycena szkody. PZU i inni ubezpieczyciele „tną” koszty, gdzie tylko mogą – proponują na przykład części zamienne zamiast oryginalnych, znacznie obniżają wartość rynkową pojazdu albo podają szacunkową stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, która nijak się ma do rzeczywistości. Często też, jeśli szkoda jest duża, uznają, że naprawa auta jest nieopłacalna i stwierdzają szkodę całkowitą. Dla ubezpieczyciela jest to lepsze rozwiązanie, co nie znaczy, że dla Ciebie również. Jeśli widzisz, że kwota odszkodowania jest podejrzanie mała, możesz napisać odwołanie od decyzji PZU, czy innego ubezpieczyciela. Możesz też skorzystać z pomocy naszej kancelarii odszkodowawczej i zgłosić szkodę w celu uzyskania profesjonalnego doradztwa.

Jak napisać odwołanie do PZU?

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać odwołanie do PZU, musisz wiedzieć, że – ponieważ jest to pismo oficjalne – ma swoją określoną formułę i musi zawierać konkretne dane. Przede wszystkim musisz podać swoje dane jako osoby poszkodowanej, czyli imię, nazwisko i adres oraz nazwę i adres ubezpieczyciela. Ponadto musisz podać numer swojej polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą się nie zgadzasz  i numer szkody. Konieczne jest także uzasadnienie odwołania PZU oraz numer konta bankowego i kwota, jakiej żądasz. Jeśli posiadasz jakieś załączniki typu faktury, cennik części zamiennych i tym podobne, także dołącz je do swojego odwołania do PZU.

Uzasadnienie odwołania do PZU

Wiesz już prawie wszystko na temat tego, jak napisać reklamację do PZU. Pozostaje jeszcze kwestia uzasadnienia odwołania PZU. To jeden z najważniejszych elementów pisma. Musi być konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. Pamiętaj, że do PZU odwołanie warto także dołączyć rachunki i faktury, których nie jesteś w stanie opłacić z pieniędzy zaoferowanych przez ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy została zaniżona cena części zamiennych, udaj się do Autoryzowanej Stacji Obsługi po cennik i zawrzyj w uzasadnieniu ceny poszczególnych elementów. Możesz również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen, jednak pamiętaj, że nie jest ona dla ubezpieczyciela wiążąca. W uzasadnieniu możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową.

Odwołanie od decyzji PZU – wzór

Reklamacja PZU wzór ma, podobnie jak wiele innych pism tego rodzaju. W prawym górnym rogu umieść miejscowość i datę sporządzenia odwołania. Niżej, od lewego akapitu zawrzyj swoje imię i nazwisko, adres oraz numer polisy. Jeszcze niżej po prawej stronie oznacz ubezpieczyciela, podając jego nazwę i adres. Następnie na środku zatytułuj swoje pismo Odwołanie od decyzji i podaj informacje takie jak: datę decyzji, numer szkody, przyznaną kwotę odszkodowania oraz kwotę, jaką chcesz uzyskać. W dalszej kolejności, napisz wyczerpujące uzasadnienie, którego treść omówiliśmy w poprzednim akapicie. Możesz podać również podstawę prawną, na mocy której się odwołujesz. Pamiętaj, aby całość wieńczył Twój własnoręczny podpis. Warto wiedzieć, jak sprawdzić ubezpieczenie samochodu. Choć absolutnie Ci tego nie życzymy, nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może Ci się przydać. Najlepiej odrazu zainstaluj aplikację mobilną UFG Baza na swoim telefonie i bądź przygotowany na każdą ewentualność.

Jak złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Opcji jest kilka. PZU odwołanie od decyzji możesz złożyć w formie pisemnej osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela albo listownie. Możesz też wybrać drogę elektroniczną, wchodząc na stronę PZU i wypełniając formularz. Ostatecznie możesz to zrobić ustnie,kontaktując się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub podając wszystkie informacje do protokołu podczas wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma 30  lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść.

PZU – odwołanie od decyzji – ile czasu masz Ty, a ile ubezpieczyciel?

Termin na złożenie odwołania od decyzji PZU – jak wspominaliśmy wcześniej – jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. Chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy może zostać wydłużony nawet do lat 20. Z kolei ubezpieczyciel, po otrzymaniu Twojej reklamacji, ma 30  lub 60 dni na odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym czasie, decyzja zostaje rozpatrzona na Twoją korzyść.

Napisanie odwołania do PZU jest zasadne, jeśli widzisz, że Twoje odszkodowanie zostało zaniżone. Jeśli jednak ubezpieczyciel odrzuci Twoją reklamację, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Pamiętaj, że na każdym etapie likwidacji szkody możesz zgłosić się do nas i skorzystać z pomocy doświadczonych doradców, co oszczędzi Ci nerwów i stresu.