Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

By in
3017
Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Gdy umiera bliska nam osoba – na przykład w wypadku komunikacyjnym – pieniądze to ostatnia rzecz, o jakiej myślimy. Jest to oczywiście zrozumiałe, jednak zawsze warto dochodzić swoich praw, a zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby to świadczenie, które obok odszkodowania z tego samego tytułu nam się po prostu należy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co dokładnie przysługuje Ci w takiej sytuacji.

Czym jest zadośćuczynienie?

Choć potocznie zadośćuczynienie i odszkodowanie są używanie wymiennie, to w świetle prawa są dwoma odrębnymi pojęcia. Zadośćuczynienie to świadczenie, którego wypłata ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym. W języku prawnym określa się je „krzywdą”. Celem zadośćuczynienia jest kompensacja, czyli wyrównanie szkody w postaci skutków doznanej „krzywdy”, które pojawiły się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia szkodzącego, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości. Jedną z takich „krzywd” jest śmierć bliskiej osoby. Zadośćuczynienie ma wynagrodzić poszkodowanemu negatywne przeżycia związane z cierpieniem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Można otrzymać je tylko raz za:

 • pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej;
 • wywołany szok i zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny;
 • poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu;
 • ogólne cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego, które są następstwem śmierci osoby bliskiej.

Chciałbyś otrzymać pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby? Przejdź tutaj: Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Kodeks cywilny mówi, że sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę najbliższym członkom rodziny zmarłego tylko raz, jednak nie definiuje dokładnie, kogo należy uznać za najbliższego członka rodziny. Przyjęło się, że są to małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci. Czasami jednak po odszkodowanie zgłosić się mogą również osoby, które nie są oficjalnie członkami rodziny, ale pozostawały w zażyłych relacjach ze zmarłym, czyli konkubenci, przyrodnie rodzeństwo, dziadkowie, macocha, ojczym lub dzieci przyjęte na wychowanie przez rodziców zastępczych. Po dokładnej analizie emocjonalnej – między innymi przez sąd – podejmuje się decyzję, czy wypłacić takiej osobie zadośćuczynienie, czy też nie.

Jak oblicza się wysokość zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie poszkodowanego, w tym te, które będzie on odczuwać w przyszłości. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów, jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia, jednak przede wszystkim bierze się pod uwagę:

 • rozmiar poniesionej „krzywdy”;
 • stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym poszkodowanego;
 • poczucie bezradności życiowej;
 • stopień pokrewieństwa poszkodowanego ze zmarłym;
 • siły więzi emocjonalnej pomiędzy zmarłym a poszkodowanym;
 • inne czynniki wpływające na poczucie „krzywdy” uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech poszkodowanego.

Czy warto ubiegać się o zadośćuczynienie?

Choć nie ma takich pieniędzy, które wynagrodzą nam śmierć bliskiej osoby, zadośćuczynienie może pomóc poradzić sobie ze stratą, na przykład w momencie, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Wiele osób rezygnuje z walki o to świadczenie, nie chcąc przysparzać sobie jeszcze więcej stresu i zmartwień, jednak nie jest to słuszne. Skoro polskie prawo daje możliwość przynajmniej częściowej rekompensaty za śmierć bliskiej osoby, warto przełamać niechęć lub skorzystać z usług firmy zajmującej się pomocą osobom poszkodowanym, na przykład BEKER POLSKA. W przyszłości może się bowiem okazać, że wypłacone pieniądze będą niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

Aby otrzymać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, należy zgłosić się do ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od dnia, w którym otrzymano informację o szkodzie. W przypadku, gdy zdarzenie – na przykład wypadek komunikacyjny – posiada znamiona przestępstwa, czas ten znacznie się wydłuża i wynosi aż 20 lat od momentu jego popełnienia. O zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby można walczyć samodzielnie, drogą sądową lub korzystając z usług profesjonalnej firmy odszkodowawczej, o której była mowa wcześniej, czyli BEKER POLSKA. Tym, o czym warto pamiętać, jest fakt, że za śmierć bliskiej osoby przysługuje Ci zarówno zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie. Pierwsze świadczenie ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych, natomiast celem odszkodowania jest wyrównanie straty materialnej.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie – wzór z omówieniem

By in ,
10166
Jak napisać wniosek o odszkodowanie – wzór z omówieniem

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, przysługuje Ci prawo do odszkodowania z tytułu polisy OC sprawcy. W tym celu musisz zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej i złożyć stosowny wniosek. Rozumiemy jednak, że już sam wypadek jest bardzo stresujący, a do tego może dojść jeszcze brak doświadczenia w kontaktach z ubezpieczycielem. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł, w którym wyjaśniamy, jak napisać wniosek o odszkodowanie i podpowiadamy, co zrobić w razie wypadku. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych doradców, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania na każdym etapie likwidacji szkody.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje Ci, gdy jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez inną osobę.  Warto się o nie ubiegać, ponieważ uzyskane świadczenie pomoże Ci pokryć koszty nie tylko naprawy auta, ale także leczenie oraz inne niespodziewane wydatki, które musisz ponieść w związku z wypadkiem. Nie każdy ma odłożone pieniądze na „czarną godzinę”, a odszkodowanie Ci się po prostu należy. Możesz zażądać między innymi zwrotu kosztów leczenia oraz leków. Odszkodowanie pokryje również konsultacje i zabiegi medyczne, a także dojazd na wizyty lekarskie. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów nabycia niezbędnych sprzętów wymaganych w normalnym procesie leczenia, a nawet kosztów pozostawania pod konieczną opieką osób trzecich.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Gdy dojdzie do wypadku, pierwsze co musisz zrobić, to ustalić dane sprawcy. Zanotuj jego imię i nazwisko, i przede wszystkim numer polisy OC oraz PESEL, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. Sporządź możliwie jak najdokładniejsze oświadczenie dotyczące zdarzenia i wskazujące na winę sprawcy. Warto również w takiej sytuacji wezwać policję. Zwłaszcza, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów albo próbuje się z Tobą „dogadać”, chcąc dać Ci pieniądze. W takiej sytuacji lepiej jeśli to policja spisze dane i okoliczności zdarzenia. To słuszny krok również wtedy, kiedy Ty nie będziesz w stanie tego zrobić, bo nie pozwala na to Twój stan zdrowia po wypadku. Następnie jak najszybciej udaj się do lekarza w celu przeprowadzania badań powypadkowych, nawet jeśli bezpośrednio po wypadku nie odczuwasz żadnych dolegliwości, ponieważ te mogą pojawić się dopiero później i zgłoś szkodę ubezpieczycielowi, składając odpowiedni wniosek. Cały czas zbieraj też dokumentację potwierdzającą szkodę, czyli rachunki i faktury oraz dokumenty potwierdzającą Twój stan zdrowia, na przykład wyniki badań i recepty itp.

Miałeś szkodę na pojeździe i uzyskałeś odszkodowanie? Zgłoś się po bezpłatne przeliczenie kosztorysu. Jeżeli Twoje odszkodowanie było zaniżone, otrzymasz od nas propozycję dopłaty.

Wniosek o odszkodowanie – wzór

Wzór wniosku o odszkodowanie powinien wyglądać następująco:

 • u góry po prawej stronie podaj miejscowość i datę; jest to ważne ze względu na okoliczność ewentualnych przedawnień;
 • poniżej po lewej stronie umieść swoje dane (osoby poszkodowane), czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;
 • po prawej stronie, niżej niż dane osoby poszkodowanej podaj dane towarzystwa ubezpieczeniowego lub innego podmiotu, do którego kierowany jest wniosek; chodzi o nazwę (lub imię i nazwisko) oraz adres;
 • następnie przejdź do głównej: treść wniosku; przy wypadku komunikacyjnym w tej części zamieścić należy kolejno: dane sprawcy, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a dodatkowo numer jego polisy, jeżeli taką polisę posiada; dane osoby poszkodowanej – imię, nazwisko, adres zamieszkania
 • w dalszej części napisz, w jakim celu składasz wniosek, na przykład od: „Odnosząc się do zdarzenia drogowego z dnia (…) w miejscowości (…), wnoszę o wypłatę poniższych świadczeń”;
 • wypisz również świadczenia, o które się ubiegasz, ponieważ poza odszkodowaniem mogą to być dodatkowo zadośćuczynienie i/lun pokrycie kosztów leczenia;
 • pod wnioskiem po prawej stronie zamieść odręczny podpis czytelny;
 • poniżej od lewej strony wypisz listę załączników.

Od kogo jeszcze możesz uzyskać odszkodowanie?

Prawo pozwala wysuwać roszczenia nie tylko do towarzystw ubezpieczeniowych, lecz również bezpośrednio do podmiotów, na przykład:

 • pracodawcy – między innymi po wypadku w pracy albo z powodu choroby zawodowej powstałej z tytułu wykonywania obowiązków służbowych;
 • szpitala – za błąd w sztuce lekarskiej, za zaniedbania w trakcie leczenia, zwłaszcza skutkujące pogłębieniem danego schorzenia;
 • lekarza – to może być błąd w sztuce lekarskiej, ale także nieprawidłowo postawiona diagnoza;
 • developera – za opóźnienia w oddaniu nieruchomości oraz usterki, które dały o sobie znać już po odbiorze lokalu;
 • innych usługodawców – dotyczy to każdej grupy zawodowej, zarówno jednoosobowych działalności, jak i dużych firm typu linie lotnicze czy firmy kurierskie.

Wniosek o odszkodowanie ma określony wzór, ponieważ zalicza się go do pism urzędowych, a te charakteryzują się określoną strukturą. Poza tym musi zawierać konkretne informacje na poczet dalszych działań. Z resztą im lepiej napisane oświadczenie, wniosek, reklamacja etc., tym większe szanse na uzyskanie tego, co zawarte w dokumencie.

Przedawnienie roszczeń za szkodę na pojeździe z tytułu polisy OC

By in ,
1431
Przedawnienie roszczeń za szkodę na pojeździe z tytułu polisy OC

Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa, która służy dwóm celom – po pierwsze zmusza wierzycieli do sprawnej i skutecznej „walki” o odszkodowanie, a po drugie chroni towarzystwa ubezpieczeniowe przed spłacaniem bardzo „starych” długów. I choć – patrząc z punktu widzenia poszkodowanego – na dociekanie swoich roszczeń związanych ze szkodą na pojeździe mamy dużo czasu, nie warto ciągle tego odkładać.

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Instytucja prawa, którą nazywamy przedawnieniem roszczeń z tytułu polisy OC, to okres, w którym skutecznie możemy ubiegać się o wypłatę świadczenia z umowy ubezpieczenia. Wyjątkiem jest rzadko spotykana sytuacja, w której podmiot, przeciw któremu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Kiedy roszczenia ulegają przedawnieniu?

Jeśli chodzi o ogólną zasadę przedawnienia roszczeń z tytułu ubezpieczenia, roszczenia przedawniają się po upływie trzech lat. Termin ten określa artykuł 819 paragraf 1 kodeksu cywilnego i nalicza się go od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku kierowców i roszczeń związanych ze szkodą na pojeździe, termin jest określany przez artykuł 442 paragraf 1 kodeksu
cywilnego, który brzmi:

„Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.”

Chodzi po prostu oto, że w przypadku szkód majątkowych, czyli uszkodzenia pojazdu, zakład ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli minęły przynajmniej trzy lata od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie oraz ubezpieczycielu, który jest odpowiedzialny za naprawienie tej szkody albo jeśli minęło już dziesięć lat od dnia, w którym zdarzył się wypadek.

Jeśli miałeś szkodę w ciągu ostatnich 3 lat i otrzymałeś odszkodowanie zgłoś się do nas po wyższe odszkodowanie. Przejdź tutaj: Dopłaty do odszkodowań i zobacz, jak możesz zyskać.

Przerwanie terminu przedawnienia roszczeń

Warto wiedzieć, że istnieją również przepisy wstrzymujące bieg przedawnienia, które mówią, że termin będzie naliczany „od zera” w następujących sytuacjach:

 • gdy poszkodowany podejmie jakąkolwiek czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub
  egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym,
  przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 • gdy osoba, przeciwko której roszczenie przysługuje, uzna zobowiązanie;
 • w przypadku rozpoczęcia mediacji;
 • gdy poszkodowany zgłosi swoje roszczenie do ubezpieczyciela, przy czym należy pamiętać, że przerwanie terminu przedawnienia roszczeń z tego tytułu może mieć miejsce tylko raz – każde następne działanie ubezpieczyciela nie wpływa na termin przedawnienia.

Roszczenia powstałe w wyniku przestępstwa

W przypadku gdy szkoda jest wynikiem przestępstwa, przedawnienie roszczeń następuje dopiero po upływie dwudziestu lat. Mowa tu na przykład o sytuacji, w której doszło do wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy lub w wyniku przekroczenia prędkości. Termin ten określa artykuł 442¹ paragraf 2 kodeksu cywilnego, który mówi, że roszczenie o naprawienie szkody, powstałej na skutek zbrodni lub występku, przedawnia się po dwudziestu latach, licząc od dnia popełnienia przestępstwa i to niezależnie od tego, w jakim terminie osoba poszkodowana dowiedziała się o zaistnieniu szkody oraz o osobie, która jest zobligowana do jej naprawienia. Inaczej rzecz się ma w przypadku przedawnienia roszczeń związanego ze szkodą na osobie – tu przedawnienie nie może nastąpić wcześniej niż po trzech latach, jednak licząc od dnia, w którym do poszkodowanego dotarła informacja na temat szkody i o tym, kto jest zobowiązany do jej naprawienia.

Jak widać przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń związanych ze szkodą na pojeździe z tytułu polisy OC są korzystne dla poszkodowanego. Warto jednak dociekać swoich praw i zadbać o terminowe wypłacenie odszkodowania, ponieważ trudno oczekiwać, by ubezpieczyciel dobrowolnie uregulował swój dług po upływie okresu przedawnienia.

Jak napisać odwołanie od wyceny szkody?

By in ,
7598
Jak napisać odwołanie od wyceny szkody?

Nawet najlepszemu kierowcy może przytrafić się wypadek komunikacyjny, na przykład z winy innego kierowcy. W takiej sytuacji osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy. A co jeśli ubezpieczyciel niewłaściwie wyceni szkodę na pojeździe i w konsekwencji wypłaci zaniżone odszkodowanie? Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak odwołać się od wyceny szkody. Chcesz wiedzieć, jak napisać takie odwołanie? Zapraszamy do lektury. 

Zaniżona wycena szkody 

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej pokazuje, że towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają odszkodowania. Przyczyną jest najczęściej niewłaściwa wycena szkody. Co to znaczy? Niestety to, że ubezpieczyciele „tną” koszty, gdzie tylko mogą – proponują części zamienne zamiast oryginalnych, obniżają wartość rynkową pojazdu albo podają nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego. Często też, jeśli uznają, że naprawa auta jest nieopłacalna, stwierdzają szkodę całkowitą, bo jest dla nich dogodniejsze rozwiązanie. Generalnie pierwsza wycena szkody jest zawsze zaniżana, ponieważ ubezpieczyciel wysyła ją niejako eksperymentalnie i jeśli poszkodowany jej nie zakwestionuje, skorzysta na tym firma.

Odwołanie od wyceny szkody – krok po kroku

W przypadku zaniżonej wyceny szkody z OC odwołanie jest prawem osoby poszkodowanej. Aby było skuteczne, musi zawierać konkretne uzasadnienie i dokumentację, czyli między innymi analizę wyceny uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Można również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen. Nie jest ona dla towarzystwa ubezpieczeniowego wiążąca, ale pokaże Twoje zaangażowanie w sprawę. Jeżeli została zaniżona cena części zamiennych, warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i zawrzeć w odwołaniu cennik poszczególnych elementów. Z kolei w przypadku obniżenia wartości rynkowej pojazdu przez ubezpieczyciela, w uzasadnieniu odwołania od wyceny szkody możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu. Pamiętaj, aby sprawdzić także, czy ubezpieczyciel wziął pod uwagę wszystkie elementy wpływające na jego wartość, czyli na przykład bardzo dobry stan przed wypadkiem, dodatkowe wyposażenie, przebieg oraz ostatnio dokonane naprawy.

Co powinno zawierać odwołanie?

Uzasadnienie odwołania od wyceny szkody na pojeździe wraz z załącznikami jest bardzo ważne, jednak kompletna reklamacja powinna także zawierać następujące informacje:

 • dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, dane teleadresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres);
 • numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody.

Oczywiście w odwołaniu musi znaleźć się także numer Twojego konta bankowego, żądana kwota i własnoręczny podpis. Pamiętaj, że jest to pismo oficjalne, więc powinno mieć przejrzysty, formalny  układ. Możesz również podać podstawę prawną, na mocy której składasz odwołanie, czyli ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jej pełną treść znajdziesz między innymi na stronie internetowej Sejmu.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie od wyceny szkody możesz złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela na piśmie lub ustnie, wysłać mailem (o ile firma dopuszcza taki rodzaj komunikacji), pocztą tradycyjną lub zgłosić telefonicznie. Niezależnie od drogi, którą wybierzesz, zadbaj o to, aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia odwołania. Jesteśmy zdania, że najlepszym sposobem na złożenie reklamacji jest mimo wszystko wysyłka listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W ten sposób wygodnie wyślesz odwołanie wraz z załącznikami i będziesz mieć pewność, że przesyłka dotarła do adresata.

Pamiętaj, że na złożenie odwołania masz 3 lata lub 20 lat, jeśli szkoda na pojeździe powstała na skutek przestępstwa. Ubezpieczyciel natomiast musi na nie odpowiedzieć w przeciągu 30 lub 60 (w przypadku spraw skomplikowanych) dni. Jeśli po upływie tego czasu, nie dostaniesz żadnej informacji, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść. Jeśli z kolei ubezpieczyciel odrzuci Twoje odwołanie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Skuteczna może okazać się również pomoc profesjonalnej firmy odszkodowawczej. Doświadczeni doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci na każdym etapie likwidacji szkody.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie od wyceny szkody możesz złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela na piśmie lub ustnie, wysłać mailem (o ile firma dopuszcza taki rodzaj komunikacji), pocztą tradycyjną lub zgłosić telefonicznie. Niezależnie od drogi, którą wybierzesz, zadbaj o to, aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia odwołania. Jesteśmy zdania, że najlepszym sposobem na złożenie reklamacji jest mimo wszystko wysyłka listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W ten sposób wygodnie wyślesz odwołanie wraz z załącznikami i będziesz mieć pewność, że przesyłka dotarła do adresata.

Pamiętaj, że na złożenie odwołania masz 3 lata lub 20 lat, jeśli szkoda na pojeździe powstała na skutek przestępstwa. Ubezpieczyciel natomiast musi na nie odpowiedzieć w przeciągu 30 lub 60 (w przypadku spraw skomplikowanych) dni. Jeśli po upływie tego czasu, nie dostaniesz żadnej informacji, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść. Jeśli z kolei ubezpieczyciel odrzuci Twoje odwołanie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Skuteczna może okazać się również pomoc profesjonalnej firmy odszkodowawczej. Doświadczeni doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci na każdym etapie likwidacji szkody.

Odwołanie a dopłata do odszkodowania

Dopłata do odszkodowania to innymi słowy sprzedanie szkody komunikacyjnej firmie odszkodowawczej takiej jak nasza. Aby uzyskać dopłatę musisz przesłać nam kosztorys sprawy, na podstawie którego określimy, jak bardzo została zaniżona szkoda. Po dokładnej analizie sprawy, przedstawiamy ofertę i jeżeli się z nią zgodzisz, następuje podpisanie umowy, co jest równoznaczne z wypłaceniem Tobie kwoty, której dotyczy umowa.

Możesz też spróbować się odwołać, a równocześnie zgłosić się do nas z kosztorysem, abyś miał informację o zaniżeniu w szkodzie. Aby to zrobić przejdź na stronę: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jak przebiega proces odkupienia szkody?

Pierwszym krokiem jest przesłanie do nas kosztorysu, na podstawie którego została zlikwidowana szkoda. Jest on dokładnie analizowany i pozwala oszacować, o ile zostało zaniżone odszkodowanie. Doradca nie informuje jednak, jaka to kwota, a jedynie przedstawia ofertę, czyli proponuje sumę, za jaką firma jest gotowa odkupić od Ciebie szkodę. Nie musisz się z nią zgadzać ani jej przyjmować, ale pamiętaj, że samodzielnie będzie Ci znacznie trudniej wywalczyć od ubezpieczyciela więcej pieniędzy. Statystycznie większość odwołań jest niestety odrzucana lub uznawana tylko w części. Jeśli nasza Ci będzie odpowiadać, dochodzi do podpisania umowy i wypłaty dopłaty na Twoje konto.

Zalety proponowanych rozwiązań

To oczywiste, że przed podjęciem tak ważnej decyzji – zwłaszcza będąc osobą poszkodowaną w wypadku drogowym – możesz mieć wątpliwości, co do słuszności swoich działań. Zapewniamy, że sprzedaż szkody to najpewniejsze i najbezpieczniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Jest to proste i daje najkorzystniejsze rezultaty oraz gwarancję, że gotówkę otrzymasz praktycznie ”od ręki”. Dzięki temu „pozbywasz” się problemu. Jesteś bowiem zwolniony z konieczności samodzielnej walki z ubezpieczycielem na przykład na drodze sądowej. Często też w ten sposób otrzymasz więcej pieniędzy niż zapłaciłby Ci ubezpieczyciel.

Widzisz więc, że w przypadku zaniżonej wyceny szkody, nie masz związanych rąk. Dlatego wybierz najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, oszczędź sobie nerwów i zgłoś się do nas.