Kapitalizacja renty - czym jest i jak ją uzyskać?

By in
1156
Kapitalizacja renty - czym jest i jak ją uzyskać?

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w wyniku których ich uczestnicy doznają mniejszych lub większych obrażeń. Poszkodowani mają prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie, ale także o rentę wyrównawczą. Jej zadaniem jest wyrównanie strat i comiesięczna pomoc pieniężna poszkodowanym. Istnieje możliwość kapitalizacja renty. Czym jest Kapitalizacja renty i dlaczego jest ona korzystna

Kapitalizacja renty a renta wyrównawcza

Zanim przejdziemy do omówienia kapitalizacji renty, chcemy pokrótce opowiedzieć, czym jest renta wyrównawcza. Otóż, jest to świadczenie, które umożliwia osobie poszkodowanej kontynuację leczenie w sytuacji, gdy wypłacone odszkodowanie nie wystarcza na pokrycie kosztów leczenie lub rehabilitację. Niestety ciężkie obrażenia, których doznają poszkodowani, uniemożliwiają im szybki powrót do zdrowia, a powrót do pełnej sprawności bywa żmudny i długotrwały. Na szczęście prawo stanowi, że istnieją trzy powody uprawniające do renty wyrównawczej:

 1. Zwiększenie potrzeb poszkodowanego – na przykład potrzeba pieniędzy na rehabilitację.
 2. Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej.
 3. Zmniejszenie widoków na przyszłość (brak możliwości rozwoju kariery zawodowej).

Oczywiście nie wszystkie te przesłanki muszą występować jednocześnie. Wystarczy jedna z nich, by móc starać się o uzyskanie renty wyrównawczej. Jednakże istnieje jeszcze inna możliwość na pokrycie kosztów leczenia, a mianowicie kapitalizacja renty.

Kapitalizacja renty – co to takiego?

Kapitalizacja renty, to nic innego jak zamiana comiesięcznych wypłat renty na jednorazową, całkowitą wypłatę odszkodowania. Osoba poszkodowana w wypadku, otrzymując dużą sumę pieniędzy, od razu ma szansę na zapewnienie sobie odpowiedniego zaplecza finansowego i bez problemu może pokryć koszty niezbędnego w jej przypadku leczenia.

Kiedy można starać się o kapitalizację renty?

Zastanawiasz się, czy możesz starać się o kapitalizację renty? Jeśli spełniasz jedno z poniższych kryteriów, śmiało możesz składać wniosek. Bowiem świadczenie należy się:

 • w sytuacji kiedy poszkodowany chciałby zdobyć lub uzupełnić wykształcenie;
 • kiedy poszkodowany ma w planach rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
 • kiedy osoba niepełnosprawna chciałaby się usamodzielnić;
 • jeśli w następstwie wypadku poszkodowany potrzebuje rozpocząć specjalistyczne leczenie lub rehabilitację.

Pamiętaj, że jeśli ubezpieczyciel złoży Ci ofertę kapitalizacji, musisz ją dokładnie przeanalizować, a najlepiej skorzystać z naszej pomocy. Przeprowadzimy za Ciebie negocjacje z zakładem ubezpieczeń, aby wywalczyć najbardziej adekwatną kwotę.

W jaki sposób można starać się o kapitalizację renty?

Do uzyskania kapitalizacji renty konieczna jest inicjatywa poszkodowanego, który musi zwrócić się do ubezpieczyciela ze stosownym wnioskiem. Kapitalizacja może nastąpić albo w ramach wyroku sądowego (po złożeniu stosownego powództwa) albo na mocy zawartej przez strony ugody. Podjęcie negocjacji ugodowych często kończy się zawarciem ugody sądowej w ramach zawezwania do próby ugodowej, ponieważ kapitalizacja renty wiąże się najczęściej z wypłatą dużych sum pieniężnych, a dodatkowo powoduje zmianę wyroku sądowego (w przypadku gdy renta była zasądzona na mocy wyroku). 

Musisz wiedzieć jednak, że decyzja o kapitalizacji renty nie może być pochopna. Należy bowiem rozważyć czy w danej sytuacji jest to rozwiązanie korzystne dla poszkodowanego, a także ustalić jaka suma będzie w tym konkretnym przypadku odpowiednia.

Ile można otrzymać w ramach kapitalizacji renty?

Nie da się jednoznacznie wskazać, jaka kwota będzie właściwa, bowiem każda sprawa jest inna. W jednym przypadku zasadna będzie wypłata kwoty 50.000 złotych w ramach kapitalizacji renty, a w innym kwota pół miliona złotych może okazać się niewystarczająca. Kapitalizacja renty nie jest zwykłym działaniem matematycznym, które polega na przemnożeniu wysokości zasądzonej renty przez dany okres. Konieczne jest uwzględnienie wielu różnych czynników, w tym wieku poszkodowanego, kosztów leczenia czy rokowań na przyszłość.

Jesteśmy zdania, że zawsze warto przemyśleć kwestię kapitalizacji renty, jednak należy do niej podejść z ostrożnością. Bowiem propozycje ubezpieczycieli często po dogłębnym przeanalizowaniu sprawy wcale nie są takie korzystne, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Pamiętaj, że w sytuacji chęci otrzymania kapitalizacji renty, zawsze możesz zgłosić się do nas i mieć pewność, że otrzymasz właściwą sumę pieniędzy.

Odszkodowanie komunikacyjne dla pasażerów sprawcy

By in
760
Odszkodowanie komunikacyjne dla pasażerów sprawcy

Jeśli jechałeś jako pasażer w pojeździe, którego kierujący był sprawcą wypadku i zostałeś poszkodowany, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Dodatkowo jeśli właściciel samochodu posiadał w tym czasie wykupione NNW, również i z tej polisy możesz uzyskać świadczenie. Nie wszyscy o tym wiedzą, a niektórzy nie chcą korzystać. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej.

Pasażer, czyli kto?

Przez pasażera rozumie się osobę w pojeździe, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie i ruch samochodu. Co ważne, odszkodowanie należy się zarówno pasażerowi pojazdu sprawcy, jak i auta poszkodowanego. Także właściciel pojazdu siedzący na miejscu pasażera ma prawo do odszkodowania z polisy OC jego własnego środka transportu. Jednak warunkiem uzyskania odszkodowania przez pasażera samochodu sprawcy jest to, czy nie przyczynił się do spowodowania wypadku lub czy podczas jazdy zastosował się do zasad bezpieczeństwa, czyli na przykład miał zapięte pasy.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Jak pisaliśmy wyżej, każdy pasażer, który doznał szkody w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Reguluje to Kodeks cywilny, który mówi, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Często osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, będące pasażerami pojazdu sprawcy, nie mają świadomość tego, że polisa OC kierowcy zrekompensuje im poniesione szkody lub jeśli sprawca jest ich znajomym albo członkiem rodziny, nie chcą przeciwko niemu występować. To nie do końca dobra decyzja. Można przecież dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, o czym także mówi Kodeks cywilny – w momencie gdy ubezpieczyciel zapłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie, ustaje obowiązek odszkodowawczy ubezpieczonego, czyli sprawcy wypadku. Jeśli jednak roszczenie poszkodowanego zostanie zaspokojone przez ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę, może on skierować do ubezpieczyciela roszczenie o zapłatę na jego rzecz odszkodowania ubezpieczeniowego, równego odszkodowaniu, które uprzednio zapłacił poszkodowanemu.

Ucierpiałeś w wypadku komunikacyjnym i chcesz uzyskać odszkodowanie? Przejdź na stronę: Odszkodowanie komunikacyjne i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Odszkodowanie z tytułu NNW

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażera. Obejmuje skutki zdarzenia w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci. Mówiąc dokładniej, NNW jest jakby przypisane do pojazdu, a nie do osoby. Chodzi oto, że o odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia może się ubiegać każda osoba, która podczas wypadku kierowała ubezpieczonym samochodem oraz każdy przewożony pasażer, a nie tylko właściciel pojazdu. Warto wiedzieć, że odszkodowanie z tytułu NNW należy się niezależnie od tego, czy poszkodowana osoba otrzymała już inne świadczenia z tytułu tego samego zdarzenia, na przykład z OC sprawcy. Istotne jest również to, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, a nie obowiązkowe, więc nie każdy samochód musie je posiadać. Jest jednak korzystną opcją, a często zdarza się, że wykupując u danego ubezpieczyciela cały pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW) można dostać dodatkową zniżkę. Warto więc rozważyć zawarcie tej dodatkowej polisy.

Oczywistym jest, że lepiej w ogóle nie być uczestnikiem wypadku, jednak jeśli jako pasażer pojazdu sprawcy, zostałeś poszkodowany, możesz ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy oraz z tytułu polisy NNW – o ile pojazd był ubezpieczony. To dobra wiadomość pod warunkiem, że w żaden sposób nie przyczyniłeś się do tego przykrego zdarzenia oraz zachowałeś zasady bezpieczeństwa. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może wypłacić Ci niższe odszkodowanie lub odmówić przyznania świadczenia.

Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie?

By in , ,
3903
Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie?

Czasami pewne jest, że sprawy o odszkodowanie nie wygrasz sam. Po drugiej stronie możesz mieć instytucję ze sztabem prawników oraz ubezpieczyciela z prawnikami zaprawionymi w bojach sądowych. Wierz nam, że w takiej sytuacji potrzebujesz pomocy fachowców od dochodzenia odszkodowań. Możesz skorzystać z pomocy adwokata lub naszej. Co jest lepsze? Dla niektórych wyznacznikiem są koszty. Ile bierze adwokat? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym artykule.

Jak ustala się honorarium dla adwokata?

Opłaty za czynności adwokackie przeważnie są ustalane w umowie pomiędzy adwokatem a klientem. Przy tym bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Często przy ustalaniu opłaty ważną rolę odgrywa renoma kancelarii czy samego adwokata. Niemniej opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. Co ważne, wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym – od wartości egzekwowanego roszczenia.

Co zrobić, jeśli nie stać Cię na adwokata?

Jeżeli nie stać cię na adwokata ani na pokrycie kosztów procesu sądowego, masz prawo skorzystać z instytucji zwolnienia z kosztów sądowych. Możesz także złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu do sporządzenia i prowadzenia sprawy o odszkodowanie. Taki adwokat będzie starał się tak samo w twojej sprawie jak ten z “wyboru”. Niestety nie masz pewności, że trafisz właśnie na takiego adwokata, który zna się na sprawie i całkowicie w nią zaangażuje. Dlatego lepiej skorzystać z pomocy naszych doradców.

Dlaczego sprawę odszkodowania lepiej powierzyć firmie odszkodowawczej niż adwokatowi?

Adwokat jest oczywiście kompetentną osobą, która może pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania. Niemniej pewne istotne argumenty przemawiają za tym, żebyś powierzył tę sprawę nam:

 • skorzystanie z usług adwokata jest bardzo kosztowne; możesz usłyszeć różne stawki, ale tak czy inaczej firma odszkodowawcza taka jak nasza to ekonomiczniejsze rozwiązanie;
 • adwokat zajmuje się różnymi sprawami, a my jesteśmy ukierunkowani na jeden temat; dzięki temu mamy doświadczenie, bo od lat działamy w branży i jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie;
 • nie jesteśmy anonimowi; mamy swoją stronę i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania; tymczasem adwokat – nawet ten z polecenia – to dla Ciebie osoba całkiem anonimowa;
 • wybierając nas, robisz to świadomie; informacje, które udostępniamy są na tyle szerokie, że nie bierzesz „kota w worku”; adwokata często wybieramy, bo znajomi go mieli (co z tego, że do zupełnie innej sprawy…) albo przypadkiem widzieliśmy szyld; jak możemy zaufać takiej osobie?
 • pomożemy Ci na każdym etapie likwidacji szkody; w razie czego zaproponujemy dopłatę do odszkodowania i nigdy nie zostawimy Cię samemu sobie; adwokat natomiast zajmie się tylko swoją „działką”;
 • z nami możesz porozmawiać jak z człowiekiem; nie tworzymy dystansu, nie wymagamy branżowej terminologii – mówisz nam, jaki jest problem, a my układamy go w formułki; tymczasem rozmawiając z adwokatem, będziesz zestresowany, będziesz szukał słów – nie musisz tego robić, żeby załatwić swoją sprawę.

Ile kosztuje sprawa o odszkodowania w sądzie?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i chcesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej, na pewno interesuje Cię, ile kosztuje sprawa o odszkodowanie w sądzie. To bardzo racjonalne pytanie. Musisz wiedzieć, że wszystko zależy od tego, na ile określisz swoje roszczenia. Składając pozew musisz wskazać tzw. wartość przedmiotu sporu. Upraszczając – na potrzeby tego wpisu można założyć, że co do zasady jest to suma kwot, których będziesz domagać się przed sądem. Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Na przykład, domagając się odszkodowania w wysokości 30.000 złotych i zadośćuczynienie w wysokości 20.000 złotych wraz z pozwem należy wnieść opłatę w wysokości 2.500 złotych. Najwygodniej jest dokonać przelewu na rachunek bankowy sądu. Jeśli nie wpłacisz opłaty, Sąd wezwie Cię do jej uiszczenia wyznaczając stosowny termin. W przypadku, gdy kwota dochodzonych roszczeń jest niższa niż 10.000 złotych – a roszczenie wynika z umowy – sprawa będzie się toczyła w postępowaniu uproszczonym, gdzie opłaty są niższe i wynoszą:

 • do 2.000 złotych – 30 złotych;
 • ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych – 100 złotych;
 • ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych – 250 złotych;
 • ponad 7.500 złotych – 300 złotych.

Sam widzisz, że koszty wynajęcia adwokata są dość wysokie, a poza tym płacisz za usługę, której nikt Ci nie wytłumaczy. Dlatego lepiej zgłoś się do nas po fachową pomoc, jednocześnie mając wgląd w przebieg sprawy.

Zobacz naszą ofertę dotyczącą prowadzenia sprawy sądowej o odszkodowanie. 

Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

By in
3017
Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Gdy umiera bliska nam osoba – na przykład w wypadku komunikacyjnym – pieniądze to ostatnia rzecz, o jakiej myślimy. Jest to oczywiście zrozumiałe, jednak zawsze warto dochodzić swoich praw, a zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby to świadczenie, które obok odszkodowania z tego samego tytułu nam się po prostu należy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co dokładnie przysługuje Ci w takiej sytuacji.

Czym jest zadośćuczynienie?

Choć potocznie zadośćuczynienie i odszkodowanie są używanie wymiennie, to w świetle prawa są dwoma odrębnymi pojęcia. Zadośćuczynienie to świadczenie, którego wypłata ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym. W języku prawnym określa się je „krzywdą”. Celem zadośćuczynienia jest kompensacja, czyli wyrównanie szkody w postaci skutków doznanej „krzywdy”, które pojawiły się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia szkodzącego, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości. Jedną z takich „krzywd” jest śmierć bliskiej osoby. Zadośćuczynienie ma wynagrodzić poszkodowanemu negatywne przeżycia związane z cierpieniem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Można otrzymać je tylko raz za:

 • pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej;
 • wywołany szok i zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny;
 • poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu;
 • ogólne cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego, które są następstwem śmierci osoby bliskiej.

Chciałbyś otrzymać pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby? Przejdź tutaj: Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Kodeks cywilny mówi, że sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę najbliższym członkom rodziny zmarłego tylko raz, jednak nie definiuje dokładnie, kogo należy uznać za najbliższego członka rodziny. Przyjęło się, że są to małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci. Czasami jednak po odszkodowanie zgłosić się mogą również osoby, które nie są oficjalnie członkami rodziny, ale pozostawały w zażyłych relacjach ze zmarłym, czyli konkubenci, przyrodnie rodzeństwo, dziadkowie, macocha, ojczym lub dzieci przyjęte na wychowanie przez rodziców zastępczych. Po dokładnej analizie emocjonalnej – między innymi przez sąd – podejmuje się decyzję, czy wypłacić takiej osobie zadośćuczynienie, czy też nie.

Jak oblicza się wysokość zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie poszkodowanego, w tym te, które będzie on odczuwać w przyszłości. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów, jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia, jednak przede wszystkim bierze się pod uwagę:

 • rozmiar poniesionej „krzywdy”;
 • stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym poszkodowanego;
 • poczucie bezradności życiowej;
 • stopień pokrewieństwa poszkodowanego ze zmarłym;
 • siły więzi emocjonalnej pomiędzy zmarłym a poszkodowanym;
 • inne czynniki wpływające na poczucie „krzywdy” uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech poszkodowanego.

Czy warto ubiegać się o zadośćuczynienie?

Choć nie ma takich pieniędzy, które wynagrodzą nam śmierć bliskiej osoby, zadośćuczynienie może pomóc poradzić sobie ze stratą, na przykład w momencie, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Wiele osób rezygnuje z walki o to świadczenie, nie chcąc przysparzać sobie jeszcze więcej stresu i zmartwień, jednak nie jest to słuszne. Skoro polskie prawo daje możliwość przynajmniej częściowej rekompensaty za śmierć bliskiej osoby, warto przełamać niechęć lub skorzystać z usług firmy zajmującej się pomocą osobom poszkodowanym, na przykład BEKER POLSKA. W przyszłości może się bowiem okazać, że wypłacone pieniądze będą niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

Aby otrzymać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, należy zgłosić się do ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od dnia, w którym otrzymano informację o szkodzie. W przypadku, gdy zdarzenie – na przykład wypadek komunikacyjny – posiada znamiona przestępstwa, czas ten znacznie się wydłuża i wynosi aż 20 lat od momentu jego popełnienia. O zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby można walczyć samodzielnie, drogą sądową lub korzystając z usług profesjonalnej firmy odszkodowawczej, o której była mowa wcześniej, czyli BEKER POLSKA. Tym, o czym warto pamiętać, jest fakt, że za śmierć bliskiej osoby przysługuje Ci zarówno zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie. Pierwsze świadczenie ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych, natomiast celem odszkodowania jest wyrównanie straty materialnej.

Co przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica?

By in
40897
Co przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica?

Nikt nie jest przygotowany na śmierć rodzica i to niezależnie, czy ma 10, czy 30 lat. Oczywistym jednak jest, że dużo trudniej w takiej sytuacji odnaleźć się małemu dziecku lub osobie, która jeszcze nie osiągnęła niezależności finansowej. Na szczęście prawo chroni interesy młodych ludzi, którzy przedwcześnie utracili matkę, ojca lub oboje rodziców. Jeśli jesteś jedną z takich osób lub chcesz pomóc komuś, kto znalazł się w podobnej sytuacji, przeczytaj artykuł i dowiedz się, co dokładnie przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to rodzaj, świadczenia, który należy się nie tylko dzieciom, ale także innym krewnym, a nawet sąsiadom, jeśli to oni zajęli się pogrzebem, niemniej to pierwszy i podstawowy zasiłek,o jaki dzieci mogą się starać. Przysługuje w sytuacji, gdy zmarły miał ubezpieczenie, pobierał emeryturę lub rentę bądź spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń, był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Jego maksymalna wysokość to 4 tys. zł. Dzieci mogą otrzymać pełną kwotę zasiłku, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Nie muszą od niego płacić podatku ani ujawniać go w zeznaniu rocznym PIT. O świadczenie można się starać przez 12 miesięcy od dnia śmierci rodzica, którego pogrzeb się opłaciło. W tym celu należy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek, który można znaleźć na stronie ZUS lub w siedzibie placówki;
 • skrócony odpis aktu zgonu;
 • oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo;
 • zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, np. odcinek renty lub emerytury.

Czasami zdarza się, że jeśli dziecko otrzyma zasiłek pogrzebowy, a ubiega się dodatkowo o odszkodowanie, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za poniesione koszty pogrzebu albo wypłacić je, ale pomniejszone o kwotę zasiłku pogrzebowego. Niemniej zawsze warto walczyć o przysługujące nam świadczenia. Jeśli nie samodzielnie – to z pomocą profesjonalnej firmy odszkodowawczej, na przykład BEKER POLSKA. Każde z tych roszczeń ma inną podstawę prawną, dlatego skoro istnieje szansa na uzyskanie zarówno zasiłku, jak i pełnego odszkodowania, powinno się o nie starać.

Odprawa pośmiertna

Jeżeli zmarły rodzic w chwili śmierci był zatrudniony albo pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, zgodnie z kodeksem pracy, dzieciom – gdy nie ma współmałżonka – należy się odprawa pośmiertna. Mogą to być dzieci własne, drugiego małżonka lub adoptowane do 16. roku życia, a gdy się uczą – do 25. roku życia. Jeśli dzieci są całkowicie niezdolne do pracy, mogą otrzymać odprawę bez względu na wiek. Dzieci mogą ubiegać się o świadczenie zarówno gdy rodzic zmarł podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jak i wówczas, gdy przebywał na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim lub wychowawczym. Nie ma znaczenia, na jaki okres był zatrudniony, a jeśli pracował u kilku pracodawców, odprawa należy się od każdego z nich. Od świadczenia nie trzeba płacić podatku, a jego wysokość jest uzależniona od stażu pracy:

 • poniżej 10 lat – przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie;
 • co najmniej 10 lat – trzymiesięczne wynagrodzenie;
 • przepracowane 15 i więcej – sześciomiesięczne wynagrodzenie.

Dzieciom należy się również zaległe wynagrodzenie zmarłego oraz należny mu ekwiwalent urlopowy.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

W przypadku śmierci rodzica dzieciom należy się również odszkodowanie i zadośćuczynienie. Często utożsamiane – są osobnymi świadczeniami, o które można starać się równocześnie. Zadośćuczynienie ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym, które pojawiły się bezpośrednio po śmierci rodzica, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości, na przykład:

 • pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej;
 • wywołany szok i zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny;
 • poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu;
 • ogólne cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego, które są następstwem śmierci rodzica.

Chciałbyś otrzymać pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby? Przejdź tutaj: Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie dziecka, w tym te, które będzie ono odczuwać w przyszłości. Przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym dziecka, jego siły więzi emocjonalnej z rodzicem, poczucie bezradności życiowej oraz inne czynniki  uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech dziecka.

Dzieciom, w przypadku śmierci rodzica, przysługuje również odszkodowanie. Jest to świadczenie pieniężne, mające na celu naprawić szkodę, która dotyka sfery zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Celem odszkodowania jest więc wyrównanie straty materialnej. Można go żądać na przykład w celu zwrotu kosztów leczenia, a także kosztów dojazdów do placówek medycznych, na przykład gdy dziecko korzystało z prywatnej opieki psychiatrycznej i/lub psychologicznej.

Widać więc, że świadczeń, które przysługuje dzieciom po śmierci rodzica, jest naprawdę dużo. Ponieważ szok i ból wywołany stratą tak bliskiej osoby, często utrudnia walkę o swoje prawa, można zwrócić się o pomoc do firmy takiej jak BEKER POLSKA, która profesjonalnie zajmie się całą sprawą. Pomoże dopełnić niezbędnych formalności i zadba, by przysługujące osobie poszkodowanej świadczenia były możliwie wysokie.