Kapitalizacja renty – czym jest i jak ją uzyskać?

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w wyniku których ich uczestnicy doznają mniejszych lub większych obrażeń. Poszkodowani mają prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie, ale także o rentę wyrównawczą. Jej zadaniem jest wyrównanie strat i comiesięczna pomoc pieniężna poszkodowanym. Istnieje możliwość kapitalizacja renty. Czym jest Kapitalizacja renty i dlaczego jest ona korzystna

Kapitalizacja renty a renta wyrównawcza

Zanim przejdziemy do omówienia kapitalizacji renty, chcemy pokrótce opowiedzieć, czym jest renta wyrównawcza. Otóż, jest to świadczenie, które umożliwia osobie poszkodowanej kontynuację leczenie w sytuacji, gdy wypłacone odszkodowanie nie wystarcza na pokrycie kosztów leczenie lub rehabilitację. Niestety ciężkie obrażenia, których doznają poszkodowani, uniemożliwiają im szybki powrót do zdrowia, a powrót do pełnej sprawności bywa żmudny i długotrwały. Na szczęście prawo stanowi, że istnieją trzy powody uprawniające do renty wyrównawczej:

  1. Zwiększenie potrzeb poszkodowanego – na przykład potrzeba pieniędzy na rehabilitację.
  2. Całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej.
  3. Zmniejszenie widoków na przyszłość (brak możliwości rozwoju kariery zawodowej).

Oczywiście nie wszystkie te przesłanki muszą występować jednocześnie. Wystarczy jedna z nich, by móc starać się o uzyskanie renty wyrównawczej. Jednakże istnieje jeszcze inna możliwość na pokrycie kosztów leczenia, a mianowicie kapitalizacja renty.

Kapitalizacja renty – co to takiego?

Kapitalizacja renty, to nic innego jak zamiana comiesięcznych wypłat renty na jednorazową, całkowitą wypłatę odszkodowania. Osoba poszkodowana w wypadku, otrzymując dużą sumę pieniędzy, od razu ma szansę na zapewnienie sobie odpowiedniego zaplecza finansowego i bez problemu może pokryć koszty niezbędnego w jej przypadku leczenia.

Kiedy można starać się o kapitalizację renty?

Zastanawiasz się, czy możesz starać się o kapitalizację renty? Jeśli spełniasz jedno z poniższych kryteriów, śmiało możesz składać wniosek. Bowiem świadczenie należy się:

  • w sytuacji kiedy poszkodowany chciałby zdobyć lub uzupełnić wykształcenie;
  • kiedy poszkodowany ma w planach rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
  • kiedy osoba niepełnosprawna chciałaby się usamodzielnić;
  • jeśli w następstwie wypadku poszkodowany potrzebuje rozpocząć specjalistyczne leczenie lub rehabilitację.

Pamiętaj, że jeśli ubezpieczyciel złoży Ci ofertę kapitalizacji, musisz ją dokładnie przeanalizować, a najlepiej skorzystać z naszej pomocy. Przeprowadzimy za Ciebie negocjacje z zakładem ubezpieczeń, aby wywalczyć najbardziej adekwatną kwotę.

W jaki sposób można starać się o kapitalizację renty?

Do uzyskania kapitalizacji renty konieczna jest inicjatywa poszkodowanego, który musi zwrócić się do ubezpieczyciela ze stosownym wnioskiem. Kapitalizacja może nastąpić albo w ramach wyroku sądowego (po złożeniu stosownego powództwa) albo na mocy zawartej przez strony ugody. Podjęcie negocjacji ugodowych często kończy się zawarciem ugody sądowej w ramach zawezwania do próby ugodowej, ponieważ kapitalizacja renty wiąże się najczęściej z wypłatą dużych sum pieniężnych, a dodatkowo powoduje zmianę wyroku sądowego (w przypadku gdy renta była zasądzona na mocy wyroku). 

Musisz wiedzieć jednak, że decyzja o kapitalizacji renty nie może być pochopna. Należy bowiem rozważyć czy w danej sytuacji jest to rozwiązanie korzystne dla poszkodowanego, a także ustalić jaka suma będzie w tym konkretnym przypadku odpowiednia.

Ile można otrzymać w ramach kapitalizacji renty?

Nie da się jednoznacznie wskazać, jaka kwota będzie właściwa, bowiem każda sprawa jest inna. W jednym przypadku zasadna będzie wypłata kwoty 50.000 złotych w ramach kapitalizacji renty, a w innym kwota pół miliona złotych może okazać się niewystarczająca. Kapitalizacja renty nie jest zwykłym działaniem matematycznym, które polega na przemnożeniu wysokości zasądzonej renty przez dany okres. Konieczne jest uwzględnienie wielu różnych czynników, w tym wieku poszkodowanego, kosztów leczenia czy rokowań na przyszłość.

Jesteśmy zdania, że zawsze warto przemyśleć kwestię kapitalizacji renty, jednak należy do niej podejść z ostrożnością. Bowiem propozycje ubezpieczycieli często po dogłębnym przeanalizowaniu sprawy wcale nie są takie korzystne, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Pamiętaj, że w sytuacji chęci otrzymania kapitalizacji renty, zawsze możesz zgłosić się do nas i mieć pewność, że otrzymasz właściwą sumę pieniędzy.