Jak udokumentować powstałe zdarzenie drogowe?

Jeśli mówimy o dokumentach, które służą utrwaleniu przebiegu zdarzenia drogowego, możemy się spotkać z takimi pojęciami jak:

 • oświadczenie sprawcy kolizji,
 • oświadczenie o zdarzeniu drogowym (oświadczenie o kolizji),
 • protokół kolizji drogowej.

Różnice między tymi dokumentami wyglądają tak, że oświadczenie sprawcy kolizji jest wypełniane przez sprawcę i przyznaje się on na nim do swojej winy, a oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno być wypełniane wspólnie i jest tam więcej informacji o przebiegu szkody oraz jej uczestnikach. Z kolei protokół kolizji drogowej to rzadko stosowana, zamienna nazwa na oświadczenie sprawcy lub oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Dlaczego warto spisać oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie spisuje się, aby uniknąć nieścisłości, co do przebiegu zdarzenia. Ułatwia to uzyskanie odszkodowania, jak również przyspiesza cały proces likwidacji szkody. Ponadto, na oświadczeniu znajdują się dane uczestników kolizji, a nigdy nie wiadomo, czy nie będą nam one potrzebne. Dla poszkodowanego, najważniejsze natomiast jest to, że ten kontakt oraz, co najważniejsze numer polisy OC sprawcy.

Oświadczenie o kolizji na parkingu

Każde oświadczenie o kolizji spisuje się w taki sam sposób, niezależnie od tego, czy wzywamy policję na miejsce zdarzenia, czy też nie. Nie ma również znaczenia miejsce zdarzenia, czy rozmiar szkody.

Co musi znaleźć się na oświadczeniu o kolizji?

Jeżeli w momencie szkody nikt z jej uczestników nie posiada druku oświadczenia o kolizji, to takie oświadczenie można spisać na kartce papieru. Najważniejsze, aby znalazły się na nim następujące elementy:

 • dane kierowców – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, oraz właścicieli samochodów, jeżeli właścicielami nie są osoby uczestniczące w kolizji;
 • wskazanie sprawcy kolizji oraz osoby poszkodowanej;
 • dane samochodów – numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model i typ samochodu;
 • dane polisy OC sprawcy – numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwa ubezpieczyciela (pamiętaj, aby sprawdzić w UFG ważność polisy sprawcy na dzień kolizji);
 • data, miejsce i dokładny czas zdarzenia;
 • opis okoliczności, z uwzględnieniem znaków drogowych, do których nie dostosował się sprawca;
 • szczegółowy zakres uszkodzeń samochodów (można zastosować rysunki pomocnicze);
 • informacja, czy i jakie mienie uległo również zniszczeniu podczas kolizji;
 • dane świadków zdarzenia wraz z ich podpisami;
 • czytelne podpisy uczestników kolizji.

Im dokładniej sporządzisz oświadczenie o kolizji, tym lepiej i szybciej może zostać zlikwidowana Twoja szkoda. Zawsze warto zrobić zdjęcie wypełnionego oświadczenia, dzięki czemu ma się pewność, że nikt nie wprowadzi w nim żadnych zmian oraz zabezpieczamy się na ewentualność jego zgubienia.