Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty

Pomożemy Ci skapitalizować rentę w formie możliwie wysokiego odszkodowania.

Kto może ubiegać się o kapitalizację renty?

Świadczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienie mają charakter jednorazowy. Rentę natomiast rozumiemy jako świadczenie okresowe, które otrzymujemy dożywotnio lub przez określony czas. Istnieje jednak możliwość otrzymania renty w formie jednorazowego odszkodowania i nazywamy to kapitalizacją renty. Ubiegać się o nią mogą wszystkie osoby, które otrzymują lub mają otrzymać rentę od ubezpieczyciela i chcą ją zamienić na jednorazowe odszkodowanie.

Transparentność działań

Informujemy Cię o prognozach oraz przebiegu sprawy. Uczciwie podchodzimy do każdego klienta.

Korzystne warunki współpracy

Każdy etap naszej współpracy jest pozbawiony kosztów i ryzyka.

Kompleksowa oferta

Naszym klientom proponujemy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb oraz realiów danej sprawy.

Pytania i odpowiedzi

Skapitalizowaną rentę oblicza się biorąc kwotę comiesięcznie wypłacanego świadczenia i mnożąc ją przez przewidywaną liczbę miesięcy, przez którą ma ono być wypłacane. Jeżeli renta jest dożywotnia sąd powinien wziąć pod uwagę aktualny wiek poszkodowanego oraz średnią długość życia w Polsce. Ponadto zawsze należy wziąć pod uwagę inflacje.

Rentę możemy skapitalizować poprzez dwie drogi – pierwsza z nich jest powiązana z art. 447 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że na żądanie poszkodowanego sąd może mu przyznać rentę w formie jednorazowego odszkodowania; druga opcja to ugoda z ubezpieczycielem. Ugoda z towarzystwem zawsze zawiera pewne ustępstwa, przez co poszkodowany nie jest w stanie wyjść na niej tak dobrze, jak na wygraniu sprawy.

Wróćmy więc do pierwszej drogi, gdzie dochodzimy swoich praw przed sądem. W tym przypadku, abyśmy mogli otrzymać skapitalizowaną rentę, musimy przedstawić sądowi ważny powód, dla którego chcemy otrzymać świadczenie jednorazowo. Jest to jedyny, ale konieczny warunek, aby sąd przyznał nam rację. Takim ważnym powodem może być np. chęć założenia własnej firmy lub przysposobienia się do nowej pracy albo podjęcia studiów czy kupna mieszkania.