Ile czasu jest na zgłoszenie szkody OC?

By in ,
6894
Ile czasu jest na zgłoszenie szkody OC?

Wypadek komunikacyjny to przykre zdarzenie, które wiąże się ze stresem, wydatkami, a niekiedy także uszczerbkiem na zdrowiu. Jednak „szczęście w nieszczęściu” jest takie, że jako osoba poszkodowana, masz prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Ponieważ warto wiedzieć, ile czasu jest na zgłoszenie tejże szkody, przygotowaliśmy dla Ciebie garść najważniejszych informacji na ten temat. Zapraszamy do lektury.

Termin na zgłoszenie szkody – regulacje prawne

Jeśli wiesz już, jak zgłosić szkodę, warto abyś miał również świadomość, jaki jest czas na zgłoszenie szkody OC. Polskie prawo nie określa jednak konkretnego terminu, dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi 3 lata. Są jednak pewne wyjątki, które zostały opisane w Kodeksie Cywilnym. W artykule 442 czytamy:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonymulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Miałeś szkodę na pojeździe? Zgłoś się do nas po bezpłatną pomoc w likwidacji szkody komunikacyjnej i zyskaj znacznie większe szanse na uczciwe odszkodowanie. Przejdż tutaj: Pomoc w likwidacji szkody.

Czyn niedozwolony a zbrodnia i występek – różnice

W świetle prawa czynem niedozwolonym określa się każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Co to oznacza? Na przykład, jeśli ktoś nie zdąży wyhamować na światłach i wjedzie w tył Twojego samochodu, popełni czyn niedozwolony. Natomiast zbrodnia lub występek są przestępstwem. Chodzi tutaj o ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowany odniósł obrażenia zagrażające życiu lub zdrowiu i doszło do nich na skutek na przykład prowadzenia auta przez pijanego kierowcę.

Jaki jest zatem czas na zgłoszenie szkody OC?

Odpowiadając na pytanie, ile czasu na zgłoszenie szkody ma poszkodowany, trzeba powiedzieć tak: w najprostszych sytuacjach 3 lata od chwili, gdy dowiedział się o szkodzie. Jeśli jednak szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym, termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat. Natomiast w przypadku szkody powstałej na skutek zbrodni lub występku, termin jej zgłoszenia ubiega po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Oczywistym jednak jest, że im szybciej zgłosisz szkodę, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ wraz z upływem lat jej zbadania przez ubezpieczyciela jest coraz trudniejsze, co niekoniecznie może działać na Twoją korzyść. Dlatego pamiętaj, że najlepiej zrobić to w przeciągu 3 lat, gdyż później uzyskanie odszkodowania może okazać się niemożliwe.

UFG sprawdź OC – wszystko, co musisz wiedzieć

By in ,
1120
UFG sprawdź OC – wszystko, co musisz wiedzieć

Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia polisy OC, niezależnie od tego, czy auto tylko stoi w garażu, czy jest codziennie użytkowane. Dzięki temu w razie wypadku, osoba poszkodowana, znając numer rejestracyjny lub VIN pojazdu sprawcy, może samodzielnie dokonać sprawdzenia OC. Wniosek z tego taki, że nawet jeśli winny kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia lub odmówi podania numeru polisy, w łatwy sposób sami możemy uzyskać interesujące nas informacje i otrzymać odszkodowanie. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

UFG – czym jest i jaką ma misję?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zajmuje się wypłacaniem odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC lub gdy nie został zidentyfikowany, ponieważ na przykład uciekł z miejsca zdarzenia. Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione i ważne ubezpieczenie OC. Baza UFG zawiera bowiem wszystkie sprzedane polisy. Misją UFG jest zapewnienie jak najlepszej ochrony osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych. Celem instytucji jest również zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Czy wiesz, że wypadki i kolizje spowodowane przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców, kosztują poszkodowanych rocznie prawie 75 tys. zł? Fundusz Gwarancyjny powstał bowiem, aby każdy miał świadomość, że zarówno kierowcy, jak i osoby prowadzące gospodarstwo rolne mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Weryfikacja UFG, która wykaże jego brak, będzie podstawą do nałożenia przez instytucję wysokich kar pieniężnych.

Sprawdź OC sprawcy w UFG

Sprawdzenie OC pojazdu może się odbyć na kilka sposobów. Najszybsza i najprostsza droga to wyszukiwarka internetowa, znajdująca się na stronie instytucji www.ufg.pl lub aplikacja mobilna UFG Baza, którą można ściągnąć za pośrednictwem tej samej strony. Skąd takie udogodnienie? Otóż zgodnie z zapisem art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG może udostępniać za pośrednictwem swojej strony www informacje o zawartych umowach ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów oraz nazwy zakładów ubezpieczeń, z którymi te umowy zostały zawarte, bez ujawniania jednak danych osobowych posiadaczy pojazdów (RODO). Istnieje również możliwość skorzystania z tradycyjnej drogi listownej lub wizyta siedzibie instytucji, bądź ewentualnie wysłanie maila albo faxu.

Sprawdź ubezpieczenie na stronie UFG

Jesteśmy zdania, że sprawdzenie polisy OC po numerze przez Internet to najwygodniejszy i najszybszy sposób, dlatego rekomendujemy zapisanie adresu strony www instytucji lub ściągnięcie aplikacji mobilnej. Klikając bowiem w link www.ufg.pl, wystarczy wejść w zakładkę Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz, aby otrzymać stosowne informacje. Do ich uzyskania potrzebny jest tylko wspomniany wcześniej numer rejestracyjny lub VIN pojazdu i data zdarzenia. Po ich wpisaniu, klikając przycisk Dalej, pojawi się informacja, czy sprawca ma wykupione OC, a jeśli tak, to w jakim zakładzie ubezpieczeń.

Baza UFG, czyli skąd instytucja ma dane o polisach?

Baza UFG zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Jak to możliwe? Otóż zakłady ubezpieczeń oferujące sprzedaż polis OC i AC, mają obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Instytucja dysponuje więc danymi, dostarczanymi bezpośrednio od ubezpieczycieli. Dzięki temu, podając na stronie internetowej numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteś zainteresowany oraz oczywiście datę zdarzenia, poznasz nie tylko numer polisy OC sprawcy, ale także markę pojazdu, nazwę firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła jego polisę oraz jej dane adresowych. Jeżeli zaś chodzi o środki, którymi dysponuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, pochodzą one ze składek zbieranych od poszczególnych ubezpieczycieli, które płacą ubezpieczeni kierowcy.

UFG – sprawdź OC, ale wcześniej zgłoś się do nas

Sprawdź UFG i przekonaj się, jak łatwo możesz uzyskać informacje o polisie OC sprawcy. Zanim jednak przejdziesz na stronę instytucji, zgłoś się do nas po bezpłatną pomoc w likwidacji szkody. Dlaczego warto? Ponieważ pomożemy Ci uniknąć zaniżonego odszkodowania, a do tego podpowiemy, jak doprowadzić do jak najkorzystniejszego rozliczenia Twojej szkody. W ramach bezpłatnej pomocy otrzymasz od nas między innymi instrukcje wykonania zdjęć pojazdu oraz zdjęć kolizji, weryfikację kosztorysu pod kątem zaniżeń oraz możliwość uzyskania dodatkowego odszkodowania w dogodnej dla Ciebie formie.

Pamiętaj, że możesz otrzymać od nas wsparcie na każdym etapie likwidacji szkody. Niemniej jesteśmy zdania, że warto wiedzieć, jak sprawdzić OC i mieć świadomość, że jako osoba poszkodowana istnieją firmy i instytucje, do których można się zwrócić po pomoc.

Czas na zgłoszenie szkody OC

By in ,
932
Czas na zgłoszenie szkody OC

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia szkody OC. Aby to zrobić, musisz przede wszystkim znać numer polisy sprawcy. Jest to niezbędne, aby otrzymać odszkodowanie z jego OC. Chcąc wiedzieć więcej na temat zgłoszenia szkody, przeczytaj poniższy artykuł.

Powstanie szkody – czy trzeba wezwać policję?

Nie zawsze trzeba wzywać policję. Gdy doszło tylko do uszkodzenia pojazdu – a nie ucierpiała żadna osoba – i obie strony są zgodne, co do przebiegu zdarzenia i tego, kto jest sprawcą, telefon pod 997 nie jest konieczny. Wystarczy wówczas spisać wspólne oświadczenie. Jednak jeśli są jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z ustaleniem, kto jest sprawcą, należy bezzwłocznie wezwać policję. Jest to konieczne, gdy:

 • w zdarzeniu są poszkodowani (nastąpi szkoda osobowa);
 • zachodzi podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia;
 • sprawca nie posiada prawa jazdy lub ubezpieczenia OC;
 • zostały wezwane inne służby ratunkowe – na przykład karetka pogotowia lub straż pożarna;
 • w wyniku zdarzenia doszło do utrudnienia lub zatamowania ruchu drogowego;
 • nie wiadomo, kto zawinił lub sprawca nie przyznaje się do winy.

Przed przyjazdem policji warto poszukać również świadków zdarzenia, którzy będą mogli potwierdzić, co się stało.

Zgłoszenie szkody a opis zdarzenia

Aby zgłosić szkodę, a tym samym otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy, w dokumentacji musi znaleźć się opis zdarzenia. Jest to dokument, który zawiera następujące informacje:

 • dane osobowe sprawcy i poszkodowanego;
 • dane dotyczące pojazdów: marka, model, rodzaj numer rejestracyjny, numer VIN;
 • numer polisy sprawcy wypadku oraz nazwę jego zakładu ubezpieczeń;
 • wskazanie świadków zdarzenia (jeśli tacy byli);
 • przyznanie się sprawcy do winy oraz podpis jego i osoby poszkodowanej;
 • szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia – data, miejsce, opis sytuacji, informacje o uszkodzeniach pojazdu.

Oprócz tego należy szczegółowo opisać całe zdarzenie, czyli podać:

 • miejsce i datę zdarzenia, najlepiej z dokładnością co do godziny, przy czym sama nazwa miejscowości czy ulicy również nie wystarczy, należy wskazać, czy do zdarzenia doszło na przykład na parkingu lub terenie zabudowanym, a nawet wskazać rodzaj nawierzchni; jeśli droga była oblodzona lub uszkodzona, również trzeba o tym wspomnieć;
 • okoliczności zdarzenia, czyli pokazać, jak doszło do wypadku lub kolizji; należy opisać, z jakich kierunków nadjeżdżały poszczególne pojazdy, z jaką prędkością się poruszały i jakie na danym terenie było ograniczenie; warto załączyć szkic całego zdarzenia – pokazać ustawienie pojazdów (i oczywiście właściwie oznaczyć pojazd sprawcy oraz poszkodowanego), kierunek ich przemieszczania się, nazwy ulic, znaki drogowe i dokładne miejsce, w którym doszło do zdarzenia;
 • informacje o panujących warunkach, w których doszło do powstania szkody; chodzi między innymi oto, jaka była widoczność – czy padał deszcz lub była mgła; istotne są również takie aspekty, jak ograniczona widoczność z powodu ostrego zakrętu lub wielkiego drzewa.

Ile czasu jest na zgłoszenie szkody OC?

Polskie prawo nie określa konkretnego terminu na zgłoszenie szkody OC, dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi 3 lata. Są jednak pewne wyjątki, które zostały opisane w Kodeksie Cywilnym. W artykule 442 czytamy:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonymulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Warto wiedzieć, że czynem niedozwolonym określa się każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Przykład – jeśli ktoś nie zdąży wyhamować na światłach i wjedzie w tył Twojego samochodu, popełni czyn niedozwolony. Natomiast zbrodnia lub występek to przestępstwa. Najczęściej są to ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowany odniósł obrażenia zagrażające życiu lub zdrowiu i doszło do nich na skutek prowadzenia auta przez pijanego kierowcę lub z tym podobnego powodu.

Wynika z tego, że czas na zgłoszenie szkody OC w najprostszych sytuacjach wynosi 3 lata od chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Jeśli jednak szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym, termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat. W przypadku zaś szkody powstałej na skutek zbrodni lub występku, termin jej zgłoszenia ubiega po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie.

Odszkodowanie komunikacyjne dla pasażerów sprawcy

By in
770
Odszkodowanie komunikacyjne dla pasażerów sprawcy

Jeśli jechałeś jako pasażer w pojeździe, którego kierujący był sprawcą wypadku i zostałeś poszkodowany, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Dodatkowo jeśli właściciel samochodu posiadał w tym czasie wykupione NNW, również i z tej polisy możesz uzyskać świadczenie. Nie wszyscy o tym wiedzą, a niektórzy nie chcą korzystać. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej.

Pasażer, czyli kto?

Przez pasażera rozumie się osobę w pojeździe, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie i ruch samochodu. Co ważne, odszkodowanie należy się zarówno pasażerowi pojazdu sprawcy, jak i auta poszkodowanego. Także właściciel pojazdu siedzący na miejscu pasażera ma prawo do odszkodowania z polisy OC jego własnego środka transportu. Jednak warunkiem uzyskania odszkodowania przez pasażera samochodu sprawcy jest to, czy nie przyczynił się do spowodowania wypadku lub czy podczas jazdy zastosował się do zasad bezpieczeństwa, czyli na przykład miał zapięte pasy.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Jak pisaliśmy wyżej, każdy pasażer, który doznał szkody w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Reguluje to Kodeks cywilny, który mówi, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Często osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, będące pasażerami pojazdu sprawcy, nie mają świadomość tego, że polisa OC kierowcy zrekompensuje im poniesione szkody lub jeśli sprawca jest ich znajomym albo członkiem rodziny, nie chcą przeciwko niemu występować. To nie do końca dobra decyzja. Można przecież dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, o czym także mówi Kodeks cywilny – w momencie gdy ubezpieczyciel zapłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie, ustaje obowiązek odszkodowawczy ubezpieczonego, czyli sprawcy wypadku. Jeśli jednak roszczenie poszkodowanego zostanie zaspokojone przez ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę, może on skierować do ubezpieczyciela roszczenie o zapłatę na jego rzecz odszkodowania ubezpieczeniowego, równego odszkodowaniu, które uprzednio zapłacił poszkodowanemu.

Ucierpiałeś w wypadku komunikacyjnym i chcesz uzyskać odszkodowanie? Przejdź na stronę: Odszkodowanie komunikacyjne i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Odszkodowanie z tytułu NNW

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażera. Obejmuje skutki zdarzenia w postaci uszkodzeń ciała lub śmierci. Mówiąc dokładniej, NNW jest jakby przypisane do pojazdu, a nie do osoby. Chodzi oto, że o odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia może się ubiegać każda osoba, która podczas wypadku kierowała ubezpieczonym samochodem oraz każdy przewożony pasażer, a nie tylko właściciel pojazdu. Warto wiedzieć, że odszkodowanie z tytułu NNW należy się niezależnie od tego, czy poszkodowana osoba otrzymała już inne świadczenia z tytułu tego samego zdarzenia, na przykład z OC sprawcy. Istotne jest również to, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, a nie obowiązkowe, więc nie każdy samochód musie je posiadać. Jest jednak korzystną opcją, a często zdarza się, że wykupując u danego ubezpieczyciela cały pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW) można dostać dodatkową zniżkę. Warto więc rozważyć zawarcie tej dodatkowej polisy.

Oczywistym jest, że lepiej w ogóle nie być uczestnikiem wypadku, jednak jeśli jako pasażer pojazdu sprawcy, zostałeś poszkodowany, możesz ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy oraz z tytułu polisy NNW – o ile pojazd był ubezpieczony. To dobra wiadomość pod warunkiem, że w żaden sposób nie przyczyniłeś się do tego przykrego zdarzenia oraz zachowałeś zasady bezpieczeństwa. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może wypłacić Ci niższe odszkodowanie lub odmówić przyznania świadczenia.

Sprawdzenie polisy OC po numerze – jak to zrobić?

By in ,
3907
Sprawdzenie polisy OC po numerze – jak to zrobić?

Czy wiesz, że znając numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, możesz samodzielnie sprawdzić polisę OC? Umożliwia to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta. Wiedza, jak sprawdzić OC, może Ci się przydać, na przykład kiedy sprawca ucieknie z miejsca wypadku. Jednak to nie jedyna sytuacja, która będzie wymagała sprawdzenia OC przez poszkodowanego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia – sprawdź ubezpieczenie samodzielnie!

Są takie sytuacje, w których nie dowiesz się od samego sprawcy wypadku, jaki jest numer jego polisy. Jeśli kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia i nie zostawi żadnej kartki, trudno szukać „wiatru w polu”. Dotyczy to na przykład szkód parkingowych. Na szczęście jest szansa, że kamery monitoringu zarejestrowały numer rejestracyjny jego pojazdu. Czasami też sprawca może odmówić podania numeru polisy, ponieważ nie przyznaje się do winy albo chce załatwić sprawę „po cichu”, wręczając Ci pieniądze. W obydwu przypadkach należy spisać numer rejestracyjny i wezwać policję. Bowiem z „trudnym” kierowcą nie ma sensu wchodzić w dyskusję.

Sprawdzenie OC – dlaczego jest takie ważne?

Wiedza, czy sprawca miał wykupione OC i znajomość numeru jego polisy są Ci potrzebne, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. Bowiem to na osobie poszkodowanej spoczywa ciężar zgłoszenia szkody firmie ubezpieczeniowej. Poza tym OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) to obowiązkowe i regulowane przez ustawę ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, także tych tylko garażowanych, a za jego brak grożą kary pieniężne. W dodatku jeśli kierowca, który nie posiada ważnej polisy OC, spowoduje wypadek, będzie musiał pokryć koszty naprawy szkody z własnej kieszeni. Weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione ubezpieczenie OC, a w przypadku braku polisy karaniem takich osób, zajmuje się właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Baza UFG – jak instytucja gromadzi dane o polisach?

Baza UFG zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Dane te czerpie bezpośrednio od firm ubezpieczeniowych. Bowiem każdy ubezpieczyciel, który oferuje tego rodzaju polisy, ma obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Instytucja dysponuje więc danymi takimi jak numer polisy OC, marka pojazdu, nazwa firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę interesującego nas pojazdu oraz jej dane teleadresowe. Można je uzyskać za pośrednictwem strony www instytucji, wypełniając stosowny formularz. Oczywiście zamiast drogi online można też zwrócić się do Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem lub mailem albo osobiście w siedzibie instytucji.

Sprawdzenie OC – co jest potrzebne?

Z pewnością już się zorientowałeś, że aby sprawdzić OC sprawcy wypadku, potrzebny jest numer rejestracyjny. Sprawdzenia OC można także dokonać na podstawie numeru VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteśmy zainteresowani. Znając jedną z tych informacji, należy wejść na stronę www.ufg.pl i wypełnić stosowny formularz. W ten sposób dowiesz się, czy i w jakiej firmie pojazd ma wykupioną polisę OC. UFG baza jest bowiem ogólnodostępna i można z niej skorzystać także za pomocą aplikacji mobilnej UFG Baza, którą wystarczy ściągnąć ze strony internetowej instytucji. Dzięki niej od ręki będziesz mógł sprawdzić, czy sprawca w momencie zdarzenia miał wykupioną polisę OC.

Jak sprawdzić OC sprawcy w UFG?

Wiesz, już, że najlepszym sposobem na sprawdzenie OC jest wejście na stronę www instytucji. Umożliwia to nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie w lutym 2012 roku, stanowiąca, że sprawdzenie OC może być dokonane online. Konkretnie chodzi o art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG, który pozwala instytucji udostępnianie przez swoją stronę www informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwy zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione dane osobowe posiadacza pojazdu. Dzięki temu wystarczy przejść do zakładki Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz, wpisując ww. dane oraz datę zdarzenia.

Miałeś szkodę?

Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Dobrze jest wiedzieć, jak sprawdzić OC sprawcy wypadku. Choć nie życzymy Ci tak przykrych zdarzeń na drodze, nigdy nie wiesz, kiedy taka wiedza może się przydać. Jesteśmy zdania, że najlepiej jest pobrać aplikację UFG Baza i mieć w każdej chwili dostęp do informacji o polisach OC.

Baza UFG – co to jest?

By in ,
1022
Baza UFG – co to jest?

Na pewno słyszałeś o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Jest to instytucja, która zajmuje się weryfikacją obowiązkowego ubezpieczenia OC wśród właścicieli pojazdów i karaniem tych, którzy go nie posiadają. Ale czy wiesz, skąd UFG czerpie dane o polisach? Albo skąd bierze środki na pomoc poszkodowanym? Jesteśmy zdania, że są to sprawy, o których pojęcie powinien mieć każdy kierowca, ponieważ – jak przekonasz się po lekturze poniższego artykułu – płacone przez osoby ubezpieczone składki „zasilają” konto UFG. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat instytucji i bazy UFG, zapraszamy do lektury.

Czym zajmuje się UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która zajmuje się, między innymi, wypłacaniem odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC lub gdy nie został zidentyfikowany. Chodzi o to, że jeśli jesteś osobą poszkodowaną, a przykładowo sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nadal przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Należy pamiętać jednak, że UFG wypłaca 100% należnych świadczeń wyłącznie za szkody osobowe. Gdy mowa o szkodach majątkowych, UFG pokrywa koszty typu utracone zniżki AC lub koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Oznacza to, że chcąc naprawić samochód, musisz skorzystać z polisy AC, a w przypadku jej braku niestety zapłacić z własnej kieszeni.
Fundusz Gwarancyjny – jak wspomnieliśmy wcześniej – zajmuje się również weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione i ważne ubezpieczenie OC. Baza UFG zawiera bowiem wszystkie sprzedane polisy OC (i AC). Sprawdzenie OC może się odbyć nawet za pośrednictwem strony internetowej instytucji. Wystarczy wypełnić formularz, podając numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia.

Baza UFG, czyli skąd UFG ma dane o polisach?

UFG baza zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Skąd czerpie dane na ten temat? Otóż towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące tego rodzaju polisy mają obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Instytucja dysponuje więc danymi takimi jak numer polisy OC, marka pojazdu, nazwa firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę interesującego nas pojazdu oraz jej dane teleadresowe. Oczywiście zamiast wypełniania formularza online można też zwrócić się do Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem lub mailem albo osobiście w siedzibie instytucji.

Skąd UFG ma środki na pomoc poszkodowanym?

Do środków, którymi dysponuje UFG „dorzucają się” wszyscy ubezpieczyciele. Bowiem na działanie Funduszu Gwarancyjnego zostaje przekazywana symboliczna część składki zebranej od poszczególnych właścicieli pojazdów. Wniosek z tego taki, że każdy ubezpieczony kierowca poniekąd składa się na Gwarantowany Fundusz Ubezpieczeniowy przeznaczony między innymi na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Wynika z tego, że w interesie wszystkich kierowców leży to, aby każdy zmotoryzowany posiadał ważną polisę OC.

Sprawdzenie OC – co jest potrzebne?

Aby sprawdzić OC sprawcy wypadku, potrzebny jest albo numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteśmy zainteresowani. Znając te dane, wystarczy wejść na stronę www.ufg.pl i wraz z datą zdarzenia wpisać je w formularzu. Pozwoli nam to dowiedzieć się, czy i w jakiej firmie pojazd ma wykupioną polisę OC. UFG baza OC (i AC) jest bowiem ogólnodostępna i można z niej skorzystać także za pomocą aplikacji mobilnej UFG Baza, którą należy ściągnąć ze strony internetowej instytucji. Dzięki niej od ręki będzie można sprawdzić, czy sprawca w momencie zdarzenia miał wykupioną polisę OC.
Miałeś szkodę? Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Jak sprawdzić OC sprawcy w UFG?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie OC jest odwiedzenie strony www instytucji. Bowiem w lutym 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która mówi, że sprawdzenie OC może być dokonane online. Jest to możliwe dzięki art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG, który umożliwia instytucji udostępnianie przez swoją stronę www informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwy zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione dane osobowe posiadacza pojazdu. Dzięki temu wystarczy wejść na stronę UFG w zakładkę Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz, wpisując potrzebne dane, o których była mowa w powyższym artykule.

Dzięki UFG masz możliwość sprawdzić, czy sprawca wypadku w momencie zdarzenia miał wykupioną polisę OC. Niestety nie każdy winny kierowca chce podać numer swojej polisy, a czasami nie jest po prostu w stanie, na przykład gdy jest pod wpływem alkoholu. Wiedza, jak sprawdzić OC jest również cenna, w sytuacji kiedy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia. Dysponując numerem rejestracyjnym lub VIN nie będzie to jednak dla Ciebie problemem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o UFG? Wejdź tutaj.