Różnice pomiędzy szkodą z OC i AC

By in ,
995
Różnice pomiędzy szkodą z OC i AC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) różni się od autocasco (AC) przede wszystkim tym, że to pierwsze jest obowiązkowe i za jego brak grożą nam konkretne sankcje, natomiast ubezpieczenie AC jest rzeczą dobrowolną i indywidualną. Oczywiście to nie jedyne różnice między nimi. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat OC i AC – jak je kupić, żeby nie przepłacić albo ile wynosi składka w obydwu przypadkach, koniecznie zapoznaj się z treścią poniższego artykułu.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC to obowiązkowe i regulowane przez ustawę ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, także tych tylko garażowanych. Jeśli więc masz samochód lub motocykl, to niezależnie od tego, czy korzystasz z niego regularnie, czy też wcale, masz obowiązek płacenia składek OC. W przeciwnym razie musisz się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty karnej wymierzanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz w przypadku spowodowania szkody komunikacyjnej, pokrycia jej kosztów z własnej kieszeni. Wysokość kary za brak OC zależy oczywiście od rodzaju pojazdu i czasu trwania karencji ubezpieczeniowej. Pamiętaj jednak, że nawet posiadając ważne OC, jeśli uciekłeś z miejsca zdarzenia, byłeś pod wpływem alkoholu lub wyrządziłeś szkodę umyślnie, będziesz i tak musiał zwrócić odszkodowanie, które zostało wypłacone poszkodowanemu.

Ubezpieczenie autocasco – co to takiego?

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco, to dobrowolna opcja, której brak nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Ubezpieczenie AC służy wyłącznie ochronie Twojego samochodu w przypadku szkody spowodowanej z Twojej winy. Pamiętaj jednak, że AC nie pokrywa kosztów leczenia lub rehabilitacji, ponieważ jest to ubezpieczenie o charakterze majątkowym. Autocasco wybiera się, uwzględniając swoje potrzeby – może na przykład zabezpieczać Twój samochód przed kradzieżą lub gwarantować holowanie w razie unieruchomienia pojazdu. Dokładne warunki autocasco są zawarte w OWU, czyli w dokumencie dotyczącym ogólnych warunków ubezpieczenia, z którym koniecznie trzeba zapoznać się przed podpisaniem polisy AC.

OC i AC – podobieństwa i różnice

Jak pisaliśmy wcześniej, podstawową różnicą pomiędzy ubezpieczeniem OC i AC jest to, że – jako właściciel pojazdu mechanicznego – nie musisz mieć autocasco, ale OC już tak. Za brak AC nie poniesiesz żadnych konsekwencji, ale nieważne OC niesie ze sobą karę pieniężną, uzależnioną między innymi od rodzaju pojazdu oraz pokrycie kosztów szkody wyrządzonej osobie poszkodowanej z własnej kieszeni. Powodując wypadek i nie mając ubezpieczenia AC, nie zapłacisz kary, jednak jeśli Twój pojazd ucierpiał, również będziesz musiał naprawić go za własne pieniądze. Gdybyś miał autocasco, otrzymałbyś natomiast odszkodowanie na pokrycie strat. Znaczącą różnicą pomiędzy OC i AC jest także charakter ubezpieczeń. Autocasco jest wyłącznie ubezpieczeniem majątkowym, natomiast OC pokrywa nie tylko szkody na pojeździe, ale również koszty związane z pobytem w szpitalu lub rehabilitacją. Ubezpieczenie OC określa ustawa, dlatego żaden z ubezpieczycieli nie ma możliwości zmiany zakresutego ubezpieczenia. Polisa OC może więc różnić się u poszczególnych towarzystw wyłącznie ceną. Autocasco natomiast u każdego z ubezpieczycieli wygląda trochę inaczej, a zakres polisy AC jest zawarty w OWU – dokumencie, z którym trzeba się zapoznać przed podpisaniem umowy. Kolejną różnicą jest podejście do szkody całkowitej, czyli sytuacji, w której naprawa się nie opłaca, ponieważ przewyższa wartość pojazdu. Odszkodowanie wylicza się, odejmując od ceny samochodu przed szkodą cenę wraku. Naprawa jest określana jako nieopłacalna, gdy jej koszt przekracza wartość samochodu przed szkodą dla OC – 100% i dla AC – 70%. Także suma ubezpieczenia, czyli górna granica wysokości odszkodowania jest inna w zależności od OC i AC. W autocasco jest to wartość pojazdu, w przypadku OC stawkę ustala państwo i jest ona taka sama dla każdego.

Miałeś szkodę z OC lub AC i otrzymałeś odszkodowanie? Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania!

Jak wybrać OC a jak AC? 

Na koniec zastanówmy się, jak w takim razie wybrać najlepsze ubezpieczeni OC i AC. Wiedząc, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych wygląda tak samo, najrozsądniej wybrać to z najniższą stawką. Nie ma sensu przepłacać za coś, co jest regulowane odgórnie, zwłaszcza, że różnice pomiędzy stawkami sięgają często nawet kilkuset złotych. Co do wyboru autocasco, musisz przemyśleć, czego właściwie oczekujesz od tego ubezpieczenia i porównać kilka ofert. Tutaj akurat niska składka nie jest wyznacznikiem dobrej oferty, ponieważ może się okazać, że polisa dotyczy ubezpieczenia o mocno ograniczonym zakresie. Jeśli zastanawiasz się, czy w ogóle warto wykupywać ubezpieczenie AC, pomyśl, ile może kosztować Cię naprawa samochodu i czy warto narażać się na takie straty i nerwy. AC jest naprawdę przydatne, zwłaszcza kiedy do uszkodzenia pojazdu dojdzie z Twojej winy i gdy szkoda komunikacyjna przekracza wysokość składki.

Wiedząc, na czym dokładnie polega ubezpieczenie OC i jakie sankcje grożą w przypadku braku ważnej polisy, z pewnością będziesz pamiętał o regularnym opłacaniu składek. Jednak to, czy zdecydujesz się również na ubezpieczenie autocasco, zależy już tylko od Ciebie. Towarzystwa ubezpieczeniowe często mają oferty obydwu tych ubezpieczeń niejako „w pakiecie”, co często jest rozwiązaniem korzystniejszym, niż kupowanie OC i AC oddzielnie. Pamiętaj też, że jako sprawca szkody, którego pojazd również uległ zniszczeniu, nie będziesz musiał naprawiać go z własnej kieszeni, tylko dzięki autocasco, otrzymasz stosowne odszkodowanie. Twoje OC natomiast pokryje koszty szkody osoby poszkodowanej. Mamy nadzieję, że jeśli dotąd nie do końca wiedziałeś, jakie są między różnice, to po lekturze powyższego artykułu, zasady działania poszczególnych ubezpieczeń nie mają już przed Tobą żadnych tajemnic.

Nietrzeźwy sprawca wypadku a odszkodowanie

By in ,
1212
Nietrzeźwy sprawca wypadku a odszkodowanie

Choć każdy wie, że jazda pod wpływem alkoholu jest ryzykowna i niedozwolona, wiele osób i tak siada za kółkiem, mimo spożytych procentów, tłumacząc sobie, że po tak małej ilości na pewno nic się nie stanie. Niestety jak pokazują liczne testy i badania, nie ma czegoś takiego, jak niewielkie ilości, gdy mówimy o prowadzeniu pojazdu. Już jedno piwo utrudnia koncentrację i spowalnia czas reakcji. Dowodem są statystyki, które pokazują, że w Polsce liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwyh kierowców cały czas jest bardzo duża. Zastanawiasz się, co możesz zrobić jako osoba poszkodowana? Przeczytaj artykuł i sprawdź, co Ci przysługuje.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu dla kierowcy

„Piłeś – nie jedź!” – tego hasła powinien przestrzegać każdy, kto wziął choć łyk alkoholu. Jeżeli jednak nie posłuchasz głosu rozsądku, bądź świadomy, co Ci grozi, wsiadając za kółko pod wpływem procentów:

 • konsekwencje karne – poniżej 0,5 promila alkoholu we krwi prowadzenie auta jest określane wykroczeniem, powyżej – przestępstwem, za które grozi:
 • mandat – w „najlepszym wypadku”;
 • utrata prawa jazdy – czasowo lub na stałe;
 • pozbawienie wolności – od roku do nawet 15 lat;
 • zwrot wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela – jeżeli pod wpływem alkoholu spowodujesz wypadek, ubezpieczyciel wypłaci z Twojego OC odszkodowanie osobie poszkodowanej, ale zażąda od Ciebie zwrotu tychże pieniędzy;
 • regres ubezpieczeniowy – za szkody wyrządzone na mieniu i zdrowiu osób poszkodowanych w wypadku będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni; często jest to długofalowa konsekwencja kolizji pod wpływem alkoholu – wszystko zależy od rodzaju i wielkości wyrządzonych szkód.

Odszkodowanie dla osób poszkodowanych

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, który spowodował nietrzeźwy kierowca, nie martw się – masz pełne prawo do odszkodowania z OC sprawy (w przypadku, gdy kierowca nie ma ważnej polisy albo ucieknie z miejsca zdarzenia, odszkodowaniem zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Ubezpieczyciel wypłaci Ci należne świadczenie, ponieważ to po jego stronie leży odzyskanie tych pieniędzy od sprawcy wypadku. Ty nie musisz przysłowiowo „ścigać” kierowcy. Najważniejsze to ustalić jego numer polisy i zakład, w którym jest ubezpieczony. Jeśli nie jesteś w stanie wyegzekwować takich informacji od kierowcy, zawsze możesz poprosić o pomoc przybyłą na miejsce zdarzenia policję. Tym, co Ci przysługuje jako osobie poszkodowanej, są między innymi świadczenia takie jak:

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy, a nawet opłaty za ewentualną opiekę nad Tobą, jeśli zaszła taka konieczność;
 • renty rekompensujące utracone zarobki albo renty regularnie pokrywające koszty stałej pomocy udzielanej Ci przez inne osoby w codziennych czynnościach życiowych;
 • w sytuacji, gdy doszło do wypadku śmiertelnego, bliscy osoby, która zginęła, mogą się starać o renty alimentacyjne.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę?

Aby uzyskać odszkodowanie za szkodę zaistniałą w wyniku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę, należy postępować według następujących zasad:

Na początek należy określić, o jakie świadczenie chcesz się ubiegać; do wyboru masz:
 • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji i lekarstw;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
 • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia;
 • rentę na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką oraz jednorazowe świadczenie, które umożliwia przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej (tylko gdy wypadek przyczyni się do Twojego inwalidztwa);
Następnie należy oszacować wysokość świadczenia, o które się ubiegasz; w tym celu trzeba kompletować wszystkie rachunki, paragony i faktury oraz sporządzić szczegółową listę poniesionych wydatków. Na koniec należy uzasadnić, dlaczego ubiegamy się o dane roszczenie i przedstawić szczegółowy opis wypadku; nie zapomnij wspomnieć o takich sprawach jak na przykład konieczność dojazdów taksówką do placówek medycznych czy zapłata za opiekę nad dzieckiem; przedstaw wszystkie fakty, które wpłynęły na Twoje życie prywatne i zawodowe – im dokładniej, tym lepiej.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Przejdź tutaj: Odszkodowanie komunikacyjne.

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez nietrzeźwego kierowcę może wynieść kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Często to i tak mało, w porównaniu do poniesionych strat. Niemniej kwota ta może chociaż częściowo ułatwić poradzenie sobie z przykrymi konsekwencjami wypadku. Konsekwencje jazdy samochodem po spożyciu alkoholu mogą być odczuwane dla obu stron. Warto o tym pamiętać, szczególnie będąc kierowcą.

Jak wygląda dochodzenie odszkodowania po wypadku komunikacyjnym?

By in ,
2241
Jak wygląda dochodzenie odszkodowania po wypadku komunikacyjnym?

Zostałeś ranny w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez inną osobę? Przysługuje Ci odszkodowanie z tytułu polisy OC sprawcy. Warto się o nie ubiegać, ponieważ uzyskane świadczenie pomoże Ci pokryć koszty leczenie oraz inne niespodziewane wydatki, które musisz ponieść w związku z wypadkiem. Nie każdy ma odłożone pieniądze na „czarną godzinę”, a odszkodowanie Ci się po prostu należy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wygląda jego dochodzenie.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje Ci, gdy zostałeś ranny w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez inną osobę. Wypłacona kwota ma na celu pokryć wszystkie odpowiednio udokumentowane koszty poniesione wskutek uszkodzenia ciała i zdrowia. Jako poszkodowany możesz zażądać zwrotu kosztów leczenia oraz leków, opatrunków lub środków ortopedycznych. Odszkodowanie pokryje również konsultacje i zabiegi medyczne, a także dojazd na wizyty lekarskie i rehabilitację. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów nabycia niezbędnych sprzętów wymaganych w normalnym procesie leczenia, a nawet kosztów pozostawania pod konieczną opieką osób trzecich. Musisz jednak pamiętać, że wysokość odszkodowania nie może przekraczać faktycznych kosztów poniesionych przez Ciebie w związku z wypadkiem.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Przejdź tutaj: Odszkodowanie komunikacyjne.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Gdy dojdzie do wypadku, a Ty zostaniesz ranny, pierwsze co musisz zrobić, to ustalić dane sprawcy. Zanotuj jego imię i nazwisko, numer polisy OC, PESEL, a także numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. Sporządź możliwie jak najdokładniejsze oświadczenie dotyczące zdarzenia i wskazujące na winę sprawcy. Warto również w takiej sytuacji wezwać policję. Pomoże, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów, a także spisze dane i okoliczności zdarzenia, kiedy Ty nie będziesz w stanie, bo nie pozwala na to Twój stan zdrowia po wypadku. Następnie jak najszybciej udaj się do lekarza w celu przeprowadzania badań powypadkowych, nawet jeśli bezpośrednio po wypadku nie odczuwasz żadnych dolegliwości, ponieważ te mogą pojawić się dopiero później. W trakcie trwania leczenia i rehabilitacji zbieraj dokumentację potwierdzającą szkodę, czyli rachunki i faktury oraz tę potwierdzającą stan zdrowia w postaci dokumentacji medycznej – wyniki badań, recepty itp. Następnym krokiem jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach lub nie masz doświadczenia w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, skorzystaj z usług profesjonalnej firmy odszkodowawczej, na przykład BEKER POLSKA. Wykwalifikowany doradca pomoże Ci zebrać dokumentację i pomoże dopełnić niezbędnych formalności. Będzie też walczył o wypłatę możliwie jak najwyższej kwoty odszkodowania.

Jak oblicza się wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie komunikacyjne powinno wyrównać uszczerbek na zdrowiu, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Zatem jego wysokość powinna być adekwatna do rozmiarów szkody. Zwrot kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia oblicza się najczęściej, biorąc pod uwagę czynniki takie jak:

 • koszt opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej oraz pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej – w sanatorium lub innych placówkach zajmujących się rekonwalescencją;
 • wydatki na leki i inne środki lecznicze oraz koszt związany z koniecznością lepszego odżywiania się;
 • koszt związany z transportem chorego do szpitala lub innej placówki służby zdrowia;
 • koszt nabycia różnego rodzaju przyrządów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym takich jak protezy, wózek inwalidzki, laska itp.;
 • straty w zarobkach w okresie leczenia;
 • koszt przyuczenia do nowego zawodu.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie służy kompensacji szkody materialnej powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego, jednak to nie jedyne świadczenie, o które można się w takiej sytuacji ubiegać. Poszkodowanemu przysługuje również zadośćuczynienie, czyli świadczenie, mające na celu złagodzenie różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym, które pojawiły się bezpośrednio po zdarzeniu, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Przeczytaj również nasz artykuł: Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Mowa między innymi o pogorszeniu sytuacji finansowej i życiowej, szoku i zaburzeniach w codziennym funkcjonowaniu oraz ogólnym cierpieniu i pogorszeniu zdrowia psychicznego, które są następstwem wypadku. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i dotyczy szkody niematerialnej, określanej fachowo „krzywdą”. Przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym poszkodowanego oraz  inne czynniki  uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech osoby poszkodowanej.

Jeśli miałeś wypadek, wiesz już, że jako osoba poszkodowana i ranna masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Pamiętaj, że nie musisz walczyć o przysługujące Ci świadczenia sam. Możesz skorzystać z pomocy firmy BEKER POLSKA i oszczędzić sobie stresu związanego z kontaktowaniem się z ubezpieczycielem.

Na czym polega bezpośrednia likwidacja szkody (BLS)?

By in ,
1118
Na czym polega bezpośrednia likwidacja szkody (BLS)?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną i Twój samochód został uszkodzony na skutek zdarzenia drogowego, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Teraz jest to znacznie szybsze i prostsze, dzięki systemowi BLS. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, na czym polega, kto może z niego skorzystać i jakie są ograniczenia.

Czym jest BLS?

Bezpośrednia Likwidacja Szkody – czyli w skrócie BLS – to system, który w Polsce został wprowadzony 1 kwietnia 2015 roku. Na początku dotyczył tylko kilku towarzystw ubezpieczeniowych, jednak z czasem do programu dołączyli kolejni ubezpieczyciele. BLS polega na tym, że wypłatą należnych świadczeń zajmuje się zakład ubezpieczeń osoby poszkodowanej, a po likwidacji szkody, ubezpieczyciele rozliczają się między sobą. Do tej pory było tak, że to osoba poszkodowana samodzielnie kompletowała odpowiednią dokumentację i z nią zgłaszała się do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku, żądając od niego wypłaty odszkodowania. BLS ma na celu uprościć i przyspieszyć cały proces. Dodatkowo daje możliwość wyboru ubezpieczyciela, z którym chcemy się kontaktować w sprawie likwidacji szkody.

Jak działa BLS?

Jak to wygląda w praktyce? Skoro Bezpośrednia Likwidacja Szkody oznacza możliwość dopełnienia wszystkich formalności u swojego ubezpieczyciela, osoba poszkodowana nie musi ubiegać się o odszkodowanie wyłącznie u ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wykupioną polisę. Wystarczy, że wszelkie niezbędne dokumenty dostarczy swojemu ubezpieczycielowi, a on po rozliczeniu szkody (gotówkowo lub bezgotówkowo), rozliczy się z ubezpieczycielem, u którego sprawca wypadku miał wykupione obowiązkową polisę OC.

Warunki funkcjonowania BLS

Aby móc skorzystać z systemu BLS, muszą być spełnione określone warunki, które zostały określone przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Przede wszystkim Twój ubezpieczyciel oraz ubezpieczyciel sprawcy muszą należeć do systemu BLS. Przepisy stanowią również, że BLS dotyczy szkód wyłącznie z udziałem maksymalnie dwóch aut, które miały miejsce na terenie Polski, a ich wartość wynosi do 30 tysięcy złotych. Oprócz tego pojazdy, które brały udział w wypadku lub kolizji muszą być zarejestrowane na terenie Polski.

BLS – ograniczenia

Niestety nie wszystkie przypadki kwalifikują się do systemu BLS. Wyłączenie stanowi między innymi tzw. szkoda osobowa, czyli sytuacja, w której zostaliśmy ranni podczas wypadku. Ograniczeniem jest również wartość szkody na pojeździe. Jeśli przekroczyła 30 tysięcy złotych, należy zgłaszać się nie do swojego, lecz do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. System BLS nie zadziała także wtedy, gdy w zdarzeniu brało udział więcej niż dwa samochody oraz jeśli sprawa trafiła już do sądu. Szkody z tzw. „elementem zagranicznym” (czyli gdy do wypadku doszło poza granicami Polski lub gdy sprawca wykupił ubezpieczenie OC w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń) również nie kwalifikują się do systemu BLS. Podobnie jak tzw. „szkody bezkolizyjne”, czyli takie, które nie kończą się zderzeniem pojazdów, lecz tylko uszkodzeniem jednego.

Zalety systemu BLS

Największą zaletą systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody jest to, że znacznie upraszcza i skraca formalności związane z wypłatą odszkodowania. Korzyści, jakie niesie ze sobą wprowadzenie systemu BLS to przede wszystkim:

 • rzetelna wycena szkody,
 • szybsza likwidacja szkody,
 • poprawa jakości świadczonych usług,
 • budowanie wartościowych relacji,
 • większy komfort obsługi.

Wszystko to jest niezwykle ważne, zwłaszcza, że w przypadku zdarzenia drogowego ze szkodą na pojeździe w grę wchodzą zarówno emocje, jak i chęć szybkiego załatwienia sprawy. Stres w parze z brakiem doświadczenia w kontaktach z ubezpieczycielem nie ułatwia zadania, dlatego system BLS to doskonałe rozwiązanie dla osób poszkodowanych w stłuczce lub wypadku, które chcą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawy, ale nie do końca wiedzą, jak to zrobić.

BLS a system tradycyjny

Wyłączając przypadki, w których szkoda nie może zostać zgłoszona przez system BLS i nie ma innej możliwości, jak tylko zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy, tradycyjna forma pozostaje bez zmian, nawet gdy szkoda kwalifikuje się do systemu BLS. Niemniej tradycyjny system nie pozwala na budowanie długotrwałych relacji z klientami, co obniża standard obsługi. Jeśli więc chcemy uniknąć opieszałości ze strony ubezpieczyciela, a szkodę na pojeździe można zgłosić do systemu BLS, lepiej skorzystać z takiej możliwości.

Funkcjonowanie BLS w Polsce i Europie

W Polsce system Bezpośredniej Likwidacji Szkody funkcjonuje stosunkowo od niedawna, ale w innych krajach Europy nie jest niczym nowym. We Włoszech na przykład działa już od 1978 roku, zaś w roku 2007 zmieniła się tylko jego forma. Również w Hiszpanii początków systemu BLS należy szukać jeszcze w XX wieku. Od 1982 roku jest to w tym kraju system obowiązkowy, podobnie z resztą jak we Włoszech i tak jak u nas wyłączone z systemu BLS są w obydwu tych państwach szkody na pojeździe z więcej niż dwoma autami. Innymi europejskimi krajami, w których obowiązuje system BLS są Francja i Grecja. W przeciwieństwie do Polski uwzględniają szkody osobowe, a we Francji bierze się po uwagę również zdarzenia z udziałem większej liczby pojazdów niż dwa.

BLS a auto zastępcze

W przypadku Bezpośredniej Likwidacji Szkody – podobnie jak przy tradycyjnej formie – masz prawo do skorzystania z auta zastępczego z OC sprawcy. Możesz się o nie ubiegać w przypadku, gdy Twój samochód po zdarzeniu drogowym z winy innego kierowcy wymaga naprawy lub w ogóle nie nadaje się do użytku, czyli w sytuacji wystąpienia tzw. „szkody całkowitej”. Zapotrzebowanie na auto zastępcze należy zgłosić równolegle ze zgłoszeniem szkody. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel ma prawo odmówić opłacenia kosztów wynajmu auta zastępczego, jeśli posiadasz inny samochód, który możesz użytkować.

Reklamacje 

Bezpośrednia Likwidacja Szkody, podobnie jak tradycyjny system, może zostać rozliczona w sposób niesatysfakcjonujący osobę poszkodowaną. Jeśli cokolwiek budzi Twoje zastrzeżenia, masz prawo zgłosić reklamację do swojego ubezpieczyciela jako organu wypłacającego odszkodowanie. Jednak w przypadku wejścia na drogę sądową, właściwe jest już pozwanie ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Pamiętaj, że zawsze masz prawo dochodzić swoich racji i ubiegać się o dopłatę do odszkodowania, niezależnie czy zostało wypłacone na drodze systemu BLS, czy w tradycyjny sposób.

Chcesz uzyskać wyższe odszkodowanie? Wejdź tutaj: Dopłata do odszkodowania.

Z systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody korzystają takie towarzystwa ubezpieczeniowe jak: Concordia Ubezpieczenia, grupa Ergo Hestia (także MTU), PZU, grupa Warta (także HDI) , Aviva, Gothaer, Uniqa, grupa AXA (także Liberty), czy You Can Drive. Znacząco zwiększa to komfort obsługi klienta, poprawia relacje i pomaga towarzystwom pozyskiwać nowych klientów. Jest to również doskonałe rozwiązanie dla osób poszkodowanych w stłuczce lub wypadku. Upraszcza formalności związane z wypłatą odszkodowania i skraca czas oczekiwania na pieniądze. Pozwala szybciej załatwić sprawę i przyspiesz proces likwidacji szkody na pojeździe.

Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, a odszkodowanie

By in ,
1670
Przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, a odszkodowanie

W przypadku stłuczki lub innego zdarzenia drogowego wydawać by się mogło, że sprawa jest jasna – mamy osobę poszkodowaną i sprawcę wypadku. Jednak istnieje jeszcze coś takiego, jak przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, czyli jego wpływ na zaistnienie i wielkość szkody. Nie jest to oczywiście zawsze taka sama sytuacja, niemniej ma swoje konsekwencje w postaci zmniejszonego odszkodowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Co to jest przyczynienie się poszkodowanego do wypadku?

Zdarzają się sytuacje, w których osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mają wpływ na zaistnienie lub rozmiar wypadku i powstałe w związku z tym szkody. Często niestety poszkodowani swoim nierozmyślnym zachowaniem stwarzają bardzo niebezpieczną sytuację na drodze, na przykład rozmawiając przez telefon i przyczyniając się tym samym do wypadku. Artykuł 362. Kodeksu Cywilnego mówi, że:

„Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.”

Oznacza to, że osoba poszkodowana, która przyczyniła się do powstania szkody jest współwinna i choć nadal przysługuje jej prawo do odszkodowania, może być ono odpowiednio pomniejszone. 

Co może zostać uznane za przyczynienie?

Za przyczynienie uznaje się takie zachowanie osoby poszkodowanej, które ma wpływ na powstanie i wielkość szkody oraz jest obiektywnie nieprawidłowe. Może to być więc nie tylko działanie, ale także zaniechanie, czyli nie podjęcie odpowiedniego działania, które wpłynęło na powstanie szkody. Przykładami takich sytuacji są:

 • rowerzysta jadący z telefonem komórkowym w ręku i piszący SMS-a; kierowca samochodu, który go potrąci w trakcie wyprzedzania innego pojazdu jest wtedy sprawcą wypadku, ale nierozważne zachowanie rowerzysty i brak skupienia na drodze zalicza się do przyczynienia ponieważ gdyby nie używał telefonu, nie doszłoby do wypadku;
 • prowadzenie auta pod wpływem alkoholu; nawet jeżeli nietrzeźwy kierowca nie jest sprawcą wypadku, fakt, że był po spożyciu, przyczyniło się do wypadku i powstania szkody;
 • wyprzedzanie „na trzeciego”; gdy kierowca, który miał możliwość zjechania na pobocze w momencie wyprzedzania się dwóch innych pojazdów, ale nie zrobił tego i doszło do wypadku, również uznaje się, że jest zarówno poszkodowanym, jak i że przyczynił się do zdarzenia, ponieważ, gdyby zjechał na pobocze, nie doszłoby do stłuczki;
 • nadmierna prędkość; jeśli dochodzi do wypadku, na przykład w sytuacji wymuszania pierwszeństwa, to choć sprawcą jest kierowca, który je wymusił, poszkodowany kierowca jadący z nadmierną prędkością (która jak wiadomo zwiększa ryzyko wypadku i wydłuża drogę hamowania) zostaje uznany za współwinnego, czyli przyczynił się do zdarzenia.

Postępowanie zakładu ubezpieczeń

Przede wszystkim zakład ubezpieczeń zwraca uwagę na to, czy poszkodowany, uprawniony do odszkodowania w jakikolwiek sposób przyczynił się do wypadku. Jeśli tylko uzna, że tak, wówczas wysokość wypłacanej należności jest dużo niższa, niż gdyby poszkodowany był zupełnie niewinny. Ubezpieczyciele rozróżniają przy tym dwie formy przyczynienia:

 • Przyczynienie się do powstania szkody w ogóle
 • Przyczynienie się do zwiększenia rozmiarów szkody

Aby przyczynienie mogło wpłynąć na prawo do odszkodowania i jego wysokość, niezbędne jest ustalenie jego stopnia oraz – co ważniejsze – związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a powstałą szkodą. Jeśli związek taki istnieje, wówczas można obniżyć odszkodowanie, jeśli go jednak nie ma, przyczynienie w ogóle się nie pojawia. Niestety w praktyce wielu ubezpieczycieli nie bada tego rodzaju związku, skupia się jedynie na niewłaściwym zachowaniu osoby poszkodowanej, uznając, że jest to wystarczający powód obniżenia odszkodowania albo odmowy jego wypłacenia.

Stopień przyczynienia

Nie istnieją żadne uniwersalne tabele procentowe stopnia przyczynienia, które pomogłyby w jego określeniu. Podczas ustalania stopnia przyczynienia bierze się bowiem pod uwagę zarówno wszystkie okoliczności zdarzenia, jak również te, które miały miejsce przed nim. Dopiero na tej podstawie można ograniczyć wysokość zadośćuczynienia, przy czym zawsze powinno to być poparte zindywidualizowaną oceną sytuacji. Trudno więc wskazać ogólne zasady obniżania należnego poszkodowanemu odszkodowania. Zawsze jednak może mieć to miejsce jedynie wtedy, gdy związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powstałą szkodą jest taki, że gdyby nie konkretne zachowanie się lub zaniechanie poszkodowanego, to albo w ogóle nie doznałby on szkody, albo też jej wysokość byłaby mniejsza.

Konsekwencje przyczynienia się poszkodowanego do wypadku

Główną konsekwencją przyczynienia się poszkodowanego do wypadku i powstania szkody na pojeździe jest jego współwina, a co za tym idzie zmniejszenie kwoty należnego odszkodowania z OC sprawcy. Przyczynienie się poszkodowanego do spowodowania wypadku samochodowego, bądź zwiększenia rozmiarów szkody określa się procentowo, jednak nieustannie budzi to spory prawne z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia do każdego zaistniałego zdarzenia. W praktyce wszystkie wypłacane poszkodowanemu świadczenia są zredukowane o określony przez zakład ubezpieczeń procent, co mimo licznych sprzeciwów jest najbardziej powszechną i najczęściej stosowaną przez sądy i zakłady ubezpieczeń praktyką. Na uwagę zasługuje fakt, że największy stopnień przyczynienia przyznaje się osobom nietrzeźwym.

Czy przyczynienie może pozbawić poszkodowanego odszkodowania?

Polskie prawo mówi, że nie można całkowicie pozbawić osoby poszkodowanej odszkodowania po wypadku w związku z jego przyczynieniem się do powstania szkody bądź zwiększenia jej rozmiarów. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy wyłącznie winnym zaistniałego zdarzenia jest sam poszkodowany, czyli w przypadku, gdy jedyną przyczyną powstałej szkody jest wyłączna wina samej osoby poszkodowanej.

Podsumowując, przyczynienie się poszkodowanego do wypadku i powstania oraz wielkości szkody może wpłynąć na obniżenie wysokości odszkodowania. Jego stopień oraz wysokość pomniejszenia należności z tego tytułu określa ubezpieczyciel, a jeśli dojdzie do sporu – sąd. Oczywistym jest, że im większe przyczynienie się do powstania szkody tym niższe jest odszkodowanie, oblicza się to procentowo. Ubezpieczyciel zawsze musi Cię poinformować, dlaczego chce wypłacić Ci obniżone odszkodowanie lub odmawia jego wypłaty.

Pamiętaj, że zawsze masz prawo nie zgodzić się ze stanowiskiem ubezpieczyciela i odwołać się od jego decyzji. Najlepiej zrobić to równolegle ze zgłoszeniem się do nas po pomoc.

Przejdź tutaj i dowiedz się więcej: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Kolizja ze zwierzyną leśną a odszkodowanie

By in ,
2056
Kolizja ze zwierzyną leśną a odszkodowanie

Kolizja ze zwierzyną leśną zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego podróżując autem, musisz być przygotowany na najmniej spodziewane wypadki. Zwłaszcza jadąc drogą, którą z obu stron otacza las, trzeba zachować szczególną ostrożność i to niezależnie od tego, czy znajduje się na niej znak ostrzegawczy, czy nie. Często bowiem zwierzyna zamieszkująca pobliskie lasy czy pola wchodzi na „ludzkie” drogi, co skutkować może wypadkiem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy w wyniku kolizji z dzikim zwierzęciem przysługuje Ci jakiekolwiek odszkodowanie.

Kolizja ze zwierzyną leśną – krok po kroku

Jeśli doszło do kolizji ze zwierzyną leśną, postaraj się nie wpadać w panikę, tylko spokojnie ustal wszystkie fakty. Na początek musisz dowiedzieć się, czy była to zwierzyna łowna. Do tej kategorii zalicza się łosia, sarnę, jelenia, daniela i dzika. Jeśli tak i do wypadku doszło podczas polowania, odpowiedzialność za szkodę ponosi dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, który musi mieć polisę OC i z tego tytułu możesz ubiegać się o odszkodowanie. Aby to zrobić, należy zgłosić się do nadleśnictwa i ustalić, które koło łowieckie działa na danym terenie. Jeśli jednak było to inne zwierzę lub zwierzyna łowna, ale w tym czasie nie odbywało się polowanie, za zdarzenie odpowiada zarządca drogi, pod warunkiem, że nie ustawił znaku ostrzegawczego. W przypadku braku znaku lub trwającego polowania, zgłoś się do ubezpieczyciela, ponieważ masz duże szanse na otrzymanie odszkodowania z OC osoby odpowiedzialnej za szkodę.

Co zrobić z potrąconą zwierzyną?

Jeśli potrąciłeś zwierzę, najważniejszą sprawą, o której musisz pamiętać, jest to, żeby nie uciekać z miejsca zdarzenia ani nie dotykać potrąconego dzika lub łosia. Zranione zwierzę może być agresywne, a dodatkowo możesz mu niechcący zrobić jeszcze większą krzywdę. Za niedotykaniem przemawia również to, że zwierzę może być na coś chore, na przykład na wściekliznę i zarazić Cię poprzez kontakt z zakażoną krwią. Najlepiej w takiej sytuacji wezwać odpowiednie służby (policję, straż miejską lub nadleśnictwo)  i poczekać na ich przyjazd. Między czasie dobrze jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia – włączyć światła awaryjne i wystawić w odpowiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy. Dzięki tak racjonalnemu postępowaniu, unikniesz kłopotów w postaci kary aresztu lub grzywny w wysokości nawet do 5000 złotych oraz zbędnych wątpliwości w związku z wypłatą odszkodowania.

To warto wiedzieć

Żeby otrzymać odszkodowanie, musisz wykazać, że do zdarzenia doszło wskutek zaniedbania któregoś z podmiotów (dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego) albo nieprawidłowego oznakowania drogi przez zarządcę drogi. Koniecznie trzeba zebrać dowody potwierdzające powstanie okoliczności zaistnienia szkody. Bardzo ważne jest, abyś wezwał policję, zrobił zdjęcia z miejsca wypadku oraz spisał oświadczenia i ustalił dane ewentualnych świadków. Przydatne może okazać się również potwierdzenie informacji, że na tym odcinku drogi już wcześniej dochodziło do podobnych wypadków z udziałem zwierzyny leśnej.

Miałeś szkodę i otrzymałeś odszkodowanie? Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania!

Oczywistym jest, że najlepiej byłoby zapobiegać potrąceniom, jednak nie jest to takie proste, gdy zwierzę nagle wyskakuje na drogę. Najskuteczniejsze może okazać się stosowanie do znaku ostrzegawczego i zmniejszenie prędkości na odcinku, na którym mogą pojawić się leśne zwierzęta. Niemniej jeśli doszło do kolizji, pamiętaj, że zawsze warto starać się o uzyskanie odszkodowania. Nie musisz o nie walczyć sam – możesz skorzystać z pomocy doradcy firmy BEKER POLSKA, który podpowie i doradzi Ci, co zrobić w tak niecodziennej sytuacji.