Kapitalizacja renty

Chcesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie zamiast renty?
Pomożemy Ci je uzyskać w możliwie wysokiej kwocie.

Kapitalizacja renty

Renta jest jednym ze świadczeń, których możemy domagać się od ubezpieczyciela, gdy zostaliśmy poszkodowani w wypadku. Świadczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienie mają charakter jednorazowy. Rentę natomiast rozumiemy jako świadczenie okresowe, które otrzymujemy dożywotnio lub przez określony czas. Istnieje jednak możliwość otrzymania renty w formie jednorazowego odszkodowania i nazywamy to kapitalizacją renty.

Jakie otrzymasz korzyści?

Komu możemy pomóc?

Wszystkim, którzy otrzymują lub mają otrzymać rentę od ubezpieczyciela.

Jak oblicza się kapitalizację renty?

Skapitalizowaną rentę oblicza się biorąc kwotę comiesięcznie wypłacanego świadczenia i mnożąc ją przez przewidywaną liczbę miesięcy, przez którą ma ono być wypłacane. Jeżeli renta jest dożywotnia sąd powinien wziąć pod uwagę aktualny wiek poszkodowanego oraz średnią długość życia w Polsce. Ponadto zawsze należy wziąć pod uwagę inflacje.

Jakie są sposoby na kapitalizacje renty?

Rentę możemy skapitalizować poprzez dwie drogi – pierwsza z nich jest powiazana z art. 447 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że na żądanie poszkodowanego sąd może mu przyznać rentę w formie jednorazowego odszkodowania; druga opcja to ugoda z ubezpieczycielem. Ugoda z towarzystwem zawsze zawiera pewne ustępstwa, przez co poszkodowany nie jest w stanie wyjść na niej tak dobrze, jak na wygraniu sprawy.

Wróćmy więc do pierwszej drogi, gdzie dochodzimy swoich praw przed sądem. W tym przypadku, abyśmy mogli otrzymać skapitalizowaną rentę, musimy przedstawić sądowi ważny powód, dla którego chcemy otrzymać świadczenie jednorazowo. Jest to jedyny, ale konieczny warunek, aby sąd przyznał nam rację. Takim ważnym powodem może być np. chęć założenia własnej firmy lub przyspobienia się do nowej pracy albo podjęcia studiów czy kupna mieszkania.

Chcesz skapitalizować rentę?
Zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Zamów kontakt


Jak możesz skapitalizować rentę?

 

 

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z Naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku