Pytania i odpowiedzi

FAQ - Dopłaty do odszkodowań

Jedyna czynność, jaką musisz wykonać to wysłać do nas dokumenty dotyczące Twojej szkody. Zobacz, jakie dokumenty są konieczne do analizy sprawy.

Weryfikujemy szkody na pojazdach starszych jak i nowszych, z OC sprawcy oraz AC. Ponadto w naszej ofercie znajdują się szkody osobowe.

Tak, możesz przesłać nam kosztorys, ale dopłatę od nas będziesz mógł otrzyamć dopiero bo wypłaceniu odszkodowania przez ubezpieczyciela. 

Po tym jak otrzymamy komplet dokumentów, przechodzimy do analizy Twojej sprawy. Niezobowiązującą ofertę z naszej strony otrzymasz od 24h do 72h, czas złożenia oferty zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej kalkulacji, dlatego określenie wysokości dopłaty przed weryfikacją i zapoznaniem się z dokumentami jest niemożliwe. Nierzadko zdarzają się sprawy, w których kwota dopłata jest równa lub wyższa od kwoty odszkodowania otrzymanego od towarzystwa ubezpieczeniowego.
Pamiętaj, że nasze dopłaty należą do najwyższych w Polsce i jesteśmy w stanie przebić każdą ofertę konkurencji.

Zadzwoń do nas, a powiemy Ci co możesz zrobić. Możesz też od razu zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej z prośbą o wydanie kopii dokumentów szkody.
Przejdź tutaj aby pobrać odpowiedni wzór prośby o wydanie dokumentacji szkody.

Nie. Po scedowaniu na nas sprawy szkodowej, to my jesteśmy stroną w sprawie i wszelkie formalności leżą po naszej stronie, bez angażowania Klienta.

Wierzytelność – to prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi (uprawnionemu) do żądania od dłużnika (w tym przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego) spełnienia określonego świadczenia wynikającego z łączącego ich stosunku prawnego.

Na podstawie umowy cesji wierzytelności (Art. 509-518 Kodeksu Cywilnego). Jest to przeniesienie praw do wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią. Osoba przenosząca prawo do wierzytelności to cedent, a osoba nabywająca prawa do wierzytelności to cesjonariusz.

Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami w dogodnej dla Ciebie formie.