Wycena wartości pojazdu

Zamierzasz poznać wartość swojego samochodu? Nasi fachowcy dokonają specjalistycznej oceny technicznej każdego pojazdu!

NAJWYŻSZE DOPŁATY NA RYNKU

PRZEŚLIJ KOSZTORYSDO DARMOWEJ KALKULACJI


Wycena wartości pojazdu

Wycena wartości pojazdu to dokument określający realną wartość rynkową pojazdu.

Głównymi programami w branży motoryzacyjnej, służącymi do tego typu wycen są: Eurotax oraz Info-Ekspert.
Program Eurotax używany jest do określenia wartości pojazdu sprowadzonego z zagranicy (przydatne np. podczas wyliczenia wysokości akcyzy przez Urzędy Celne), a także do określenia wartości pojazdu w trakcie zawierania polisy AutoCasco.
Z kolei Info-Ekspert jest ogólnie stosowaną platformą w świecie likwidacji szkód, zarówno na poziomie towarzystw ubezpieczeniowych, jak i polskiego sądownictwa (używany przez biegłych oraz rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej), w szczególności na potrzeby określenia kwalifikacji szkody jako częściowej lub całkowitej.

Wybierz odpowiednią grupę i zamów wycenę wartości Twojego pojazdu!

Auta osobowe

Motocykle

Auta ciężarowe

Parametrami wpływającymi na ostateczną wycenę wartości pojazdu są:

 • wartość bazowa pojazdu – wartość rynkowa pojazdu wprowadzonego do eksploatacji 15 maja roku produkcji z uwzględnieniem standardowego wyposażenia
 • wartość korekty ze względu na datę pierwszej rejestracji – do 15 maja roku produkcji stosuje się korektę ujemną, natomiast po 15 maja korektę dodatnią
 • współczynnik korekty dotyczącej wyposażenia – uzależniony jest od wyposażenia ponad seryjnego – jeśli jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji
 • współczynnik korekty dotyczącej wyposażenia specjalistycznego – dotyczy wyposażenia oferowanego za dopłatą podczas zakupu nowego pojazdu bądź w trakcie eksploatacji pojazdu, np.: wyciągarki linowe, sygnały świetlne, sprzęt specjalistyczny;
 • współczynnik korekty dotyczącej zmiany parametrów zabudowy ładunkowej lub kabiny – dotyczy on wzrostu wartości pojazdu poprzez zamontowanie niestandardowej zabudowy pojazdu, np. najazdu autolawety, zabudowy izotermicznej, dźwigów i podnośników koszowych itp.
 • współczynnik korekty dotyczącej przebiegu – korekta jest ujemna, jeśli przebieg jest wyższy od normatywnego; natomiast w przypadku, gdy przebieg jest niższy – dodatnia. Jako przebieg normatywny rozumie się założony przebieg całkowity pojazdu bazowego, osiągany przez niego w przyjętym okresie użytkowania
 • współczynnik korekt różnych – w skład tego współczynnika mogą wchodzić następujące korekty:
 • korekta ze względu na stan utrzymania i dbałość o pojazd – zależna od kompletności elementów wyposażenia oraz ich stanu (czystość, zarysowania)
  • korekta na szczególny charakter eksploatacji – np. pojazd do nauki jazdy
  • korekta ze względu na liczbę właścicieli pojazdu
  • korekta ze względu na brak ważnego dopuszczenia do ruchu
  • korekta ze względu na serwisowanie pojazdu
  • korekta ze względu na lokalną sytuację rynkową
 • wartość korekty dotyczącej stanu ogumienia – zależna od głębokości bieżnika w pojeździe. Za wartość normatywną przyjmuje się 8 mm
 • wartość korekty z tytułu koniecznej naprawy/ wcześniejszych szkód – uzależniona od szkód na pojeździe i grubości powłoki lakierniczej, ewentualnej niezdatności pojazdu

Niezbędne dokumenty do sporządzenia rzetelnej wyceny pojazdu:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Zdjęcia poglądowe pojazdu (przód, bok, tył, komora silnika, kokpit)
 • Informacja o dodatkowym wyposażeniu pojazdu

Ceny widniejące powyżej są cenami netto obowiązującymi na pojazdach obecnych w systemach eksperckich. Jeśli system nie został zaopatrzony w specyfikację danego pojazdu, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen za powyższe usługi lub rezygnacji ze zlecenia.

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z Naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku