Pytania i odpowiedzi

Miałeś kolizję w ciągu ostatnich 3 lat?

Otrzymałeś odszkodowanie?

Zgłoś się do nas po dodatkową dopłatę!

 1. Co muszę zrobić, aby dostać dodatkowe pieniądze?
  Jedyną czynnością jaką musisz wykonać to wysłać do Nas dokumenty dotyczące szkody.
  SPRAWDŹ ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW – TUTAJ!
 2. Jakie szkody mogę zgłosić?
  Wszystkie – bez wyjątków. Weryfikujemy każdą sprawę! Szkody częściowe lub całkowite, szkody z OC sprawcy lub AutoCasco, pojazdy nowe lub 20-letnie – dla Nas ograniczenia nie istnieją!

 3. Czy mogę starać się o dopłatę przed otrzymaniem odszkodowania?
  Nie. Odszkodowanie musi zostać wypłacone przez TU.
 4. Jak długo muszę czekać na ofertę dopłaty?
  Po tym jak otrzymamy komplet dokumentów, przechodzimy do analizy Twojej sprawy. Niezobowiązującą ofertę z naszej strony otrzymasz od 24h do 72h, czas złożenia oferty zależy od stopnia skomplikowania sprawy.

 5. Na jakiej wysokości dopłatę mogę liczyć?
  Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej kalkulacji dlatego określenie wysokości dopłaty przed weryfikacją i zapoznaniem się z dokumentami jest niemożliwe. Nie rzadko zdarzają się sprawy, w których kwota dopłata jest równa lub wyższa od kwoty odszkodowania otrzymanego z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 6. Nie mogę znaleźć dokumentacji szkodowej, co mam zrobić?
  Zadzwoń do Nas, a powiemy Ci co możesz zrobić. Możesz też od razu zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej z prośbą o wydanie kopii dokumentów szkody.
  PROŚBY O WYDANIE DOKUMENTACJI SZKODOWEJ – TUTAJ!

 7. Czy po uzyskaniu dopłaty będę musiał występować przed sądem?
  Nie, od momentu uzyskania dopłaty to my jesteśmy stroną w sprawie
  i wszelkie formalności leżą po naszej stronie, bez angażowania Klienta.
 8. Co to jest wierzytelność?
  Wierzytelność – to prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi (uprawnionemu) do żądania od dłużnika (w tym przypadku Towarzystwa Ubezpieczeniowego) spełnienia określonego świadczenia wynikającego z łączącego ich stosunku prawnego.
 9. Na podstawie jakiego dokumentu otrzymuję dopłatę?
  Na podstawie umowy cesji wierzytelności (Art. 509-518 Kodeksu Cywilnego). Jest to przeniesienie praw do wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią. Osoba przenosząca prawo do wierzytelności to cedent, a osoba nabywająca prawa do wierzytelności to cesjonariusz.