Dodatkowe odszkodowania

Dopłaty do odszkodowań

Dopłata do odszkodowania to pieniądze, które od nas otrzymasz za przeniesienie prawa do zaniżonej części swojego odszkodowania na naszą firmę. Główne zalety tej formy:

  • nie ponosisz żadnych nakładów finansowych,
  • nie ryzykujesz przegranej w sądzie,
  • pieniądze na konto otrzymujesz nawet po kilku dniach.

  • Przejdź

Odzyskiwanie odszkodowań

Poprowadzenie sprawy sądowej w Twoim imieniu o wyższe odszkodowanie, to forma skierowana do osób, które:

  • mają roszczenie większe niż 10 000 zł
  • chcą uzyskać możliwie wysoką kwotę odszkodowania,
  • są gotowe ponieść ryzyko przegrania sprawy i jej kosztów,
  • są gotowe czekać na wynik sprawy min. 2 lata.

  • Przejdź