Wypadek w gospodarstwie rolnym

Ty lub ktoś z Twoich bliskich uległ wypadkowi w gospodarstwie rolnym?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie oraz
inne świadczenia.

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Praca rolnika niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z posiadaniem zwierząt oraz maszyn rolniczych, które mogą stać się źródłem szkód na zdrowiu i mieniu. Jeśli uległeś wypadkowi podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym lub Twój bliski zginął podczas jej wykonywania, zgłoś się do nas i sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie. W przypadku, gdy już je otrzymałeś, możemy pomóc Ci ubiegać się o wyższą kwotę. Świadczenia przysługują Ci zarówno z ubezpieczenia wypadkowego KRUS, jak i OC rolnika.

Zobacz jak możemy Ci pomóc.

Jakie otrzymasz korzyści?

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?
 • Osoba, która uległa wypadkowi podczas pracy wykonywanej w gospodarstwie rolnym lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z gospodarstwem rolnym;
 • Rolnik, który uległ wypadkowi podróżując między miejscem zamieszkania a gospodarstwem rolnym;
 • Osoba, która uległa wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poza jego terenem;
 • Każdy kto ucierpiał na terenie gospodarstwa rolnego, dotyczy to również osób, które formalnie nie były związane z gospodarstwem.
O jakie świadczenia możesz się ubiegać?
 • Renta;
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji;
 • Pieniądze na poczet przyszłego leczenia i rehabilitacji;
 • Zwrot kosztów opieki;
 • Odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów spowodowanych niemożnością podjęcia pracy zawodowej;
 • Zwrot kosztów przygotowania do wykonywania nowego zawodu – jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany stracił możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej;
 • Zadośćuczynienie po śmierci bliskich osób w wyniku wypadku na terenie gospodarstwa rolnego.
W jakim okresie możesz starać się o odszkodowanie?
 • W normalnym toku postępowania do 3 lat od momentu zdarzenia
 • Jeśli sprawca jest nieznany, to w okresie 10 lat od powstanie szkody;
 • W przypadku szkód, które powstały w wyniku przestępstwa mamy 20 lat;
 • Osoby małoletnie mogą się ubiegać o odszkodowanie do dwóch lat po uzyskaniu pełnoletności.
Zamów kontakt


Jak możesz uzyskać odszkodowanie?

 

 

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku