UFG

UFG

UFG – czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – to instytucja, która zajmuje się wypłacaniem odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC lub gdy nie został zidentyfikowany. Dotyczy to również nieubezpieczonych rolników. Co to znaczy? Że jako osoba poszkodowana, masz prawo do odszkodowania, nawet jeśli na przykład sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Pamiętaj jednak, że UFG wypłaca 100% należnych świadczeń tylko za szkody osobowe. W przypadku szkód majątkowych, UFG rekompensuje tylko koszty typu utracone zniżki AC lub koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Posiadając bowiem polisę AC, szkody majątkowe są pokrywane właśnie z jej tytułu.

Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione ubezpieczenie OC. Instytucja ma swoją bazę, w której rejestruje wszystkie sprzedane polisy OC i dzięki niej, znając oczywiście numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia, może sprawdzić, czy sprawca wypadku w chwili zdarzenia miał ważne OC.

Misja UFG

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie UFG, instytucja powstała, aby zapewnić jak najlepszą ochronę osobom poszkodowanym. Ponieważ wypadki i kolizje spowodowane przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców, kosztują poszkodowanych rocznie prawie 75 tys. zł, UFG chce, aby Polacy wiedzieli, że każdy kierowca ma obowiązek zapewnienia ubezpieczenia OC poruszając się pojazdem, jak również każda osoba prowadząca gospodarstwo rolne ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. W przeciwnym razie działają nielegalnie i takie zachowanie jest karalne. Misją UFG jest więc przede wszystkim zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach.

Komu pomaga UFG?

UFG pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych posiadaczy pojazdów oraz rolników. Fundusz Gwarancyjny pomaga również zmniejszyć liczbę nieubezpieczonych kierowców, a w przypadku poruszania się bez ważnej polisy OC także ich karaniem. Instytucja zapewnia więc szczelność systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC, a co za tym idzie przyczynia się jeszcze większej ochrony osób poszkodowanych.

Sprawdzenie OC - UFG

Od lutego 2012 roku, dzięki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, sprawdzenie OC może być dokonane online. Wystarczy wejśc na stronę UFG www.ufg.pl w zakładkę Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz. Należy wpisać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteś zainteresowany, a po kliknięciu Dalej otrzymasz informacje, czy i w jakiej firmie pojazd ma wykupioną polisę OC. Jest to rozwiązanie szybkie i łatwe – zajmie Ci dosłownie kilka sekund. Sprawdzenie polisy OC po numerze rejestracyjnym na stronie UFG jest oczywiście bezpłatne. Możesz to jednak zrobić także poprzez aplikację mobilną UFG Baza.. Wystarczy, że ściągniesz ją na swój telefon i od razu na miejscu zdarzenia będziesz mógł sprawdzić ważność ubezpieczenia sprawcy.

Skąd UFG ma środki na pomoc poszkodowanym?

Do środków, którymi dysponuje UFG “dorzucają się” wszyscy ubezpieczyciele. Oznacza to więc, że na działanie Funduszu Gwarancyjnego zostaje przekazywana symboliczna część składki zebranej od poszczególnych właścicieli pojazdów, czyli każdy ubezpieczony kierowca po części składa się na Gwarantowany Fundusz Ubezpieczeniowy przeznaczony między innymi na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Jaki z tego wniosek? Że w interesie wszystkich kierowców jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał ważną polisę OC.

Jak zgłosić szkodę do UFG?

Zgłoszenie szkody OC najlepiej załatwić za pośrednictwem ubezpieczyciela zrzeszonego w UFG. Równie dobrze może to być zakład ubezpieczeń, w którym Ty sam masz wykupioną polisę OC. Jak to wygląda? Otóż zgłaszając się do ubezpieczyciela, nie może on odmówić przyjęcia. Ma obowiązek przeprowadzić pełne postępowanie likwidacyjne oraz poinformować Cię, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania. Jednak to ubezpieczyciel przesyła komplet dokumentów do UFG. Od momentu otrzymania dokumentów, Fundusz Gwarancyjny ubezpieczenia OC ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.

Zawiadomienie o brak OC

Jeśli sprawca wypadku lub kolizji, nie posiada ważnego OC, należy zgłosić to do Funduszu Gwarancyjnego. Jak? Wchodząc na stronę www.ufg.pl w zakładkę Baza OC – Zawiadomienie o braku ubezpieczenia OC. Znajdziesz tam formularz, który musisz wypełnić, podając numer rejestracyjny pojazdu kierowcy bez ubezpieczenia OC. Oprócz tego – jeśli dysponujesz takimi informacjami – możesz podać jego imię i nazwisko lub firmę właściciela pojazdu, markę oraz model auta, swoje imię i nazwisko, a także dodatkowe informacje.

Likwidacja szkód a UFG

Likwidację szkody można przeprowadzić za pośrednictwem ubezpieczyciela zrzeszonego w UFG. Może to być Twój zakład ubezpieczeń, w którym masz wykupioną polisę OC. Kiedy zgłosisz się do ubezpieczyciela- swojego lub innego – wiedz, że nie może on odmówić przyjęcia szkody, ale ma obowiązek przeprowadzić pełne postępowanie likwidacyjne, po czym powinien poinformować Cię, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania. Niemniej to zakład ubezpieczeń, do którego się zgłaszasz, ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do UFG. Od dnia otrzymania dokumentów, Fundusz Gwarancyjny ubezpieczenia OC ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.

UFG - kary za brak OC

Brak ubezpieczenia OC wiąże się z karą pieniężną, którą może nałożyć policja, sprawdzając ważność polisy przy okazji kontroli drogowej lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zajmujący się kontrolą wirtualnie, sprawdzając ciągłość polis OC zarejestrowanych w Polsce pojazdów. Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC jest uzależniona od płacy minimalnej, a wpływ na konkretną kwotę ma zarówno wielkość pojazdu, jak i to, jak długo auto pozostawało bez opłaconej polisy. Jeśli spowodujesz wypadek, czeka Cię również pokrycie wszelkich kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów oraz ewentualne koszty leczenia poszkodowanych. Kara pieniężna za brak ważnego ubezpieczenia OC, to nie jedyna sankcja, jaka grozi nam w przypadku kontroli. Powodując wypadek i nie mając OC, koszty związane ze spowodowanym przez nas zajściem ponosi wspomniany wcześniej UFG. Jednak i tak potem zwróci się do nas o zwrot zapłaconej kwoty odszkodowania.

Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy jest roszczeniem, które przysługuje zakładowi ubezpieczeń na mocy prawa. Polega ono na wysunięciu żądania do sprawcy wypadku lub kolizji o zwrot kosztów poniesionych przez towarzystwo lub UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) podczas likwidacji szkody. Wyróżnia się dwa rodzaju regresu ubezpieczeniowego: typowy (właściwy), kiedy sprawca szkody to osoba trzecia oraz nietypowy (niewłaściwy), czyli taki, gdy sprawca szkody to sam ubezpieczający. Ubezpieczyciele nie mogą jednak sami decydować, kiedy skorzystają z tego typu roszczeń. Określa to ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie artykuł 43., który mówi, że regres stosuje się w sytuacjach, w których kierującemu pojazdem można przypisać winę w stopniu rażącym i nie ulegającym wątpliwości, czyli: celowo i umyślnie wyrządził szkodę, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, uciekał z miejsca zdarzenia, spowodował wypadek pojazdem nabytym w skutek przestępstwa lub nie miał uprawnień do jego kierowania.

Struktura oraz zarząd UFG

UFG – podobnie jak większość instytucji – ma pewną strukturę i jest zhierarchizowana. Na czele stoi Prezes Zarządu UFG Małgorzata Ślepowrońska. Funkcję tę pełni od 19 września 2019 roku. Jej zastępcami są Zdzisława Cwalińska-Weychert oraz Hubert Stoklas, będący wiceprezesami UFG. W skład członków zarządu wchodzą natomiast Radosław Bedyński i Marek Niechciał. Istnieje również Rada UFG, której przewodniczy Jarosław Matusiewicz, a zastępuje go wiceprzewodniczący Grzegorz Kulik. Do członków Rady Funduszy należą zaś Paweł Bisek, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Michał Litwiniuk, Rafał Stankiewicz, Paweł Surówka, Arkadiusz Wiśniewski oraz Agnieszka Wrońska.

Raporty i publikacje

Na stronie www.ufg.pl w zakładce Raporty i Publikacje znajdziesz szczegółowy wykaz dokumentów dotyczących działań UFG w latach 2005 – 2019. Są to raporty roczne oraz sprawozdania kwartalne i półroczne Funduszu Gwarancyjnego. Jest możliwość pobrania tychże dokumentów.