Wypadek w gospodarstwie rolnym
Zostałeś ranny w wypadku w gospodarstwie rolnym?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie.

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Praca rolnika niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z posiadaniem zwierząt oraz maszyn rolniczych, które mogą stać się źródłem szkód na zdrowiu i mieniu. Jeśli uległeś wypadkowi podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym lub Twój bliski zginął podczas jej wykonywania, zgłoś się do nas i sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie. W przypadku, gdy już je otrzymałeś, możemy pomóc Ci ubiegać się o wyższą kwotę. Świadczenia przysługują Ci zarówno z ubezpieczenia wypadkowego KRUS, jak i OC rolnika.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

• osoba, która uległa wypadkowi podczas pracy wykonywanej w gospodarstwie rolnym lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z gospodarstwem rolnym;
• rolnik, który uległ wypadkowi podróżując między miejscem zamieszkania a gospodarstwem rolnym;
• osoba, która uległa wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poza jego terenem;
• każdy kto ucierpiał na terenie gospodarstwa rolnego, dotyczy to również osób, które formalnie nie były związane z gospodarstwem.

Dlaczego warto nam zaufać?

Jak uzyskać odszkodowanie?

Pytania i odpowiedzi

O jakie świadczenia możesz się ubiegać?

  • Renta;
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji;
  • Pieniądze na poczet przyszłego leczenia i rehabilitacji;
  • Zwrot kosztów przygotowania do wykonania nowego zawodu – jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany stracił możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej;
  • Zadośćuczynienie po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku drogowego.

W jakim okresie możesz starać się o odszkodowanie?

  • W normalnym toku postępowania do 3 lat od momentu zdarzenia
  • Jeśli sprawca jest nieznany, to w okresie 10 lat od powstanie szkody;
  • W przypadku szkód, które powstały w wyniku przestępstwa mamy 20 lat;
  • Osoby małoletnie mogą się ubiegać o odszkodowanie do dwóch lat po uzyskaniu pełnoletności.

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku