Stan ciężki po wypadku
Twój bliski jest w stanie ciężkim po wypadku?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Stan ciężki po wypadku

Jeśli bliska Ci osoba uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia lub znacznie ogranicza utrzymywanie z nią relacji sprzed wypadku, to masz możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie. Przez taki uszczerbek rozumie się stan, gdzie z osobą niemożliwe lub znacznie utrudnione jest nawiązanie kontaktu słownego oraz odwzajemnienie uczuć.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

• osoba, która uległa wypadkowi podczas pracy wykonywanej w gospodarstwie rolnym lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z gospodarstwem rolnym;
• rolnik, który uległ wypadkowi podróżując między miejscem zamieszkania a gospodarstwem rolnym;
• osoba, która uległa wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poza jego terenem;
• każdy kto ucierpiał na terenie gospodarstwa rolnego, dotyczy to również osób, które formalnie nie były związane z gospodarstwem.

Dlaczego warto nam zaufać?

Jak uzyskać odszkodowanie?

Pytania i odpowiedzi

O jakie świadczenia możesz się ubiegać?

O zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie za krzywdy jakie poniosłeś w wyniku wypadku bliskiej Ci osoby. Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzić Ci zerwanie więzi rodzinnych i niemożność nawiązania normalnej relacji z bliską osobą. Należy pamiętać, że zadośćuczynienie jest wypłacane jednorazowo i odnosi się do sfery niematerialnej.

W jakim okresie możesz starać się o odszkodowanie?

Na ubieganie się o dodatkowe pieniądze zwane zadośćuczynieniem masz aż 20 lat od momentu zdarzenia, które bezpośrednio doprowadziło do ciężkiego stanu bliskiej ci osoby.

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku