Stan ciężki po wypadku
Twój bliski jest w stanie ciężkim po wypadku?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Stan ciężki po wypadku

Jeśli bliska Ci osoba uległa wypadkowi, w wyniku którego doznała ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia lub znacznie ogranicza utrzymywanie z nią relacji sprzed wypadku, to masz możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie. Przez taki uszczerbek rozumie się stan, gdzie z osobą niemożliwe lub znacznie utrudnione jest nawiązanie kontaktu słownego oraz odwzajemnienie uczuć.

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

• Jeśli bliska Ci osoba w wyniku wypadku doznała ciężkiego i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego nie ma możliwości nawiązania dotychczasowej relacji;

• jeśli w wyniku wypadku bliskiej ci osoby doszło do diametralnej zmiany Twojego dotychczasowego życia rodzinnego;

• jeśli Twój bliski w wyniku wypadku znajduje się w specjalnym ośrodku lub zakładzie opiekuńczym.

Dlaczego warto nam zaufać?

Jak uzyskać odszkodowanie?

Pytania i odpowiedzi

O jakie świadczenia możesz się ubiegać?

O zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie za krzywdy jakie poniosłeś w wyniku wypadku bliskiej Ci osoby. Zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzić Ci zerwanie więzi rodzinnych i niemożność nawiązania normalnej relacji z bliską osobą. Należy pamiętać, że zadośćuczynienie jest wypłacane jednorazowo i odnosi się do sfery niematerialnej.

W jakim okresie możesz starać się o odszkodowanie?

Na ubieganie się o dodatkowe pieniądze zwane zadośćuczynieniem masz aż 20 lat od momentu zdarzenia, które bezpośrednio doprowadziło do ciężkiego stanu bliskiej ci osoby.

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku