Wypadek w gospodarstwie rolnym

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Pomożemy Ci uzyskać możliwie wysokie odszkodowanie oraz inne świadczenia.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

 • Osoba, która uległa wypadkowi podczas pracy wykonywanej w gospodarstwie rolnym lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z gospodarstwem rolnym.
 • Rolnik, który uległ wypadkowi podróżując między miejscem zamieszkania a gospodarstwem rolnym.
 • Osoba, która uległa wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poza jego terenem.
 • Każdy kto ucierpiał na terenie gospodarstwa rolnego, dotyczy to również osób, które formalnie nie były związane z gospodarstwem.

Transparentność działań

Informujemy Cię o prognozach oraz przebiegu sprawy. Uczciwie podchodzimy do każdego klienta.

Korzystne warunki współpracy

Każdy etap naszej współpracy jest pozbawiony kosztów i ryzyka.

Kompleksowa oferta

Naszym klientom proponujemy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb oraz realiów danej sprawy.

Pytania i odpowiedzi

 • Renta,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • pieniądze na poczet przyszłego leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot kosztów przygotowania do wykonania nowego zawodu – jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany stracił możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej,
 • zadośćuczynienie po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku drogowego.

 • W normalnym toku postępowania do 3 lat od momentu zdarzenia,
 • jeśli sprawca jest nieznany, to w okresie 10 lat od powstanie szkody,
 • w przypadku szkód, które powstały w wyniku przestępstwa mamy 20 lat,
 • osoby małoletnie mogą się ubiegać o odszkodowanie do dwóch lat po uzyskaniu pełnoletności.