Pomoc w likwidacji szkody
Masz szkodę w likwidacji?
Zgłoś się po bezpłatną pomoc.

Pomoc w likwidacji szkody

Likwidacja szkody to proces, który ma na celu ustalenie odpowiedzialności za szkodę komunikacyjną, a następnie ustalenie wysokości odszkodowania i jego wypłatę. Oczywiście powinno być tak, że odszkodowanie, które otrzymujemy od towarzystwa wystarcza na pokrycie wszelkich szkód ale w rzeczywistości towarzystwa dążą do wypłaty jak najniższego odszkodowania i w wielu przypadkach odszkodowanie nie starcza na pokrycie nawet połowy szkód.

Dla kogo?

Nasza bezpłatna pomoc jest skierowana do wszystkich osób, które:

• miały niedawno szkodę komunikacyjną i są w trakcie jej likwidacji,
• mają świeżą szkodę i jeszcze nie zgłosili jej do towarzystwa.

Otrzymałeś już odszkodowanie? Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania!

Pobierz za darmo przydatne wzory dokumentów

Dlaczego warto?

Czy wiesz, że do Rzecznika Finansowego w 2018 r. wpłynęły 4843 skargi dotyczące problematyki odszkodowań komunikacyjnych? A to tylko czubek góry lodowej patrząc na to, że tendencja od kilku lat jest wzrostowa i tylko część osób decyduje się na wniesienie skargi. Wnioskodawcy najczęściej skarżą się na:

• całkowitą lub częściową odmowę uznania roszczenia o odszkodowanie (głównie zaniżenia na częściach oraz roboczogodzinach, ale także nieuznawanie pewnych części do naprawy),
• opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych, co prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń,
• utrudnienia w udostępnianiu akt szkody,
• brak uzasadnień dla przyjmowanych przez ubezpieczyciela stanowisk.

Mówiąc krótko, ubezpieczyciele nagminnie zaniżają odszkodowania, a poszkodowani często nie mogę nic z tym zrobić.

Jakie otrzymasz korzyści?

Główną korzyścią, jaką masz wynieść z naszej bezpłatnej pomocy jest uczciwe odszkodowanie, dzięki nam masz na nie znacznie większe szanse. W ramach pomocy otrzymasz od nas:

• instrukcje wykonania zdjęć pojazdu oraz zdjęć kolizji;
• doradztwo na każdym etapie likwidacji szkody w formie wsparcia telefonicznego oraz mailowego naszego konsultanta;
• instrukcje postępowania tak, aby nie narazić się na zawarcie ugody, która blokuje możliwość dochodzenia dalszych roszczeń;
• instrukcje postępowania z likwidatorem szkody;
• informacje o możliwościach zgłoszenia szkody;
• możliwość uzyskania dodatkowego odszkodowania w dogodnej dla Ciebie formie.

zgłoś się po bezpłatną pomoc
w likwidacji szkody


Pytania i odpowiedzi

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

1. Powstaje szkoda.

2. Zgłaszasz szkodę do ubezpieczyciela oraz niezależnie zgłaszasz szkodę nam. Jeśli zgłaszając się do nas, nie zgłosiłeś jeszcze szkody do ubezpieczyciela, to pomagamy Ci wybrać takiego, który najlepiej zajmie się Twoją sprawą.

3. Następują oględziny pojazdu.

Wyróżniamy dwie formy oględzin pojazdu:

 • Uproszczone – na podstawie samodzielnie wykonanych zdjęć. Instrukcja, jak poprawnie sfotografować zakres uszkodzeń, znajduje się TUTAJ. Tę formę oględzin zalecamy w przypadku niedużego zakresu uszkodzeń. Oględziny uproszczone znacznie przyśpieszają likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.
 • Tradycyjne, w trakcie których pracownik lub zleceniobiorca towarzystwa ubezpieczeniowego wykonuje zdjęcia pojazdu, weryfikuje kondycję pojazdu i często wykonuje pomiar powłoki lakierniczej. W trakcie tego typu oględzin należy zwracać szczególną uwagę na to, co podpisujesz – likwidatorzy terenowi często zawierają bardzo niekorzystne ugody z poszkodowanymi.
  Zanim zdecydujesz się na którąkolwiek  z powyższych opcji, warto skonsultować to z naszym doradcą ds. likwidacji szkód. Doradzi on Tobie, jak przeprowadzić korzystnie dla Ciebie oględziny uwzględniając markę, model, rocznik uszkodzonego pojazdu oraz zakres jego uszkodzeń i wcześniejszą historię. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na drastyczne obniżenie kwoty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

4. Towarzystwo przedstawia wycenę szkody, a Ty przesyłasz ją nam, abyśmy mogli przeanalizować poprawność jej rozliczenia.
5. Towarzystwo podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania, a my po sprawdzeniu Twojej szkody informujemy Cię, czy odszkodowanie jest uczciwe. Jeśli odszkodowanie jest zaniżone, proponujemy uzyskanie dodatkowych pieniędzy w formie dopłaty do odszkodowania lub poprowadzenia sprawy w sądzie.
6. Towarzystwo wypłaca Ci odszkodowanie, po czym – w przypadku zaniżenia – decydujesz się na jedną z form uzyskania dodatkowych pieniędzy.

Zgłoszenie szkody OC

Szkoda komunikacyjna jest doświadczeniem niosącym ze sobą wiele problemów, z którymi nie do końca wiemy jak sobie poradzić. Jest tak dlatego, że zazwyczaj jest to nasze pierwsze lub drugie takie zdarzenie w całej karierze kierowcy, więc siłą rzeczy brak nam doświadczenia w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, a jeśli już takie mamy, to dotyczą one ubezpieczenia pojazdu, a nie kwestii związanych z likwidacją szkody.

To wszystko sprawia, że możemy popełnić błąd na jednym z wielu etapów likwidacji naszej szkody, co może znacząco wpłynąć na wysokość odszkodowania, a nawet na decyzję o jego wypłacie.

W toku likwidacji szkody łatwo jest popełnić błąd chociażby w postaci:

 • przedstawienia przebiegu zdarzenia w sposób nierzetelny, co wprowadza wątpliwości dotyczące odpowiedzialności za szkodę,
 • przedstawienia uszkodzeń swojego pojazdu w sposób niepoprawny, co uniemożliwia uznanie pełnego zakresu uszkodzeń,
 • wyrażenia telefonicznej lub mailowej zgody na zaproponowaną przez ubezpieczyciela wysokość odszkodowania, co ubezpieczyciel uznaje jako podpisanie ugody,
 • świadomego podpisania ugody, co uniemożliwia dalsze dochodzenie naszych roszczeń.

Popełnienie powyższych błędów może skutkować:

 • odmową wypłaty odszkodowania,
 • odmową uznania pełnego zakresu uszkodzeń pojazdu,
 • stwierdzenia winy lub współudziału w szkodzie.

Aby uniknąć błędów skutkujących problemami z wypłatą odszkodowania, należy już od samego początku powstania szkody działać rozważnie. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest zabezpieczenie miejsca kolizji, a następnie wezwanie policji lub spisanie oświadczenia. Kolejną czynnością powinno być odpowiednie udokumentowanie miejsca zdarzenia poprzez zrobienie zdjęć oraz – jeśli nie wzywaliśmy policji – spisanie oświadczenia ze sprawcą, co uchroni nas od obciążenia odpowiedzialnością za szkodę.

Aby otrzymać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną, w której jesteśmy poszkodowani, należy ją zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy bądź naszego. Dzięki usłudze BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód) mamy możliwość wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy to my jesteśmy winni (szkoda z AC), szkodę zgłaszamy do naszego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli robisz to po raz pierwszy lub nie posiadasz odpowiedniego doświadczenia, musisz być świadomy, że likwidacja szkody prowadzona przez ubezpieczyciela przebiega według ściśle określonych procedur, a Twoją rolą jako poszkodowanego jest odpowiednie udokumentowanie przebiegu zdarzenia oraz zakresu uszkodzeń pojazdu.

Zazwyczaj poszkodowani nie mają świadomości, jak ważne dla poprawnej likwidacji szkody jest wykonanie tych czynności. W toku ich realizacji jesteśmy zobligowani do sporządzenia szeregu dokumentów, takich jak min. oświadczenie, zgłoszenie szkody, fotografii uszkodzeń. Równocześnie ubezpieczyciel także sporządza dokumentację szkody i na jej podstawie, oraz na podstawie dokumentów przedstawionych przez nas, podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania oraz jego wysokości.

Zgłaszając swoją szkodę naszej firmie zyskujesz znacznie większą pewność, że zostanie ona poprawnie rozliczona. Wieloletnie doświadczenie, które mamy w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi sprawia, że wiemy, jak powinien przebiegać proces likwidacji szkody, abyś otrzymał możliwie wysokie odszkodowanie oraz nie miał problemów z ewentualnym dalszym dochodzeniem swoich praw.

Pomoc przy zgłoszonej szkodzie

Nasza oferta dotycząca obsługi zgłoszonej szkody jest skierowana do osób, które zgłosiły już swoją szkodę, ale z różnych względów chciałyby uzyskać pomoc w jej likwidacji. Chyba każdy, kto kiedykolwiek miał szkodę komunikacyjną wie, że głównym celem towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłata jak najniższego odszkodowania, do czego próbuje doprowadzić likwidator szkody. Wypłata odszkodowania  to strata pieniędzy dla towarzystwa, dlatego cały proces likwidacji szkody jest tak skonstruowany, aby poszkodowany nie miał nad nim pełnej kontroli, co często prowadzi do manipulacji ze strony ubezpieczyciela.

Do naszej firmy zgłasza się wiele osób, które otrzymały zaniżone odszkodowanie. W takich wypadkach zazwyczaj proponujemy dopłatę do odszkodowania jako formę odkupienia prawa do szkody lub oferujemy poprowadzenie sprawy w sądzie w imieniu Klienta. Jednak nie zawsze możemy pomóc i czasami uzyskanie należnych pieniędzy nie jest możliwe. Są to przypadki, gdzie okazuje się, że Klient nieświadomie zawarł ugodę z towarzystwem np. dlatego, że obiecano mu natychmiastową wypłatę odszkodowania lub zgodził się na kosztorys obejmujący części niskiej jakości i niepoprawne stawki za robociznę.

Metod, które stosują likwidatorzy szkód jest znacznie więcej i zazwyczaj skutkują one zaniżonym odszkodowaniem, a czasami również zamkniętą drogą do dodatkowych pieniędzy. Z tych względów postanowiliśmy zaoferować telefoniczną lub mailową pomoc przy likwidacji zgłoszonej szkody. Zadaniem naszych konsultantów jest poprowadzenie Klienta przez proces likwidacji szkody tak, aby została ona zlikwidowana poprawnie od strony formalnej, a odszkodowanie zostało wypłacone w odpowiedniej kwocie.

Jako poszkodowany musisz mieć świadomość, że wszystko co robisz w procesie likwidacji szkody, może wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy Twój krok był przemyślany i poprawny. Korzystając z naszych usług możesz liczyć na wsparcie merytoryczne, formalne oraz z zakresu technologii naprawy.

Choć dołożymy wszelkich starań, aby Twoja szkoda została zlikwidowana prawidłowo, to musisz pamiętać, że ostateczne decyzje zawsze podejmuje likwidator szkody i mimo naszego wsparcia, możesz nie uzyskać należnego odszkodowania. Wiedza i doświadczenie jakie posiadamy, pozwolą Ci natomiast przejść przez proces likwidacji szkody nie popełniając błędów, które mogłyby źle wpłynąć na wysokość odszkodowania lub decyzję o jego wypłacie. Ponadto nie zablokujesz sobie drogi do uzyskania dodatkowych pieniędzy, gdyby towarzystwo zaniżyło Twoje odszkodowanie.

Jak przebiega nasza pomoc?

1.Kontaktujesz się z nami w sprawie pomocy przy likwidacji szkody.

2.Nasz doradca ds. likwidacji szkód konsultuje z Tobą:

Okoliczności w jakich powstała szkoda i udzieli Ci szeregu rad i sugestii, jak powinny wyglądać następne kroki w zależności od tego czy:

 • na miejscu zdarzenia była policja czy spisano oświadczenie,
 • jaki pojazd został uszkodzony,
 • jaki zakres obejmują uszkodzenia,
 • czy pojazd po zdarzeniu jest jezdny.

W oparciu o zadeklarowany zakres uszkodzeń oraz rodzaj szkody poinstruuje Cię:

 • jaki – rodzaj oględzin najlepiej wybrać, czy uproszczone, czy tradycyjne,
 • jak poprawnie należy udokumentować zakres uszkodzeń,
 • jak poprawnie powinny przebiegać oględziny tradycyjne,
 • co po oględzinach można zrobić z pojazdem, tak aby nie miało to wpływu na wypłacone odszkodowanie.
 • W sytuacji, kiedy będziesz miał poważny problem z likwidacją swojej szkody, w wybranych przypadkach oferujemy również wejście w rolę Twojego pełnomocnika, który wesprze Cię w kontakcie z ubezpieczycielem bądź całkowicie wyręczy

3. Towarzystwo przedstawia wycenę szkody, a Ty przesyłasz ją nam, abyśmy mogli przeanalizować poprawność jej rozliczenia. Warto, abyśmy otrzymali od Ciebie również dodatkowe dokumenty jeśli jesteś w ich posiadaniu.

4. Towarzystwo podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania, a my po sprawdzeniu Twojej szkody informujemy Cię, czy odszkodowanie jest rozliczone poprawnie. Jeśli odszkodowanie jest zaniżone, proponujemy uzyskanie dodatkowych pieniędzy w formie: dopłaty do odszkodowania lub poprowadzenia sprawy w sądzie.

5. Towarzystwo wypłaca Ci odszkodowanie, po czym – w przypadku zaniżenia – decydujesz się na jedną z form uzyskania dodatkowych pieniędzy.

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku