Zalanie mieszkania

Nieruchomości

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, które spokojnie starczy na pokrycie szkód.

Pytania i odpowiedzi

Każdy, kto w wyniku zdarzenia losowego miał zalane mieszkanie.

Odpowiedzialność za spowodowanie szkody spoczywa na tym, kto faktycznie doprowadził do zdarzenia. Nie jest więc tak, że skoro sąsiad z góry zalał nam mieszkanie, to na pewno on jest winowajcą. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r. (sygn. akt III CZP 63/12), za szkodę zalaniową odpowiada nie ten, kto pomieszczenie zajmuje, ale ten, kto ją faktycznie spowodował.

Wyróżniamy trzy rodzaje podmiotów, na których może spoczywać odpowiedzialność za zalanie mieszkania:

  • Poszkodowany - np. w przypadku niesprawnej pralki, niedopatrzenia lub uszkodzenia poziomów (rur biegnących poziomo);
  • Sąsiad z góry - analogicznie do poszkodowanego;
  • Zarządca budynku - w przypadku, gdy zalanie było wynikiem uszkodzenia pionu (rur biegnących pionowo).

W przypadku, gdy sprawca zalania nie posiada polisy OC, możesz skorzystać z własnego ubezpieczenia. Twój ubezpieczyciel wypłaci kwotę potrzebną na remont, a następnie będzie dochodził zwrotu tych środków od winowajcy. Jeżeli nie posiadałeś polisy w momencie zdarzenia, jedyną opcją jaką masz na uzyskanie środków na pokrycie szkód jest założenie sprawy sądowej o odszkodowanie przeciwko sprawcy zdarzenia.