Odwołanie od wyceny szkody

Niezależnie od tego, czy otrzymałeś odszkodowanie z OC sprawcy, czy ze swojej polisy AC, jeśli ubezpieczyciel zaniżył wycenę szkody, masz prawo złożyć odwołanie od jego decyzji. W Twoim interesie leży, aby uzyskać jak najwyższe świadczenie, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że będziesz musiał ponieść koszty naprawy z własnej kieszeni. Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, z którego dowiesz się wszystkiego na ten temat.

Jak ubezpieczyciele zaniżają wycenę szkody?

Ubezpieczyciele zaniżają średnio 8 na 10 odszkodowań, czego powodem jest najczęściej zaniżona wycena szkody. Firmy przysłowiowo „tną” koszty, gdzie tylko mogą – proponują na przykład części zamienne zamiast oryginalnych, znacznie obniżają wartość rynkową pojazdu albo podają szacunkową stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, która nijak się ma do rzeczywistości. Często też, jeśli szkoda jest duża, uznają, że naprawa auta jest nieopłacalna i stwierdzają szkodę całkowitą. Dla ubezpieczyciela jest to lepsze rozwiązanie, co nie znaczy, że dla Ciebie również. Na szczęście nie musisz się godzić z wyceną ubezpieczyciela i masz prawo napisać odwołanie.

Jak napisać odwołanie od wyceny szkody?

Odwołanie od wyceny szkody musi zawierać konkretne uzasadnienie i dokumentację, czyli między innymi analizę wyceny uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Można również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen. Jeżeli została zaniżona cena części zamiennych, warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i zawrzeć w odwołaniu cennik poszczególnych elementów. Z kolei w przypadku obniżenia wartości rynkowej pojazdu przez ubezpieczyciela, w uzasadnieniu odwołania od wyceny szkody możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu. Pamiętaj, aby sprawdzić także, czy ubezpieczyciel wziął pod uwagę wszystkie elementy wpływające na jego wartość, czyli na przykład bardzo dobry stan przed wypadkiem, dodatkowe wyposażenie, przebieg oraz ostatnio dokonane naprawy. Musisz także zawrzeć następujące informacje formalne:

  • dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, dane teleadresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres);
  • numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody;
  • numer Twojego konta bankowego osoby poszkodowanej, żądaną kwotę i własnoręczny podpis;
  • opcjonalnie podstawę prawną, na mocy której składasz odwołanie, czyli ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie od wyceny szkody możesz złożyć osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela albo listownie. Jeśli ubezpieczyciel to umożliwia, możesz także wysłać maila. Ostatecznie możesz skontaktować się z pracownikami infolinii ubezpieczyciela telefonicznie. Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma 30  lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść. Jeśli jednak odmówi, masz dwie opcje. Pierwsza to wejście na drogę sądową, a druga to zgłoszenie się do firmy odszkodowawczej i skorzystanie z opcji skupu odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania.

Odwołanie a dopłata do odszkodowania

Dopłata do odszkodowania to innymi słowy sprzedanie szkody komunikacyjnej firmie odszkodowawczej takiej jak nasza. Aby uzyskać dopłatę musisz przesłać nam kosztorys sprawy, na podstawie którego określimy, jak bardzo została zaniżona szkoda. Po dokładnej analizie sprawy, przedstawiamy ofertę i jeżeli się z nią zgodzisz, następuje podpisanie umowy, co jest równoznaczne z wypłaceniem Tobie kwoty, której dotyczy umowa.

Możesz też spróbować się odwołać, a równocześnie zgłosić się do nas z kosztorysem, abyś miał informację o zaniżeniu w szkodzie. Aby to zrobić przejdź na stronę: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jak przebiega proces odkupienia szkody?

Pierwszym krokiem jest przesłanie do nas kosztorysu, na podstawie którego została zlikwidowana szkoda. Jest on dokładnie analizowany i pozwala oszacować, o ile zostało zaniżone odszkodowanie. Doradca nie informuje jednak, jaka to kwota, a jedynie przedstawia ofertę, czyli proponuje sumę, za jaką firma jest gotowa odkupić od Ciebie szkodę. Nie musisz się z nią zgadzać ani jej przyjmować, ale pamiętaj, że samodzielnie będzie Ci znacznie trudniej wywalczyć od ubezpieczyciela więcej pieniędzy. Statystycznie większość odwołań jest niestety odrzucana lub uznawana tylko w części. Jeśli nasza Ci będzie odpowiadać, dochodzi do podpisania umowy i wypłaty dopłaty na Twoje konto.

Zalety proponowanych rozwiązań

To oczywiste, że przed podjęciem tak ważnej decyzji – zwłaszcza będąc osobą poszkodowaną w wypadku drogowym – możesz mieć wątpliwości, co do słuszności swoich działań. Zapewniamy, że sprzedaż szkody to najpewniejsze i najbezpieczniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Jest to proste i daje najkorzystniejsze rezultaty oraz gwarancję, że gotówkę otrzymasz praktycznie”od ręki”. Dzięki temu „pozbywasz” się problemu. Jesteś bowiem zwolniony z konieczności samodzielnej walki z ubezpieczycielem na przykład na drodze sądowej. Często też w ten sposób otrzymasz więcej pieniędzy niż zapłaciłby Ci ubezpieczyciel.

Widzisz więc, że w przypadku zaniżonej wyceny szkody, nie masz związanych rąk. Dlatego wybierz najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, oszczędź sobie nerwów i zgłoś się do nas.