Ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym?

Jako osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, masz prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Z pewnością jesteś tego świadomy, ale niewątpliwie zadajesz sobie pytanie, jak wysokie świadczenie Ci przysługuje. Wszystko zależy od rodzaju i wielkości szkody. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak to wygląda w przypadku odszkodowania za uszkodzenie samochodu, a jak gdy mówimy o uszczerbku na zdrowiu. Zapraszamy do lektury.

Szkoda na pojeździe – jak wysokie odszkodowanie Ci przysługuje? 

Z reguły uszkodzenie mienia znacznie łatwiej jest wycenić niż ludzkie zdrowie, choć i to może czasem nastręczać pewnych trudności. Generalnie, jeśli poniosłeś szkodę na pojeździe w wyniku wypadku drogowego, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy, którego wysokość powinna pokryć naprawę uszkodzonego pojazdu. Do jej ustalenia bierze się pod uwagę:

 • koszt naprawy pojazdu,
 • koszt naprawy przewożonych przedmiotów, na przykład laptopa,
 • zwrot kosztów za przedmioty bezpowrotnie zniszczone,
 • wyrównanie utraty wartości rynkowej pojazdu,
 • potencjalne zyski, jakie mógłby odnieść poszkodowany, użytkując samochód lub zepsute sprzęty,
 • inne koszty, jakie poszkodowany poniósł w związku z wypadkiem, na przykład powrót taksówką do domu.

Uwzględniając wszystkie te aspekty, można szacunkowo obliczyć, jaka kwota zrekompensuje poniesione straty. W przypadku wypadku komunikacyjnego, gdy szkoda pokrywana jest z polisy OC sprawcy, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie maksymalnie w wysokości 1 miliona euro. Oczywiście najczęściej są  to kwoty znacznie niższe. Może się jednak zdarzyć, że dostaniesz znacznie zaniżone odszkodowanie, na przykład dlatego, że ubezpieczyciel wziął pod uwagę części zamienne, a nie oryginalne. Wtedy oczywiście powinieneś ubiegać się o wyższe odszkodowanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przejdź tutaj: Dopłaty do odszkodowań.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W Kodeksie Cywilnym czytamy:

„Art. 361. §1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.”

 • „Art. 361. §2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.”
 • „Art. 444. §1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (…).”

Oznacza to, że odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ma na celu wyrównać straty, jakie poszkodowany poniósł w wypadku komunikacyjnym. Ponieważ polskie prawo nie przewidziało żadnych „widełek” rozmiaru odszkodowania za zwrot kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, należy przyjrzeć się, co jest brane pod uwagę przy jego ustalaniu.

Jak ustala się wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Ustalając wysokość odszkodowania z OC sprawcy za szkodę na osobie, najczęściej bierze się pod uwagę następujące czynniki:

 • wydatki i koszty leczenie oraz opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej,
 • koszty pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej – nie tylko w szpitalu, ale także w sanatorium lub innych placówkach zajmujących się rekonwalescencją,
 • wydatki związane z zakupieniem niezbędnych lekarstw i innych środków leczniczych,
 • koszty nabycia różnego rodzaju przyrządów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym, na przykład protez, wózka inwalidzkiego, laski, okularów lub aparatu słuchowego,
 • koszty związane z transportem chorego do placówki służby zdrowia lub do domu,
 • wydatki związane z koniecznością lepszego odżywiania się, w tym konsultacje z dietetykiem,
 • koszty ponoszone w związku z odwiedzaniem pacjenta w placówce leczniczej przez najbliższych,
 • straty w zarobkach za okres leczenia,
 • koszty przyuczenia do nowego zawodu, jeśli nie może wykonywać pracy sprzed wypadku.

Kiedy odszkodowanie może zostać zmniejszone?

Są dwa takie przypadki, kiedy odszkodowanie może zostać zmniejszone:

 1. Gdy poszkodowany przyczynił sie do wypadku lub zwiększenia szkody – chodzi o takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest nieprawidłowe, czyli sprzeczne z prawem lub przyjętymi regułami czy zwyczajami. Chodzi tu zarówno o działanie, ale też zaniechanie, które miało wpływ na powstanie szkody lub na zwiększenie jej rozmiarów, na przykład jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
 2. Gdy zasady współżycia społecznego wymagają, aby ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę ograniczyć wysokość odszkodowania.

Będąc osobą poszkodowaną, która w żaden sposób nie przyczyniła się do powstania lub zwiększenia szkody, z całą pewnością otrzymasz odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Niemniej jego wysokość będzie zależała od wielu czynników. Aby otrzymać jak najwyższe świadczenie, jedyne, co możesz zrobić, to gromadzić niezbędną dokumentację związaną zarówno z naprawą pojazdu, jak i Twoim leczeniem.