Dopłaty do odszkodowań

Otrzymałeś odszkodowanie?
Sprawdź, jaką dopłatę możesz uzyskać od nas!

NAJWYŻSZE DOPŁATY NA RYNKU

PRZEŚLIJ KOSZTORYSDO DARMOWEJ KALKULACJI


Dopłaty do odszkodowań

Jeśli otrzymaliśmy zbyt niskie odszkodowanie, to mamy dwie drogi, aby uzyskać dodatkowe pieniądze od ubezpieczyciela. Pierwszą z nich jest dopłata do odszkodowania, a drugą samodzielna walka z towarzystwem ubezpieczeniowym w sądzie. Decydując się na założenie sprawy sądowej, musimy się liczyć z kosztami sądowymi, stresem i zaangażowaniem oraz tym, że wygrane pieniądze trafią do nas najwcześniej po około 2 latach. Ponadto zawsze istnieje ryzyko, że sprawę przegramy.

Dopłata do odszkodowania polega na przeniesieniu prawa do zaniżonej części odszkodowania na naszą firmę za wcześniej ustaloną kwotę. Klient nie ponosi żadnego ryzyka i nakładów finansowych, a przy sprawnej komunikacji pieniądze na konto może otrzymać nawet w ciągu 2 dni roboczych.

Nasze statystyki prowadzone na przestrzeni ostatnich lat wykazują, że 7 na 10 wypłacanych odszkodowań jest rozliczanych nieprawidłowo, w wyniku czego poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowania. Coraz więcej osób jest świadomych praktyk towarzystw ubezpieczeniowych i nie chcąc godzić się na zbyt niskie odszkodowania, chętnie korzysta z usług naszej firmy. Gwarantujemy przejrzyste zasady zawierania umów, a do sprawy każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, ponieważ każda szkoda jest inna. W czasie wieloletniej działalności zyskaliśmy zaufanie szerokiego grona Klientów, którzy wracają do nas nie tylko po dopłatę, ale również po fachową wiedzę i porady.

Podstawą do określenia wysokości dopłaty do odszkodowania OC jest weryfikacja szkody, natomiast przy szkodach z AutoCasco, dochodzi jeszcze weryfikacja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). W obu przypadkach, im dokładniejszą dokumentację dotyczącą szkody uda nam się uzyskać, tym precyzyjniej będziemy w stanie określić zaniżenie, a co za tym idzie, kwotę dopłaty dla Klienta.

Oferujemy dwie formy weryfikacji szkód:

  1. Bezpłatna analiza sprawy – niezależnie od rodzaju szkody oraz pojazdu dokonujemy bezpłatnej weryfikacji szkody w oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie oraz programy eksperckie i katalogi części zamiennych. Niestety często w przypadku szkód całkowitych, spraw o wysokim zaniżeniu, niektórych szkód na pojazdach ciężarowych często okazuje się, że ta metoda nie pozwala na rzetelne zbadanie sprawy i dlatego, mając na uwadze wspólny interes Klientów oraz nasz, wprowadziliśmy nową metodę weryfikacji szkód.
 1. Odpłatna opinia ekspercka – nasza firma córka BEKER EXPERT świadczy usługi z zakresu weryfikacji szkód i wycen pojazdów, w związku z czym oferujemy możliwość skorzystania z naszych produktów. Weryfikacja kosztów naprawy oraz weryfikacja szkody to opinie sporządzane na wzór analiz, które przeprowadzają biegli sądowi podczas postępowania sądowego przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym. Opinia ekspercka wykonana w ramach płatnej usługi daje gwarancję bardzo rzetelnej wyceny zaniżenia. Wynika to z czasu, który możemy poświęcić na sprawę i zaangażowania kadry naszych ekspertów. Opinie sporządzane przez naszą firmę stanowią też podstawę do określenia kwoty roszczenia w przypadku wytaczania powództw przeciwko ubezpieczycielom.

Niezależnie od formy weryfikacji szkody zawsze możesz liczyć na rzetelną analizę oraz propozycję dopłaty.

Dla osób, które chcą zyskać rzetelną i wiążącą informację dotyczącą ich sprawy, zachęcamy do skorzystania z odpłatnych usług BEKER EXPERT.

Strona BEKER EXPERT: www.bekerexpert.pl

DOKUMENTY SZKODOWE

Do przeprowadzenia analizy Twojej sprawy potrzebujemy dokumentów szkodowych sporządzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe likwidujące szkodę. Mamy świadomość, że możesz nie mieć pewności, jakich dokumentów potrzebujemy i dlatego poniżej zamieszczamy listę wszystkich dokumentów niezbędnych do zajęcia się daną sprawą.

Pobierz wykaz dokumentów szkodowych [PDF]

Jeśli posiadasz dokumenty konieczne do sprawdzenia Twojej szkody, to prześlij je nam za pomocą adresu mailowego info@bekerpolska.pl lub formularza znajdującego się na stronie.

W przypadku, gdy nie posiadasz kompletu dokumentów, konieczne jest uzyskanie ich od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Są na to dwa sposoby:

 1. Pozyskanie dokumentów przez Poszkodowanego (Klienta):
  • Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z ubezpieczycielem i zamów pełne akta szkody na wskazany adres mailowy lub bezpośrednio na adres naszej siedziby.
  • Zanim zamówisz akta do naszej firmy, poinformuj nas o tym, abyśmy wiedzieli o ich przesłaniu.
 2. Pozyskanie dokumentów przez BEKER POLSKA:
  • Na podstawie umowy oraz pełnomocnictwa dokonujemy wglądu w teczkę Twojej sprawy i wyciągamy z niej wszystkie lub niezbędne dokumenty do przeanalizowania sprawy.
  • Nasza firma nie pobiera za tę usługę żadnych opłat, jednak abyśmy mogli dokonać tych czynności niezbędnym jest ich określenie w krótkiej umowie i udzielenie nam pełnomocnictwa, na podstawie którego wchodzimy w rolę pełnomocnika poszkodowanego.
Jak towarzystwa zaniżają odszkodowania?

Czynników, które są brane pod uwagę przy rozliczaniu szkody jest bardzo wiele. Najważniejszymi z nich, są: części, roboczogodziny, wycena pojazdu przed szkodą, wycena wraku oraz kwalifikacja szkody. Ponadto wiele pomnniejszych kwestii, ale skupimy się tutaj tylko na tych najważniejszych.

Nieprawidłowa jakość części

Części, które muszą zostać wymienione na skutek kolizji, powinny być zastąpione przez części takiej samej klasy, czyli części oryginalne z logo producenta lub zamiennikami, których jakość odpowiada częściom oryginalnym. Wykluczamy natomiast zamienniki gorszej, czyli najniższej jakości. Ponadto ubezpieczyciel nie powinien potrącać amortyzacji części, chyba że wykaże, iż dzięki zamontowaniu nowych części auto zyska na wartości lub podlegające wymianie części wcześniej posiadały nienaprawione lub naprawione uszkodzenia, ewentualnie wyraźne ślady eksploatacji. Przy kwalifikacji części oraz doborze jej jakości zawsze należy mieć na uwadze jej stan, nie można zapominać, że rolą każdego odszkodowania jest pełne przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody lub wypłata kwoty, która to zapewni, a więc należy być świadomym, że nie powinniśmy oczekiwać pełnej wartości nowej części, jeśli uszkodzona w naszym pojeździe była mocno wyeksploatowana lub posiadała wcześniejsze uszkodzenia.

Zaniżona ilość roboczogodzin i stawka

W kosztorysach towarzystw ubezpieczeniowych, koszty robocizny są zazwyczaj uśredniane, a często nawet zaniżane względem średniej krajowej. Jednak stawki roboczogodzin różnią się zależnie od rejonu kraju, trudności naprawy oraz indywidualnych stawek mechaników. Ponadto stawka za godzinę to jedno, a kwestia ilości roboczogodzin to drugie. I tutaj również wyliczenia z towarzystw często mają się nijak do rzeczywistości.

Zaniżona wartość pojazdu

Tak jak w przypadku kosztorysu, tutaj też jest mnóstwo elementów mających wpływ na wycenę naszego pojazdu przez towarzystwo. Takimi elementami są m.in. wartość bazowa pojazdu, stan utrzymania pojazdu, wyposażenie specjalistyczne, korekty dotyczące ogumienia, napraw, ilości właścicieli, sytuacji rynkowej. Oczywiście na każdy z tych czynników można spojrzeć w inny sposób, a likwidator szkody na pewno nie spojrzy na nie łaskawym okiem. Manewrując wycenami pojazdu przed szkodą i po szkodzie można znacznie zaniżyć odszkodowanie.

Nieprawidłowa kwalifikacja szkody

Szkodę komunikacyjną można zaliczyć do częściowej, jeśli auto można naprawić lub do całkowitych, gdzie stwierdza się nieopłacalność jego naprawy. Ubezpieczycielowi zawsze na rękę będzie zakwalifikowanie szkody jako całkowitej ze względu na to, że w takim wypadku wypłaca tylko różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą i po szkodzie, zamiast pieniędzy na naprawę pojazdu. Manipulacja tymi wycenami sprawia, że kwota odszkodowania przy szkodzie całkowitej praktycznie zawsze jest niższa, niż gdyby szkodę rozliczyć jako częściową.

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z Naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku