Sprawdzenie polisy OC po numerze – jak to zrobić?

Czy wiesz, że znając numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, możesz samodzielnie sprawdzić polisę OC? Umożliwia to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta. Wiedza, jak sprawdzić OC, może Ci się przydać, na przykład kiedy sprawca ucieknie z miejsca wypadku. Jednak to nie jedyna sytuacja, która będzie wymagała sprawdzenia OC przez poszkodowanego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia – sprawdź ubezpieczenie samodzielnie!

Są takie sytuacje, w których nie dowiesz się od samego sprawcy wypadku, jaki jest numer jego polisy. Jeśli kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia i nie zostawi żadnej kartki, trudno szukać „wiatru w polu”. Dotyczy to na przykład szkód parkingowych. Na szczęście jest szansa, że kamery monitoringu zarejestrowały numer rejestracyjny jego pojazdu. Czasami też sprawca może odmówić podania numeru polisy, ponieważ nie przyznaje się do winy albo chce załatwić sprawę „po cichu”, wręczając Ci pieniądze. W obydwu przypadkach należy spisać numer rejestracyjny i wezwać policję. Bowiem z „trudnym” kierowcą nie ma sensu wchodzić w dyskusję.

Sprawdzenie OC – dlaczego jest takie ważne?

Wiedza, czy sprawca miał wykupione OC i znajomość numeru jego polisy są Ci potrzebne, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. Bowiem to na osobie poszkodowanej spoczywa ciężar zgłoszenia szkody firmie ubezpieczeniowej. Poza tym OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) to obowiązkowe i regulowane przez ustawę ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, także tych tylko garażowanych, a za jego brak grożą kary pieniężne. W dodatku jeśli kierowca, który nie posiada ważnej polisy OC, spowoduje wypadek, będzie musiał pokryć koszty naprawy szkody z własnej kieszeni. Weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione ubezpieczenie OC, a w przypadku braku polisy karaniem takich osób, zajmuje się właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Baza UFG – jak instytucja gromadzi dane o polisach?

Baza UFG zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Dane te czerpie bezpośrednio od firm ubezpieczeniowych. Bowiem każdy ubezpieczyciel, który oferuje tego rodzaju polisy, ma obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Instytucja dysponuje więc danymi takimi jak numer polisy OC, marka pojazdu, nazwa firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę interesującego nas pojazdu oraz jej dane teleadresowe. Można je uzyskać za pośrednictwem strony www instytucji, wypełniając stosowny formularz. Oczywiście zamiast drogi online można też zwrócić się do Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem lub mailem albo osobiście w siedzibie instytucji.

Sprawdzenie OC – co jest potrzebne?

Z pewnością już się zorientowałeś, że aby sprawdzić OC sprawcy wypadku, potrzebny jest numer rejestracyjny. Sprawdzenia OC można także dokonać na podstawie numeru VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteśmy zainteresowani. Znając jedną z tych informacji, należy wejść na stronę www.ufg.pl i wypełnić stosowny formularz. W ten sposób dowiesz się, czy i w jakiej firmie pojazd ma wykupioną polisę OC. UFG baza jest bowiem ogólnodostępna i można z niej skorzystać także za pomocą aplikacji mobilnej UFG Baza, którą wystarczy ściągnąć ze strony internetowej instytucji. Dzięki niej od ręki będziesz mógł sprawdzić, czy sprawca w momencie zdarzenia miał wykupioną polisę OC.

Jak sprawdzić OC sprawcy w UFG?

Wiesz, już, że najlepszym sposobem na sprawdzenie OC jest wejście na stronę www instytucji. Umożliwia to nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie w lutym 2012 roku, stanowiąca, że sprawdzenie OC może być dokonane online. Konkretnie chodzi o art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG, który pozwala instytucji udostępnianie przez swoją stronę www informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwy zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione dane osobowe posiadacza pojazdu. Dzięki temu wystarczy przejść do zakładki Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz, wpisując ww. dane oraz datę zdarzenia.

Miałeś szkodę?

Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Dobrze jest wiedzieć, jak sprawdzić OC sprawcy wypadku. Choć nie życzymy Ci tak przykrych zdarzeń na drodze, nigdy nie wiesz, kiedy taka wiedza może się przydać. Jesteśmy zdania, że najlepiej jest pobrać aplikację UFG Baza i mieć w każdej chwili dostęp do informacji o polisach OC.

Jak sprawdzić OC sprawcy?

Jako właściciel pojazdu i czynny kierowca powinieneś wiedzieć, czym jest ubezpieczenie OC, a czym polisa AC, umieć rozwinąć skrót UFG i wiedzieć, czym zajmuje się ta instytucja oraz mieć wiedzę, jak sprawdzić OC sprawcy w razie wypadku. Z pewnością większość z tych zagadnień jest Ci znana, jednak z naszego doświadczenia wynika, że niektórzy – zwłaszcza początkujący – kierowcy nie do końca wiedzą, co zrobić w sytuacji, gdy będąc osobą poszkodowaną, nie mogą z różnych przyczyn uzyskać od sprawcy numeru jego polisy OC. Dlatego też w poniższym artykule chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu i odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony.

Polisa OC – co to takiego?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC to obowiązkowe i regulowane przez ustawę ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, także tych tylko garażowanych. Jeśli więc masz samochód lub motocykl, to niezależnie od tego, czy korzystasz z niego regularnie, czy też wcale, masz obowiązek płacenia składek OC. W przeciwnym razie musisz się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty karnej wymierzanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz w przypadku spowodowania szkody komunikacyjnej, pokrycia jej kosztów z własnej kieszeni. Wysokość kary za brak OC zależy oczywiście od rodzaju pojazdu i czasu trwania karencji ubezpieczeniowej. Pamiętaj jednak, że nawet posiadając ważne OC, jeśli uciekłeś z miejsca zdarzenia, byłeś pod wpływem alkoholu lub wyrządziłeś szkodę umyślnie, będziesz i tak musiał zwrócić odszkodowanie, które zostało wypłacone poszkodowanemu.  

Sprawdzenie OC – kiedy może się przydać?

Wracasz ze sklepu, idziesz na parking do samochodu, a tu wgniecenie, zbity reflektor i rysy na masce. Sprawcy brak, żadnej kartki za wycieraczką – i co teraz? Choć z pewnością do głosu dochodzi złość, warto zachować „zimną krew”. Przede wszystkim wezwij policję. Skoro stało się to na parkingu przed sklepem, jest duża szansa, że na kamerze z monitoringu będzie widać numer rejestracyjny, a tyle wystarczy, aby sprawdzić, czy kierowca, który spowodował szkodę, ma wykupione ubezpieczenie OC.

To jednak nie jedyna sytuacja, w której może się przydać wiedza, jak sprawdzić OC sprawcy. Czasami zdarza się tak, że kierowcy, którzy są ewidentnie winni spowodowania wypadku, nie chcą współpracować z poszkodowanym. Mogą się kłócić, próbować „dogadać” bez mieszania w zdarzenie policji i ubezpieczyciela, czyli proponować Ci pieniądze, które wcale nie muszą być adekwatne do rozmiaru szkody albo zwyczajnie odmawiają podania numeru swojej polisy. W takiej sytuacji nie wdawaj się w dyskusję, tylko wezwij policję. Koniecznie też spisz numer rejestracyjny pojazdu, ponieważ dzięki niemu samodzielnie będziesz mógł sprawdzić, czy sprawca ma wykupioną polisę OC.

Miałeś szkodę? Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Czym zajmuje się UFG?

UFG – czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – to instytucja, która zajmuje się wypłacaniem odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC lub gdy nie został zidentyfikowany. Dotyczy to również nieubezpieczonych rolników. Co to znaczy? Że jako osoba poszkodowana, masz prawo do odszkodowania, nawet jeśli na przykład sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Pamiętaj jednak, że UFG wypłaca 100% należnych świadczeń tylko za szkody osobowe. W przypadku szkód majątkowych, UFG rekompensuje tylko koszty typu utracone zniżki AC lub koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Posiadając bowiem polisę AC, szkody majątkowe są pokrywane właśnie z jej tytułu.

Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione ubezpieczenie OC, o czym byłą mowa w pierwszym akapicie. Instytucja ma swoją bazę, w której rejestruje wszystkie sprzedane polisy OC i dzięki niej, znając oczywiście numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia, może sprawdzić, czy sprawca wypadku w chwili zdarzenia miał ważne OC.

Sprawdzanie OC w UFG

Fundusz Gwarancyjny dysponuje bazą ubezpieczeń OC. Dzięki temu, znając numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, którego sprawdzenie OC Cię interesuje oraz datę zdarzenia, możesz z łatwością uzyskać taką informację. Jak? Na kilka sposobów. Drogą listowną lub stawiając się osobiście w siedzibie instytucji. Możesz też wysłać maila albo fax. Jest jednak szybsza i prostsza metoda. Zgodnie z zapisem art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG udostępnia przez swoją stronę www informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu. Dzięki temu, wystarczy, że wejdziesz na stronę UFG w zakładkę Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnisz znajdujący się tam formularz, a otrzymasz stosowne informacje. Baza UFG jest również dostępna w aplikacji mobilnej UFG Baza, którą możesz ściągnąć za pośrednictwem strony www instytucji.  

Czy ubezpieczyciel może żądać faktur za naprawę?

Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpływa wiele skarg dotyczących żądania przez zakłady ubezpieczeń faktur źródłowych za zakup przez warsztat części zamiennych użytych do naprawy pojazdu. Skargi te składają zarówno osoby poszkodowane w wypadku, jak i przedstawiciele warsztatów naprawczych. Wynika to z faktu, iż ubezpieczyciele z góry zakładają nieuczciwe działanie warsztatów i/lub zlecających naprawę. Czy jest to jednak zgodne z prawem? Czy poszkodowany lub przedstawiciel warsztatu ma obowiązek spełnić żądanie ubezpieczyciela? Odpowiedz znajdziesz w poniższym artykule.

Jakie dokumenty do odszkodowania należy przedłożyć?

Zgodnie z artykułem 16 ustawy 2 z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, osoba poszkodowana w wypadku jest zobowiązana, między innymi, do niezwłocznego powiadomienia o danym zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje. Przepis wyraźnie więc wskazuje, że omawiany obowiązek dotyczy jedynie tych informacji, które znajdują się w posiadaniu danej osoby. Możliwość zastosowania sankcji polegającej na ograniczeniu odszkodowania wypłacanego poszkodowanemu uzależniona jest –  stosownie do artykułu 17 ustawy – od udowodnienia przez zakład ubezpieczeń następujących faktów:

 • roszczący nie przekazał informacji, która była w jego posiadaniu;
 • uczynił to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;
 • miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej, bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody.

Co to oznacza? Że w momencie zdarzenia poszkodowany nie dysponuje jeszcze żadnymi fakturami, a więc w momencie, gdy je otrzyma, nie musi ich udostępniać zakładowi ubezpieczeń. Tym bardziej, że faktury źródłowe nie stanowią o wykonaniu umowy zlecenia naprawy uszkodzonego pojazdu, lecz o umowie sprzedaży części zamiennych warsztatowi. Ich niedostarczenie nie ma wpływu na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej, ani też na zwiększenie rozmiarów szkody.

Poszkodowany może jednak skorzystać z prawa do wykazania wysokości szkody i po dokonaniu naprawy uszkodzonego pojazdu w wybranym przez siebie warsztacie samochodowym przedłożyć ubezpieczycielowi fakturę VAT dokumentującą poniesione koszty. Wówczas wysokość roszczenia należy uznać za udowodnioną. Zakład ubezpieczeń, który podważa wiarygodność takiej faktury i wynikający z niej fakt zamontowania w pojeździe części, powinien to udowodnić, bowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia faktu przeciwnego. Nie ma więc prawa żądać od poszkodowanego dodatkowych dokumentów.

Czego ubezpieczyciel nie może żądać od poszkodowanego?

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel podejrzewa poszkodowanego i/lub warsztat samochodowy o nieuczciwe działanie, musi uzasadnić fakty, które wpływają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, jak też fakt naruszenia przez roszczącego (poszkodowanego) obowiązków uzasadniających odmowę zapłaty odszkodowania lub jego zmniejszenie. Bowiem niedopuszczalne jest żądanie przez zakład ubezpieczeń dokumentów, których uzyskanie wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami dla zgłaszającego roszczenie. Musisz także wiedzieć, że zakres żądanych przez zakład ubezpieczeń dokumentów jest ograniczony. Takie działanie jest zasadne tylko wtedy, gdy dany dokument jest niezbędny do prowadzenia dalszego postępowania. Ubezpieczyciel nie powinien także żądać dokumentów, które może pozyskać samodzielnie, ponieważ to na nim ciąży obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, a osoba poszkodowana ma ograniczone obowiązki dowodowe.

Żądanie faktur a prawo

W polskim prawie nie znajdziemy zapisów uzasadniających żądanie przed ubezpieczyciela faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło pochodzenia części. Mało tego jest to ingerowanie w obszar działalności gospodarczej przedsiębiorcy (warsztatu) i związanej z tą działalnością tajemnicy handlowej, takiej jak np. wysokość marży nakładanej na cenę usługi. Właścicieli warsztatów samochodowych niezwiązanych z ubezpieczycielem umową o dokonywanie napraw bezgotówkowych, nie wiąże z tym zakładem ubezpieczeń żaden stosunek prawny. Oznacza to, że tym bardziej nie istnieje tu obowiązek okazywania przez nich ubezpieczycielowi faktur źródłowych dotyczących zakupu części. Pamiętaj, że warsztat nie ma także obowiązku okazywania faktur osobie poszkodowanej. Wynika to również z faktu nieprzydatności tego rodzaju dokumentów – bowiem okazanie faktury źródłowej za zakup części nie jest równoznaczne z wykorzystaniem ich przy naprawie pojazdu poszkodowanego.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy

Często jednak zdarza się tak, iż wobec niedostarczenia faktur źródłowych, pomimo niewykazania przez ubezpieczyciela faktu użycia do naprawy innych części, niż wskazane w fakturze naprawy, zakład ubezpieczeń wypłaca jednak kwoty niższe. Zaniżone odszkodowanie OC jest krzywdzące dla poszkodowanego, ponieważ nie wystarcza na pokrycie szkody, a temu właśnie ma służyć. W tej sytuacji istnieje możliwość odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Jednocześnie polecamy zgłosić się do nas po dopłatę. Dzięki temu w przypadku odrzucenia reklamacji przez zakład ubezpieczeń, uzyskasz alternatywną drogę do otrzymania należnego Ci świadczenia.

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie za szkodę na pojeździe? Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania!

Czy odszkodowanie jest opodatkowane?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy od otrzymanego odszkodowania należy zapłacić podatek. Wcale nas to nie dziwi, ponieważ urzędy skarbowe wymagają aby podatnicy uwzględniali w rocznych deklaracjach bardzo różne rodzaje dochodów i przychodów. Generalnie odszkodowania są zwolnione z podatku, jednak istnieją bardzo ważne wyjątki, a ich nieznajomość może się skończyć kłopotami z urzędem skarbowym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Opodatkowanie odszkodowań

Odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym danemu podmiotowi, który doznał uszczerbku (szkody), bądź to w swoim majątku (szkoda majątkowa), bądź też w innych dobrach (szkoda niemajątkowa). Osoby fizyczne mogą być uprawnione do otrzymania odszkodowania za poniesioną szkodę z tytułu szeregu ustaw zapisanych, na przykład w Kodeksie cywilnym lub w Kodeksie pracy. Jednak jeżeli zastanawiasz się, czy odszkodowanie jest opodatkowane, musisz wiedzieć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówią, iż odszkodowania są zwolnione z podatku, z zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach odszkodowania nie będą podlegały zwolnieniu od podatku i osoba fizyczna będzie musiała rozliczyć się z urzędem skarbowym. Przede wszystkim chodzi o odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Miałeś szkodę na pojeździe i otrzymałeś odszkodowanie? Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania!

Zwolnienie odszkodowań z podatku

Zastanawiasz się, czy odszkodowanie jest przychodem podatkowym? Otóż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku (a konkretnie zapis z Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350) mówi, że odszkodowanie ubezpieczeniowe jest jednym z nieopodatkowanych źródeł przychodu. Mowa tutaj, między innymi, o:

 • odszkodowaniach lub zadośćuczynieniach, których wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw;
 • odszkodowaniach otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie;
 • odszkodowaniach w postaci renty otrzymanych na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
 • odszkodowaniach otrzymanych przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego;
 • kwotach otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych;
 • odszkodowaniach wypłaconych, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • odsetkach i kwotach rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe;
 • rekompensatach pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

Kiedy zapłacimy podatek od odszkodowania?

Co do zasady, odszkodowanie jest zwolnione z podatku. Istnieją jednak pewne wyjątki, które dotyczą:

 • przedsiębiorców, którym ubezpieczyciel wypłacił rekompensatę za składniki majątku wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (takie osoby muszą wykazać również odszkodowania otrzymane od zakładu ubezpieczeń na mocy wyroku sądowego lub ugody sądowej);
 • przedsiębiorców otrzymujących inne odszkodowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym odszkodowania za utracone korzyści);
 • rolników prowadzących tzw. działy specjalne produkcji rolnej, którzy otrzymali odszkodowanie za szkody na majątku wykorzystywanym do działalności rolnicze.

Oznacza to, że wyżej wymienione podmioty, muszą będą musiały zapłacić podatek dochodowy od otrzymanego odszkodowania.

Opodatkowanie odsetek od ubezpieczyciela

Jeśli chodzi o kwoty odsetek od otrzymanych odszkodowań, nie są one zwolnione z podatku dochodowego, więc należy je wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy. Trzeba jednak wyraźnie oddzielić tutaj odszkodowania i zadośćuczynienia, które na ogół nie ulegają opodatkowaniu od odsetek wypłaconych przez ubezpieczyciela. Niemniej z artykuły 481 Kodeksu Cywilnego wynika, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem (naprawieniem szkody), w związku z czym odsetki nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3-4.

Wobec tego należy pamiętać, że otrzymane odsetki za zwłokę w wykonaniu zobowiązania cywilnoprawnego są przychodem opodatkowanym na ogólnych zasadach albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do podatników tego ryczałtu, które należy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „inne przychody „.

Jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony? Najlepiej w UFG.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub odmawia podania numeru swojej polisy, pierwsze, co powinieneś zrobić, to wezwać policję. Możesz także sam sprawdzić, czy samochód kierowcy, który spowodował wypadek jest ubezpieczony. Jak? W bazie UFG. Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, z którego dowiesz się wszystkiego na ten temat.

Co zrobić, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

Wracasz ze sklepu, idziesz na parking do samochodu, a tu wgniecenie, zbity reflektor i rysy na masce. Sprawcy brak, żadnej kartki za wycieraczką – i co teraz? Choć z pewnością do głosu dochodzi złość, warto zachować „zimną krew”. Przede wszystkim wezwij policję. Skoro stało się to na parkingu przed sklepem, jest duża szansa, że na kamerze z monitoringu będzie widać numer rejestracyjny, a tyle wystarczy, aby sprawdzić, czy kierowca, który spowodował szkodę, ma wykupione ubezpieczenie OC.

Miałeś szkodę? Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Sprawca odmawia podania numeru polisy – co teraz?

Niestety nie wszyscy kierowcy, którzy są ewidentnie winni spowodowania wypadku, chcą współpracować z poszkodowanym. Mogą się kłócić, próbować „dogadać” bez mieszania w zdarzenie policji i ubezpieczyciela, czyli proponować pieniądze, które wcale nie muszą być adekwatne do rozmiaru szkody albo zwyczajnie nie chcą podać numeru swojej polisy. Co by się nie działo, wezwij policję. Spisz numer rejestracyjny pojazdu, ponieważ dzięki niemu samodzielnie będziesz mógł sprawdzić, czy sprawca ma wykupioną polisę OC.

Sprawdzanie OC w UFG

Fundusz Gwarancyjny dysponuje bazą ubezpieczeń OC. Dzięki temu, znając numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, którego sprawdzenie OC Cię interesuje oraz datę zdarzenia, możesz z łatwością uzyskać taką informację. Jak? Na kilka sposobów. Drogą listowną lub stawiając się osobiście w siedzibie instytucji. Możesz też wysłać maila albo fax. Jest jednak szybsza i prostsza metoda. Zgodnie z zapisem art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG udostępnia przez swoją stronę www informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu. Dzięki temu, wystarczy, że wejdziesz na stronę UFG w zakładkę Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnisz znajdujący się tam formularz, a otrzymasz stosowne informacje. Baza UFG jest również dostępna w aplikacji mobilnej UFG Baza, którą możesz ściągnąć za pośrednictwem strony www instytucji.

Skąd UFG ma dane o polisach?

Zastanawiasz, się jak to się dzieje, że baza UFG zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC? Otóż każdy ubezpieczyciel, który oferuje ten rodzaj ubezpieczeń ma obowiązek przekazać taką informację bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Dzięki temu Fundusz Gwarancyjny na bieżąco gromadzi dane, które można otrzymać za pośrednictwem strony internetowej. Wystarczy znać i podać numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jest  się zainteresowanym oraz oczywiście datę zdarzenia., aby uzyskać informacje o numerze polisy OC sprawcy, marce pojazdu, nazwie firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła jego polisę oraz jej danych adresowych.

Likwidacja szkód a UFG

Znając numer polisy OC sprawcy, markę jego pojazdu, nazwę firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła jego polisę oraz jej dane adresowe, możesz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Może to być dowolne towarzystwo zrzeszone w UFG, na przykład zakład, w którym Ty sam masz wykupione ubezpieczenie. Pamiętaj, że możesz także skorzystać z usług profesjonalnej firmy odszkodowawczej – takiej jak nasza – i zgłosić szkodę naszemu doradcy. W ten sposób uzyskasz bezpłatną pomoc w procesie likwidacji szkody i otrzymasz odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię pytania. Waż informacją jest fakt, że żaden ubezpieczyciel nie może odmówić Ci przyjęcia zgłoszenia szkody. Po Twoim zgłoszeniu jego obowiązkiem jest przeprowadzenie pełnego postępowania likwidacyjnego i poinformowanie Cię, jakie dokumenty będą potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania. Po ich dostarczeniu ubezpieczyciel prześle je do UFG. Fundusz Gwarancyjny ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania od dnia otrzymania dokumentów.