Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Wypadek komunikacyjny może przydarzyć się nie tylko kierowcy, ale również rowerzyście i pieszemu. Jego konsekwencje mogą być różne, niemniej zawsze osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy. Aby je jednak otrzymać, należy złożyć stosowne dokumenty, wśród których obowiązkowo musi się znaleźć opis całego zdarzenia. Dotyczy to zarówno odszkodowania za uszkodzenie samochodu, jak i uszczerbek na zdrowiu. W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat tego, jak napisać oświadczenie powypadkowe w celu uzyskania odszkodowania za szkodę pojeździe. Zapraszamy do lektury.

Czy do opisu zdarzenia trzeba wezwać policję?

Ponieważ zaniżone odszkodowanie zdarza się aż w 90% przypadków, osoba poszkodowana musi zadbać oto, aby dokumentacja, którą przedstawi ubezpieczycielowi, była jak najdokładniejsza i przemawiała za wypłaceniem jak najwyższego świadczenia. Z tego powodu opis zdarzenia powinien zawierać jak najwięcej informacji. Warto dołączyć do niego również zdjęcia. Jeśli dojdzie do wypadku, na pewno będziesz zastanawiać się, czy musisz wezwać również policję. Nie zawsze jednak zachodzi taka potrzeba. Gdy doszło tylko do uszkodzenia pojazdu – a nie ucierpiała żadna osoba – i obie strony są zgodne, co do przebiegu zdarzenia i tego, kto jest sprawcą, telefon pod 997 nie jest konieczny. Wystarczy wówczas spisać wspólne oświadczenie. Jednak jeśli są jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z ustaleniem, kto jest sprawcą, należy bezzwłocznie wezwać policję.

Chcesz mieć większą pewność, że uzyskasz uczciwe odszkodowanie? Zgłoś się po bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Otrzymałeś już odszkodowanie? Uzyskaj dopłatę do odszkodowania.

Kiedy należy wezwać policję?

Wszelkie wątpliwości, które nie zostaną rozstrzygnięte, mogą spowodować, że zaniżone odszkodowanie OC zostanie wypłacone także Tobie. Nie warto tracić pełnego roszczenia. Jeśli będą miały miejsce następujące sytuacje, koniecznie wezwij policję:

 1. Kiedy w zdarzeniu są poszkodowani (nastąpi szkoda osobowa).
 2. Gdy zachodzi podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
 4. Jeśli sprawca nie posiada prawa jazdy lub ubezpieczenia OC.
 5. Gdy zostały wezwane inne służby ratunkowe – na przykład karetka pogotowia lub straż pożarna.
 6. Jeśli w wyniku kolizji doszło do utrudnienia lub zatamowania ruchu drogowego.
 7. Kiedy nie wiadomo, kto zawinił lub sprawca nie przyznaje się do winy.

Przed przyjazdem policji warto poszukać również świadków zdarzenia, którzy będą mogli potwierdzić, co się stało.

Co musi zawierać opis zdarzenia?

Aby dostać odszkodowanie z OC sprawcy, opis zdarzenia musi przede wszystkim zawierać wszelkie niezbędne do zidentyfikowania sprawcy i poszkodowanego dane. Chodzi tutaj o informacje typu:

 • dane osobowe sprawcy i poszkodowanego,
 • dane dotyczące pojazdów: marka, model, rodzaj numer rejestracyjny, numer VIN,
 • numer polisy sprawcy wypadku oraz nazwę jego zakładu ubezpieczeń,
 • wskazanie świadków zdarzenia (jeśli tacy byli),
 • przyznanie się sprawcy do winy oraz podpis jego i osoby poszkodowanej,
 • szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia – data, miejsce, opis sytuacji, informacje o uszkodzeniach pojazdu.

Jakie informacje musi zawierać opis zdarzenia?

Odszkodowania powypadkowe są wypłacane, jeśli udowodni się ich zasadność. W tym celu tworzy się szczegółowy opis zdarzenia. Bardzo ważne podanie jest miejsca i daty zdarzenia, najlepiej z dokładnością co do godziny. Sama nazwa miejscowości czy ulicy również nie wystarczy. Warto wskazać, czy doszło do tego na parkingu, terenie zabudowanym, a nawet na jakim rodzaju nawierzchni. Jeśli droga była oblodzona lub uszkodzona, również trzeba o tym wspomnieć. Oprócz tego należy opisać:

 • okoliczności zdarzenia, czyli pokazać, jak doszło do wypadku lub kolizji; należy opisać, z jakich kierunków nadjeżdżały poszczególne pojazdy, z jaką prędkością się poruszały i jakie na danym terenie było ograniczenie; warto załączyć szkic całego zdarzenia – pokazać ustawienie pojazdów (i oczywiście właściwie oznaczyć pojazd sprawcy oraz poszkodowanego), kierunek ich przemieszczania się, nazwy ulic, znaki drogowe i dokładne miejsce, w którym doszło do zdarzenia;
 • informacje o panujących warunkach, w których doszło do powstania szkody; chodzi między innymi oto, jaka była widoczność – czy padał deszcz lub była mgła; istotne są również takie aspekty, jak ograniczona widoczność z powodu ostrego zakrętu lub wielkiego drzewa.

Najczęstsze błędy w opisie zdarzenia do odszkodowania

Zaniżone odszkodowanie, a co za tym idzie późniejsze odwołanie od decyzji PZU lub innego zakładu ubezpieczeń, może być konsekwencją niewłaściwie skonstruowanego opisu zdarzenia. Do najczęściej popełnianych błędów należą:

 • zbyt ogólnikowy opis, który nie wskazuje dokładnie, jak doszło do szkody na pojeździe, za którą poszkodowany domaga się odszkodowania;
 • za mało informacji o miejscu zdarzenia i okolicznościach zdarzenia;
 • chaotyczny lub niespójny opis, z którego jasno nie wynika, czy poszkodowany nie przyczynił się w jakikolwiek sposób do powstania szkody.

Przed złożeniem opisu do ubezpieczyciela warto go dokładnie przeanalizować, a w razie wątpliwości skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej, która ma doświadczenie w tego typu sprawach. Nie należy zapominać również o szkicu sytuacyjnym i zdjęciach z miejsca zdarzenia, które mogą się okazać naprawdę pomocne.

Jako poszkodowany masz prawo do odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Pamiętaj jednak, że to w Twoim interesie leży udowodnić jego winę. Szczegółowy opis zdarzenia jest kluczem do uzyskania jak najwyższego odszkodowania. Warto więc skupić się przy jego tworzeniu i dokładnie zastanowić się nad wszystkimi okolicznościami zdarzenia. W tym przypadku bowiem na Twoją korzyść działa zasada „im więcej, tym lepiej”. Każda dodatkowa informacja działa tylko na Twoją korzyść.

Ile czasu jest na zgłoszenie szkody OC?

Wypadek komunikacyjny to przykre zdarzenie, które wiąże się ze stresem, wydatkami, a niekiedy także uszczerbkiem na zdrowiu. Jednak „szczęście w nieszczęściu” jest takie, że jako osoba poszkodowana, masz prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Ponieważ warto wiedzieć, ile czasu jest na zgłoszenie tejże szkody, przygotowaliśmy dla Ciebie garść najważniejszych informacji na ten temat. Zapraszamy do lektury.

Termin na zgłoszenie szkody – regulacje prawne

Jeśli wiesz już, jak zgłosić szkodę, warto abyś miał również świadomość, jaki jest czas na zgłoszenie szkody OC. Polskie prawo nie określa jednak konkretnego terminu, dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń i w większości przypadków wynosi 3 lata. Są jednak pewne wyjątki, które zostały opisane w Kodeksie Cywilnym. W artykule 442 czytamy:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonymulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Miałeś szkodę na pojeździe? Zgłoś się do nas po bezpłatną pomoc w likwidacji szkody komunikacyjnej i zyskaj znacznie większe szanse na uczciwe odszkodowanie. Przejdż tutaj: Pomoc w likwidacji szkody.

Czyn niedozwolony a zbrodnia i występek – różnice

W świetle prawa czynem niedozwolonym określa się każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Co to oznacza? Na przykład, jeśli ktoś nie zdąży wyhamować na światłach i wjedzie w tył Twojego samochodu, popełni czyn niedozwolony. Natomiast zbrodnia lub występek są przestępstwem. Chodzi tutaj o ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowany odniósł obrażenia zagrażające życiu lub zdrowiu i doszło do nich na skutek na przykład prowadzenia auta przez pijanego kierowcę.

Jaki jest zatem czas na zgłoszenie szkody OC?

Odpowiadając na pytanie, ile czasu na zgłoszenie szkody ma poszkodowany, trzeba powiedzieć tak: w najprostszych sytuacjach 3 lata od chwili, gdy dowiedział się o szkodzie. Jeśli jednak szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym, termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat. Natomiast w przypadku szkody powstałej na skutek zbrodni lub występku, termin jej zgłoszenia ubiega po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Oczywistym jednak jest, że im szybciej zgłosisz szkodę, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ wraz z upływem lat jej zbadania przez ubezpieczyciela jest coraz trudniejsze, co niekoniecznie może działać na Twoją korzyść. Dlatego pamiętaj, że najlepiej zrobić to w przeciągu 3 lat, gdyż później uzyskanie odszkodowania może okazać się niemożliwe.

Nietrzeźwy sprawca wypadku a odszkodowanie

Choć każdy wie, że jazda pod wpływem alkoholu jest ryzykowna i niedozwolona, wiele osób i tak siada za kółkiem, mimo spożytych procentów, tłumacząc sobie, że po tak małej ilości na pewno nic się nie stanie. Niestety jak pokazują liczne testy i badania, nie ma czegoś takiego, jak niewielkie ilości, gdy mówimy o prowadzeniu pojazdu. Już jedno piwo utrudnia koncentrację i spowalnia czas reakcji. Dowodem są statystyki, które pokazują, że w Polsce liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwyh kierowców cały czas jest bardzo duża. Zastanawiasz się, co możesz zrobić jako osoba poszkodowana? Przeczytaj artykuł i sprawdź, co Ci przysługuje.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu dla kierowcy

„Piłeś – nie jedź!” – tego hasła powinien przestrzegać każdy, kto wziął choć łyk alkoholu. Jeżeli jednak nie posłuchasz głosu rozsądku, bądź świadomy, co Ci grozi, wsiadając za kółko pod wpływem procentów:

 • konsekwencje karne – poniżej 0,5 promila alkoholu we krwi prowadzenie auta jest określane wykroczeniem, powyżej – przestępstwem, za które grozi:
  • mandat – w „najlepszym wypadku”;
  • utrata prawa jazdy – czasowo lub na stałe;
  • pozbawienie wolności – od roku do nawet 15 lat;
 • zwrot wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela – jeżeli pod wpływem alkoholu spowodujesz wypadek, ubezpieczyciel wypłaci z Twojego OC odszkodowanie osobie poszkodowanej, ale zażąda od Ciebie zwrotu tychże pieniędzy;
 • regres ubezpieczeniowy – za szkody wyrządzone na mieniu i zdrowiu osób poszkodowanych w wypadku będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni; często jest to długofalowa konsekwencja kolizji pod wpływem alkoholu – wszystko zależy od rodzaju i wielkości wyrządzonych szkód.

Odszkodowanie dla osób poszkodowanych

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, który spowodował nietrzeźwy kierowca, nie martw się – masz pełne prawo do odszkodowania z OC sprawy (w przypadku, gdy kierowca nie ma ważnej polisy albo ucieknie z miejsca zdarzenia, odszkodowaniem zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Ubezpieczyciel wypłaci Ci należne świadczenie, ponieważ to po jego stronie leży odzyskanie tych pieniędzy od sprawcy wypadku. Ty nie musisz przysłowiowo „ścigać” kierowcy. Najważniejsze to ustalić jego numer polisy i zakład, w którym jest ubezpieczony. Jeśli nie jesteś w stanie wyegzekwować takich informacji od kierowcy, zawsze możesz poprosić o pomoc przybyłą na miejsce zdarzenia policję. Tym, co Ci przysługuje jako osobie poszkodowanej, są między innymi świadczenia takie jak:

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy, a nawet opłaty za ewentualną opiekę nad Tobą, jeśli zaszła taka konieczność;
 • renty rekompensujące utracone zarobki albo renty regularnie pokrywające koszty stałej pomocy udzielanej Ci przez inne osoby w codziennych czynnościach życiowych;
 • w sytuacji, gdy doszło do wypadku śmiertelnego, bliscy osoby, która zginęła, mogą się starać o renty alimentacyjne.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę?

Aby uzyskać odszkodowanie za szkodę zaistniałą w wyniku wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę, należy postępować według następujących zasad:

 • Na początek należy określić, o jakie świadczenie chcesz się ubiegać; do wyboru masz:
  • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji i lekarstw;
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
  • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia;
  • rentę na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką oraz jednorazowe świadczenie, które umożliwia przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej (tylko gdy wypadek przyczyni się do Twojego inwalidztwa);
 • Następnie należy oszacować wysokość świadczenia, o które się ubiegasz; w tym celu trzeba kompletować wszystkie rachunki, paragony i faktury oraz sporządzić szczegółową listę poniesionych wydatków;
 • Na koniec należy uzasadnić, dlaczego ubiegamy się o dane roszczenie i przedstawić szczegółowy opis wypadku; nie zapomnij wspomnieć o takich sprawach jak na przykład konieczność dojazdów taksówką do placówek medycznych czy zapłata za opiekę nad dzieckiem; przedstaw wszystkie fakty, które wpłynęły na Twoje życie prywatne i zawodowe – im dokładniej, tym lepiej.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Przejdź tutaj: Odszkodowanie komunikacyjne.

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez nietrzeźwego kierowcę może wynieść kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Często to i tak mało, w porównaniu do poniesionych strat. Niemniej kwota ta może chociaż częściowo ułatwić poradzenie sobie z przykrymi konsekwencjami wypadku. Konsekwencje jazdy samochodem po spożyciu alkoholu mogą być odczuwane dla obu stron. Warto o tym pamiętać, szczególnie będąc kierowcą.

Kolizja ze zwierzyną leśną a odszkodowanie

Kolizja ze zwierzyną leśną zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego podróżując autem, musisz być przygotowany na najmniej spodziewane wypadki. Zwłaszcza jadąc drogą, którą z obu stron otacza las, trzeba zachować szczególną ostrożność i to niezależnie od tego, czy znajduje się na niej znak ostrzegawczy, czy nie. Często bowiem zwierzyna zamieszkująca pobliskie lasy czy pola wchodzi na „ludzkie” drogi, co skutkować może wypadkiem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy w wyniku kolizji z dzikim zwierzęciem przysługuje Ci jakiekolwiek odszkodowanie.

Kolizja ze zwierzyną leśną – krok po kroku

Jeśli doszło do kolizji ze zwierzyną leśną, postaraj się nie wpadać w panikę, tylko spokojnie ustal wszystkie fakty. Na początek musisz dowiedzieć się, czy była to zwierzyna łowna. Do tej kategorii zalicza się łosia, sarnę, jelenia, daniela i dzika. Jeśli tak i do wypadku doszło podczas polowania, odpowiedzialność za szkodę ponosi dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, który musi mieć polisę OC i z tego tytułu możesz ubiegać się o odszkodowanie. Aby to zrobić, należy zgłosić się do nadleśnictwa i ustalić, które koło łowieckie działa na danym terenie. Jeśli jednak było to inne zwierzę lub zwierzyna łowna, ale w tym czasie nie odbywało się polowanie, za zdarzenie odpowiada zarządca drogi, pod warunkiem, że nie ustawił znaku ostrzegawczego. W przypadku braku znaku lub trwającego polowania, zgłoś się do ubezpieczyciela, ponieważ masz duże szanse na otrzymanie odszkodowania z OC osoby odpowiedzialnej za szkodę.

Co zrobić z potrąconą zwierzyną?

Jeśli potrąciłeś zwierzę, najważniejszą sprawą, o której musisz pamiętać, jest to, żeby nie uciekać z miejsca zdarzenia ani nie dotykać potrąconego dzika lub łosia. Zranione zwierzę może być agresywne, a dodatkowo możesz mu niechcący zrobić jeszcze większą krzywdę. Za niedotykaniem przemawia również to, że zwierzę może być na coś chore, na przykład na wściekliznę i zarazić Cię poprzez kontakt z zakażoną krwią. Najlepiej w takiej sytuacji wezwać odpowiednie służby (policję, straż miejską lub nadleśnictwo)  i poczekać na ich przyjazd. Między czasie dobrze jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia – włączyć światła awaryjne i wystawić w odpowiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy. Dzięki tak racjonalnemu postępowaniu, unikniesz kłopotów w postaci kary aresztu lub grzywny w wysokości nawet do 5000 złotych oraz zbędnych wątpliwości w związku z wypłatą odszkodowania.

To warto wiedzieć

Żeby otrzymać odszkodowanie, musisz wykazać, że do zdarzenia doszło wskutek zaniedbania któregoś z podmiotów (dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego) albo nieprawidłowego oznakowania drogi przez zarządcę drogi. Koniecznie trzeba zebrać dowody potwierdzające powstanie okoliczności zaistnienia szkody. Bardzo ważne jest, abyś wezwał policję, zrobił zdjęcia z miejsca wypadku oraz spisał oświadczenia i ustalił dane ewentualnych świadków. Przydatne może okazać się również potwierdzenie informacji, że na tym odcinku drogi już wcześniej dochodziło do podobnych wypadków z udziałem zwierzyny leśnej.

Miałeś szkodę i otrzymałeś odszkodowanie? Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania!

Oczywistym jest, że najlepiej byłoby zapobiegać potrąceniom, jednak nie jest to takie proste, gdy zwierzę nagle wyskakuje na drogę. Najskuteczniejsze może okazać się stosowanie do znaku ostrzegawczego i zmniejszenie prędkości na odcinku, na którym mogą pojawić się leśne zwierzęta. Niemniej jeśli doszło do kolizji, pamiętaj, że zawsze warto starać się o uzyskanie odszkodowania. Nie musisz o nie walczyć sam – możesz skorzystać z pomocy doradcy firmy BEKER POLSKA, który podpowie i doradzi Ci, co zrobić w tak niecodziennej sytuacji.

Odszkodowanie komunikacyjne a samochód w leasingu

W ostatnich latach wzrosła liczba samochodów użytkowanym w leasingu. Przyczyną popularności takiego rozwiązania stosowanego przez przedsiębiorców może być fakt, że jest ono bardziej atrakcyjne niż zakup samochodu na kredyt albo przy pomocy własnych środków. Oczywiście samochód w leasingu, jak wszystkie inne pojazdy, może wziąć udział w wypadku, a co za tym idzie leasingobiorca ma prawo do odszkodowania. Likwidacja szkody w takim przypadku wygląda jednak nieco inaczej niż w przypadku standardowej procedury. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega cała procedura.

Zgłoszenie szkody

W przypadku zaistnienia szkody leasingobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi. Jeśli do wypadku doszło w skutek przestępstwa lub były ofiary w ludziach, należy również powiadomić odpowiednie służby, na przykład policję. Ważne jest, aby jednocześnie powiadomić o zaistnieniu szkody leasingodawcę. Większość firm ma przygotowany na taką okoliczność specjalny formularz, który należy wypełnić i odesłać. Znajdziesz go najprawdopodobniej na stronie internetowej finansującego. Liczy się czas – im szybciej powiadomisz towarzystwo ubezpieczeniowe i leasingodawcę, tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ finansujący nie ma najnowszych informacji na temat aktualnego stanu samochodu, który użytkujesz i wszelkich wypadków z jego udziałem. Firma ubezpieczeniowa, która zaoferowała polisę autocasco włączoną do pakietu leasingowego, daje natomiast na zgłoszenie szkody konkretną ilość czasu. Oczywiście jest on ustalany indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe, ale najczęściej wynosi zaledwie kilka dni od daty powstania szkody.

Miałeś szkodę na pojeździe? Zgłoś się po wyższe odszkodowanie! Przejdź na stronę Dopłata do odszkodowania i zobacz, jak możesz zyskać.

Wypłata odszkodowania

Wypłata odszkodowania jest dokonywana na konto leasingobiorcy lub warsztatu, do którego trafiło auto. Zgody na przelew musi udzielić finansujący po przekazaniu mu szczegółów dotyczących zdarzenia i przebiegu całej naprawy. Może jej jednak nie udzielić, jeśli:

 • leasingobiorca nie płaci rat na czas;
 • umowa jest zadłużona;
 • leasingobiorca łamie zasady i postanowienia umowy leasingowej.

W takiej sytuacji udzielenie zgody może być uzależnione od uregulowania płatności przez leasingobiorcę. Gdy umowa jest zadłużona, finansujący ma również prawo wskazać towarzystwu ubezpieczeniowemu swoje własne konto w celu rozliczenia odszkodowania. Jednak trzeba pamiętać, że absolutnie nie zwalnia to leasingobiorcy z obowiązku naprawy uszkodzonego leasingowanego auta. Szczegółowe wytyczne dotyczące formy i warunków tejże naprawy reguluje specjalny dokument, dotyczący ogólnych warunków umowy leasingu – czyli tzw. OWUL. Leasingodawca może zażądać, aby szkoda na pojeździe została naprawiona w autoryzowanej sieci i nie ma w tym nic dziwnego – finansujący zabezpiecza się w ten sposób przed spadkiem wartości pojazdu, do którego mogłoby dojść w wyniku niefachowej naprawy.

Korzyści z ubezpieczenia AC

Tak się składa, że w przypadku leasingu, obie strony korzystają na ubezpieczeniu AC. Składki są już wliczone w raty i jest to standardowy element pakietu leasingowego. Dzięki temu leasingobiorca wie, że po pierwsze samochód zostanie sprawnie i szybko naprawiony, a po drugie likwidacja szkody nie nadwyręży firmowego budżetu. Fachowa naprawa jest jednak również w interesie finansującego. W końcu przez cały okres trwania umowy leasingu to on pozostaje prawnym właścicielem pojazdu i nie ma pewności, że klient na koniec zdecyduje się na wykup auta. Z tego powodu leasingodawcy zależy, aby w razie zwrotu, samochód trafił do niego w jak najlepszym stanie.

Jak wygląda likwidacja szkody auta z leasingu?

Jak wspominaliśmy wcześniej, likwidacja szkody z AC może mieć charakter gotówkowy lub bezgotówkowy. Wszystko zależy od umowy ubezpieczenia autocasco i konkretnej sytuacji. W pierwszym przypadku pieniądze są wypłacane na konto leasingobiorcy, a w drugim naprawa odbywa się przez warsztat współpracujący z ubezpieczycielem. Nie mówimy tutaj oczywiście o sytuacji, w którym finansujący nie wyraża zgody na wypłatę odszkodowania, co szerzej omawialiśmy z innej części artykułu. Z tym też wiąże się obowiązek szybkiego zgłoszenia szkody leasingodawcy. To on – jako właściciel pojazdu – ma decydujący głos w sprawie losów wypłaty z autocasco, jednak najczęściej trafia ona do leasingobiorcy, który dzięki otrzymanym środkom, może dokonać naprawy auta.

O tym pamiętaj

Zapewne gdy decydujesz się na leasing samochodu, nie myślisz o tym, że być może w przyszłości spotka Cię likwidacja szkody z tytułu polisy AC. Jednak zawsze przed podpisaniem umowy z firmą leasingującą warto sprawdzić kwestie dotyczące naprawy samochodu oraz zapoznać się z dwoma dokumentami, które o tym mówią, a mianowicie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) dla autocasco oraz ogólnymi warunkami umowy leasingu (OWUL), o którym wcześniej była mowa. W dokumentach tych znajdziesz między innymi informacje takie jak wskazówki na temat zasad zgłoszenia szkody, wypłaty odszkodowania i zatrzymania pieniędzy z AC przez leasingodawcę. Pamiętaj, że wszystkie kwestie nieuregulowane umową powinny zostać rozstrzygnięte w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

Na zakończenie chcielibyśmy wspomnieć jeszcze o pewnych kwestiach, z których leasingobiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę. Otóż istnieje na przykład coś takiego jak opłata za likwidację szkody częściowej w przedmiocie leasingu. Warto sprawdzić jej wysokość zanim wybierze się finansującego i zanim zajdzie konieczność likwidowania częściowej szkody komunikacyjnej. Także osoby, które są leasingobiorcami, a nie są tzw. vatowcami – czyli odliczają tylko 50% podatku VAT – powinni mieć się na baczności. Ubezpieczyciele często znajdują sposób, żeby wykorzystać poszkodowanych leasingobiorców, nawet w przypadku powstania szkody na pojeździe nie z ich winy, likwidowanej z OC sprawcy. A jeśli zastanawiasz się, czy wypadek spowodowany podczas prowadzenia auta w leasingu będzie miała wpływ na Twoją prywatną historię szkodową, to musisz wiedzieć, że różnie to bywa i zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.