Dopłata do odszkodowania vs. dochodzenie odszkodowania w sądzie

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, masz dwie drogi. Pierwsza to złożenie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Niestety jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, reklamacje są najczęściej odrzucane, a wtedy pozostaje Ci już tylko pójście do sądu. Istnieje jednak inna droga uzyskania należnego świadczenia, a konkretnie dopłata do odszkodowania. Obydwa rozwiązania mają swoje zalety i wady. Co zatem zrobić? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Dochodzenia odszkodowania w sądzie – czy warto?

Decydując się na dochodzenie odszkodowania w sądzie, musisz mieć świadomość, że wygrana nie jest pewnikiem, a nawet jeśli sąd wyda wyrok na Twoją korzyść, pieniądze nie pojawią się u Ciebie z dnia na dzień. Poza tym idąc do sądu, sam będziesz musiał wykazać, o ile zostało zaniżone Twoje odszkodowanie, co wcale nie jest takie proste.  Wobec tego jesteśmy zdania, że warto pójść do sądu tylko w przypadku większych szkód i to na duże kwoty, gdzie jesteśmy pewni zaniżenia.

Jednak droga sądowa wiąże się nie tylko z ryzykiem przegrania, ale również z kosztami. Musisz bowiem uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, wpłacić zaliczkę na poczet opinii biegłych sądowych oraz dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Jako poszkodowany zostaniesz również poinformowany o kosztach w przypadku przegrania sprawy (każda sprawa niesie ze sobą takie ryzyko, więc trzeba być na to przygotowanym). Dodatkowo poza utratą wpłaconych kwot tytułem rozpoczęcia sprawy, sąd ma prawo (na wniosek pozwanego) obciążyć poszkodowanego  kosztami pełnomocnika strony przeciwnej.

Chcesz zobaczyć naszą ofertę dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej? Przejdź tutaj.

Ile trwa postępowanie sądowe?

Czas trwania sprawy przed sądem nie jest jednakowy w każdym przypadku. Uzależniony jest między innymi od charakteru sprawy i szybkości działania właściwego sądu, co ze względu na niskie standardy w polskim sądownictwie wypada niestety blado na tle krajów Europy zachodniej. Można przyjąć, że po złożeniu pozwu do sądu i opłaceniu wpisu, następuje czas oczekiwania na wniesienie sprawy na wokandę. Okres ten wynosi zazwyczaj od jednego do sześciu miesięcy. Sam proces sądowy trwa około pół roku, maksymalnie osiem miesięcy. W trakcie jego trwania odbywają się trzy, cztery lub pięć rozpraw. Niezbędnym elementem procesu sądowego jest również powołanie biegłych, a także przesłuchanie stron procesu i wszystkich świadków.

Poza tym postępowanie sądowe to duży stres, a przecież już sam wypadek wiąże się z negatywnymi emocjami. Czasami po prostu nie warto dodatkowo szarpać sobie nerwów, które będą jeszcze większe, jeśli ostatecznie przegrasz i cały Twój wysiłek pójdzie na marne. Lepiej skorzystać z pewnego rozwiązania, które nie niesie ze sobą żadnego ryzyka i nic Cię nie kosztuje, czy z dopłaty do odszkodowania.

Dopłata do odszkodowania – co to takiego?

Dopłata do odszkodowania to korzyść majątkowa, którą uzyskujemy dzięki sprzedaży prawa własności do szkody komunikacyjnej. Potoczna nazwa dopłata do odszkodowania wzięła się stąd, że sprzedać prawo do szkody możemy tylko w przypadku, gdy już otrzymaliśmy odszkodowanie. Aby otrzymać dopłatę trzeba spełnić następujące warunki:

 • odszkodowanie zostało już wypłacone i poszkodowany może przedstawić dokumenty, które to potwierdzają;
 • decyzja o przyznaniu odszkodowania została wydana nie wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę;
 • nie została zawarta ugoda z ubezpieczycielem;
 • szkoda miała miejsce na terenie Polski (jeśli szkoda miała miejsce za granicą, być może będziemy mogli pomóc, ale taka sprawa wymaga indywidualnej konsultacji);
 • szkoda była rozliczana gotówkowo.

Jak otrzymać dopłatę do odszkodowania?

Jeśli spełniasz powyższe warunki, prześlij nam kosztorys naprawy oraz decyzję o wypłacie odszkodowania, abyśmy mogli przeanalizować Twoją szkodę. Ponadto, abyśmy mogli dokładniej obliczyć wysokość dopłaty, szczegółowo przedstaw nam stan pojazdu przed zdarzeniem. Musimy wiedzieć, czy pojazd przed zdarzeniem uległ uszkodzeniu? Jeżeli tak, to jakie były uszkodzenia i czy pojazd został naprawiony w ASO? Czy pojazd po aktualnej szkodzie został naprawiony? Jeżeli tak, to czy częściowo czy w całości? Czy pojazd po aktualnej szkodzie został sprzedany? Dzięki odpowiedziom na te pytania, będziemy mogli lepiej stwierdzić, jak mocno zaniżone zostało Twoje odszkodowanie i ustalić wysokość dopłaty.

Miałeś szkodę na pojeździe? Uzyskaj dopłatę do odszkodowania!

Dopłata do odszkodowania – zalety

Główną zaletą dopłaty do odszkodowania jest to, że nie ponosisz żadnego ryzyka związanego ze sprawą. Gdy stajemy się właścicielami Twojej szkody i wytaczamy ubezpieczycielowi proces sądowy, robimy to wyłącznie w imieniu firmy i w żaden sposób Cię do tego nie angażujemy. Poza tym pieniądze, które otrzymasz od nas za przekazanie prawa do szkody, zostaną Ci wypłacone w momencie, gdy sami nie uzyskaliśmy jeszcze ani złotówki. Nawet jeśli przegramy sprawę w sądzie, nie będziemy do Ciebie dzwonić z pretensjami, że sprzedałeś nam ryzykowną sprawę, ponieważ wiemy, na co się piszemy.  Zapewniamy, że dopłata to szybki proces, który trwa od momentu przekazania nam dokumentów szkodowych, do momentu wypłacenia Ci pieniędzy, co może się zawrzeć nawet w kilku dniach. Tylko w wyjątkowo problematycznych przypadkach cała sprawa może trwać około miesiąca. Dlatego nie czekaj i już dziś zgłoś się do nas po dopłatę.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – co dalej?

Wypadek to przykre zdarzenie, które wiąże się z nerwami, stresem i kosztami. Jako osoba poszkodowana masz jednak prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Świadczenie to ma na celu kompensację powstałej szkody. Tylko co zrobić, gdy zostało zaniżone i nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów? Odpowiedź na to i inne pytania dotyczące zaniżania odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe znajdziesz w poniższym artykule.

Dlaczego otrzymałeś zaniżone odszkodowanie?

Zgłosiłeś szkodę i otrzymałeś odszkodowanie, ale okazało się, że jest zaniżone? Niestety to częsta praktyka ubezpieczycieli. Szacuje się, że aż 7 na 10 świadczeń jest zaniżonych. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że ubezpieczyciele biorą pod uwagę najtańsze części zamienne zamiast oryginalnych. Zaniżone odszkodowanie wynika także ze stawki za roboczogodzinę wyliczanej przez ubezpieczyciela, która nijak ma się do rzeczywistości. Zdarza się również, że  gdy naprawa jest zbyt skomplikowana, towarzystwo ubezpieczeniowe woli uznać szkodę za całkowitą, bo bardziej mu się to opłaca. Pamiętaj jednak, że nie musisz godzić się ani na części zamienne ani zgadzać z podaną przez ubezpieczyciela stawką za roboczogodzinę warsztatu samochodowego.

Co zrobić w przypadku zaniżonego odszkodowania OC?

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie OC, masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.  Jest to wniosek, w którym uzasadnisz, dlaczego należy Ci się wyższe świadczenie. Do odwołania należy dołączyć rachunki i faktury, których opłacenie jest niemożliwe z kwoty zaoferowanej przez ubezpieczyciela. Jeśli jednak ubezpieczyciel odrzuci Twoją reklamację, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub wejść na drogę sądową. Pamiętaj tylko, że proces jest ryzykowny i stresujący. Nie masz gwarancji, że wygrasz, a w dodatku sam będziesz musiał wyliczyć, o ile zostało zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Jeśli przegrasz, będziesz też musiał pokryć koszty procesu. Co zatem zrobić? Najlepiej zgłosić się do nas i skorzystać z jednej z dwóch opcji: dopłaty do odszkodowania lub skupu odszkodowania.

Zaniżone odszkodowanie z OC a dopłata

Zaniżone odszkodowanie z OC jest krzywdzące i niesprawiedliwe dla poszkodowanego. Jednak jesteśmy zdania, że nie warto dokładać sobie zmartwień w postaci stresującego procesu. Lepiej zgłosić się do naszej firmy i skorzystać z dopłaty do odszkodowania. To łatwy sposób na otrzymanie dodatkowych pieniędzy, który nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Poza tym jest to szybsza droga uzyskania pieniędzy niż droga sądowa oraz oczywiście legalna. Zawierając z nami umowę, otrzymasz najlepszą ofertę dopłaty na rynku, a jeśli zaproponowana kwota nie będzie Ci odpowiadać, zawsze możesz ją negocjować. Zapewniamy, że to bezpieczna transakcja, w której 90% formalności załatwiamy za Ciebie my.

Jak otrzymać dopłatę do odszkodowania?

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie i chcesz skorzystać z opcji dopłaty, musisz dostarczyć naszej firmie jak najdokładniejszą dokumentację dotyczącą szkody oraz szczegółowo przedstawić stan pojazdu przed zdarzeniem. W sytuacji gdy pojazd został po szkodzie naprawiony, musisz także określić, jakie części zostały użyte – oryginalne czy zamienniki – oraz wskazać miejsce, w którym zostały zakupione. Pozwoli to obliczyć, jak mocno zaniżone zostało Twoje odszkodowanie, a tym samym ustalić wysokość dopłaty. Aby jednak móc zawrzeć z nami umowę, musisz spełniać następujące warunki:

 • odszkodowanie zostało Ci już wypłacone i możesz to potwierdzić poprzez przedstawienie decyzji o wypłacie odszkodowania lub wyciągu z konta;
 • decyzja o przyznaniu odszkodowania została wydana nie wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę (po tym okresie sprawa się przedawnia);
 • nie zawarłeś ugody z ubezpieczycielem;
 • szkoda miała miejsce na terenie Polski;
 • szkoda była rozliczana gotówkowo, czyli ubezpieczyciel z góry wypłacił Ci pieniądze na naprawę pojazdu.

Zaniżone odszkodowanie a skup

W przypadku zaniżonego odszkodowania istnieje jeszcze opcja sprzedaży szkody komunikacyjnej również naszej firmie. Polega to na przesłaniu kosztorysu, na podstawie którego określamy, jak bardzo została zaniżona szkoda. Po dokładnej analizie nasz doradca przedstawi Ci ofertę i jeżeli się z nią zgodzisz, następuje podpisanie umowy, co jest równoznaczne z wypłaceniem kwoty, której dotyczy umowa. Musisz jednak wiedzieć, że nasza firma nie skupuje szkód całkowitych. Sprzedaż szkody to dla Ciebie bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ samodzielnie będzie Ci znacznie trudniej wywalczyć od ubezpieczyciela więcej pieniędzy. Poza tym po podpisaniu umowy prawie natychmiast umówiona kwota trafia na Twoje konto.

Zaniżone odszkodowanie nie jest sprawiedliwe, ale na szczęście nie jest to też przysłowiowy „koniec świata”. Decydując się na pomoc naszej firmy, masz pewność, że otrzymasz należne Ci świadczenie. Niezależnie jaką opcję wybierzesz, dzięki niej niejako „pozbędziesz” się problemu. Będziesz bowiem zwolniony z konieczności samodzielnej walki z ubezpieczycielem, na przykład na drodze sądowej. W ten sposób masz również szansę otrzymać więcej pieniędzy niż zapłaciłoby Ci towarzystwo ubezpieczeniowe.

Skup odszkodowań – co to takiego?

Jeśli interesuje Cię zagadnienie skupu odszkodowań, najprawdopodobniej oznacza to, że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Być może nie wiesz, dlatego tak się stało lub po prostu nie chcesz tracić nerwów na walkę z ubezpieczycielem. Niezależnie od tego, jaki jest powód – dobrze trafiłeś. Bowiem z poniższego artykułu dowiesz się, dlaczego towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kwoty odszkodowań oraz co możesz w takiej sytuacji zrobić. Zamiast więc martwić się, co dalej, przeczytaj tekst i podejmij odpowiednie kroki.

Dlaczego ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

Odkup odszkodowania przez naszą firmę to idealna opcja dla osoby, która otrzymała zaniżone świadczenie. Pytanie jednak, dlaczego tak się stało? Jest to niestety nagminna praktyka zakładów ubezpieczeniowych. Szacuje się, że aż 7 na 10 wypłacanych odszkodowań jest zaniżana. Powodów jest kilka. Najszczęściej w grę wchodzi wzięcie pod uwagę części zamiennych zamiast oryginalnych lub wyliczenie stawki za roboczogodzinę na podstawie mało konkretnych danych. Może się też zdarzyć, że w przypadku skomplikowanej naprawy, ubezpieczyciel uzna szkodę za całkowitą, co Tobie jako poszkodowanemu, nie za bardzo się opłaca.

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie? Przejdź na stronę dotyczącą dopłat do odszkodowań i uzyskaj należne pieniądze. 

Odkup odszkodowania czy odwołanie?

Jedną z opcji, z której możesz skorzystać w przypadku zaniżonego odszkodowania, jest złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że większość reklamacji jest odrzucana. Co więc pozostaje? Oczywiście droga sądowa w postaci długiego, stresującego i kosztownego procesu, który wcale nie gwarantuje wygranej. Najlepiej więc skorzystać z oferowanej przez nas opcji odkupu odszkodowań i zaoszczędzić sobie nerwów.

Czym jest skup odszkodowań?

Jeśli chodzi o skup odszkodowań, polega to na sprzedaży szkody komunikacyjnej przez osobę poszkodowaną naszej firmie za ustaloną kwotę. Wcześniej jednak należy wysłać nam kosztorys, na podstawie którego określimy, jak bardzo została zaniżona szkoda. W przypadku braku kosztorysu, wystarczy nas o tym poinformować. Po dokładnej analizie nasz doradca przedstawi ofertę i jeżeli poszkodowany się z nią zgodzi, następuje podpisanie umowy, co jest równoznaczne z wypłaceniem sumy, której dotyczy umowa. Jak widać, jest to szybki, łatwy i nie niosący ze sobą ryzyka sposób na uzyskanie należnego świadczenie, czego nie można powiedzieć o wejściu z ubezpieczycielem na drogę sądową.

Odkup odszkodowania krok po kroku

Wiesz już, że jeśli chcesz sprzedać szkodę, musisz przesłać do nas kosztorys napraw, a jeśli go nie posiadasz, również możesz się do nas zgłosić – podpowiemy Ci wóczas, co musisz zrobić. Zanim jednak nastąpi podpisanie umowy i odkup odszkodowania OC, zweryfikujemy poprawność rozliczenia Twojej szkody, a następnie oddzwonimy do Ciebie z gotową ofertą. Jeśli zgodzisz się na sumę, za którą możemy dokonać odkupu szkody OC, będziemy mogli podpisać umowę w wygodnej dla Ciebie formie. Zapewniamy, że pieniądze pojawią się na Twoim koncie w przeciągu zaledwie kilku dni.

Odkup szkody OC – zalety

Jeśli zastanawiasz się, czy warto zgłosić się do nas po odkup szkody OC, musisz wiedzieć, że to rozwiązanie ma same zalety.? Przede wszystkim sprzedaży szkody komunikacyjnej nie tylko szybko otrzymasz pieniądze, ale także nie będziesz musiał przechodzić przez trudną i stresującą drogę sądową. Uwierz, że lepiej zostawić to nam, zwłaszcza, że 90% formalności załatwimy za Ciebie. Otrzymasz od nas najlepszą ofertę na rynku, a jeśli kwota nie będzie Cię satysfakcjonować, będziesz mógł ją negocjować. Zapewniamy, że skup odszkodowań przez naszą firmę to szybka i prosta transakcja, w przeciwieństwie spraw sądowych, które potrafią się ciągnąć tygodniami, co i tak nie gwarantuje wygranej. Cesja nie niesie ze sobą żadnych kosztów, które musiałbyś ponieść, pozywając zakład ubezpieczeń. Odkup odszkodowania ma rónież tę zaletę, że pieniądze pojawią się na Twoim koncie zaledwie w przeciągu kilku dni od momentu podpisania umowy. Dzięki temu otrzymasz to, co Ci się rzeczywiście należy.

Skup odszkodowań a dopłata

Sprzedaż szkody to nie jedyna droga w przypadku zaniżonego świadczenia. Inną opcją jest dopłata do odszkodowania, która polega na przeniesieniu prawa do zaniżonej części odszkodowania na naszą firmę za wcześniej ustaloną kwotę. Z dopłaty mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat (po tym okresie sprawa się przedawnia) otrzymały odszkodowanie z tytułu szkody na pojeździe. Aby skorzystać z tej opcji, podobnie jak przy skupie odszkodowań, należy przesłać nam kosztorsy do analizy i poczekać na telefon naszego doradcy. O dopłatę warto starać się już na etapie złożenia odwołania – o ile się na nie zdecydowałeś – aby mieć alternatywę w przypadku odmowy reklamacji.

Zarówno odkup odszkodowania przez naszą firmę, jak i dopłata nie niosą dla Ciebie żadnego ryzyka, a są nieporównywalnie szybszymi sposobami na uzyskanie pieniędzy niż droga sądowa. Pamiętaj, że z usług naszej firmy możesz skorzystać na każdym etapie likwidacji szkody, a jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z konsultantem.

 

Odwołanie od wyceny szkody

Niezależnie od tego, czy otrzymałeś odszkodowanie z OC sprawcy, czy ze swojej polisy AC, jeśli ubezpieczyciel zaniżył wycenę szkody, masz prawo złożyć odwołanie od jego decyzji. W Twoim interesie leży, aby uzyskać jak najwyższe świadczenie, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że będziesz musiał ponieść koszty naprawy z własnej kieszeni. Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, z którego dowiesz się wszystkiego na ten temat.

Jak ubezpieczyciele zaniżają wycenę szkody?

Ubezpieczyciele zaniżają średnio 8 na 10 odszkodowań, czego powodem jest najczęściej zaniżona wycena szkody. Firmy przysłowiowo „tną” koszty, gdzie tylko mogą – proponują na przykład części zamienne zamiast oryginalnych, znacznie obniżają wartość rynkową pojazdu albo podają szacunkową stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, która nijak się ma do rzeczywistości. Często też, jeśli szkoda jest duża, uznają, że naprawa auta jest nieopłacalna i stwierdzają szkodę całkowitą. Dla ubezpieczyciela jest to lepsze rozwiązanie, co nie znaczy, że dla Ciebie również. Na szczęście nie musisz się godzić z wyceną ubezpieczyciela i masz prawo napisać odwołanie.

Jak napisać odwołanie od wyceny szkody?

Odwołanie od wyceny szkody musi zawierać konkretne uzasadnienie i dokumentację, czyli między innymi analizę wyceny uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Można również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen. Jeżeli została zaniżona cena części zamiennych, warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i zawrzeć w odwołaniu cennik poszczególnych elementów. Z kolei w przypadku obniżenia wartości rynkowej pojazdu przez ubezpieczyciela, w uzasadnieniu odwołania od wyceny szkody możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu. Pamiętaj, aby sprawdzić także, czy ubezpieczyciel wziął pod uwagę wszystkie elementy wpływające na jego wartość, czyli na przykład bardzo dobry stan przed wypadkiem, dodatkowe wyposażenie, przebieg oraz ostatnio dokonane naprawy. Musisz także zawrzeć następujące informacje formalne:

 • dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, dane teleadresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres);
 • numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody;
 • numer Twojego konta bankowego osoby poszkodowanej, żądaną kwotę i własnoręczny podpis;
 • opcjonalnie podstawę prawną, na mocy której składasz odwołanie, czyli ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie od wyceny szkody możesz złożyć osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela albo listownie. Jeśli ubezpieczyciel to umożliwia, możesz także wysłać maila. Ostatecznie możesz skontaktować się z pracownikami infolinii ubezpieczyciela telefonicznie. Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma 30  lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść. Jeśli jednak odmówi, masz dwie opcje. Pierwsza to wejście na drogę sądową, a druga to zgłoszenie się do firmy odszkodowawczej i skorzystanie z opcji skupu odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania.

Odwołanie a dopłata do odszkodowania

Dopłata do odszkodowania to innymi słowy sprzedanie szkody komunikacyjnej firmie odszkodowawczej takiej jak nasza. Aby uzyskać dopłatę musisz przesłać nam kosztorys sprawy, na podstawie którego określimy, jak bardzo została zaniżona szkoda. Po dokładnej analizie sprawy, przedstawiamy ofertę i jeżeli się z nią zgodzisz, następuje podpisanie umowy, co jest równoznaczne z wypłaceniem Tobie kwoty, której dotyczy umowa.

Możesz też spróbować się odwołać, a równocześnie zgłosić się do nas z kosztorysem, abyś miał informację o zaniżeniu w szkodzie. Aby to zrobić przejdź na stronę: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jak przebiega proces odkupienia szkody?

Pierwszym krokiem jest przesłanie do nas kosztorysu, na podstawie którego została zlikwidowana szkoda. Jest on dokładnie analizowany i pozwala oszacować, o ile zostało zaniżone odszkodowanie. Doradca nie informuje jednak, jaka to kwota, a jedynie przedstawia ofertę, czyli proponuje sumę, za jaką firma jest gotowa odkupić od Ciebie szkodę. Nie musisz się z nią zgadzać ani jej przyjmować, ale pamiętaj, że samodzielnie będzie Ci znacznie trudniej wywalczyć od ubezpieczyciela więcej pieniędzy. Statystycznie większość odwołań jest niestety odrzucana lub uznawana tylko w części. Jeśli nasza Ci będzie odpowiadać, dochodzi do podpisania umowy i wypłaty dopłaty na Twoje konto.

Zalety proponowanych rozwiązań

To oczywiste, że przed podjęciem tak ważnej decyzji – zwłaszcza będąc osobą poszkodowaną w wypadku drogowym – możesz mieć wątpliwości, co do słuszności swoich działań. Zapewniamy, że sprzedaż szkody to najpewniejsze i najbezpieczniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Jest to proste i daje najkorzystniejsze rezultaty oraz gwarancję, że gotówkę otrzymasz praktycznie”od ręki”. Dzięki temu „pozbywasz” się problemu. Jesteś bowiem zwolniony z konieczności samodzielnej walki z ubezpieczycielem na przykład na drodze sądowej. Często też w ten sposób otrzymasz więcej pieniędzy niż zapłaciłby Ci ubezpieczyciel.

Widzisz więc, że w przypadku zaniżonej wyceny szkody, nie masz związanych rąk. Dlatego wybierz najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, oszczędź sobie nerwów i zgłoś się do nas.

Ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym?

Jako osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, masz prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Z pewnością jesteś tego świadomy, ale niewątpliwie zadajesz sobie pytanie, jak wysokie świadczenie Ci przysługuje. Wszystko zależy od rodzaju i wielkości szkody. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak to wygląda w przypadku odszkodowania za uszkodzenie samochodu, a jak gdy mówimy o uszczerbku na zdrowiu. Zapraszamy do lektury.

Szkoda na pojeździe – jak wysokie odszkodowanie Ci przysługuje? 

Z reguły uszkodzenie mienia znacznie łatwiej jest wycenić niż ludzkie zdrowie, choć i to może czasem nastręczać pewnych trudności. Generalnie, jeśli poniosłeś szkodę na pojeździe w wyniku wypadku drogowego, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy, którego wysokość powinna pokryć naprawę uszkodzonego pojazdu. Do jej ustalenia bierze się pod uwagę:

 • koszt naprawy pojazdu,
 • koszt naprawy przewożonych przedmiotów, na przykład laptopa,
 • zwrot kosztów za przedmioty bezpowrotnie zniszczone,
 • wyrównanie utraty wartości rynkowej pojazdu,
 • potencjalne zyski, jakie mógłby odnieść poszkodowany, użytkując samochód lub zepsute sprzęty,
 • inne koszty, jakie poszkodowany poniósł w związku z wypadkiem, na przykład powrót taksówką do domu.

Uwzględniając wszystkie te aspekty, można szacunkowo obliczyć, jaka kwota zrekompensuje poniesione straty. W przypadku wypadku komunikacyjnego, gdy szkoda pokrywana jest z polisy OC sprawcy, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie maksymalnie w wysokości 1 miliona euro. Oczywiście najczęściej są  to kwoty znacznie niższe. Może się jednak zdarzyć, że dostaniesz znacznie zaniżone odszkodowanie, na przykład dlatego, że ubezpieczyciel wziął pod uwagę części zamienne, a nie oryginalne. Wtedy oczywiście powinieneś ubiegać się o wyższe odszkodowanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przejdź tutaj: Dopłaty do odszkodowań.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W Kodeksie Cywilnym czytamy:

„Art. 361. §1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.”

 • „Art. 361. §2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.”
 • „Art. 444. §1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (…).”

Oznacza to, że odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ma na celu wyrównać straty, jakie poszkodowany poniósł w wypadku komunikacyjnym. Ponieważ polskie prawo nie przewidziało żadnych „widełek” rozmiaru odszkodowania za zwrot kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, należy przyjrzeć się, co jest brane pod uwagę przy jego ustalaniu.

Jak ustala się wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Ustalając wysokość odszkodowania z OC sprawcy za szkodę na osobie, najczęściej bierze się pod uwagę następujące czynniki:

 • wydatki i koszty leczenie oraz opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej,
 • koszty pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej – nie tylko w szpitalu, ale także w sanatorium lub innych placówkach zajmujących się rekonwalescencją,
 • wydatki związane z zakupieniem niezbędnych lekarstw i innych środków leczniczych,
 • koszty nabycia różnego rodzaju przyrządów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym, na przykład protez, wózka inwalidzkiego, laski, okularów lub aparatu słuchowego,
 • koszty związane z transportem chorego do placówki służby zdrowia lub do domu,
 • wydatki związane z koniecznością lepszego odżywiania się, w tym konsultacje z dietetykiem,
 • koszty ponoszone w związku z odwiedzaniem pacjenta w placówce leczniczej przez najbliższych,
 • straty w zarobkach za okres leczenia,
 • koszty przyuczenia do nowego zawodu, jeśli nie może wykonywać pracy sprzed wypadku.

Kiedy odszkodowanie może zostać zmniejszone?

Są dwa takie przypadki, kiedy odszkodowanie może zostać zmniejszone:

 1. Gdy poszkodowany przyczynił sie do wypadku lub zwiększenia szkody – chodzi o takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest nieprawidłowe, czyli sprzeczne z prawem lub przyjętymi regułami czy zwyczajami. Chodzi tu zarówno o działanie, ale też zaniechanie, które miało wpływ na powstanie szkody lub na zwiększenie jej rozmiarów, na przykład jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
 2. Gdy zasady współżycia społecznego wymagają, aby ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę ograniczyć wysokość odszkodowania.

Będąc osobą poszkodowaną, która w żaden sposób nie przyczyniła się do powstania lub zwiększenia szkody, z całą pewnością otrzymasz odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Niemniej jego wysokość będzie zależała od wielu czynników. Aby otrzymać jak najwyższe świadczenie, jedyne, co możesz zrobić, to gromadzić niezbędną dokumentację związaną zarówno z naprawą pojazdu, jak i Twoim leczeniem.