Sprawdzenie polisy OC po numerze – jak to zrobić?

Czy wiesz, że znając numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, możesz samodzielnie sprawdzić polisę OC? Umożliwia to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta. Wiedza, jak sprawdzić OC, może Ci się przydać, na przykład kiedy sprawca ucieknie z miejsca wypadku. Jednak to nie jedyna sytuacja, która będzie wymagała sprawdzenia OC przez poszkodowanego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia – sprawdź ubezpieczenie samodzielnie!

Są takie sytuacje, w których nie dowiesz się od samego sprawcy wypadku, jaki jest numer jego polisy. Jeśli kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia i nie zostawi żadnej kartki, trudno szukać „wiatru w polu”. Dotyczy to na przykład szkód parkingowych. Na szczęście jest szansa, że kamery monitoringu zarejestrowały numer rejestracyjny jego pojazdu. Czasami też sprawca może odmówić podania numeru polisy, ponieważ nie przyznaje się do winy albo chce załatwić sprawę „po cichu”, wręczając Ci pieniądze. W obydwu przypadkach należy spisać numer rejestracyjny i wezwać policję. Bowiem z „trudnym” kierowcą nie ma sensu wchodzić w dyskusję.

Sprawdzenie OC – dlaczego jest takie ważne?

Wiedza, czy sprawca miał wykupione OC i znajomość numeru jego polisy są Ci potrzebne, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. Bowiem to na osobie poszkodowanej spoczywa ciężar zgłoszenia szkody firmie ubezpieczeniowej. Poza tym OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) to obowiązkowe i regulowane przez ustawę ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, także tych tylko garażowanych, a za jego brak grożą kary pieniężne. W dodatku jeśli kierowca, który nie posiada ważnej polisy OC, spowoduje wypadek, będzie musiał pokryć koszty naprawy szkody z własnej kieszeni. Weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione ubezpieczenie OC, a w przypadku braku polisy karaniem takich osób, zajmuje się właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Baza UFG – jak instytucja gromadzi dane o polisach?

Baza UFG zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Dane te czerpie bezpośrednio od firm ubezpieczeniowych. Bowiem każdy ubezpieczyciel, który oferuje tego rodzaju polisy, ma obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Instytucja dysponuje więc danymi takimi jak numer polisy OC, marka pojazdu, nazwa firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę interesującego nas pojazdu oraz jej dane teleadresowe. Można je uzyskać za pośrednictwem strony www instytucji, wypełniając stosowny formularz. Oczywiście zamiast drogi online można też zwrócić się do Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem lub mailem albo osobiście w siedzibie instytucji.

Sprawdzenie OC – co jest potrzebne?

Z pewnością już się zorientowałeś, że aby sprawdzić OC sprawcy wypadku, potrzebny jest numer rejestracyjny. Sprawdzenia OC można także dokonać na podstawie numeru VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteśmy zainteresowani. Znając jedną z tych informacji, należy wejść na stronę www.ufg.pl i wypełnić stosowny formularz. W ten sposób dowiesz się, czy i w jakiej firmie pojazd ma wykupioną polisę OC. UFG baza jest bowiem ogólnodostępna i można z niej skorzystać także za pomocą aplikacji mobilnej UFG Baza, którą wystarczy ściągnąć ze strony internetowej instytucji. Dzięki niej od ręki będziesz mógł sprawdzić, czy sprawca w momencie zdarzenia miał wykupioną polisę OC.

Jak sprawdzić OC sprawcy w UFG?

Wiesz, już, że najlepszym sposobem na sprawdzenie OC jest wejście na stronę www instytucji. Umożliwia to nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie w lutym 2012 roku, stanowiąca, że sprawdzenie OC może być dokonane online. Konkretnie chodzi o art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG, który pozwala instytucji udostępnianie przez swoją stronę www informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwy zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione dane osobowe posiadacza pojazdu. Dzięki temu wystarczy przejść do zakładki Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz, wpisując ww. dane oraz datę zdarzenia.

Miałeś szkodę?

Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Dobrze jest wiedzieć, jak sprawdzić OC sprawcy wypadku. Choć nie życzymy Ci tak przykrych zdarzeń na drodze, nigdy nie wiesz, kiedy taka wiedza może się przydać. Jesteśmy zdania, że najlepiej jest pobrać aplikację UFG Baza i mieć w każdej chwili dostęp do informacji o polisach OC.

Jak sprawdzić OC sprawcy?

Jako właściciel pojazdu i czynny kierowca powinieneś wiedzieć, czym jest ubezpieczenie OC, a czym polisa AC, umieć rozwinąć skrót UFG i wiedzieć, czym zajmuje się ta instytucja oraz mieć wiedzę, jak sprawdzić OC sprawcy w razie wypadku. Z pewnością większość z tych zagadnień jest Ci znana, jednak z naszego doświadczenia wynika, że niektórzy – zwłaszcza początkujący – kierowcy nie do końca wiedzą, co zrobić w sytuacji, gdy będąc osobą poszkodowaną, nie mogą z różnych przyczyn uzyskać od sprawcy numeru jego polisy OC. Dlatego też w poniższym artykule chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu i odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony.

Polisa OC – co to takiego?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC to obowiązkowe i regulowane przez ustawę ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, także tych tylko garażowanych. Jeśli więc masz samochód lub motocykl, to niezależnie od tego, czy korzystasz z niego regularnie, czy też wcale, masz obowiązek płacenia składek OC. W przeciwnym razie musisz się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty karnej wymierzanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz w przypadku spowodowania szkody komunikacyjnej, pokrycia jej kosztów z własnej kieszeni. Wysokość kary za brak OC zależy oczywiście od rodzaju pojazdu i czasu trwania karencji ubezpieczeniowej. Pamiętaj jednak, że nawet posiadając ważne OC, jeśli uciekłeś z miejsca zdarzenia, byłeś pod wpływem alkoholu lub wyrządziłeś szkodę umyślnie, będziesz i tak musiał zwrócić odszkodowanie, które zostało wypłacone poszkodowanemu.  

Sprawdzenie OC – kiedy może się przydać?

Wracasz ze sklepu, idziesz na parking do samochodu, a tu wgniecenie, zbity reflektor i rysy na masce. Sprawcy brak, żadnej kartki za wycieraczką – i co teraz? Choć z pewnością do głosu dochodzi złość, warto zachować „zimną krew”. Przede wszystkim wezwij policję. Skoro stało się to na parkingu przed sklepem, jest duża szansa, że na kamerze z monitoringu będzie widać numer rejestracyjny, a tyle wystarczy, aby sprawdzić, czy kierowca, który spowodował szkodę, ma wykupione ubezpieczenie OC.

To jednak nie jedyna sytuacja, w której może się przydać wiedza, jak sprawdzić OC sprawcy. Czasami zdarza się tak, że kierowcy, którzy są ewidentnie winni spowodowania wypadku, nie chcą współpracować z poszkodowanym. Mogą się kłócić, próbować „dogadać” bez mieszania w zdarzenie policji i ubezpieczyciela, czyli proponować Ci pieniądze, które wcale nie muszą być adekwatne do rozmiaru szkody albo zwyczajnie odmawiają podania numeru swojej polisy. W takiej sytuacji nie wdawaj się w dyskusję, tylko wezwij policję. Koniecznie też spisz numer rejestracyjny pojazdu, ponieważ dzięki niemu samodzielnie będziesz mógł sprawdzić, czy sprawca ma wykupioną polisę OC.

Miałeś szkodę? Sprawdź OC sprawcy i uzyskaj bezpłatną pomoc w likwidacji szkody.

Czym zajmuje się UFG?

UFG – czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – to instytucja, która zajmuje się wypłacaniem odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC lub gdy nie został zidentyfikowany. Dotyczy to również nieubezpieczonych rolników. Co to znaczy? Że jako osoba poszkodowana, masz prawo do odszkodowania, nawet jeśli na przykład sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Pamiętaj jednak, że UFG wypłaca 100% należnych świadczeń tylko za szkody osobowe. W przypadku szkód majątkowych, UFG rekompensuje tylko koszty typu utracone zniżki AC lub koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Posiadając bowiem polisę AC, szkody majątkowe są pokrywane właśnie z jej tytułu.

Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione ubezpieczenie OC, o czym byłą mowa w pierwszym akapicie. Instytucja ma swoją bazę, w której rejestruje wszystkie sprzedane polisy OC i dzięki niej, znając oczywiście numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia, może sprawdzić, czy sprawca wypadku w chwili zdarzenia miał ważne OC.

Sprawdzanie OC w UFG

Fundusz Gwarancyjny dysponuje bazą ubezpieczeń OC. Dzięki temu, znając numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, którego sprawdzenie OC Cię interesuje oraz datę zdarzenia, możesz z łatwością uzyskać taką informację. Jak? Na kilka sposobów. Drogą listowną lub stawiając się osobiście w siedzibie instytucji. Możesz też wysłać maila albo fax. Jest jednak szybsza i prostsza metoda. Zgodnie z zapisem art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG udostępnia przez swoją stronę www informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu. Dzięki temu, wystarczy, że wejdziesz na stronę UFG w zakładkę Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnisz znajdujący się tam formularz, a otrzymasz stosowne informacje. Baza UFG jest również dostępna w aplikacji mobilnej UFG Baza, którą możesz ściągnąć za pośrednictwem strony www instytucji.  

Jak napisać wniosek o odszkodowanie – wzór z omówieniem

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, przysługuje Ci prawo do odszkodowania z tytułu polisy OC sprawcy. W tym celu musisz zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej i złożyć stosowny wniosek. Rozumiemy jednak, że już sam wypadek jest bardzo stresujący, a do tego może dojść jeszcze brak doświadczenia w kontaktach z ubezpieczycielem. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł, w którym wyjaśniamy, jak napisać wniosek o odszkodowanie i podpowiadamy, co zrobić w razie wypadku. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych doradców, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania na każdym etapie likwidacji szkody.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje Ci, gdy jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez inną osobę.  Warto się o nie ubiegać, ponieważ uzyskane świadczenie pomoże Ci pokryć koszty nie tylko naprawy auta, ale także leczenie oraz inne niespodziewane wydatki, które musisz ponieść w związku z wypadkiem. Nie każdy ma odłożone pieniądze na „czarną godzinę”, a odszkodowanie Ci się po prostu należy. Możesz zażądać między innymi zwrotu kosztów leczenia oraz leków. Odszkodowanie pokryje również konsultacje i zabiegi medyczne, a także dojazd na wizyty lekarskie. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów nabycia niezbędnych sprzętów wymaganych w normalnym procesie leczenia, a nawet kosztów pozostawania pod konieczną opieką osób trzecich.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Gdy dojdzie do wypadku, pierwsze co musisz zrobić, to ustalić dane sprawcy. Zanotuj jego imię i nazwisko, i przede wszystkim numer polisy OC oraz PESEL, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. Sporządź możliwie jak najdokładniejsze oświadczenie dotyczące zdarzenia i wskazujące na winę sprawcy. Warto również w takiej sytuacji wezwać policję. Zwłaszcza, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów albo próbuje się z Tobą „dogadać”, chcąc dać Ci pieniądze. W takiej sytuacji lepiej jeśli to policja spisze dane i okoliczności zdarzenia. To słuszny krok również wtedy, kiedy Ty nie będziesz w stanie tego zrobić, bo nie pozwala na to Twój stan zdrowia po wypadku. Następnie jak najszybciej udaj się do lekarza w celu przeprowadzania badań powypadkowych, nawet jeśli bezpośrednio po wypadku nie odczuwasz żadnych dolegliwości, ponieważ te mogą pojawić się dopiero później i zgłoś szkodę ubezpieczycielowi, składając odpowiedni wniosek. Cały czas zbieraj też dokumentację potwierdzającą szkodę, czyli rachunki i faktury oraz dokumenty potwierdzającą Twój stan zdrowia, na przykład wyniki badań i recepty itp.

Miałeś szkodę na pojeździe i uzyskałeś odszkodowanie? Zgłoś się po bezpłatne przeliczenie kosztorysu. Jeżeli Twoje odszkodowanie było zaniżone, otrzymasz od nas propozycję dopłaty.

Wniosek o odszkodowanie – wzór

Wzór wniosku o odszkodowanie powinien wyglądać następująco:

 • u góry po prawej stronie podaj miejscowość i datę; jest to ważne ze względu na okoliczność ewentualnych przedawnień;
 • poniżej po lewej stronie umieść swoje dane (osoby poszkodowane), czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;
 • po prawej stronie, niżej niż dane osoby poszkodowanej podaj dane towarzystwa ubezpieczeniowego lub innego podmiotu, do którego kierowany jest wniosek; chodzi o nazwę (lub imię i nazwisko) oraz adres;
 • następnie przejdź do głównej: treść wniosku; przy wypadku komunikacyjnym w tej części zamieścić należy kolejno: dane sprawcy, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a dodatkowo numer jego polisy, jeżeli taką polisę posiada; dane osoby poszkodowanej – imię, nazwisko, adres zamieszkania
 • w dalszej części napisz, w jakim celu składasz wniosek, na przykład od: „Odnosząc się do zdarzenia drogowego z dnia (…) w miejscowości (…), wnoszę o wypłatę poniższych świadczeń”;
 • wypisz również świadczenia, o które się ubiegasz, ponieważ poza odszkodowaniem mogą to być dodatkowo zadośćuczynienie i/lun pokrycie kosztów leczenia;
 • pod wnioskiem po prawej stronie zamieść odręczny podpis czytelny;
 • poniżej od lewej strony wypisz listę załączników.

Od kogo jeszcze możesz uzyskać odszkodowanie?

Prawo pozwala wysuwać roszczenia nie tylko do towarzystw ubezpieczeniowych, lecz również bezpośrednio do podmiotów, na przykład:

 • pracodawcy – między innymi po wypadku w pracy albo z powodu choroby zawodowej powstałej z tytułu wykonywania obowiązków służbowych;
 • szpitala – za błąd w sztuce lekarskiej, za zaniedbania w trakcie leczenia, zwłaszcza skutkujące pogłębieniem danego schorzenia;
 • lekarza – to może być błąd w sztuce lekarskiej, ale także nieprawidłowo postawiona diagnoza;
 • developera – za opóźnienia w oddaniu nieruchomości oraz usterki, które dały o sobie znać już po odbiorze lokalu;
 • innych usługodawców – dotyczy to każdej grupy zawodowej, zarówno jednoosobowych działalności, jak i dużych firm typu linie lotnicze czy firmy kurierskie.

Wniosek o odszkodowanie ma określony wzór, ponieważ zalicza się go do pism urzędowych, a te charakteryzują się określoną strukturą. Poza tym musi zawierać konkretne informacje na poczet dalszych działań. Z resztą im lepiej napisane oświadczenie, wniosek, reklamacja etc., tym większe szanse na uzyskanie tego, co zawarte w dokumencie.

Ile bierze adwokat za sprawę o wyższe odszkodowanie?

Czasami pewne jest, że sprawy o odszkodowanie nie wygrasz sam. Po drugiej stronie możesz mieć instytucję ze sztabem prawników oraz ubezpieczyciela z prawnikami zaprawionymi w bojach sądowych. Wierz nam, że w takiej sytuacji potrzebujesz pomocy fachowców od dochodzenia odszkodowań. Możesz skorzystać z pomocy adwokata lub naszej. Co jest lepsze? Dla niektórych wyznacznikiem są koszty. Ile bierze adwokat? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym artykule.

Jak ustala się honorarium dla adwokata?

Opłaty za czynności adwokackie przeważnie są ustalane w umowie pomiędzy adwokatem a klientem. Przy tym bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Często przy ustalaniu opłaty ważną rolę odgrywa renoma kancelarii czy samego adwokata. Niemniej opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. Co ważne, wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym – od wartości egzekwowanego roszczenia.

Co zrobić, jeśli nie stać Cię na adwokata?

Jeżeli nie stać cię na adwokata ani na pokrycie kosztów procesu sądowego, masz prawo skorzystać z instytucji zwolnienia z kosztów sądowych. Możesz także złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu do sporządzenia i prowadzenia sprawy o odszkodowanie. Taki adwokat będzie starał się tak samo w twojej sprawie jak ten z “wyboru”. Niestety nie masz pewności, że trafisz właśnie na takiego adwokata, który zna się na sprawie i całkowicie w nią zaangażuje. Dlatego lepiej skorzystać z pomocy naszych doradców.

Dlaczego sprawę odszkodowania lepiej powierzyć firmie odszkodowawczej niż adwokatowi?

Adwokat jest oczywiście kompetentną osobą, która może pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania. Niemniej pewne istotne argumenty przemawiają za tym, żebyś powierzył tę sprawę nam:

 • skorzystanie z usług adwokata jest bardzo kosztowne; możesz usłyszeć różne stawki, ale tak czy inaczej firma odszkodowawcza taka jak nasza to ekonomiczniejsze rozwiązanie;
 • adwokat zajmuje się różnymi sprawami, a my jesteśmy ukierunkowani na jeden temat; dzięki temu mamy doświadczenie, bo od lat działamy w branży i jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie;
 • nie jesteśmy anonimowi; mamy swoją stronę i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania; tymczasem adwokat – nawet ten z polecenia – to dla Ciebie osoba całkiem anonimowa;
 • wybierając nas, robisz to świadomie; informacje, które udostępniamy są na tyle szerokie, że nie bierzesz „kota w worku”; adwokata często wybieramy, bo znajomi go mieli (co z tego, że do zupełnie innej sprawy…) albo przypadkiem widzieliśmy szyld; jak możemy zaufać takiej osobie?
 • pomożemy Ci na każdym etapie likwidacji szkody; w razie czego zaproponujemy dopłatę do odszkodowania i nigdy nie zostawimy Cię samemu sobie; adwokat natomiast zajmie się tylko swoją „działką”;
 • z nami możesz porozmawiać jak z człowiekiem; nie tworzymy dystansu, nie wymagamy branżowej terminologii – mówisz nam, jaki jest problem, a my układamy go w formułki; tymczasem rozmawiając z adwokatem, będziesz zestresowany, będziesz szukał słów – nie musisz tego robić, żeby załatwić swoją sprawę.

Ile kosztuje sprawa o odszkodowania w sądzie?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i chcesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej, na pewno interesuje Cię, ile kosztuje sprawa o odszkodowanie w sądzie. To bardzo racjonalne pytanie. Musisz wiedzieć, że wszystko zależy od tego, na ile określisz swoje roszczenia. Składając pozew musisz wskazać tzw. wartość przedmiotu sporu. Upraszczając – na potrzeby tego wpisu można założyć, że co do zasady jest to suma kwot, których będziesz domagać się przed sądem. Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Na przykład, domagając się odszkodowania w wysokości 30.000 złotych i zadośćuczynienie w wysokości 20.000 złotych wraz z pozwem należy wnieść opłatę w wysokości 2.500 złotych. Najwygodniej jest dokonać przelewu na rachunek bankowy sądu. Jeśli nie wpłacisz opłaty, Sąd wezwie Cię do jej uiszczenia wyznaczając stosowny termin. W przypadku, gdy kwota dochodzonych roszczeń jest niższa niż 10.000 złotych – a roszczenie wynika z umowy – sprawa będzie się toczyła w postępowaniu uproszczonym, gdzie opłaty są niższe i wynoszą:

 • do 2.000 złotych – 30 złotych;
 • ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych – 100 złotych;
 • ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych – 250 złotych;
 • ponad 7.500 złotych – 300 złotych.

Sam widzisz, że koszty wynajęcia adwokata są dość wysokie, a poza tym płacisz za usługę, której nikt Ci nie wytłumaczy. Dlatego lepiej zgłoś się do nas po fachową pomoc, jednocześnie mając wgląd w przebieg sprawy.

Zobacz naszą ofertę dotyczącą prowadzenia sprawy sądowej o odszkodowanie. 

UFG sprawdź OC – Wszystko, co musisz wiedzieć.

Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia polisy OC, niezależnie od tego, czy auto tylko stoi w garażu, czy jest codziennie użytkowane. Dzięki temu w razie wypadku, osoba poszkodowana, znając numer rejestracyjny lub VIN pojazdu sprawcy, może samodzielnie dokonać sprawdzenia OC. Wniosek z tego taki, że nawet jeśli winny kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia lub odmówi podania numeru polisy, w łatwy sposób sami możemy uzyskać interesujące nas informacje i otrzymać odszkodowanie. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

UFG – czym jest i jaką ma misję?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zajmuje się wypłacaniem odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ważnej polisy OC lub gdy nie został zidentyfikowany, ponieważ na przykład uciekł z miejsca zdarzenia. Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również weryfikacją, czy właściciele pojazdów mają wykupione i ważne ubezpieczenie OC. Baza UFG zawiera bowiem wszystkie sprzedane polisy. Misją UFG jest zapewnienie jak najlepszej ochrony osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych. Celem instytucji jest również zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Czy wiesz, że wypadki i kolizje spowodowane przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców, kosztują poszkodowanych rocznie prawie 75 tys. zł? Fundusz Gwarancyjny powstał bowiem, aby każdy miał świadomość, że zarówno kierowcy, jak i osoby prowadzące gospodarstwo rolne mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Weryfikacja UFG, która wykaże jego brak, będzie podstawą do nałożenia przez instytucję wysokich kar pieniężnych.

Sprawdź OC sprawcy w UFG

Sprawdzenie OC pojazdu może się odbyć na kilka sposobów. Najszybsza i najprostsza droga to wyszukiwarka internetowa, znajdująca się na stronie instytucji lub aplikacja mobilna UFG Baza, którą można ściągnąć za pośrednictwem tej samej strony. Skąd takie udogodnienie? Otóż zgodnie z zapisem art. 104 ust. 9 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG może udostępniać za pośrednictwem swojej strony www informacje o zawartych umowach ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów oraz nazwy zakładów ubezpieczeń, z którymi te umowy zostały zawarte, bez ujawniania jednak danych osobowych posiadaczy pojazdów (RODO). Istnieje również możliwość skorzystania z tradycyjnej drogi listownej lub wizyta siedzibie instytucji, bądź ewentualnie wysłanie maila albo faxu.

Sprawdź ubezpieczenie na stronie UFG

Jesteśmy zdania, że sprawdzenie polisy OC po numerze przez Internet to najwygodniejszy i najszybszy sposób, dlatego rekomendujemy zapisanie adresu strony www instytucji lub ściągnięcie aplikacji mobilnej. Na stronie UFG wystarczy wejść w zakładkę Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku i wypełnić znajdujący się tam formularz, aby otrzymać stosowne informacje. Do ich uzyskania potrzebny jest tylko wspomniany wcześniej numer rejestracyjny lub VIN pojazdu i data zdarzenia. Po ich wpisaniu, klikając przycisk Dalej, pojawi się informacja, czy sprawca ma wykupione OC, a jeśli tak, to w jakim zakładzie ubezpieczeń.

Baza UFG, czyli skąd instytucja ma dane o polisach?

Baza UFG zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Jak to możliwe? Otóż zakłady ubezpieczeń oferujące sprzedaż polis OC i AC, mają obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Instytucja dysponuje więc danymi, dostarczanymi bezpośrednio od ubezpieczycieli. Dzięki temu, podając na stronie internetowej numer rejestracyjny albo VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteś zainteresowany oraz oczywiście datę zdarzenia, poznasz nie tylko numer polisy OC sprawcy, ale także markę pojazdu, nazwę firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła jego polisę oraz jej dane adresowych. Jeżeli zaś chodzi o środki, którymi dysponuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, pochodzą one ze składek zbieranych od poszczególnych ubezpieczycieli, które płacą ubezpieczeni kierowcy.

UFG – sprawdź OC, ale wcześniej zgłoś się do nas

Sprawdź UFG i przekonaj się, jak łatwo możesz uzyskać informacje o polisie OC sprawcy. Zanim jednak przejdziesz na stronę instytucji, zgłoś się do nas po bezpłatną pomoc w likwidacji szkody. Dlaczego warto? Ponieważ pomożemy Ci uniknąć zaniżonego odszkodowania, a do tego podpowiemy, jak doprowadzić do jak najkorzystniejszego rozliczenia Twojej szkody. W ramach bezpłatnej pomocy otrzymasz od nas między innymi instrukcje wykonania zdjęć pojazdu oraz zdjęć kolizji, weryfikację kosztorysu pod kątem zaniżeń oraz możliwość uzyskania dodatkowego odszkodowania w dogodnej dla Ciebie formie.

Pamiętaj, że możesz otrzymać od nas wsparcie na każdym etapie likwidacji szkody. Niemniej jesteśmy zdania, że warto wiedzieć, jak sprawdzić OC i mieć świadomość, że jako osoba poszkodowana istnieją firmy i instytucje, do których można się zwrócić po pomoc.